Teollisuus pelastaa planeetan

Teollisuus ja teknologiaratkaisut ovat avainroolissa ilmastomuutoksen ja erilaisten ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Kestävien B2B-ratkaisujen kysyntä vahvistuu jatkuvasti, sillä vain niiden avulla resurssitehokkuus ja vastuullisuus voidaan nostaa kasvavien vaatimusten tasolle.

Osaamisemme alalla

Gaia ymmärtää yritysverkostojen ja markkinoiden yhteistyön voiman sekä digitalisaation, automaation ja teknologian mahdollisuudet tuotteissa, palveluissa ja sisäisissä liiketoimintaprosesseissa. Pyrimme tuottamaan asiakkaillemme kestävyydestä konkreettista kilpailuetua. Luomme kannattavaa, kansainvälistä kasvua ja edellytykset sujuville ja kannattaville investoinneille.

Palvelumme

Teollisuuden ja teknologian toimialoilla keskitymme liiketoimintaprosessien, logistiikan sekä myynnin ja innovaatiotoiminnan tehostamiseen. Arvioimme tuotteiden, palveluiden ja koko yritystoiminnan kestävyyttä sekä yhteiskunnallista arvonluontia ja vaikuttavuutta.

Huolehdimme tarvittaessa myös asiakasyritysten vastuullisuusraportoinnin kehittämisestä ja kustannustehokkaasta toteutuksesta.

Palvelumme kattavat lisäksi investointiprosessien läpiviennin ja riskien hallinnan, turvallisuuden edistämiseen liittyvät teemat sekä markkinaselvitykset. Gaialla on kokemusta myös vaativien kehityshankkeiden ja laajojen yritysverkostojen koordinoinnista.

Asiakascase

Latitude 66 Cobalt Oy

Esiselvitys ympäristövaikutusten arviointimenettelyn valmistelemiseksi

Lue case

Asiakascase

Valmet Oyj

Valmetin tuotteiden ja palveluiden ekotehokkuushyötyjen havainnollistaminen

Lue case

Asiakascase

Eckerö Line

Liiketoiminnalle olennaisten vastuullisuusteemojen ja -tekojen määrittely sekä vastuullisuustoiminnan suunnittelu

Lue case

Blogissa

Teollisuus

Gaian toimitus

25.08.2020

Onko vesivastuullisuus jo osa yrityksesi strategiaa?

Maailman makean veden varat ovat rajalliset mutta vedenkulutus jatkaa kasvuaan. Yli kaksikärsii edelleen turvallisen juomaveden puutteesta, miljardit elävät veden niukkuudesta kärsivillä alueilla, ja luku on mm. ilmastonmuutoksen myötä ripeässä nousussa. Puhtaan ja laadukkaan veden saatavuus on useimmille yrityksille liiketoiminnan ehdoton edellytys. Veden tehokas käyttö sekä paikallisten vesivarojen pitkäjänteinen ja osallistava suojelu ovat erottamaton osa 2020-luvun vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa.

Lue blogi

Teollisuus

Pekka Pokela

28.04.2020

Merituulivoima – kestävää tulevaisuutta ja kysyttyä osaamispääomaa

Sitra julkaisi seitsemän kohdan keskustelunavauksen listaten toimenpiteitä, joita harkita työssä ulos kriisistä. Yksi ehdotuksista oli uusiutuvan energian huutokauppajärjestelmä erityisesti merituulivoiman edistämiseksi. Merituulivoiman edistäminen kotimaassa luo pohjaa myös viennille, sillä merituulivoiman globaali potentiaali on mittava.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

17.09.2019

Nyt eivät pienet toimet enää riitä

Viime aikoina olemme saaneet kuulla erilaisia tutkimustuloksia muun muassa Kansainvälisen ilmastopaneelin IPPC:n ja YK:n kansainvälisen tutkijaryhmän  toimesta siitä, miten ylikulutamme maapallon luonnonvaroja ja saastutamme elinympäristöämme, miten ilmaston muutos etenee nopeutuvalla tahdilla ja että monien eliöiden elinympäristö kaventuu muuttaessamme niiden elinoloja ja maapallon väestö kasvaa ja eriarvoistuu entisestään.

Lue blogi

Kysy lisätietoja

Liiketoimintastrategiat, TKI-toiminta

Vaikuttavuuden arviointi ja vaikutuksen, arvonluonti, innovaatiot

Kiertotalous, liiketoimintamallit, HSE, riskienhallinta

Pekka Pokela

Johtaja

+358 40 544 1582
pekka.pokela@gaia.fi

Ylva Gilbert

Neuvonantaja

+358 400 756 358
ylva.gilbert@gaia.fi