Elinvoimaisia kaupunkeja ja kuntia – kestävästi

Älykkäämpi, vähäpäästöisempi ja menestyvämpi on kilpailukykyisten kuntien ja kaupunkien resepti. Niiden rakentamiseen on Gaiassa ainulaatuista osaamista.

Osaamisemme alalla

Asiantuntijatiimimme auttaa tunnistamaan ne toimenpiteet, jotka vastaavat kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja vahvistavat myös paikallisalueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta.

Palvelumme

Gaia on erikoistunut kaupunki- ja kuntatason ilmastonmuutoksen hillintään, hiilineutraaliustiekarttojen laatimiseen sekä kattavien toimenpideohjelmien luomiseen. Näiden ohella olemme kehittäneet innovatiivisia alustaratkaisuja ja uusia kumppanuuksiin perustuvia liiketoimintamalleja.

Lisäksi meillä on kokemusta kestävästä strategisesta kaupunkikehityksestä, skenaariotyöstä sekä älykkään liikkumisen ratkaisuista. Joukostamme löytyy vankkaa osaamista myös vaikutus- ja riskiarviointien toteuttamiseen sekä luvitukseen.

Asiakascase

Kirkkonummen kunta

Ilmastotoimenpiteiden tiekartta

Lue case

Asiakascase

Vaasan kaupungin teollisuusalueen kehittäminen

Vaasan kaupungin teollisuusalueen kehittäminen.

Lue case

Asiakascase

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Ekomon TKI-alustamallin luominen

Lue case

Blogissa

Kunnat ja kaupungit

Suvi Häkämies

06.03.2020

Missä kunnassa sinä haluaisit asua? Hiilineutraalius ja viihtyvyys kulkevat käsikädessä

Kaupungit ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä päästövähennykset vaativat ratkaisuja esimerkiksi julkisten rakennusten lämmitykseen ja liikenteen energialähteisiin. Tehtävää kuntasektorilla vielä riittää, mutta kunnianhimoiseen hiilineutraaliustavoitteeseen pyrkiminen tuo paljon etuja niin kaupungille itselleen, elinkeinoelämälle kuin kuntalaisillekin.

Lue blogi

Kunnat ja kaupungit

Juha Vanhanen

15.01.2018

Ansainta uusiksi kaupunkielämän murroksessa

Käynnissä ovat jatkuvat rakennemuutokset. Kuluttajien mieltymykset, yhteiskunnan murrokset, teknologiset innovaatiot ja globaali kilpailu muuttavat yritysten toimintaympäristöä. Näin aukeaa mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Samalla realisoituu riskejä, jotka voivat lopettaa nopeasti nykyisen menestyksen.

Lue blogi

Kysy lisätietoja

Älykäs kaupunkikehitys

Älykäs liikkuminen

Ilmasto-ohjelmat

Suvi Häkämies

Liiketoimintajohtaja

+358503311495
suvi.hakamies@gaia.fi

Tommi Lampikoski

Business Manager

+358 40 353 8311
tommi.lampikoski@gaia.fi

Tuukka Rautiainen

Liiketoimintapäällikkö

+358 50 529 4184
tuukka.rautiainen@gaia.fi