Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto

Yli 25 vuoden kokemus on hionut meistä yhden alamme suurimmista ja kokeneimmista tiimeistä maailmassa. Olemme auttaneet yli 1 000:aa yritystä ja organisaatiota tekemään maailmasta puhtaamman ja turvallisemman.

Jokainen asiakkaamme kulkee omanlaistaan vastuullisuuspolkua. Osa pohtii vielä kestävän liiketoiminnan hyötyjä, kun toiset jo vievät vastuullisuusstrategiaa käytäntöön. Mitä teidän organisaationne tarvitsee? Voimmeko auttaa teitä kartoittamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä? Vai ryhtyisimmekö yhdessä ideoimaan innovaatioita ja kestäviä ratkaisuja?

Lue lisää innovatiivisista palveluistamme.

Gaia lyhyesti

  • Perustettu vuonna 1993
  • Työllistää yli 80 henkeä
  • Liikevaihto noin 5 miljoonaa euroa
  • Yhteensä noin 1 000 asiakasta ja yli 2 000 toimeksiantoa
  • Noin 200 asiakasta vuodessa, enimmäkseen yrityksiä

Eettiset periaatteet

Luottamus ja rehellisyys

Kaikki toimintamme perustuu ehdottomaan luottamukseen meidän ja asiakkaidemme välillä. Työskentelemme avoimesti, pidämme lupauksemme ja toimitamme asiakkaillemme kaikki työn kannalta olennaiset tiedot.

Objektiivisuus ja riippumattomuus

Tuotamme asiakkaillemme niin tarkat ja hyvät työtulokset kuin saatavilla olevan tiedon pohjalta on mahdollista. Johtopäätöksemme perustuvat aina tutkittuun tietoon.

Vastuu ja laatu

Sitoudumme työssämme parhaaseen mahdolliseen laatuun ja kieltäydymme toimeksiannoista, joissa sen saavuttaminen ei ole mahdollista. Varmistamme aina, että konsultilla ja asiakkaalla on yhteinen ymmärrys toimeksiannon sisällöstä.

Arvot

Välitä

Välitämme asiakkaistamme, välitämme toisistamme. Teemme kaiken sydämellämme.

 

 

Valloita

Olemme rohkeita ja näkemyksellisiä. Näemme mahdollisuuksia emmekä esteitä.

Vaikuta

Työmme tavoitteena on mitattavat kestävyysvaikutukset. Työmme on laadukasta, puolueetonta ja tinkimätöntä.

Strategia

Ammattitaito, uskottavuus ja jatkuvuus

Nämä ovat strategiamme ydin. Ammattitaidolla saavutetaan mitattavia tuloksia asiakkaan liiketoimintaan. Perimmäinen tavoitteemme on tehdä maailmasta yhdessä asiakkaidemme kanssa puhtaampi ja turvallisempi. Uskottavaksi ei voi julistautua; uskottavuus on ansaittava. Se ansaitaan tuottamalla palveluita, joihin asiakas on tyytyväinen. Jatkuvuus kumpuaa tuottavasta liiketoiminnasta, pitkäaikaisista asiakassuhteista sekä pysyvistä työntekijöistä. Se mahdollistaa asiakkaan toiminnan suunnittelun pitkälle tulevaisuuteen.

Gaian ilmastotoimet

Gaia on enemmän kuin hiilineutraali yritys, sillä vähennämme järjestelmällisesti omia ilmastopäästöjämme ja kompensoimme jäljelle jääneet päästöt 200-prosenttisesti. Kompensoimme enemmän kuin tuotamme, koska tavoitteenamme on vähentää ilmakehän päästöjä – olemme siis ilmastopositiivinen yritys. Lisäksi ratkaisemme ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita päivittäin yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Kompensoimme päästömme vuosittain hankkimalla päästövähenemiä luotettavista ilmastohankkeista, jotka edistävät kestävää kehitystä ja puhdasta energiaa ja auttavat kehitysmaita sopeutumaan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Laskemme omat kasvihuonekaasupäästömme ja raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain. Liikematkustuksessa suosimme julkista liikennettä. Minimoimme ulkomaanmatkat sähköisten viestintävälineiden avulla.

Käytämme lämmintä vettä, paperia ja sähköä aina mahdollisimman säästeliäästi. Otamme huomioon käyttämiemme tuotteiden koko elinkaareen raaka-aineista ja tuotannosta jätteen kierrätykseen. Vältämme tarpeettomia kemikaaleja ja suosimme luomuruokaa sekä Reilun kaupan elintarvikkeita.

Jäsenyydet ja yhteistyö

Gaia kuuluu Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostoon. Lue lisää Ilmastokumppaneista ja Gaian ilmastositoumuksesta.

Gaia on YK:n ilmastosopimuksen teknologiakeskuksen asiantuntijaverkoston jäsen (Climate Technology Centre and Network).

Gaia on OECD:n ilmastorahoitusta tarkastelevan tutkimuskonsortion jäsen (OECD Research Collaborative on Tracking Private Climate Finance).

Gaia kuuluu globaaliin Network for Resource Efficient and Cleaner Production -verkostoon (RECPnet).

Gaia osallistuu Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Tutustu Gaian sitoumukseen ja lue lisää Sitoumus2050.fi -sivustolla.

Gaia on kansallisen Climate Leadership Coalition -yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Gaia kuuluu Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiöön. Säätiö ajaa muutosta kohti kestävämpää ja kukoistavampaa tulevaisuutta erilaisten `smart & clean` ratkaisujen avulla.

Gaia on Green Building Council Finlandin jäsen. Yhdistys edistää rakennetun ympäristön kestäviä käytäntöjä ja ympäristöluokituksia, kytkee Suomen kansainvälisee GBC -verkostoon sekä välittää tietoa ja osaamista vuoropuhelun kautta.