Gaialaiset

Gaian henkilöstön tavoitteena on tinkimätön asiakastyytyväisyys. Asiantuntijoidemme ammattitaito perustuu monialaiseen ja monialaiseen ja korkeatasoiseen osaamiseen. Asiantuntijamme pystyvät yhdistämään luovan, asiakaslähtöisen ongelmanratkaisun ja innovatiivisen ajattelun käytännönläheiseen, ratkaisuorientoituneeseen lähestymistapaan.

Olemme tottuneet työskentelemään yritysjohdon ja poliittisen johdon kanssa ympäri maailman ja toimineet menestyksekkäästi haastavissa olosuhteissa, kuten konflikti- ja katastrofialueilla.

  • Valitse
  • Asiantuntijat
  • Neuvonantajat
  • Toimitusjohtaja
  • Toimisto
  • Kaikki

Asiantuntijat

Pasi Rinne

Juha Vanhanen

Ulla Heinonen

Mari Hjelt

Mikko Halonen

Pekka Pokela

Tuomas Raivio

Laura Ylimäki

Jatta Aho

Jussi Airaksinen

Suvi Häkämies

Päivi Luoma

Satu Kilpinen

Julia Illman

Pauliina Saari

Fanny Suominen

Jenny Lehtomäki

Ulla Värre

Heli Sihvonen

Meng Beniard

Susanna Sepponen

Lauri Larvus

Anu Pulkkinen

Laura Descombes

Magda Horváth

Tea Miller

Piia Pessala

Tommi Lampikoski

Maria Sangder

Annu Markkula

Matti Pousi

Tuukka Rautiainen

Anna Kortesoja

Matleena Moisio

Håkan Jonsson

Waltteri Salmi

Millariia Wikman

Joonas Söderholm

Katri Leino

Antti Pitkämäki

Silla Aaltonen

Miikka Simanainen

Solveig Roschier

Pentti Linnamaa

Venla Kontiokari

Heli Hytönen

Lauri Nyrhilä

Anu Vaahtera

Jasmin Järvinen

Anna Laine

Johanna Tavia

Anna Pakkala

Yanxiao Ren

Juan Gollan

Suvi Peltoniemi

Saara Pohjalainen

Iris Mäntylä

Neuvonantajat

Alain Schilli

Antti Isokangas

Iivo Vehviläinen

Mika Turpeinen

Mikko Niini

Paula Tommila

Scott Harder

Erkki Izarra

Ylva Gilbert

Mirka Lummaa

Mari Saario

Pekka Salmi

Pekka Reinikainen

Heini Hirvonen

Nathalie Clément

Toimitusjohtaja

Ulla Heinonen

Toimisto

Heidi Valtari

Juuli Laine

Mia Wikgren

Mari Pieniniemi

Pasi Rinne

Perustaja, johtaja

Osaamisalueet

ympäristö, vastuullinen liiketoiminta, ilmasto, katastrofien hallinta

+358 400 464 127

LinkedIn

"Pasi on Gaian perustajaosakas. Hänellä on syvällinen kokemus kestävän liiketoiminnan konsultoinnista. Pasi on kehittänyt vastuullista liiketoimintaa lukuisten asiakkaiden kanssa Suomessa ja ulkomailla, kehittänyt liiketoimintastrategioita ja -malleja, jotka ovat tehostanut toimintaa, luonut uusia mahdollisuuksia sekä lisännyt vaikuttavuutta. Hänen vuosien kokemus ympäristöjohtamisen menetelmistä, uusista rahoitusmekanismeista, kansainvälisestä yhteistyöstä, ilmastonmuutoksesta sekä kehitysyhteistyöstä on tehnyt hänestä kansainvälisesti tunnetun vastuullisen liiketoiminnan kehittäjän.

Pasi on aiemmin johtanut vaativia YK-operaatioita ja kehitystyötä katastrofi- ja konfliktialueilla, parantanut luonnononnettomuus- ja ilmastoriskien hallintaa innovatiivisten ympäristötoimien avulla ja etsimällä sopeutumiskeinoja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin."

Pasi on työsuhteessa Gaiaan, merkittävä osakkeenomistaja eikä ole Gaiasta riippumaton.

Juha Vanhanen

Toimitusjohtaja, osakas, hallituksen jäsen

Osaamisalueet

energia, ilmasto, ympäristö, riskienhallinta, kestävä liiketoiminta, biotalous

+358 50 5641889

"Juha on Gaian perustajaosakas ja Gaia Group Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut noin 100 yhtiön liiketoiminnan kehittämisen konsulttina. Hänellä on kattava kokemus kestävästä liiketoiminnasta Suomessa ja kansainvälisesti. Hänellä on kokemusta energia-, ilmasto- ja ympäristöteknologioiden kansallisista ja kansainvälisistä markkinoista sekä liiketoimintamahdollisuuksista.

Hän on johtanut useita hankkeita, joissa on arvioitu erilaisten toimintojen aluetaloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia työllisyyteen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Finanssisektorilla hän on osallistunut useisiin yrityskauppoihin neuvonantajana asioissa, jotka ovat koskeneet regulaatiota, markkinoita ja teknologioita. Hän on johtanut useita finanssisektorin hankkeita, joissa on parannettu yritysten vastuullisuutta, ilmastoriskien hallintaa sekä tuotu esille finanssisektorin toimijoiden vaikuttavuutta.

Hän on väitellyt tohtoriksi Teknillisestä Korkeakoulusta (Helsinki) ja kirjoittanut yli 20 tieteellistä artikkelia. "

Ulla Heinonen

Toimitusjohtaja, osakas

Osaamisalueet

strategiat ja liiketoimintamallit, liiketoiminnan kehittäminen, innovaatioprosessit, yhteiskuntavastuu, ilmasto, vesivarojen hallinta, digitalisaatio

+358 40 550 6982

LinkedIn

"Olen tehnyt töitä tutkimuksen, täydennyskoulutuksen, konsultoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen parissa viimeiset 15 vuotta. Minulla on kokemusta yliopistojen, kansainvälisten järjestöjen ja useilla teollisuudenaloilla toimivien yritysten kanssa työskentelystä. Urapolkuni on erittäin mielenkiintoinen, olen päässyt osallistumaan mielenkiintoisiin projekteihin ruohonjuuritasolta kansainväliselle yritystasolle niin kehittyneissä että kehittyvissä maissa.

Uralleni keskeistä on ollut kestävä kehitys - pyrkimys ympäristölliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä taloudellisesti kestäviin tuloksiin. Nämä ovat olleet arvojani jo lapsuudesta asti, kun huomasin, että ihmisen toiminnalla on vaikutusta luontoon ja ekosysteemeihin.

Uskon, että integroimalla kestävän kehityksen ja innovointiajattelun liiketoiminnan kehittämiseen voimme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Meidän on myös käytettävä mahdollisuuksia, joita digitalisaatio meille tarjoaa. Gaissa innovoimme konkreettisia, kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme toiminnan kehittämiseen. Kuinka onnistumme tässä? Työskentelemme läheisesti asiakkaidemme kanssa ja tuomme mukaan laajan asiantuntijajoukon – kestävä kehityksen ja toimialan osaamista, palvelumuotoilua sekä viestintää."

Mari Hjelt

Varatoimitusjohtaja, osakas

Osaamisalueet

innovaatiot, puhtaat teknologiat, ennakointi, arvonmääritykset, fasilitointi, strategia

+358 40 8236991

Marilla on erittäin laaja kokemus kaikilta Gaian liiketoiminnan osa-alueilta sekä kotimaisten että kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Hänellä on erityisesti strategisen ja käytännön tason osaamista innovaatio-, tutkimus- ja tiedepolitiikasta, cleantechistä, energia- ja turvallisuusasioista sekä luonnonvara- ja ympäristökysymyksistä. Mari on ennen Gaiaa työskennellyt tutkijana ja hänellä on syvällistä asiantuntemusta ennakoinnin, päätöksenteon tuen, politiikka-analyysin ja arvioinnin metodeista ja sidosryhmäkonsultaatiosta. Mari on erittäin kokenut haastavien laajojen ja kansainvälisten hankkeiden koordinaattori sekä fasilitaattori.

Mari työskentelee Gaiassa ja on yksi Gaia Group Oy:n pääomistajista. Mari ei ole yhtiöstä riippumaton.

Mikko Halonen

Johtava asiantuntija, johtoryhmän jäsen, osakas

Osaamisalueet

ilmastonmuutos, vastuullinen liiketoiminta, kehitysyhteistyö

+358 40 700 2190

“Liityin sattumalta osaksi Gaian kansainvälistä tiimiä 2000-luvun alussa, tehtyäni töitä kestävän kehityksen parissa kansalaisjärjestöissä ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma UNEP:issa. Sen jälkeen en ole jättänyt mitään sattuman varaan.

Työ monenlaisten ympäristöhaasteiden sekä luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hallinnan parissa tuottaa pikkuhiljaa tuloksia. Olen päässyt myös edistämään ympäristöturvallisuutta ja paiskinut hommia, jotta kehitysyhteistyöllä onnistutaan vähentämään köyhyyttä toden teolla.

Jos haluaa pelata kestävän kehityksen valioliigassa, on vaikeaa kuvitella parempaa tiimiä kuin Gaian. Työskentely-ympäristö on innostava, tuki työkavereilta loppumatonta ja yhdessä oppiminen hauskaa - ja siitä vieläpä maksetaan!”

Pekka Pokela

Liiketoimintajohtaja, osakas, johtoryhmän jäsen

Osaamisalueet

liiketoiminnan kehittäminen, kansainvälinen strateginen myynti, strategiset kumppanuudet, vastuullisuusstrategiat ja liiketoimintakonseptit, strategiaprosessit, strateginen T&K, innovaatioprosessi, teknologia ja digitalisaatio

+358 40 544 1582

“Olen koko urani tehnyt töitä innostavien ja haasteellisten kehityshankkeiden parissa. Niiden näkökulmat ja tulostavoitteet ovat vaihdelleet yritysten liiketoiminnasta teknologiakehitykseen ja tutkimukseen sekä toimialoja koskeviin kilpailukykytekijöihin.

Liiketoiminnan ja kilpailun muutosten lähtökohdista toteutettavat konsultointiprojektit sähköistävät yritysten strategista ajattelua. Niillä haetaan uusia kilpailukykytekijöitä, keinoja erottua markkinalla ja uusia kasvumahdollisuuksia – innovatiivisesti. Liiketoiminnan kehittämisessä yhdistyvät vahvasti toisiaan tukevat elementit: tulevaisuuden kassavirta ja kestävä kehitys. Kestävä kehitys pyrkii optimoimaan talouden, ympäristön ja sosiaalisen ulottuvuuden.

Koen Gaian eettiset normit ja arvot hyvin läheisinä itselleni. Huomasin sen jo ennen liittymistäni Gaian tiimiin. Yhteinen perusta innostaa minua olemaan osa joukkuetta, jonka missio on nopeuttaa kestävän kehityksen toteutumista. Kehityksen vaikutukset näkyvät yksilö-, yritys-, organisaatio- ja yhteiskunnan tasoilla hyvinvointina ja kilpailuetuna. Markkinat ja asenteet ovat muuttumassa nopeasti. Haluan olla Gaiassa tämän muutoksen ytimessä!”

Tuomas Raivio

Liiketoimintajohtaja, osakas, johtoryhmän jäsen

Osaamisalueet

matematiikka, riskianalyysit, ongelma-analyysit ja ratkaisukartoitukset

+358 40 509 3545

“Väittelin tohtoriksi systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta Teknillisestä korkeakoulusta eli nykyisestä Aalto-yliopistosta, minkä jälkeen kehitin muutaman vuoden ajan multifysiikan simulointi-ohjelmistoja pienessä startupissa. Oli muuten aika coolia.

