Digitalisaatiolta odotetaan ihmeitä, eikä ihme!

Tieto- ja viestintätekniikka on perinteisesti nähty avaimina liiketoiminnan tehostamiselle ja kasvattamiselle. Nykyään niissä nähdään mittavia mahdollisuuksia sekä yritysten vastuullisuudelle että yhteiskuntien kestävyydelle. Ne myös vauhdittavat älykkäiden ratkaisujen globaalia skaalaamista.

ICT-alan yrityksillä on valtava mahdollisuus muuttaa koko maailmaa ja nopeuttaa siirtymää kohti puhtaampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta.  Alalta odotetaan ihmeitä.

Osaamisemme alalla

Olemme opastaneet ICT-alan toimijoita tarkastelemaan kestävää liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja osallistaneet mukaan sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä. Olemme esimerkiksi luoneet kestävyyttä edistäviä liiketoimintastrategioita, tukeneet yritystason kestävyys- ja ilmastotavoitteiden asettamista sekä kehittäneet innovaatioprosesseja.

Parannamme asiakkaidemme suorituskykyä tuottamalla tietoa ja analysoimalla yritysten toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Autamme yrityksiä myös vastaamaan esimerkiksi GRI-, TCFD- ja CDP-kehikkojen mukaisiin raportointivaatimuksiin.

Palvelumme

Gaian palvelut auttavat ICT-alaa arvioimaan erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia taloudellista arvonluontia monipuolisemmasta näkökulmasta. Olemme ohjeistaneet lukuisia yrityksiä yhteiskunnallisen arvonluonnin laaja-alaiseen tarkasteluun ja auttaneet vakiinnuttamaan sen osaksi organisaatioprosesseja, päätöksentekoa ja innovointia.

Tällaisen lähestymistavan tuloksena syntyy toimintamalleja, jotka jakavat digitalisaation mittavat liiketoimintahyödyt koko arvoketjun toimijoille. Yhteiskunnallisen lisäarvon tarkastelu ja maksimointi on varma tie kannattavaan kasvuun. Samalla syntyy valmius vastata muuttuviin vastuullisuusvaatimuksiin.

Asiakascase

Tieto Oy

Kysyntäjoustoratkaisujen vaikutus päästöttömän sähköjärjestelmän luomisessa

Lue case

Asiakascase

CGI Oyj

Vaikuttavuus myynnin tukena

Lue case

Asiakascase

Elisa Oyj

Digitalisoinnin vaikutusten arviointi: Astman etähoito perusterveydenhuollossa

Lue case

Blogissa

ICT

Gaian toimitus

12.02.2018

Digitalisaatio mahdollistaa kestävän kehityksen

Digitalisaatio ja kestävä kehitys – kaksi tämän päivän muotitermiä, jotka löytyvät useimman organisaation ja yrityksen strategiasta ja monista tulevaisuutta pohtivista kirjoitelmista. Onko sanahelinän takana konkretiaa ja liittyvätkö nämä niin usein käytetyt termit lainkaan toisiinsa?

Lue blogi

ICT

Gaian toimitus

28.09.2017

Vastuullisuuden ja digitalisaation kukoistava liitto (englanniksi)

I spent the last week in Singapore attending SLUSH Singapore and Digitalizing Maritime Business seminar by the City of Helsinki. The week was all about building bridges between Finnish and Singaporean companies. Finland and Singapore, although separated by nearly 10 000 kilometres, have many similarities.

Lue blogi

ICT

Gaian toimitus

06.06.2017

Kultakaivoksellinen ideoita kestävän liiketoiminnan uudistamiseen (englanniksi)

Hackathons – design sprint-like events in which computer programmers and others involved in software development, including graphic designers, interface designers, project managers, and others, often including subject-matter-experts, collaborate intensively on software projects, as aptly described by Wikipedia – seem to be taking the Finnish industry by a storm. Companies such as YIT, KONE, Konecranes, Stora Enso, as well as many public sector institutions have in recent years discovered this novel way of inviting people outside of their organization to help reinvent their operations and get outside-of-the-box ideas.

Lue blogi

Kysy lisätietoja

Vaikuttavuuden arviointi, innovaatiot

Kestävä liiketoiminta

Data-analytiikka