Kaiken takana on rahoitus

Rahoituksen vastuullinen kohdentaminen kiinnostaa yhä laajemmin. Rahoittajien on arvioitava yritysten, hankkeiden ja henkilöiden vastuullisuutta jo rahoituskohteita analysoitaessa. Näin tehdään parempia rahoituspäätöksiä sekä ohjataan tuotantoa ja kulutusta kestävämpään suuntaan.

Osaamisemme alalla

Olemme kehittäneet useiden merkittävien rahoitusalan toimijoiden vastuullisuus- ja ESG-osaamista. Olemme avustaneet yrityksiä strategian uudelleenohjauksessa, toimintatapojen luomisessa (esim. vastuullinen sijoittaminen) sekä vastuullisuustavoitteiden asettamisessa. Lisäksi asiantuntijamme ovat auttaneet asiakkaitamme muun muassa TCFD- tai CDP-raportointikehikkojen tiedonantovaatimuksiin vastaamisessa.

Vahvistamme asiakkaidemme riskienhallintaa ja mahdollistamme sopeutumisen muutokseen. Etsimme samalla uusia avauksia kestävälle liiketoiminnalle ja varmistamme tarvittavan tuottotason. Tämä luo laadukkaat edellytykset kasvulle.

Palvelumme

Gaian palvelut helpottavat yrityksiä ymmärtämään vastuullisuuden arvon. Asiantuntijatiimimme auttaa rahoitusalaa ymmärtämään toimintaympäristön riskejä ja mahdollisuuksia sekä mallintamaan niiden vaikutuksia ja asettamaan niille hinnan.

Tarjoamme kattavia asiantuntijapalveluita myös varojen ja investointien kestävyyskriteereihin perustuvaan hallintaan ja seulontaan. Helpotamme sijoituskohteiden kanssa käytävää vuoropuhelua. Tarkastamme yhdenmukaisuuden muuttuvien vaatimusten kanssa ja etsimme yhteistyön kautta keinoja vastuullisuuden parantamiseen. Tuotamme laadukasta tietoa ja kattavia tutkimusanalyysejä yritystoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista ja toimimme asiantuntijoina vaikuttavuussijoittamisessa.

Asiakascase

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Vähähiilisen sijoittamisen vertailututkimus

Lue case

Asiakascase

Taaleri Oyj

Taalerin yritysvastuun kehittäminen

Lue case

Asiakascase

Sampo Oyj

ESG käytäntöjen ja raportoinnin kehittäminen

Lue case

Blogissa

Kehittyvät markkinat

Mikko Halonen

10.04.2019

Uusi tiekartta auttaa Suomea ohjaamaan yksityisiä pääomia sdg-investointeihin

Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030:n toteuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Toteutusta ohjaavat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG), joissa korostuvat köyhyyden poistaminen sekä taistelu eriarvoistumista ja ilmastonmuutosta vastaan. Ohjaavana periaatteena on, että kukaan ei saa jäädä kehityksestä jälkeen – ”no one is left behind”.

Lue blogi

Rahoitusala

Gaian toimitus

27.09.2018

Miksi sijoittajien tulisi valmistautua kiinteistöjen ilmastoriskeihin (englanniksi)

The built environment is of utter importance to decarbonize – ahead of other sectors – in order to limit global warming to well below 2 degrees. Consequently, climate change is becoming a central theme within the financial industry. Meanwhile, a considerable and increasing share of our buildings are exposed to various climate-related risks.

Lue blogi

Rahoitusala

Mikko Halonen

14.10.2016

Nukkuuko finanssiala ilmastonmuutoksen edessä? (in English)

The multiple impacts of climate change are being felt in the global economy with increasing force and through a number of interconnected pathways. The approach chosen by Finnish actors in the financial sector to date, have generally been reactive and defensive - consisting mainly of carbon footprint assessments and occasional divestments from fossil based assets.

Lue blogi

Kysy lisätietoja

Due diligence, ESG-kehitys

Ilmastorahoitus, raportointi

Juha Vanhanen

Johtaja

+358 50 5641889
juha.vanhanen@gaia.fi

Julia Illman

Liiketoimintajohtaja

+358 44 533 5723
julia.illman@gaia.fi