Lopulta halusin kuitenkin tehdä jotain aivan erilaista. Niinpä siirryin Gaiaan vuonna 2002, ja täällä olen edelleen. Työskentelen Gaian kenties vähemmän tunnettujen palveluiden, riskienhallinnan ja arvioinnin parissa. Opin jatkuvasti uusia asioita. Joskus on raskasta oppia uutta, mutta perehtyminen pitää minut käynnissä. Nautin myös, kun saan työssäni ohjata nuoria lahjakkaita ihmisiä ja auttaa heitä menestymään.”

Laura Ylimäki

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

uusiutuva energia, biotalous, energiamarkkinat, energiatalous, organisaatioiden ja johtamisen kehittäminen

+358 50 460 0351

"Lauralla on usean vuoden työkokemus vanhempana asiantuntijana, osaamisalueinaan energia, ilmasto ja kestävä luonnonvarojen käyttö. Hän nauttii työstään projektipäällikkönä, sekä yksityisten että julkisten asiakkaiden kanssa. Hallituksen jäsenenä Lauraa innostaa erityisesti työhyvinvointi, ammatillinen kehitys sekä henkilöstön motivaatio ja sitouttaminen menestyvän liiketoiminnan tekijänä.

Laura on koulutukseltaan DI, pääaineenaan energiatieteet, keskittyen uusiutuvaan energiaan ja tulevaisuuden energiajärjestelmiin. Sivuaineenaan hän on opiskellut työpsykologiaa ja organisaatioiden kehittämistä."

 

Jatta Aho

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

kemikaalit, ympäristökemia, kestävä kemikaalien hallinta, työterveyden ja -turvallisuuden hallinta, riskienhallinta, vaarallisten aineiden kuljetus, hiilijalanjälki- ja elinkaariarviointi, REACH ja muut kemikaalilainsäädännöt, resurssitehokkuus

+358 50 540 9848

“Kehitin väitöskirjatyössäni kokonaissynteesiä myrkylliselle luonnonaineelle, jolla voisi olla lääketieteellisiä käyttösovelluksia muun muassa syöpälääkkeenä. Käytin päivittäin työssäni erilaisia kemikaaleja, mikä herätti kiinnostukseni kemikaalien riskienhallintaan ja terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin.

Kemikaaleja on kaikkialla ympärillämme. Vaikka kemia ja kemianteollisuuden tuotteet tekevät elämästämme helpompaa, kemikaalit voivat aiheuttaa myös vakavia riskejä sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.

Työssäni minua motivoi erityisesti mahdollisuus etsiä yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia ratkaisuja näiden riskien hallitsemiseksi ja tehdäksemme planeetastamme turvallisemman ja puhtaamman. Jotta työ olisi mieluisaa ja palkitsevaa, sen tulee myös tarjota mahdollisuuksia kehittää omaa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Gaiassa niitä tarvitaan päivittäin ja työnteon ohessa voi ja osataan pitää myös hauskaa!”

Jussi Airaksinen

Konsultti

Osaamisalueet

Ympäristöoikeus, Lupajärjestelmät, Ympäristövaikutusten arvioinnit, Ympäristövastuu

+358 50 542 6540

LinkedInTwitter

"Ympäristöoikeuden parissa työskennellessäni minulle on kehittynyt monipuolista vuorovaikutusosaamista toimintaympäristöissä, joissa on lukuisia toimijoita erilaisine tavoitteineen. Aiemmat tutkijan ja lainvalmistelijan tehtävät ovat tuoneet minulle laaja-alaista ymmärrystä Suomen ja Euroopan Unionin ympäristösääntelystä."

Innokkaana työssäni minut pitää uuden oppiminen, haastavien tilanteiden hallinta ja ratkaisujen keksiminen kiperiin pulmiin. Koen arvokkaana sen, että pääsen Gaialla luomaan kestävämpää liiketoimintaa ja yhteistoiminnallisempia toimintaympäristöjä uppoutumalla toinen toistaan kiehtovampiin aihepiireihin.

Suvi Häkämies

Liiketoimintajohtaja

Osaamisalueet

Kestävä liiketoiminta, Ilmastoystävälliset innovaatiot ja niiden kaupallistaminen, Energia- ja resurssitehokkuus, Uusiutuva energia, Kiertotalous, Verkostojohtaminen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, EU- ja muut julkiset rahoitusinstrumentit.

+358503311495

LinkedIn

"Olen työskennellyt yli 10 vuotta älykkään ja vähäpäästöisen kaupunkiympäristön kehittämisen parissa yhdessä kaupunkien, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa - niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Verkosto-organisaatiotaustani kautta olen hankkinut monipuolista osaamista ja ymmärrystä eri sektorien tarpeista ja toimintamalleista sekä ollut mukana rakentamassa uusia kokonaisratkaisuja. Olen ollut valmistelemassa ja toteuttamassa lukuisia EU-rahoitteisia kehityshankkeita ja sitä kautta päässyt ratkomaan yhdessä eurooppalaisten huippuosaajien kanssa yhteisiä ilmastoon ja älykaupunkeihin liittyviä haasteitamme. Työssäni poikkileikkaavana teemana on ollut kestävän ja älykkään rakennetun ympäristön kehittäminen ja siihen liittyvän uuden liiketoiminnan kehitys. On mahtavaa olla mukana luomassa ideoista pysyvää uutta liiketoimintaa.

Tässä työssä oppiminen on jatkuvaa ja koko ajan saa ja pitää olla avoin uudelle. Gaiassa yksikään päivä ei ole samanlainen ja pääsen innostumaan joka päivä uudesta. Ja parasta on, että ympärilläni on iso porukka ihmisiä, jotka jakavat intohimoni kestävämmän maailman kehittämiseksi."

Päivi Luoma

Johtava asiantuntija

Osaamisalueet

innovaatiot, biotalous, liiketoiminnan kehittäminen, julkiset suhteet, metsäteollisuus

+358 50 4308866

“Aloitin opintojen jälkeisen työurani Gaiassa vuonna 1999. Pääsin vapaaehtoiseksi avustajaksi Gaian järjestämään mielenkiintoiseen seminaariin, ja sitä kautta päädyin töihin Gaiaan. Metsäteollisuuden innovaatioiden sekä suomalaisen ja eurooppalaisen edunvalvonnan parissa vietettyjen lähes 10 vuoden jälkeen minun oli helppo vuonna 2010 palata kasvaneeseen Gaiaan, vahvojen asiantuntijoiden joukkoon.

Gaia oli vakiinnuttanut roolinsa merkittävänä uusien avauksien tekijänä ja innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen tarjoajana Suomessa ja kansainvälisesti. Jäljellä on edelleen eteenpäinkatsova ote ja poikkeuksellisen hyvät ja ammattitaitoiset työtoverit.

Vahvuuteni on suuntautuminen tulevaisuuteen. Gaiassa katson eteenpäin biotalouteen ja innovaatioihin liittyvissä hankkeissa. Tarjoamme toimintaympäristön muutoksista nousevia mahdollisuuksia ja ratkaisuja asiakkaille. Liikumme usein alueilla, jotka ovat uusia ja tuntemattomia. Minua motivoi myös mahdollisuus tehdä töitä suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvoinnin eteen.”

Satu Kilpinen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristövaikutusten arviointi, Metsien ekologia ja käyttö, Metsäsertifiointi, Luonnonvarojen kestävä käyttö, Kiertotalous

+358 50351 9259

"Laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen ja viisauden jano ovat aina leimanneet ajatteluani.

Kiinnostuin lukiossa ympäristötieteistä ja päädyin myöhemmin opiskelemaan kestävää kehitystä ja metsätieteitä. James Lovelockin Gaia -teoria tuli tutuksi jo pääsykoekirjojen kautta. Nuorena opiskelijana etsin yrityksiä, jotka tekisivät työtä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Gaia erottui joukosta ja päätin, että joskus vielä olen yksi heistä. Kymmenen vuotta myöhemmin, monen kiinnostavan mutkan kautta, tämä suunnitelma toteutui ja minusta tuli gaialainen.

Gaialla on pitkä historia ja laaja osaaminen kestävän kehityksen projektien parissa. On etuoikeus saada tehdä merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä yhdessä osaavien ja kannustavien kollegoiden kanssa. Jokainen päivä Gaialla on erilainen ja aina on mahdollisuus oppia uutta. Erityisesti pidän työskentelystä kokonaisvaltaisten ympäristövaikutusten arviointien tai elinkaariarvioiden parissa, joilla voidaan tuottaa tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi."

 

Julia Illman

Liiketoimintapäällikkö, osakas

Osaamisalueet

vastuullinen liiketoiminta, hiilijalanjälki- ja elinkaarianalyysit, biotalous, vastuullinen sijoittaminen, turvallisuus ja riskienhallinta

+358 44 533 5723

“Jo opiskelijana tiesin, että haluan työurallani olla tekemisissä vastuullisen liiketoiminnan kanssa. Gaiasta löysin juuri etsimäni: pienehkön, helposti lähestyttävän yrityksen, jossa voin kehittää osaamistani vastuullisuuden osa-alueilla ja työskennellä fiksujen ja huumorintajuisten ihmisten kanssa.

Työstäessäni pro gradu -tutkielmaani ympäristöystävällisestä teknologiasta päätin luopua työstäni investointipankissa, jossa hallinnoin osakepohjaisia palkkiojärjestelmiä. Pääsin Yhdistyneille kansakunnille harjoittelijaksi Nairobiin. Keskityin työssäni ilmastonmuutoksen haasteisiin kehittyvien maiden kaupungeissa. Tämä kokemus johdatti minut vastuullisuuden ja riskienhallinnan konsultoinnin pariin.

Yksi työni kiehtovimmista puolista on, että löydän itseni aika ajoin erikoisista ja mielenkiintoisista tilanteista, joihin en muuten todennäköisesti ikinä pääsisi. Pääsen tapaamaan ihmisiä, joihin en muissa olosuhteissa todennäköisesti törmäisi. Projektit, joita toteutamme, liittyvät usein jännittäviin, uusiin aihealueisiin. On mukavaa silloin tällöin tuntea, että olen saanut aikaiseksi pientä merkittävää jossain. Työkavereiden kanssa naureskelu innostaa minua sellaisinakin päivinä, kun työt tuntuvat raskailta.”

Pauliina Saari

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Työterveys,- turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen, hiilijalanki- ja elinkaariarviointi, jätehuolto, kiertotalous, biotekniikka, biohydrometallurgia, ympäristöjohtaminen kaivosteollisuudessa

+358 40 2178991

LinkedIn

"Jo nuorena haaveeni oli tehdä maailmasta parempi paikka meille ja erityisesti tuleville sukupolville. Olen aina pitänyt luonnontieteistä ja matematiikasta, joten minulle oli luonnollista valita tekniikka keinoksi, jonka avulla pyrin löytämään konkreettisia ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhden käytännönläheisen, kemiallisia ja mikrobiologisia ilmiöitä soveltavan ratkaisun kehitin väitöstyöni aikana, tuloksena patentoitu prosessi, jolla voidaan mikrobien avulla poistaa rautaa hydrometallurgisista jätevesistä. Uranpolkuni on vienyt minut moniin erilaisiin ja mielenkiintoisiin tehtäviin, joissa olen voinut soveltaa ja kehittää teknistä osaamistani ja myös ymmärtää yhä paremmin käyttäytymistieteisiin ja johtamiseen liittyvän tietotaidon merkityksen toimivien ratkaisujen löytämiseksi.

