Kestävyydestä kilpailuetu kuluttajamarkkinoilla

Kuluttajien tietoiset kulutuspäätökset ohjaavat yrityksiä yhä vastuullisempaan suuntaan. Myös poliittisella päätöksenteolla ajetaan suuria muutoksia esimerkiksi ympäristökuormituksen pienentämiseen ja päästöjen alasajoon. Nämä muutokset ravistelevat yritysten toimintaympäristöä ja vaativat nopeaa reagointia.

Osaamisemme kuluttajatuotteissa

Gaian asiantuntemus kattaa kuluttajatuotteiden ja -palveluiden koko arvoketjun alkutuotannosta kaupan hyllylle ja kierrätykseen. Olemme tehneet yhteistyötä lukuisten yritysten kanssa niin muoti-, vaate- kuin huonekalu- ja tekstiilialalla. Myös kosmetiikka, tuotesuunnittelu sekä elintarvike- ja pakkausala ovat kaikki meille tuttuja. Kuluttajatuotteissa ja -palveluissa yritysten kilpailuetu syntyy toimintaympäristön muutosten ennakoimisesta ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta.

Palvelumme

Autamme yrityksiä olemaan valppaita ja vakiinnuttamaan vastuullisuuden osaksi liiketoimintaa ja strategista päätöksentekoa. Tunnistamme olennaisimmat faktat ja havainnollistamme ymmärrettävästi niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Jos faktoille voi panna numeron, saat meiltä sen. Osaamme jalostaa vastuullisuudesta myös myyntiä ja markkinointia vauhdittavaa vaikuttavaa viestintää.

Tuotamme tietoa, jonka pohjalta yritykset voivat suunnata T&K-panostuksensa oikein ja lisätä toimintansa resurssitehokkuutta. Riippumattomana asiantuntijana voimme luotettavasti arvioida tuotteiden ja palveluiden kestävyyshyötyjä tai osallistaa koko arvoketjun kehittämään yhdessä entistä parempia kuluttajaratkaisuja.

Asiakascase

Eckerö Line

Liiketoiminnalle olennaisten vastuullisuusteemojen ja -tekojen määrittely sekä vastuullisuustoiminnan suunnittelu

Lue case

Asiakascase

Kesko Oyj

Kiertotalousstrategia

Lue case

Blogissa

Kuluttajatuotteet ja -palvelut

Gaian toimitus

21.10.2019

Vastuullisuudesta pitää myös kertoa

Mitä ja miten viestiä yrityksen vastuullisuudesta? Kysymys on yrityksille erittäin ajankohtainen, koska kuluttajien arvot sekä yrityksiin kohdistuvat odotukset ja luottamus ovat tutkimusten mukaan voimakkaassa murroksessa. Kuluttajat ovat aidosti kiinnostuneita yritysten vastuullisuudesta ja haluavat kuulla vastuullisista teoista. Tämä luo yrityksille täysin uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta.

Lue blogi

Energia

Ulla Heinonen

17.09.2019

Nyt eivät pienet toimet enää riitä

Viime aikoina olemme saaneet kuulla erilaisia tutkimustuloksia muun muassa Kansainvälisen ilmastopaneelin IPPC:n ja YK:n kansainvälisen tutkijaryhmän  toimesta siitä, miten ylikulutamme maapallon luonnonvaroja ja saastutamme elinympäristöämme, miten ilmaston muutos etenee nopeutuvalla tahdilla ja että monien eliöiden elinympäristö kaventuu muuttaessamme niiden elinoloja ja maapallon väestö kasvaa ja eriarvoistuu entisestään.

Lue blogi

Kysy lisätietoja

Vastuullinen liiketoiminta

Elintarvikekemia

Strateginen markkinointi

Mari Saario

Liiketoimintajohtaja, osakas, johtoryhmän jäsen

+358 50 421 9999
mari.saario@gaia.fi

Anna Kortesoja

Vanhempi asiantuntija

+358 50 504 2440
anna.kortesoja@gaia.fi

Annu Markkula

Vanhempi asiantuntija

+358 50 476 7456
annu.markkula@gaia.fi