Mitä tapahtuu, kun koko energiajärjestelmä muuttuu?

Energiamarkkinoiden muutos myllää kaiken: energian tuotannon, energian jakelun ja energian kulutustavat. Muutos avaa oivallisen tilaisuuden sekä uusille liiketoimintamahdollisuuksille että kustannusten karsimiseen.

Osaamisemme alalla

Energiantuotanto: Hallitsemme erityisesti uusiutuvat energialähteet sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon. Avustamme alan yrityksiä myös uusien energiantuotannon teknologioiden seurannassa sekä soveltuvuuden ja kannattavuuden arvioinnissa.

Sähkönsiirto ja -jakelu, kaukolämpö ja kaasunjakelu: Tarjoamme palveluja omaisuuden hallintaan, operatiivisen toiminnan tehostamiseen sekä tuoton optimointiin sääntelyn puitteissa.

Energian loppukäyttö: Osaamme energiatehokkuuden, paikalliset energiaratkaisut ja uudet liiketoimintamallit.

Palvelumme

Gaian asiantuntijapalvelut kattavat koko arvoketjun. Ne auttavat energiayhtiöitä uudistamaan strategiansa, ennakoimaan toimintaympäristön muutokset sekä kasvattamaan toiminnan positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Tuloksena syntyy kaikilla tavoin parempaa liiketoimintaa.

Asiakascase

Fingrid Oy

Kulutuksen tehoperusteisen hinnoittelun vaikutukset eri asiakasryhmille

Lue case

Asiakascase

Fortum Oyj

Puro - maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Lue case

Asiakascase

Seinäjoen Energia Oy

Strategia menestykselle 2020-luvun energiamarkkinoilla

Lue case

Blogissa

Energia

Juha Vanhanen

25.06.2020

Energiaverouudistus mahdollistaisi harppaukset kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Suomessa tehdään nyt tosissaan työtä hiilineutraaliuden eteen. Eri toimialojen kevään ja alkukesän aikana valmistuneet hiilitiekartat ovat osoittaneet, että energiasektorin hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi keskeisimmistä tehtävistä. Etenkin lämmityssektorilla on vielä paljon työtä edessä. Hukkalämpöjen talteenotto ja teollisen mittaluokan lämpöpumppujen hyödyntäminen ovat merkittäviä toimenpiteitä, joiden avulla kaukolämpöjärjestelmät voivat kehittyä hiilineutraaleiksi. Kehitystä voidaan edistää hallitusohjelmassa suunnitelluilla energiaverotuksen uudistuksilla.

Lue blogi

Energia

Ulla Heinonen

17.09.2019

Nyt eivät pienet toimet enää riitä

Viime aikoina olemme saaneet kuulla erilaisia tutkimustuloksia muun muassa Kansainvälisen ilmastopaneelin IPPC:n ja YK:n kansainvälisen tutkijaryhmän  toimesta siitä, miten ylikulutamme maapallon luonnonvaroja ja saastutamme elinympäristöämme, miten ilmaston muutos etenee nopeutuvalla tahdilla ja että monien eliöiden elinympäristö kaventuu muuttaessamme niiden elinoloja ja maapallon väestö kasvaa ja eriarvoistuu entisestään.

Lue blogi

Energia

Juha Vanhanen

18.06.2019

Kiertotalous valjastaa hukkalämmön hyötykäyttöön

Useilla aloilla edetään juuri nyt vauhdilla kohti kiertotaloutta. Resurssivirtojen yhdistäminen ja sulkeminen muokkaa vakiintuneita toimintatapoja ja avaa yrityksille runsaasti erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue blogi

Kysy lisätietoja

Liiketoimintastrategiat

Energiamarkkinat

Liiketoiminnan kehittäminen

Juha Vanhanen

Toimitusjohtaja, osakas, hallituksen jäsen

+358 50 5641889
juha.vanhanen@gaia.fi

Tuukka Rautiainen

Liiketoimintapäällikkö

+358 50 529 4184
tuukka.rautiainen@gaia.fi

Markus Klimscheffskij

Vanhempi asiantuntija

+358 44 587 7788
markus.klimscheffskij@gaia.fi