Minulle motivaatiota ja energiaa tuo jatkuva uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen. Tämä on Gaiassa helppoa, koska saan työskennellä hyvin monipuolisissa hankkeissa, erittäin ammattitaitoisten kollegoiden ja upeiden asiakkaiden kanssa. On inspiroivaa työskennellä yrityksessä, joka jakaa arvoni ja on sitoutunut parhaaseen mahdolliseen työn laatuun tavoitellessaan puhtaamman ja turvallisemman maailman saavuttamista."

Fanny Suominen

Konsultti

Osaamisalueet

Itämeren luonto ja ekosysteemit, ekologia ja biodiversiteetti, biologiset prosessit

+358 40 535 9834

LinkedIn

"Olen ekologi ja ympäristöasiantuntija joka on siirtynyt Itämeren vähäsuolaisilta aalloilta ja tundran karuilta lakeuksilta toimistoon. Luonnon vuorovaikutukset ja ilmiöt, sekä niistä löytyvät innovaatiot ja viisaus ovat kiehtoneet minua aina. Tavoitteeni onkin ollut käyttää ekologista ymmärrystäni ihmistoiminnan kestävyyden edistämiseen sekä luonnon suojeluun. Gaialla nämä tavoitteeni toteutuvat, ja saan auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat päämääränsä matkalla kohti parempaa yhteiskuntaa."

Jenny Lehtomäki

Asiantuntija

Osaamisalueet

energian tuotantoteknologiat, energiapolitiikka, energiatalous, energiamarkkinat, kannattavuusselvitykset

+358503207698

LinkedIn

"Olen ollut aina kiinnostunut vaikuttamisesta ja ratkaisemaan ilmastonmuutoksen. Tulin siihen tulokseen, että paras keino vaikuttaa ilmastonmuutokseen olisi energiasektorin kautta, mikä on yksi suurista päästöjenaiheuttajista maailmassa. Olen työskennellyt aiemmin analyytikkona energialiiketoimintakonsultoinissa ja minulla on laaja ymmärrys energiasektorin toiminnasta ja toimintaympäristöstä.

Minua motivoi työssäni Gaialla kestävien ratkaisujen kehittäminen energiasektorin asiakkaille. Gaian mukavat kollegat ja parhaiden ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille samalla kun kehittämme kestävää liiketoimintaa vie minua eteenpäin työssäni."

 

Ulla Värre

Asiantuntija

Osaamisalueet

kestävyystiede, ympäristöpolitiikka, arvotutkimus, ympäristöekologia, ympäristövaikutusten arviointi

+358 50 472 5474

LinkedIn

"Lapsena olin kiinnostunut luonnonilmiöistä ja fysiikasta, kuten siitä, miksi saunassa naula tuntuu kuumemmalta kuin puinen laude. Vähän isompana ihmisten hyvinvointi ja toiminta alkoivat kiinnostaa sitäkin enemmän. Lukion riskimaantieteen kurssilla tämä kaikki sulautui yhteen, kun maailmaa tarkasteltiin valtavana systeeminä, jossa kaikki vaikuttaa ainakin johonkin. Niinpä minusta tuli ympäristötieteilijä.

Gaialla saan käyttää sekä luonnontieteellistä että yhteiskuntatieteellistä osaamistani ja ratkoa ympäristöongelmia yhdessä huikean taitavien ja innostuneiden kollegoiden kanssa. Inspiroivat projektit pitävät minut vauhdissa!"

Heli Sihvonen

Konsultti

Osaamisalueet

Elintarvikeketju ja -tuotekehitys, elintarviketurvallisuus ja -lainsäädäntö, tilaus-toimitusketjun hallinta, biotieteet ja biolääketiede, kuluttajatutkimus

+358 44 360 6664

LinkedIn

"Perustavaa laatua oleva intohimoni ihmisen hyvinvoinnin ja maapallon tulevaisuuden yhdistämiseen johdatti minut opiskelemaan biotieteitä, sai valitsemaan suuntaukseksi elintarviketieteet, kuljetti välissä maailmalle työharjoitteluun ihmisoikeuksien pariin ja toi ruoka-alan työkokemuksen kautta asiantuntijaksi Gaiaan.

Sekä kuluttajana että ammatillisessa mielessä olen loputtoman kiinnostunut keinoista kehittää meidän ihmisten toimintaa yhä kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi. Työskennellessäni suunnittelu- ja laskentatehtävissä elintarviketeollisuudessa sain innostuksen kipinän digitalisaation ja datanhallinnan mahdollisuuksista ruokatalouden haasteiden innovatiivisessa ratkomisessa.

Maailma on pullollaan valtavan mielenkiintoisia juttuja, joita tekisi mieli tutkia ja opiskella enemmän kuin vuorokaudessa on aikaa. Siksi koen itseni onnekkaaksi saadessani Gaiassa työkseni perehtyä uusiin asioihin ja haastaa itseni älyllisesti projekteissa, joiden tavoitteet ovat harmoniassa arvojeni kanssa. Työssäni pääsen yhdessä asiakkaiden kanssa toistuvasti todistamaan, kuinka kestävässä liiketoiminnassa kaikki osapuolet voittavat."

Meng Beniard

Asiantuntija

Osaamisalueet

Talous ja rahoitusmarkkinat, Rahoitusinstrumentit, Projektirahoitus Yrityskaupat, Kansainvälinen rahoitus, Rahastojen hallinta Kvantitatiivinen analyysi, Strategia ja liikkeenjohdon konsultointi

+358 50 308 5093

"Liityin Gaian tiimiin, sillä halusin työskennellä yrityksessä, jossa työlläni on nettopositiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Kestävä kehitys on globaali haaste ja kokemukseni kansainvälisillä markkinoilla on saanut minut näkemään kuinka muutosta ajetaan proaktiivisella yhteistyöllä. Haluan omalla osaamisellani rakentaa kestävän kehityksen liiketoimintamalleja, jotka ovat helpommin ymmärrettävissä myös rahoitussektorille. Näen, että yhteinen tahtotila paremman tulevaisuuden rakentamiselle löytyy jo globaalillakin tasolla – rahamarkkinoiden kysyntä ja kestävien toimintamallien tarjonta pitää vain saada kohtaamaan paremmin.

Gaiassa minua motivoi työn merkityksellisyys, kyky kehittyä työssäni sekä mahdollisuus oppia joka päivä uusia asioita. Parasta on se, että saan tehdä tätä kaikkea kannustavassa ja iloisessa ilmapiirissä."

Susanna Sepponen

Business Manager

Osaamisalueet

tiede- ja innovaatiopolitiikka ja -rahoitus, pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö, projektihallinta

+358401380067

"Olen koulutukseltani venäjän kielen asiantuntija ja toiminut koko työurani koulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyön kansainvälisissä tehtävissä. Ennen Gaiaan tuloa koordinoin laajaa pohjoismaista ilmasto-, energia- ja ympäristöalan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa yhteistyössä lukuisten pohjoismaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Gaiassa arvostan etenkin yrityksen arvopohjaa, osaavia ja innostavia kollegoitani sekä oppivaa työympäristöämme. Saan työssäni suunnitella ja toteuttaa tärkeitä kansainvälisiä hankkeita sekä auttaa asiakkaitamme päätöksentekoa analyyseilla ja arvioinneilla. Tällä tavoin voin osallistua yhteiskuntamme ja maapallomme hyvinvoinnin edistämiseen."

Lauri Larvus

Liiketoimintapäällikkö, osakas

Osaamisalueet

Arvioinnit, biotalous, cleantech, co-creation, digitalisaatio, innovaatiot, kiertotalous, yhteiskunallinen vaikuttavuus, viestintä

+358 50 389 2703

”On mahtavaa kuulua tähän kansainväliseen Gaia-perheeseen, jolla on niin moniulotteinen asiantuntemus. Se motivoi ja rohkaisee minua etsimään uusia tehokkaita ratkaisuja, joilla voidaan parantaa yleistä hyvinvointia yhteiskunnassa laaja-alaisesti. Minussa on perfektionistin vikaa – pyrin kaikessa toiminnassani sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin.

Ympäristö on aina ollut intohimoni. Jo nuorena tapasin vaellella metsissä nauttien luonnon hiljaisuudesta ja puhtaudesta. Päivä päivältä kasvava globaali luonnonvarojen riistäminen on valitettavaa. Siksi onkin etuoikeus työskennellä Gaian kaltaisessa yrityksessä kamppaillen ilmastonmuutosta, saastuttamista ja muita ympäristöhaittoja vastaan liiketoiminnan, tutkimuksen ja kehittämisen keinoin. Tiedän, että olemme matkalla kohti parempia aikoja eikä muutos tule tapahtumaan yhdessä yössä, mutta, kuten eräs viisas mies (tai nainen) on sanonut, ”hyvää kannattaa odottaa”.

Yhdessä vanhempien asiantuntijoiden ja liiketoimintajohtajien kanssa työskenteleminen ja heiltä oppiminen on erittäin palkitsevaa. Pidän ajatuksesta, että Gaia on näköalapaikka kansainväliseen kestävään liiketoimintaan ja innovatiivisuuteen. Tieto siitä, että Gaian asiakkaat todella tekevät maailmasta turvallisemman ja puhtaamman, antaa minulle luottavaisen ja samalla rauhallisen tunteen."

Anu Pulkkinen

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

tuotteistus, kaupallistaminen & tuotelanseeraus, kansainvälinen kasvu ja skaalaaminen, go-to-market, globaali liiketoiminnan kehitys, tuote- ja portfolionhallinta, liiketoimintastrategiat, liiketoimintakonseptit, asiakastutkimukset, asiakaskokemus, digitalisaatio ja teknologia, IoT ja dataan pohjautuva liiketoiminta, innovaatio ja innovaatioprosessit, digitaaliset liiketoimintamallit, palvelumuotoilu, telecom, energia, merenkulku, teollisuus

+358 40 80 34617

"Olen sydämeltäni liiketoiminnan kehittäjä ja innostunut uusien teknologioiden suomista mahdollisuuksista. Minulla on laaja kokemus uuden liiketoiminnan ja liiketoimintaratkaisuiden sekä asiakaskokemuksien kehittämisestä globaalisti. Haluan rakentaa liiketoimintaa, joka ilahduttaa, inspiroi ja tekee maailmasta paremman paikan meille kaikille. On todella motivoivaa yhdistää aikaisempi liiketoiminnan kehityskokemukseni asiakkaidemme auttamiseksi, jotta he pystyisivät varautumaan globaaleihin haasteisiin paremmin, rakentamaan kestäviä liiketoimintastrategioita ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Liityin Gaiaan voidakseni auttaa ja tukea yrityksiä rakentamaan liiketoimintaa kestävästä kehityksestä ja ympäristöstä ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka ovat järkeviä sekä kestävän kehityksen, ympäristönkin että liiketoiminnan näkökulmasta. Yhdessä osaavien Gaia-kollegoiden ja asiakkaidemme kanssa voin oppia jatkuvasti uutta ja voin luoda asiakas- ja liiketoiminta-arvoa, mikä on merkityksellistä niin itse liiketoiminnan kuin planeettammekin näkökulmasta."

Laura Descombes

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

hiilijalanjälki ja sen hallinta, kestävä liiketoiminta, kiertotalous, viisas liikkuminen

+358 50 520 8818

”Työskentelen Gaiassa kestävän liiketoiminnan sekä ympäristö- ja ilmastokysymysten vanhempana asiantuntijana. Työssäni tuen yrityksiä kestävän liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä tunnistamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä autan asiakkaitamme kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi muun muassa hiilijalanjälkilaskennan ja toimenpidearviointien avulla. Tavoitteenani on hyödyntää ekonomikoulutustani vaikuttavien ratkaisuiden kehittämiseen yhteiskuntamme kestävyyshaasteisiin.

