Akateemista rahoitusta – ihan käytännössä

Globaalien haasteiden ratkaiseminen edellyttää akateemisen rahoituksen jatkuvuutta ja aktiivista vuorovaikutusta akateemisen maailman ulkopuolella.

Osaamisemme alalla

Gaian asiantuntijat auttavat koulutus- ja tutkimuslaitoksia vastaamaan muuttuviin rahoitusvaatimuksiin. Laadimme rahoitus- ja vuorovaikutussuunnitelmia sekä kokoamme yhteen erilaisia yritys- ja toimijaverkostoja. Toteutamme tutkimustyötä tukevia selvityksiä ja yhteiskehitysprosesseja, jotka vastaavat EU-rahoituksen ei-tutkimuksellisiin vaatimuksiin. Gaialla on laaja kokemus innovaatio- ja tiedepolitiikan eri näkökulmista. Tarjoamme tutkimustoimijoille apua esimerkiksi strategiatyöhön ja sen toimeenpanon vaikuttavuuden arviointiin. Asiantuntijoillamme on kattava ymmärrys erilaisten rahoittajien vaatimuksista.

Palvelumme

Riippumattomana toimijana pystymme arvioimaan esimerkiksi tutkimushankkeiden vaikuttavuutta ja innovaatiopotentiaalia. Löydämme tarvittavat ja oikeat yhteistyökumppanit ja autamme toimijoiden välisen vuorovaikutuksen suunnittelussa. Olemme myös selvittäneet erilaisten ratkaisujen kansallista ja kansainvälistä markkinapotentiaalia sekä laatineet tiekarttoja kaupallistamisen vauhdittamiseksi.

Asiakascase

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yliopistojen profiloitumisen rahoituksen arviointi

Lue case

Asiakascase

Työ- ja elinkeinoministeriö & Tekes

Julkiset tutkimusinfrastruktuurit ja kehitysympäristöt elinkeinoelämän käytössä

Lue case

Blogissa

Yliopistot ja tutkimus

Mari Hjelt

19.03.2018

Out of the blue – sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen agenda

Vesi ja uusiutuvat vesiluonnonvarat ovat yksi yhteisen tulevaisuutemme elinehto. Makean veden tarpeen on ennustettu globaalisti kasvavan nykyisestä 30% vuoteen 2030 mennessä ja tehokkaampi merialueiden käyttö ruoan tuotannossa on yksi potentiaalisimmasta keinoista taata ruokaa kaikille. Vesi voi toimia Suomen osalta myös merkittävänä kasvun vauhdittajana.

Lue blogi

Kysy lisätietoja

Kaupallistaminen

Tiedepolitiikka, arvioinnit

Pohjoismainen yhteistyö

Solveig Roschier

Johtava asiantuntija

+358 40 514 7875
solveig.roschier@gaia.fi

Mari Hjelt

Johtaja

+358 40 8236991
mari.hjelt@gaia.fi

Susanna Sepponen

Liiketoimintapäällikkö

+358401380067
susanna.sepponen@gaia.fi