Julkinen sektori vauhdittamaan kestävää kehitystä

Julkisten toimijoiden vahvat näkemykset ja edistykselliset ohjaustoimenpiteet voivat vahvistaa kestävää kehitystä ja hillitä ilmastonmuutosta. Viisaat päätökset ja tulevaisuuden suunnittelu edellyttävät laajaa asiantuntemusta ja monipuolista vuoropuhelua kaikkien yhteiskunnan toimijoiden kesken.

Osaamisemme alalla

Gaia on vuosikymmenten ajan toiminut ministeriöiden ja virastojen sekä aluehallintoviranomaisten kumppanina. Olemme tehneet yhteistyötä erityisesti suomalaisen julkisen sektorin kanssa, mutta asiakkaanamme on myös kansainvälisiä järjestöjä ja useiden Euroopan maiden paikallis- ja kansallishallinnon toimijoita.

Palvelumme

Laadimme vaativia politiikan analyysejä, tuemme sidosryhmävuoropuhelua, strategia- ja tulevaisuustyötä sekä toteutamme mittavia arviointihankkeita. Asiantuntemuksemme on erityisen vahva kestävän kehityksen, luonnonvarojen, ilmastonmuutoksen, ympäristöpolitiikan, energiapolitiikan sekä innovaatio- ja tiedepolitiikan aloilla.

Asiakascase

Business Finland

Metsäpohjaisen biotalouden uusiin sovellusaloihin liittyvä OECD-selvitys

Lue case

Asiakascase

Maa- ja metsätalousministeriö

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisstrategia

Lue case

Blogissa

Julkinen sektori

Mikko Halonen

08.01.2021

Onko Suomen Agenda2030-tiekartta kaikkien tiekarttojen äiti?

Suomi on sopinut yhdessä muiden YK:n jäsenvaltioiden kanssa kestävän kehityksen toimeenpanosta ja tavoitteiden saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä. Vaikka edistystä on monessa suhteessa jo tapahtunut, Agenda2030:n toimeenpano on vasta nyt pääsemässä vauhtiin.

Lue blogi

Kunnat ja kaupungit

Suvi Häkämies

06.03.2020

Missä kunnassa sinä haluaisit asua? Hiilineutraalius ja viihtyvyys kulkevat käsikädessä

Kaupungit ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä päästövähennykset vaativat ratkaisuja esimerkiksi julkisten rakennusten lämmitykseen ja liikenteen energialähteisiin. Tehtävää kuntasektorilla vielä riittää, mutta kunnianhimoiseen hiilineutraaliustavoitteeseen pyrkiminen tuo paljon etuja niin kaupungille itselleen, elinkeinoelämälle kuin kuntalaisillekin.

Lue blogi

Julkinen sektori

Gaian toimitus

18.09.2017

Kasvua ja työtä kestävistä ratkaisuista

Moni kansainvälisesti menestyvä suomalaisyritys rakentaa liiketoimintansa puhtaiden ratkaisujen ja luonnonvaroista luodun lisäarvon varaan – lukeutuu siis biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden yrityksiin. Kaikkien yritysten liikevaihdosta Suomessa nämä yritykset kattavat noin viidenneksen ja viennistä jopa puolet. Näiden alojen kasvun ja työn dynamiikka on siis Suomelle erittäin keskeistä.

Lue blogi

Kysy lisätietoja

Strategiaprosessit

Mari Hjelt

Johtaja

+358 40 8236991
mari.hjelt@gaia.fi