Opinnoissani keskityin kehittämään työkaluja ekologisen kestävyyden huomioonottamiseksi palvelumuotoilussa. Maailmalla matkustaessani, työskennellessäni ja opiskellessani olen kokenut maapallomme rajalliset resurssit, tutustunut erilaisiin kulttuureihin sekä saanut arvokasta kansainvälistä työkokemusta.
Gaiassa voin toteuttaa intohimoani ja edistää globaalien kestävyysongelmien ratkaisua. Jokainen päivä on täynnä uusia mahdollisuuksia kääntää asiakkaiden kestävyyshaasteet kannattavaksi liiketoiminnaksi. Rakkain harrastukseni on koskemattomilla puuterivuorilla lumilautailu, joka entisestään motivoi minua työskentelemään kylmien talvien puolesta.”

Magda Horváth

Konsultti

Osaamisalueet

Elinkaarianalyysi, Jalanjälkilaskenta, Kädenjälkilaskenta, Nettovaikutusarviot, Päästölaskenta, Kiertotalous, Jätehuolto

+358 50 527 3188

LinkedIn

"Ympäristöasiat ovat elämässäni vahvasti läsnä ja elän ”Practice what you preach” -mentaliteetilla. Pidän omat arvoni mukana päätöksissäni aina roskien lajittelusta lomakohteen valintaan. Työssä minua inspiroivat ja ihastuttavat erityisesti toimivat teolliset symbioosit ja Cradle to Cradle -ajattelumallin yritystoiminta ja tällaiset ratkaisut saavat minut innostumaan työstäni aina vain uudestaan.

Gaiassa pääsen toteuttamaan palavaa tarvettani saada vaikuttaa maailmaan positiivisesti. Monipuolisissa projekteissa vanhojen taitojen hiominen ja uuden oppiminen vievät eteenpäin ja kasvattavat motivaatiota."

Tea Miller

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

resurssitehokkuus, biotalous, vesijalanjälki ja elinkaariarviointi, biojalostamot

+358 50 4630373

”Pyrin jatkuvasti viemään asioita kohti parempaa, oli kyseessä mikä elämänalue tahansa. Työssäni Gaialla pääsen toteuttamaan tätä kehittämällä liiketoimintatapoja, jotka ovat sekä ympäristön, talouden että yhteisön kannalta kannattavia. Kannustava ilmapiiri ja huipputiimi mahdollistavat onnistumisen tässä merkityksellisessä työssä.

Minua kiinnostaa miten maailma toimii ja ennen kaikkea ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristöönsä. Globaalisti kasvava väestö ja sen tarpeet luovat painetta yhä tehokkaammalle luonnonvarojen käytölle ja vastuun ottamiselle toiminnan vaikutuksista. Nämä haasteet motivoivat minua työssäni tuottamaan Gaian asiakkaille konkreettisia ratkaisuja muuttuvassa maailmassa.

Ennen liittymistäni Gaia-tiimiin ehdin valmistuttuani työskennellä vesi- ja ympäristöasioiden parissa Etelä-Amerikassa. Olen ollut yllättynyt siitä, miten saman tyyppisiä resurssitehokkuuteen liittyvät hankkeet kummallakin mantereella ovat olleet. Tämä on rohkaisevaa ja innostavaa – töitä turvallisemman ja puhtaamman maailman puolesta tehdään yhteisellä rintamalla ja uskon että sen vaikuttavuus tulee olemaan merkittävä."

Piia Pessala

Johtava asiantuntija, johtoryhmän jäsen

Osaamisalueet

ekotoksikologia, mikrobiologia, biokemia, arvioinnit, HSEQ, riskianalyysit ja riskienhallinta

+358 400 982 042

“Olen aina halunnut tehdä jotain konkreettista auttaakseni ympäristöä pärjäämään meidän ihmisten kanssa. Tutkijana löysin tieni ekotoksikologian pariin ja väitöskirjassani tutkin menetelmiä puhdistettujen jätevesien sisältämien haitallisten aineiden tunnistamiseen ja luonnehdintaan.

Aiemmin olin jo tutkinut puiden sisältämien uuteaineiden biologista poistoa. Tavoitteena oli vähentää kemiallisessa massanvalmistuksessa tarvittavien kemikaalien määrää sekä haitallisten uuteaineiden määrää puunjalostusteollisuuden jätevesissä.

Gaiassa työskentelen erityisesti riskinhallinnan ja kemikaaliasioiden parissa. Minun on ollut mahdollista jatkaa konkreettisten keinojen kehittämistä ympäristön suojelemiseksi. Käytettävät keinot vaihtelevat asiakkaan tarpeista riippuen. Esimerkkeinä erilaisista keinoista mainittakoon öljy- ja kaasuteollisuudelle kehittämämme työkalu ympäristöystävällisempien kemikaalien valintaan sekä Kansallinen vaarallisten kemikaalien ohjelma, jonka arviointia ja päivitystä olen ollut tukemassa.”

Tommi Lampikoski

Business Manager

Osaamisalueet

Liiketoimintamallit, liiketoimintainnovaatiot, vastuullisten innovaatioiden kehitys & kaupallistaminen, vastuullinen liiketoiminta, ympäristöjohtaminen, cleantech-innovaatiot, open innovation, innovaatiojohtaminen

+358 40 353 8311

Tommi työskentelee vastuullisten liiketoimintamallien, innovaatioiden sekä vastuullisen liiketoiminnan johtavana asiantuntijana. Hän on kehittänyt sekä julkisten organisaatioiden että yritysten vastuullista liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja, teknologia- ja liiketoimintastrategioita, laatinut tiekarttoja hiilineutraalisuuteen sekä valmentanut kymmeniä tiimejä luomaan läpimurtoinnovaatioita. Tommi on myös avustanut lukuisia kansainvälisille markkinoille suuntaavia start up- yrityksiä luomaan lisäarvoa liiketoimintaansa kestävyyttä kehittämällä. Tommilla on yli 20 vuoden käytännön kokemus uuden liiketoiminnan kehittämisestä, innovaatiojohtamisesta ja innovaatioiden kaupallistamisesta Suomessa, Saksassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Hän työskenteli aiemmin yrittäjänä, yritysjohdon konsulttina ja ICT toimialalla. Hän on valmistunut Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta pääaineenaan markkinointi. Väitöskirjassaan Green Innovation Games hän kehitti ympäristöinnovaatioiden arvoluonnin johtamismalleja UC Berkeleyn yliopistossa vuosina 2008-2013. Tommi on kirjoittanut kirjan vastuullisesta liiketoiminnasta: Vihreä Aalto, Kauppakamari 2013 ja best seller -kirjan: Kehitä Ideasi Innovaatioksi, WSOY 2006.

Maria Sangder

Liiketoimintajohtaja

Osaamisalueet

Liiketoimintastrategiat, Strategian toimeenpano ja kyvykkyyksien kehittäminen, Strateginen johtaminen ja johtamisjärjestelmät

+358 50 310 5108

LinkedIn

"Innostun strategisesta liiketoimintojen kehittämisestä ja organisaatioiden haasteiden ratkaisemisesta. Uskon, että vastuullisuus on liiketoiminnoille mahdollisuus, ei uhka, ja että, markkinoita muokkaavissa uusissa vastuullisissa liiketoiminnoissa on tulevaisuus. Tämän takia olin todella innossani kun pääsin liittymään Gaian osaavaan yhteisöön. Arvomme; välitä, valloita ja vaikuta ovat juuri sitä, miten tykkään tehdä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa töitä. Uskon, että hyödyt, niin liiketoiminnalliset kuin yhteiskunnallisetkin, jotka voidaan saavuttaa ovat vielä suurempia kuin osaamme edes kuvitella.

Olen kokenut strategi ja liiketoiminnan kehittäjä, joka on erikoistunut tulevaisuuslähtöisiin ja markkinoita uudistaviin strategioihin sekä niiden toimeenpanoihin. Ammatilliset intohimoni ovat kestävät strategiat ja niiden toimeenpanon varmistaminen, se kuulostaa ehkä hieman hassulta, mutta niistä minä todella innostun. Lisäksi koen suurta merkityksellisyyttä toisten menestymisen tukemisesta. On se sitten yksilö tai organisaatiotasolla, pidän toisten sparraamisesta, valmentamisesta, oivalluttamisesta ja kyvykkyyksien kehittämisestä. Lisäksi, mahdollisesti yksi parhaimmista puolista konsultoinnissa on, että tämä työ jatkaa haastamista ja varmistaa siten, että minäkin pääsen joka päivä kehittymään."

Annu Markkula

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

strateginen markkinointi, markkinatutkimus, asiakasymmärrys, liiketoiminnan kehittäminen, metsäteollisuus, vaatetusala, kuluttajatavarat ja palvelut

+358 50 476 7456

Gaia on mielestäni juuri oikea paikka kaltaiselleni vastuullisuuden ja strategisen markkinoinnin ammattilaiselle, jonka intohimona on toiminnan jatkuva kehittäminen. Yhdessä asiakkaidemme kanssa täällä Gaiassa pystymme luomaan kestävää arvoa kehittämällä uusia ratkaisuja resurssirajoitteisessa maailmassa.

Matti Pousi

Asiantuntija

Osaamisalueet

Vastuullinen liiketoiminta, muutosjohtaminen, vastuullisuusviestintä, yhteiskunnallinen keskustelu, ajatusjohtajuus

+358 40 546 9538

LinkedIn

"Kolmannen yliopistovuoteni aikana koin jonkinlaisen herätyksen. Tajusin, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan viheliäisin ongelma, joka ratkeaa vain, jos teemme kaikki töitä sen eteen. Edessä on laaja muutos huolimatta siitä, saammeko hillittyä ilmaston lämpenemisen tai emme. Uskon, että viestintä on muutoksen keskiössä. Avoin ja hyvä kommunikaatio selittää miksi muutos tapahtuu ja millä tavoin haluttuun tavoitteeseen päästään. Viestinnästä ja muutoksen johtamisesta olen oppinut ennen Gaiaan tuloa yhdessä Suomen maineikkaimmasta viestintätoimistoista, jossa autoin yrityksiä ja organisaatioita luovimaan muutoksen ytimessä ja viestimään vastuullisuudesta vaikuttavasti.

Innostun päivä toisensa jälkeen yhdessä tekemisestä, oivaltamisen tunteesta sekä tiedon yhteenpuristamisesta, sen pureskelusta ja siitä kertomisesta mielenkiintoisella tavalla. Gaiassa pääsen tekemään kaikkea tätä ja samalla auttamaan asiakkaita muuttuvassa maailmassa."

Tuukka Rautiainen

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

Energiamarkkinat, energia-alan ICT-järjestelmät, liiketoiminnan kehitys, projektinhallinta, julkinen TKI-rahoitus, fasilitointi

+358 50 529 4184

LinkedIn

Energiamarkkinoiden murros tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden haastaa vanhoja olettamuksia uusinta teknologiaa ja innovaatioita hyödyntäen. Uskon, että Gaialla pystyn eturintamassa vaikuttamaan tähän muutokseen samalla auttaen asiakkaitamme valoisampaan, puhtaampaan ja turvallisempaan huomiseen.

Minulle jokainen muutos on mahdollisuus kehittyä. Ehkä senkin takia, kaikki aikaisemmat työtehtäväni ovat painottuneet kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen. Rakastan uusien konseptien kehittämistä, kokeilevaa toimintakulttuuria sekä ylipäätään näkemään hieman enemmän vaivaa uudenlaisten ideoiden toteuttamiseksi.

