Yleinen

Anu Pulkkinen

28.10.2022

Digitaalinen tuotepassi on vastuullisuuden ja vihreän siirtymän työkalu

Siirtymä kestävään liiketoimintaan lisää jatkuvasti tarvetta ymmärtää paremmin tuotteiden vastuullisuutta ja tuoteturvallisuutta läpinäkyvästi. Eri toimialoilla onkin jo kehitetty erilaisia digitaalisia tuotepasseja (DPP eli Digital Product Passport), jotka mahdollistavat tuotetiedon keräämisen esimerkiksi tuotteen turvallisuudesta, sen valmistustavoista sekä valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista ja niiden hankintaketjusta.

Lue blogi

Yleinen

Anna Kortesoja

24.05.2022

Elintarvikehankinnat voivat tukea luonnon monimuotoisuutta

Gaian ja Pellervon taloustutkimuksen toteuttaman selvityksen perusteella ruoantuotannossa keskeistä luonnon monimuotoisuuden edistämisen kannalta on, että annamme luonnolle enemmän tilaa ja suojelemme jäljellä olevat luonnontilaiset alueet sekä varmistamme, ettei ruoantuotannossa käytetä luonnon monimuotoisuutta heikentäviä toimintatapoja.

Lue blogi

Videot

Pasi Rinne, Chairman of Gaia Group, argues why Finland is fit & ready for circular economy. Video recorded Jan 27, 2016 at a seminar hosted by The Federation of Finnish Technology Industries.

Gaia's improved cook stove project generates results in Ethiopia

Swiss development cooperation - video of the evaluation results 2014

The toolkit for Responsible Mining