Omaan vahvan taustan energia-alalla ja olen nähnyt yritysten kohtaaman paineen muuttaa vanhoja toiminta- ja ajattelutapoja. Pyrin proaktiivisella asenteella rohkaisemaan ja ohjaamaan ko. toimialaa kestävämpään ja kannattavampaan tulevaisuuteen.

Anna Kortesoja

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

elintarvikekemia, elintarvikeketju ja elintarvikekehityksen prosessit, innovaatiot, yritysvastuu ja viestintä, julkiset hankinnat

+358 50 504 2440

"Nuorena biotieteiden opiskelijana valitsin pääaineekseni elintarvikekemian, koska uskoin sitä kautta löytyvän ratkaisun ruuan epätasapainoon maailmassa – kuinka jotkut syövät liikaa ja toiset elävät nälässä. Ruoka vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta asialta, mutta on monimutkaisimpia kemiallisia matriiseja, joita löytyy. Siksi ruoka on minusta hyvin kiehtova asia. Ruoantuotannon kautta myös avautuu laaja kuva maailman tilanteeseen ja vastuullisiin käytäntöihin.

Ennen kuin tieni toi minut Gaiaan, vedin kehitysprojekteja elintarviketeollisuudelle ja sen rajapinnoille. Työskentely Osaamiskeskusohjelmassa (OSKE) opetti paljon innovaatioista ja useita sidosryhmiä osallistavien hankkeiden hallinnoinnista. Palkitsevinta mitä voin kuvitella, on nähdä ryhmän saavuttavan tuloksia, jotka hankkeen alussa on luokiteltu ”mahdottomiksi”. Vaikka hankkeiden varsinainen aihe on koskenut esimerkiksi viestintää tai julkisia hankintoja, olen aina halunnut sisällyttää vahvan vastuullisuusnäkökulman suunnittelemiini ja koordinoimiini hankkeisiin.

Gaiassa työskentelen vastuullisuuden, ympäristönhallinnan ja kemikaaliriskien alueilla. Siten toivon, että voin jättää maailman hiukan parempana kuin millaisena sen löysin."

Matleena Moisio

Asiantuntija

Osaamisalueet

Julkinen ja kuntasektori, Agenda 2030, Ilmastopolitiikka, Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Fasilitointi

+358 505672816

"Politiikan tutkimusta opiskelleena kestävyyskysymyksiin liittyvät yhteiskunnalliset haasteet ovat aina motivoineet minua. Intohimoni ilmastotyötä kohtaan on tuonut minut yritysvastuutapahtumien, kuntatason strategisen vastuullisuustyön ja järjestöjen vaikuttamiskampanjoinnin kautta Gaialle.

Reilu siirtymä hiilineutraaliin maailmaan on tavoite, joka ajaa minua eteenpäin. Olen erityisen kiinnostunut ilmastopolitiikasta sekä kunta- ja yleensä julkisen sektorin roolista kestävyyskriisin ratkaisussa. Olen onnekas, sillä juuri näiden asioiden eteen saan työskennellä Gaialla."

Håkan Jonsson

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Liiketoiminnan kehittäminen, kansainväliset kehitysprojektit, kiinteistöt, rakentaminen ja urbaani ympäristö, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö, brändi- ja palvelukehitys, vesi- ja maaperäekosysteemit, tulosten visualisointi

+358 50 413 2271

"Ympäristö on aina kiehtonut minua, erityisesti vesi ja vesiympäristöt. Vedellä on hienovarainen kyky löytää aina tiensä, ja siitä meillä on varmasti opittavaa. Aloitin urani ruohonjuuritasolta, tekemällä perustutkimusta maanperän muodostumisesta vanhan opinahjoni laboratoriossa. Sen jälkeen olen työskennellyt liiketoiminnan kehittämisen ja konsultoinnin parissa rakennusalalla, kiinteistönhoitoalalla ja kulutustavarasektorilla ja ollut mukana myös yritysten fuusioitumishankkeissa. Ympäristöasiat ovat kulkeneet kaikissa töissäni mukana punaisena lankana.

Olen idea- ja konsepti-ihminen. Ymmärrän ja arvostan kuitenkin sitä, että lopulta ratkaisevassa asemassa ovat ihmiset ja heidän tapansa havainnoida ja olla vuorovaikutuksessa keskenään. Ihmiset – eivät ajatukset tai tekniset ratkaisut – ovat muutoksen avain.

Gaiassa minua kiehtoo ja motivoi uusien toimintatapojen löytäminen, niin pienessä kuin suuressa mittakaavassa. On ilo kuulua tiimiin, joka haluaa tehdä maailmasta hiukan paremman."

Waltteri Salmi

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Energiantuotanto, energiamarkkinat, kulutusjousto, energiatehokkuus, teknis-taloudellinen mallintaminen

+358 50 345 1972

LinkedIn

"Miten tehdä maailmasta parempi? Olen löytänyt energian kestämättömyysongelmien ratkaisemisen tavakseni vastata tähän kysymykseen. Se on johdattanut urapolkuni energiasektorin ääreen, jossa pääsen yhdistämään analyyttiset taitoni, innostukseni tekniikkaa kohtaan sekä luovuutta kehittääkseni ja haastaakseni nykyiset ratkaisut ja ajatusmallit.

Taustani on hajautetussa energiantuotannossa ja kiinteistötason energiaratkaisuissa, joissa olen työskennellyt energiayhtiöiden ja kiinteistönomistajien rajapinnassa. Diplomi-insinöörin tutkintoni energiatekniikassa on taannut minulle laaja-alaiset valmiudet kokonaisvaltaiselle työskentelylle energia-asioiden ympärillä. Uusien, innovatiivisten ratkaisuiden luominen ja analysoiminen inspiroi työskentelyäni asiakkaidemme parissa Gaialla. Olen etuoikeutettu päästessäni tekemään yhteistyötä terävänäköisten ja monitaustaisten gaialaisten kanssa, jalostaen samalla omia kykyjäni kestävässä liiketoiminnassa."

 

Millariia Wikman

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Strategiaprosessit & strategian implementointi, Ennakointi & skenaariotyö, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Ekosysteemikehitys

+358 443553616

LinkedIn

"Pienestä pitäen olen pyrkinyt ymmärtämään ympäröivää maailmaa: linkityksiä asioiden välillä sekä näistä muodostuvia kaavoja ja syy-seuraussuhteita. Olinkin vanhempieni mukaan sangen vaikea tapaus kyselyiässä esittäen mitä kummallisempia kysymyksiä maailmankaikkeudesta. Tämä jatkuva kiinnostus maailmaa kohtaan onkin vienyt minut matkalle neljään eri kulttuuriinkahteen yliopistotutkintoon sekä uralle strategiakonsultoinnin ja ennakoinnin pariin. 

Inspiroidun työskentelystä paremman tulevaisuuden eteen aikamme merkittävien haasteiden parissa. Tämän vuoksi nautin suunnattomasti työskentelystä Gaialla, jossa pääsen rakentamaan kestävää tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. "

Joonas Söderholm

Asiantuntija

Osaamisalueet

ympäristöjohtaminen ja politiikka, kestävä liiketoiminta, uusiutuva energia, energiajärjestelmät, energiayhteisöt, kiertotalous, sidosryhmien osallistaminen

+358 40 552 8571

LinkedIn

"Vaikka olen aina nauttinut luonnosta ja pyrkinyt ylläpitämään sen hyvinvointia, ajatus kestävän kehityksen urasta selkeytyi minulle vasta vaihto-opiskelujeni aikana Montrealin yliopistossa, jossa osallistuin ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen kurssille. Sen jälkeen olen hankkinut aiheesta maisterintutkinnon sekä työskennellyt julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa kehittääkseni niiden kestävän kehityksen työtä energian, kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden aloilla. Minusta vuorovaikutus organisaatioiden kanssa kestävien ratkaisujen kehittämiseksi on erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Siksi etsin aktiivisesti työnantajaa, missä voisin harjoittaa tätä toimintaa – tätä kautta päädyin Gaiaan.

Saan energiaa intohimoisista ja lahjakkaista ihmisistä, jotka työskentelevät saman päämäärän saavuttamiseksi. Gaia tarjoaa minulle mielenkiintoisia, vaihtelevia ja vaikuttavia tehtäviä, joiden avulla voin kehittyä ammatillisesti ja pääsen myötävaikuttamaan puhtaamman, turvallisemman sekä kestävämmän maailman kehittämiseen. Nämä ovat syitä, jotka motivoivat minua päivittäin."

Katri Leino

Asiantuntija

Osaamisalueet

elinkaariarviointi, hiilijalanjälki, kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointi, kestävä yhdyskuntasuunnittelu, jätteiden käsittely ja kierrätys

+35850 3270 386

LinkedIn

Minua kiinnostavat ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden pienentäminen. Haluaisin olla kuluttajana yhä vastuullisempi. Ammatillisia kiinnostuksen kohteitani ovatkin erityisesti elinkaariarviointi ja hiilijalanjälkilaskenta, koska pidän siitä, että niiden avulla voidaan laskea, millainen vaikutus toiminnallamme on ympäristöön ja ilmastoon. Ennen Gaialle tuloani olen työskennellyt mm. kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnin, rakennusten hiilijalanjälkilaskennan ja jätteiden hyödyntämisen elinkaariarvioinnin parissa. Minulla on kokemusta myös teollisuuden ja energian tuotannon ympäristöasioista.

Työilmapiiri Gaiassa on erittäin positiivinen ja kannustava, ehkä sen takia, että kaikista meistä tuntuu, että työllämme on merkitystä. On todella motivoivaa saada työskennellä mielenkiintoisten projektien parissa ja auttaa asiakkaitamme tekemään maailmasta kestävämpi. Olen todella iloinen, että saan työskennellä Gaiassa, missä minulla on mahdollisuus kehittää koko ajan asiantuntemustani inspiroivien ja lahjakkaiden työkavereiden kanssa.

Antti Pitkämäki

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

ympäristöjohtaminen, jätehuollon hallinta, ympäristöbiologia (maaperäekologia & biogeokemia), ympäristödatan analysointi

+358 44 973 8086

"Lapsena minua kiinnosti luonto ja maailman pelastaminen. Olin myös erittäin kiinnostunut kaikesta tieteeseen liittyvästä, joten myöhemmin ympäristötieteen opiskelu oli minulle luonteva valinta. Opiskelujeni myötä pääsin aikamoiselle seikkailulle, nimittäin Pohjois-Venäjän tundralle tutkimaan kasvihuonekaasuja Uralin siintäessä taustalla. Tuloksista tein graduni.

Ympäristötieteen opiskelusta saamani asiantuntemus on ollut erittäin hyödyllistä myöhemmin elämässäni, esim. työskennellessäni suuren kansainvälisen yrityksen ympäristöasioiden parissa. Olen kehittänyt ympäristöohjelmia, vienyt kierrätys- ja jätehuoltoasioita eteenpäin sekä järjestänyt ympäristökoulutuksia. Minulla on ensikäden kokemusta siitä, kuinka ympäristöystävällisillä työskentelytavoilla saadaan vähennettyä jätehuoltokustannuksia sekä säästettyä energiaa ja muita resursseja.

Nykyisessä työssäni asiantuntijana Gaiassa työskentelen hankkeissa, jotka liittyvät biotalouteen, resurssitehokkuuteen ja ympäristövastuullisuuteen - todellinen unelmaduuni siis! Olen innokas etsimään uusia keinoja ympäristöasioiden edistämiseksi, sillä on todella hienoa nähdä ympäristövastuullisuuden hyödyt yrityksille, niiden sidosryhmille ja luonnolle.

Gaialaisena muistan edelleenkin erään asian, mikä oli minulle tärkeää lapsena, eivätkä edes miljoona hyttystä tundralla saaneet minua unohtamaan sitä - nimittäin koko homman idea on edelleenkin maailman pelastaminen!"

Silla Aaltonen

Asiantuntija

Osaamisalueet

vastuullisuusraportointi ja -varmennus, SBTi, liiketoimintastrategiat, hiilijalanjälki, CDP

+358 50 570 5345

LinkedIn

"Asuessani Kiinassa ilmansaasteiden määrä avasi todella silmäni – meidän on työskenneltävä kovasti ja meidän on työskenneltävä yhdessä talouden, ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän liiketoiminnan puolesta. Innokkaana uskon, että Gaian kanssa voimme aidosti luoda puhtaampaa ja turvallisempaa maailmaa.

Gaiassa nautin analyyttisen ja strategisen ajattelutapani yhdistämisestä auttaakseni asiakkaitamme ratkaisemaan globaaleja haasteita ja tukeakseni kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa."

Miikka Simanainen

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

kestävä rahoitus, vastuullinen sijoittaminen, ESG due diligence, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, strategia ja liiketoimintamallit, kestävä liiketoiminta

+358 40 8365503

"Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen ja luonnon suhteesta ja uskon, että kestävämmässä maailmassa voisimme elää luonnon kanssa symbioosissa toinen toistaan tukien. Nyky-yhteiskunnassa olemme unohtaneet terveen suhteen luontoon ja ylitämme luonnon kantokyvyn moninkertaisesti. Opiskeluaikana kiinnostuin vastuullisesta sijoittamisesta ja finanssisektorin roolista kestävyyshaasteiden ratkomisessa. Kiinnostukseni ja intohimoni luonnon ja ihmisen hyvinvointiin johdatti minut kestävän liiketoiminnan konsultin työhön. Ennen Gaialle tuloa työskentelin neljän vuoden ajan ESG-asioihin ja kestävään rahoitukseen erikoistuneena asiantuntijana globaalissa konsulttiyhtiössä.

Gaialla minua innostaa mahdollisuus rakentaa kestävää maailmaa, jossa yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kaiken toiminnan sydän. Yhdistän työssäni ymmärrystä finanssisektorin toiminnasta, kestävästä liiketoiminnasta ja kestävyyshaasteista. Pääsen päivittäin tekemään töitä sen eteen, että globaalit rahavirrat kohdistuvat kasvavassa määrin puhtaampaan ja parempaan maailmaan, ja rakastan sitä."

Solveig Roschier

Johtava asiantuntija

Osaamisalueet

Kestävä liiketoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen, innovaatiorahoitus ja -politiikka, ennakointi ja strategiatyö, tutkimuksen kaupallistaminen, startupit, yrittäjyys, ihmisnäkökulma digitaalisissa ratkaisuissa, teollinen/soveltava tutkimus ja tuotekehitys, (uusiutuvat) energiateknologiat ja ympäristö

+358 40 514 7875

Solveigilla on pitkä kokemus innovaatiostrategioista ja -prosesseista erilaisista näkökulmista: innovaatiorahoitus, tutkimuksen kaupallistaminen, soveltava tutkimus, tutkimuksen vaikuttavuus, sekä ylipäänsä toiminta yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa. Solveig toimi Tekesissä vuosina 2006-2013. Erityisesti viimeisenä kolmena vuotena Tekesin edustajana USA:n suurlähetystössä Washingtonissa Solveig työskenteli osana Tekesin strategiaprosessia ja ennakointitoimintaa. Helsingin yliopiston Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:ssä (HIS) vuosina 2014-2017 Solveig toimi tutkimuksen kaupallistamisen tehtävissä ja oli siten mukana tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyvässä kansallisessa keskustelussa. Solveig vastasi HIS:ssä humanististen ja yhteiskuntatieteiden kaupallistamistoimenpiteiden kehittämisestä ja siten oli luomassa dialogia tutkijoiden ja elinkeinoelämän välille. Solveig on väitellyt TKK:lta (nyk. Aalto yliopisto) teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta vuonna 2002 aiheenaan aurinkosähkökennot.

Pentti Linnamaa

Asiantuntija

Osaamisalueet

metsien ekologia ja käyttö, maankäyttösektorin hiilinielut ja -varastot, biotalous, bioenergia, EU päätöksenteko, maa- ja metsätalouspolitiikka, metsäsertifiointi, alkutuotanto

+358504676050

LinkedIn

"Analysointi, yhteisymmärryksen luominen ja siltojen rakentaminen kestävän kehityksen edistämiseksi ovat intohimoja työssäni.

Kasvoin maaseudulla ja kiinnostuin jo lapsena ympäristöni tutkimuksesta sekä ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Halusin lähestyä kysymystä käytännönläheisestä näkökulmasta, joten päädyinkin opiskelemaan metsätieteitä, biotekniikkaa sekä ympäristöpolitiikkaa. Valmistumiseni jälkeen työskentelin pääasiassa kansainvälisen luonnonvarapolitiikan edunvalvonnan parissa, mutta yksityisen sektorin haasteet ja mahdollisuudet kiinnostivat. Erityisesti kokonaiskuvan luominen ruoka-metsä-vesi-energia yhteyksien välillä on tärkeää nykyisessä toimintaympäristössä. Gaiassa työskentely mahdollistaa minulle kaiken tämän ja enemmänkin kestävän kehityksen edistämisen aktiivisena toimijana.

Gaia työskentelee laajasti ja kokonaisvaltaisesti julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa, jotta yhteiskunnat pystyisivät tukemaan muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Gaia tarjoaa myös mahdollisuuksia yhdistää osaamistani päätöksenteosta ratkaisukeskeisellä ja tietoon pohjautuvalla otteella. Työn merkityksellisyys sekä avoin työilmapiiri, missä eri alojen asiantuntijat luovat poikkitieteellisiä ratkaisuja, mahdollistavat joka päiväisen kehittymisen asiantuntijana ilon kautta."

Venla Kontiokari

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristökemia, Ekotoksikologia, Kemikaalien ympäristövaikutukset, Riskinarviointi ja -hallinta

+358407475881

"Lapsena opin, että luonto on ihmeellinen, monimutkainen ja monimuotoinen. Myöhemmin kiinnostuin kemiasta. Löysinkin itseni opiskelemasta ihmisen aiheuttamia ympäristömuutoksia – puukyllästämön paikallisesti aiheuttamasta maaperän pilaantumisesta maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen. Graduni tutustutti minut ekotoksikologiaan, ja sen kautta päädyin työskentelemään kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskinarvioinnin parissa Suomen valtionhallinnossa.

Gaiassa voi yhdistää ympäristöriskien ja kemian asiantuntemukseni yrityksen tavoitteeseen luoda kestäviä valintoja liiketoiminnassa. Gaiassa on innovatiivinen työskentely-ympäristö, joka motivoi etsimään toimivimmat ratkaisut kestävän kehityksen toteuttamiseen. Gaiassa tunnen tekeväni merkityksellistä työtä puhtaamman maailman ja turvallisemman yhteiskunnan puolesta. Olen iloinen, että voin työskennellä ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen pienentämisen ja kädenjäljen suurentamisen puolesta."

Heli Hytönen

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

kestävät kasvustrategiat, kestävät brändistrategiat, kaupallisuus

+35840 8266 857

"Mielestäni on hyvä pysähtyä kysymään, onko elämä sellaisena kuin sen tunnemme, paras versio elämästä. Uskon, että ihmiskunta pystyy parempaan. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pääsen pohtimaan tätä kysymystä sekä rakentamaan puhtaampaa, turvallisempaa ja onnellisempaa tulevaisuutta kaikille lajeille. Tämä yhteinen tavoite motivoi minua työssäni ja innosti liittymään Gaian osaavaan tiimiin.

Olen strategisten kehityshankkeiden moniottelija. Olen työskennellyt niin transformatiivisten liiketoimintastrategioiden kuin myös myynnin ja brändien kehittämisen parissa. Erityisesti innostun yhdessä oivaltamisesta sekä muutoksen äärellä olemisesta. Uskon, että haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi ja sitä mukaan positiivisiksi vaikutuksiksi, kun ne kohdataan yhdessä."

Lauri Nyrhilä

Asiantuntija

Osaamisalueet

energiamarkkinat, energiasysteemien mallinnus ja optimointi, energiantuotanto, matemaattinen päätöksenteko ja ongelmanratkaisu

+358 40 195 9210

"Minulle tärkeitä asioita ja arvoja ovat ympäristö, tasa-arvo ja rehellisyys. On tärkeää, että voin toteuttaa arvomaailmaani jokapäiväisessä työssäni hyödyntäen koulutukseni myötä tulleita kompetensseja, sekä olla tekemisissä itselleni mielekkäiden ongelmien parissa.  Gaia tarjoaa mahdollisuuden tähän.

Kun kohtaan haasteen, joka tuntuu aluksi jopa liian isolta, pilkon sen osiin ja ratkaisen sen lopulta pala palalta. Lopullisen ratkaisun löytäminen ja oman työn jäljen katsominen on erittäin palkitsevaa. Nautin erityisesti siitä, kun joudun ongelman ratkaistakseni opettelemaan joko uuden työkalun, tai laajentamaan tietämystäni ennalta täysin tuntemattomalle alueelle."

Anu Vaahtera

Johtava asiantuntija, johtoryhmän jäsen

Osaamisalueet

ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä riskienhallinta, yritysten yhteiskuntavastuu, ennakointi, fasilitointi

+358 50 563 0326

“Olen halunnut pienestä pitäen parantaa maailmaa: joko pelastaa valaat, ympäristön tai parantaa ihmisten elinoloja. Pohjattoman mielenkiintoni ansiosta olen päätynyt opiskelemaan niin yhteiskuntatieteitä kuin ympäristöjohtamista, jotta pystyisin vaikuttamaan asioihin. Gaiassa minua miellyttävät erityisesti eettinen ja ekologinen toimintatapa sekä pienen yrityksen ketteryys ja joustavuus.

Tulin Gaiaan töihin vuonna 2006 palattuani ulkomailta takaisin Suomeen. Ulkomailla olin opiskellut ympäristöjohtamista sekä työskennellyt muun muassa monikansallisen yrityksen yritysvastuuyksikössä vastuualueinani työterveys ja -turvallisuus. Vastasin myös Bottom of Pyramid -hankkeista, joissa tavoitteena oli kehittää kestäviä ja käyttäjälähtöisiä innovaatioita kehittyville markkinoille.

Gaiassa työskentelen usein yhteiskunnallisia asioita käsittelevissä hankkeissa, joihin liittyy usein ennakointia ja skenaariotyöskentelyä. Pidän mielenkiintoisena ja haasteellisena toimimista viranomaisten ja yritysten rajapinnassa ja kaikkia tyydyttävien ratkaisujen löytämistä. Työskentelen myös teollisuuden kemikaali- ja ympäristöriskien hallinnan sekä kestävän kehityksen kysymysten parissa.

Gaiassa parasta ovat innostuneet kollegat ja hyvä työilmapiiri. Voimme olla ylpeitä tekemämme työn laadusta.”

Jasmin Järvinen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristö- ja kestävyystiede, ilmastonmuutos ja päästöjen vähentäminen, yritysvastuu ja kestävä liiketoiminta, kuluttajatuotteet, käyttäytymisen muutos, kestävät ruokajärjestelmät, kiertotalous, viestintä, sidosryhmäyhteistyö, startupit ja innovaatiot.

+358405689312

LinkedIn

Siitä lähtien, kun ryhdyin opiskelemaan ympäristö- ja kestävyystiedettä, tulin varsin tietoiseksi ihmisen toiminnan vaikutuksista maapallolla. Uskon, että maailmanlaajuiset kestävyyshaasteet, kuten ilmastokriisi sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen, voidaan edelleen ratkaista, mutta se vaatii laajaa yhteiskunnallisilta yhteistyötä, vastuullisten toimintatapojen valtavirtaistumista sekä uusien, kestävämpien normien luomista.

Työskenneltyäni kestävyys- ja vastuullisuuskysymysten parissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ymmärsin, että minulle merkityksellisin paikka oman kädenjälkeni sekä työni positiivisen vaikutuksen maksimoimiseksi olisi toimia konsulttina. Gaialaisuus on vain vahvistanut tätä käsitystä – täällä voin toimia todellisena muutoksentekijänä työskennellessäni huippuluokan kollegoiden ja asiakkaiden kanssa, jotka haluavat myötävaikuttaa kestävämmän yhteiskunnan saavuttamiseksi.

Menestyvimmät organisaatiot ovat nyt ja tulevaisuudessa niitä, jotka ottavat huomioon liiketoimintansa kannattavuuden pitkällä aikavälillä, luovat yhteistä jaettua arvoa yhteiskunnalle ja löytävät kilpailuetua kestävästä kehityksestä – oma intohimoni on auttaa yrityksiä menestymään tässä.

Anna Laine

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

ilmastopolitiikka, vihreä rahoitus ja ilmastorahoitus, uusiutuva energia, hiilimarkkinat, energiapolitiikka, ympäristö- ja luonnonvarataloustiede, kestävä kehitys ja kestävä liiketoiminta, kehitysyhteistyö

+358505131260

LinkedInTwitter

Ympäristöekonomina olen kiinnostunut markkinapohjaisista ratkaisuista ympäristöongelmiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Vähäpäästöisemmän ja ympäristöystävällisemmän maailman rakentamiseksi tarvitaan älykkäitä ympäristö- ja energiapolitiikan ratkaisuja. Olen työskennellyt vuosikymmenen ajan ilmastopolitiikan ja vihreän rahoituksen parissa, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, niin käytännön uusiutuvan energian hankkeiden parissa kuin laaja-alaisissa politiikkahankkeissakin. Tämä tie on tuonut minut Gaiaan, joka on merkittävä tekijä ympäristöalalla Suomessa.

Nautin puhtaamman ja turvallisemman maailman luomisessa auttavien uusien ja tehokkaiden teknisten, poliittisten ja taloudellisten ratkaisujen löytämisestä ja analysoinnista. Gaiassa voin laajentaa osaamistani näihin aiheisiin liittyen, ja oppia uutta innostuneilta kollegoiltani. Olen erityisen kiinnostunut ilmastonmuutokseen ja kehitysmaihin liittyvistä asioista, ilmastopolitiikasta ja kestävistä liiketoiminta- ja rahoitusratkaisuista. Gaiassa voin työskennellä kaikkien näiden aihealueiden parissa ja laajemminkin, joten olen iloinen voidessani olla osa tätä monialaista asiantuntijatiimiä.

Johanna Tavia

Asiantuntija

Osaamisalueet

Kestävät strategiat, markkinatutkimus, taloudellinen analyysi, sulautumiset ja yritysostot

+358 40 673 0789

LinkedIn

"Kestävyys ei ole enää pelkkä viestinnällinen teema vaan monen yrityksen strateginen kärki. Tämä tekee Gaiasta erityisen kiinnostavan alustan, jossa pystyn hyödyntämään osaamistani strategiakonsultoinnista ja kehittämään uutta kestävää liiketoimintaa Gaian asiakkaiden kanssa.  

Opintotaustani tuotantotaloudessa yhdistää insinööriosaamista ja kauppatieteitä. Se on opettanut minulle ongelmanratkaisua, jossa otetaan huomioon sekä yritysstrategiaan, kestävyyteen, organisaatioihin että ihmisiin liittyvät näkökulmat.  

Välitän henkilökohtaisesti kestävyydestä hyvin paljon ja haluaisin omalla toiminnallani edistää sitä. Uskon, että yritystoiminta on tehokas väline, jolla muutosta kestävyysasioissa voidaan saada nopeastikin aikaan. Gaia on jo nykyisellään alansa kokeneempia kestävän liiketoiminnan konsulttitoimistoja, jossa oma panokseni voi kertautua hyvinkin suureeksi muutokseksi."

Anna Pakkala

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

hiilineutraalisuustiekartat, organisaatioiden vastuullisuus, kestävä liiketoiminan kehitys, vastuullisuusviestintä ja brändit

+358 46 922 5593

"Muistan kun kuulin ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksesta ala-asteella. Jo silloin halusin olla osallisena ratkaisemassa tätä valtavaa haastetta. Urani on vienyt minua kultuurialan ja kasvuorganisaatioiden kautta Gaialle jatkamaan tätä tavoitetta.

Uusien, kestävien ratkaisujen rakentaminen on haastavaa mutta erittäin palkitsevaa. Erityisesti pidän työssäni siitä, että voin yhdistää luovia ja analyyttisia ajattelumalleja suuriin haasteisiin kuten hiilineutraaliuden tavoitteluun."

Yanxiao Ren

Asiantuntija

Osaamisalueet

uusiutuvan energian jakeluratkaisut, Suomen ja Kiinan välisen liiketoiminnan kehittäminen

+86 186 1131 1849, +358 50 540 3183

“Liityin Gaia-tiimiin vuonna 2008, koska halusin edistää Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä. Konsulttina olen päässyt kehittämään liiketoimintaa Suomen ja Kiinan välillä.

Olen erikoistunut uusiutuvaan energiaan ja hajautettuihin energiajärjestelmiin sekä kestävään kehitykseen. Puhtaan kehityksen mekanismiin liittyvät projektit, vihreän teknologian siirto ja liiketoiminnan resurssien integraatio muodostavat tärkeimmän osan työstäni Pekingissä.

Gaian tavoitteena on lähentää Suomea ja Kiinaa ja tuottaa etuja molemmille maille. Vastuulliset ratkaisumme ovat tuoneet pientä mutta jatkuvaa hyötyä yli 210 000 ihmiselle Kiinan maaseudulla. Olemme siis ottaneet Kiinassa tärkeitä askeleita maailman pelastamiseksi.”

Juan Gollan

Asiantuntija

Osaamisalueet

uusiutuvat energiat ja energiatehokkuus, jätteiden hallinta, hiilijalanjälkiarvioinnit ja -hallintastrategiat

+54 911 155 317 2517

“Tutustuin Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinteeseen työskennellessäni YK:n kehitysohjelmassa Malediiveilla vuonna 2007. Hankkeessa keskityttiin maa-alueiden puhdistukseen tsunamin jäljiltä ja valmiuksien rakentamiseen, ja se sai minut kiinnostumaan Gaiasta. Aloitin työskentelyn Gaiassa vuonna 2009 suoritettuani jatko-opintoni Australiassa.

Kymmenen viime vuoden aikana olen asunut viidessä eri maassa (sekä teollisuus- että kehitysmaissa) ja työskennellyt ympäristöasioihin liittyvien teknisten näkökulmien – erityisesti kestävän energiantuotannon ja jätteenkäsittelyn – parissa. Toimin Gaiassa kestävän energian ja hiilijalanjäljen hallinnan asiantuntijana. Tarjoan teknistä osaamistani ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen liittyvissä projekteissa sekä liiketoiminnan kehityshankkeissa Latinalaisessa Amerikassa ja maailmanlaajuisesti.

Työni lisäksi haluan osallistua kestävämmän maailman rakentamiseen jokapäiväisessä elämässäni. Toimin vapaaehtoisena Art of Living -säätiössä opettaen Veda-tietotta ja nautin retkeilystä luonnossa, purjehduksesta ja matkailusta.

Minua innostaa työskentely Gaian asialle omistautuneen tiimin kanssa. Myös haasteelliset projektit tuovat ytyä jokaiseen työpäivääni.”

Suvi Peltoniemi

Avustava asiantuntija

Osaamisalueet

Kansainvälinen yhteistyö, kansainvälinen apu ja ilmastoinnovaatiot

+358503535712

"Kestävän kehityksen kysymykset ovat kiehtoneet minua jo varhain. Yhteiskuntatieteelliset ja kaupalliset opinnot toivat perspektiiviä näihin aiheisiin. Ennen Gaialle tuloa olen tukenut kansainvälisiä aloitteita, mukaan lukien kansainvälisen avun ja ilmastoinnovaatioiden parissa. Tällä hetkellä teen tutkintoa Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Ajatus kestävästä ja reilusta yhteiskunnasta innoittaa työtäni. Gaialla olen etuoikeutettu, että voin työskennellä näiden päämäärien eteen, omistautuneiden kollegojen kanssa. Gaian ihmiset ja loputtomat oppimismahdollisuudet tekevät siitä ainutkertaisen kokemuksen."

Saara Pohjalainen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Kestävä rahoitus, ESG-riski, hiilijalanjälki, päästövähennystavoitteiden asettaminen, vaikuttavuusarviointi

+358503591901

LinkedIn

"Tieteeseen pohjautuvien ratkaisujen löytäminen aikamme monimutkaisimpien ongelmien ratkaisuun kiehtoi minua jo opiskeluaikoina ja on osoittautunut sitäkin jännittävämmäksi valitsemallani urapolulla. Teoria kääntyy käytännöksi usein ennalta-arvaamattomilla tavoilla, minä seurauksena työni on hauskaa ja haastaa minua joka päivä.

Aikaisemmissa tehtävissäni rahoitusalalla ja nyt konsulttina minulla on ollut mahdollisuus todistaa kuinka rohkeat tavoitteet konkretisoituvat selkeäksi transformaatioksi toimialalta toiseen. Tämän muutoksen edesauttaminen on niin palkitsevaa, etten voisi enää kuvitella itseäni positiossa ilman vastaavia vaikutusmahdollisuuksia ympäröivään yhteiskuntaan."

Iris Mäntylä

Avustava asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristö- ja ilmastopolitiikka, kestävä liiketoiminta, päästölaskenta

+358504429633

"Kiinnostus kestävyysasioihin ja erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään syntyi jo nuorena, kun seurasin mielenkiinnon ja kauhun sekaisin tuntein luontodokumentteja, joissa kerrottiin ihmisen vaikutuksista eri eliölajeihin ja ekosysteemeihin. Dokumenteista saatu inspiraatio luonnonsuojeluun johdatti minut biologian ja ympäristötieteiden opintojen äärelle. Myöhemmin luonnontieteellinen näkökulma vaihtui yhteiskuntatieteelliseen ja päädyin syventymään kansallisen ja kansainvälisen ympäristö- ja ilmastopolitiikan kiemuroihin sekä siihen, miten yritysten liiketoiminta suhteutuu kestävyysasioiden moninaiseen kenttään. Tällä polulla jatkan myös osana Gaian asiantuntijatiimiä, jossa keskityn erityisesti ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan, kestävään liiketoimintaan sekä päästölaskentaan kestävän liiketoiminnan osana.

Gaian vahvuus on syvä- ja moniosaajien muodostama työyhteisö, joka pystyy yhdessä muuttamaan tieteen viestit käytännön ratkaisuiksi."

Alain Schilli

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Alain Schillin erityisosaamista ovat energiakysymykset, ilmastonmuutos ja ympäristöasiat sekä näiden yhdistäminen liiketalouden kehittämiseen, innovaatioihin ja vastuullisuuteen tieteellisen ja taloudellisen lähestymistavan kautta.

Antti Isokangas

Communications advisor

Osaamisalueet

viestinnän strateginen suunnittelu, mielipidejohtajuus, kriisiviestintä, vastuullisuusviestintä, sisällöntuotanto eri kanaviin

LinkedIn

Antti Isokangas on kokenut viestinnän ammattilainen, konsultti ja kirjailija. Hänen erityisosaamistaan ovat strateginen viestintä, kriisinhallinta ja mielipidejohtajuus.

Iivo Vehviläinen

Neuvonantaja

Osaamisalueet

energia, ilmasto, strategiat, politiikka, kestävä liiketoiminta, raha- ja talousmallinnus

+358 50 345 3705

Gaian energia- ja ilmastoratkaisujen parissa työskentely on minulle juuri oikea paikka. Olemme onnellisessa asemassa: saamme tehdä töitä maailman johtavien osaajien kanssa ja työllämme auttaa heitä vielä vähän kestävämpään suuntaan.

Joskus projektimme ovat aika haastavia ja joudumme tekemään päättäväisesti töitä, jotta pääsemme koviin sisäisiin laatutavoitteisiimme. Useimmiten on todella hienoa nähdä hankkeen lopputulos – se, että työmme on vaikuttanut maailmanmenoon, edes hitusen.

Olin aiemmin töissä Fortumilla, jossa opin hienosti kestävän kehityksen haasteista tosimaailmassa. Analyyttistä minääni varten tein samalla väitöskirjan sovelletusta matematiikasta Aalto-yliopistolle.

Uusien kestävien ratkaisuiden keksiminen saa minut liikkeelle joka päivä. Kivointa on saada luotua vaikutuksia asiakkaiden puolesta – ja ratkoa heidän ongelmiaan.

Mika Turpeinen

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Mika Turpeisella on laaja kokemus energia- ja ympäristöalalta sekä ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja hillintäkysymyksistä. Hän on asunut lähes 10 vuotta kehitysmaissa, valtaosin Etiopiassa.

Mikko Niini

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Mikko on asiantuntija kansainvälisen laivanrakennuksen ja merenkulun kysymyksissä sekä arktisissa strategioissa ja teknologioissa. Hänellä on käytännön kokemusta raskaan metalliteollisuuden tuotannosta, suunnittelusta sekä tuotekehitysprojektien johtamisesta. Mikko Niini on toiminut toimitusjohtajana johtavassa suomalaisessa arktisen teknologian yrityksessä kymmenen vuotta. Ennen siirtymistään teknologiayhtiöön hän vastasi laivanrakennuksen kansainvälisestä myynnistä tuotantoyksiköiden linjavastuullisena johtajana yli 20 vuoden ajan. Hänellä on käytännön asiantuntemusta ja hallitusjäsenyyden tason työkokemusta useammasta varustamoyhtiöstä. Hänellä on myös vahva ja pitkä kokemus toiminnasta Venäjällä ja venäläisten asiakkaiden kanssa toimimisesta ja hän ymmärtää hyvin venäjän kieltä.

Paula Tommila

Neuvonantaja

Osaamisalueet

biotalous, ilmastonmuutos, kehitysmaiden energiaratkaisut, liiketoiminnan kehittäminen kehittyvillä markkinoilla, kehitysyhteistyö, projektihallinta

+358 40 538 4813

“Meitä ympäröivä maailma on aina kiinnostanut minua, ja olen tehnyt parhaani nähdäkseni ja ymmärtääkseni suuren tarinan jokapäiväisten puuhien takana. Ensin matkailu opetti minua arvostamaan ihmisten, paikkojen ja elämäntapojen erilaisuutta. Sitten reissaaminen erilaisissa paikoissa sai minut kiinnostumaan siitä, miksi asiat ovat kuten ovat.

Nykyisin teen parhaani ymmärtääkseni globaalin kuvan: miksi asiat ovat oikeastaan aika samanlaisia niin kaukaisimmissa maailmankolkissa kuin kotikulmilla, ja miten voisimme käyttää kaikkea oppimaamme niin, että maailmasta tulisi hyvä paikka meille kaikille, nyt ja tulevaisuudessa.

Uudet haasteet ja mahdollisuus oppia uusia asioita ajavat minua eteenpäin. Biotalous tarjoaa uuden vinkkelin tarkastella mahdollisuuksia ja ratkaisuja kestävän kehityksen näkökulmasta. On ilo olla mukana uudistamassa nykyistä tapaa ajatella elämän taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia puolia. Myös upeat ihmiset, joiden kanssa saan tehdä töitä ja huono huumori pitävät minut innostuneena päivästä päivään.”

Scott Harder

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Scott Harder on asiantuntija vesivaroissa ja infrastruktuurissa, finanssi- ja talousanalyyseissa sekä riskiarvioinneissa. Ammattitaitoisena insinöörinä, sijoitusanalyytikkona sekä entisenä investointipankkiirina hän säännöllisesti neuvoo kaupunkeja, teknologiayhtiöitä ja laitoksia projektirahoitukseen, liiketoiminnan suunnitteluun, rahoituksen hallintaan, kestävään kehitykseen ja riskeihin liittyvissä asioissa.

Erkki Izarra

Neuvonantaja

Osaamisalueet

"Erkki Izarra on markkinoinnin, mainonnan ja tuotekehityksen moniottelija. Hän tuo mukanaan Gaian hallitukseen 18 vuoden kokemuksen, jonka hän on kerännyt mainonnan suunnittelijana, luovana johtajana sekä tuotemarkkinoinnin johtajana Nokialla ja Microsoftilla. Hän on työskennellyt kansainvälisissä huipputoimistoissa Suomessa, Yhdysvalloissa ja Hollannissa. Vuonna 2008 hän oli mukana perustamassa mainos- ja muotoilutoimisto 358:aa, joka ylsi nopeasti maailmanlaajuisessa listauksessa sijalle 14. Erkin töitä on tunnustettu tärkeimmillä kansainvälisillä foorumeilla ja hän myös luennoi yliopistoissa ja seminaareissa.

Erkki tuo mainos- ja markkinointiviestinnän syvällistä osaamista ja paneutuu erityisesti siihen, miten luovuudella ja paremmalla viestinnällä voidaan parantaa asiakaskokemusta ja vaikuttavuutta."

 

Ylva Gilbert

Neuvonantaja

Osaamisalueet

riskienhallinta ja turvallisuus, vastuullinen liiketoiminta, terveys, turvallisuus ja ympäristö (HSE) & viranomaisvaatimukset, elinkaariarviointi ja ekotehokkuus, HSE-toiminnan ja talousvaikutusten määrittäminen, kestävä kemikaalien hallinta

+358 400 756 358

“Olen haasteellisten ympäristö-, turvallisuus- ja terveyskysymysten asiantuntija. Ratkon työssäni kaikilla maailman kolkilla toimivien yritysten ja julkishallinnon tahojen johtamisen haasteita yhdistäen tieteellisen ja kaupallisen osaamiseni. Kehitän yhdessä Gaian asiakkaiden kanssa niin käytännöllisiä ratkaisuja kuin strategisia lähestymistapoja riskienhallintaan, vastuullisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen.

Olen työskennellyt Gaiassa vuodesta 2004 lähtien. Ennen Gaiaa työskentelin konsulttina öljy- ja kaasuteollisuuden sekä kemianteollisuuden parissa.

Olen hyvin käytännönläheinen ihminen, ja ongelmien ratkaiseminen on intohimojani – aina vapaa-aikaani myöten, jolloin nautin kiehtovien, huippuvaikeiden sudokuiden tekemisestä. Gaiassa pääsen toteuttamaan intohimoani auttamalla asiakkaitamme löytämään tehokkaita, innovatiivisia ja joskus täysin ennalta arvaamattomia ratkaisuja. Gaian käytännöllisten ratkaisujen kulmakivenä on hallita riskejä vastuullisesti ja ottaa huomioon niiden kustannukset. Asiakkaamme ovat onnistuneesti ja tehokkaasti hyödyntäneet lähestymistapaamme strategisissa päätöksissään, markkinointinsa suuntaamisessa sekä jokapäiväisen johtamisensa tukena.”

Mirka Lummaa

Neuvonantaja

Osaamisalueet

pankkiala, rahoitus, pääoman rakennetta koskevat näkökohdat, sulautumiset ja yritysostot, riskienhallinta, tehokkaat prosessit, strategiatyö, muutosjohtaminen

+358 50 4233824

Mirkalla on vankkaa kokemusta finanssimaailmasta sekä yritys- että pankkialan näkökulmista. Hän on työskennellyt mm. talousjohtajana yrityssektorilla sekä johtanut Danske Bankin Suomen yrityspankkitoimintaa. Tässä roolissa hän oli myös pankin maan johtoryhmän jäsen sekä Pohjoismaiden yritys- ja instituutiopankkijohtoryhmän jäsen. Vuosien aikana Mirka on saanut kokemusta johtamisesta, myynnistä, rahoituksesta sekä konsultoinnista.

Kestävä kehitys on osa Mirkan henkilökohtaisia arvoja ja hän uskookin, että kestävä kehitys on tärkeää liiketoiminnalle varmistaakseen pitkän aikavälin kannattavuuden. Hän myös näkee, että finanssisektorilla on merkittävä rooli kanavoida pääoma- ja lainarahoitusta ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviin sijoituksiin ja tehdä näin maailmasta puhtaampaa ja turvallisempaa.

Mirka nauttii ratkaisuiden tarjoamisesta asiakkaille ja näkeekin, että finanssisektorilla on tärkeä rooli yritysten tukemisessa kestävyyspoluillaan. Hän uskoo jatkuvaan oppimiseen sekä siihen, että asioita voi aina tehdä paremmin. Mirka uskoo täysillä siihen että, tavoitteet saavutetaan sitoutuneella tiimillä sekä siihen, että asiakaskokemuksella on merkitystä.

Mari Saario

Neuvonantaja

Osaamisalueet

ympäristö-, turvallisuus- ja laatujohtaminen, vastuullinen liiketoiminta, vihreä talous, julkinen ja kuntasektori, strateginen suunnittelu, innovaatiot

+358 50 421 9999

“Joskus pullasta voi saada kaikki rusinat. Silloin, kun kovalla työllä löytyy ratkaisu, joka hyödyttää sekä ympäristöä että yritystoimintaa. Ikuisena idealistina ja optimistina sekä tieteen ja teknologian mahdollisuuksista kiinnostuneena minä jaksan etsiä sellaisia ratkaisuja.

Lapsena haaveilin eläinlääkärin urasta, mutta sen sijaan päädyin ympäristönsuojelun ja riskienhallinnan ammattilaiseksi. Tässäkin hommassa joutuu kuitenkin usein ottamaan härkää sarvista tai nostamaan kissan pöydälle. Ennen Gaiaa olen työskennellyt sekä kansainvälisessä lääke- ja kemianteollisuudessa että myyntipäällikkönä ja teknologiakehittäjänä pienessä ympäristöteknologian start-up-yrityksessä ja hankekoodinaattorina hiilineutraaliuteen tähtäävässä kunnassa. Harrastuksina minulla ovat monet luottamustoimet ja luova kirjoittaminen. Eri ympyröissä kootuista taidoista ja verkostoista on usein hyötyä myös asiakkailleni.

Haasteet ja hauskuus, mahdollisuus vaikuttaa ja mahdollisuus löytää parhaita ratkaisuja. Nämä asiat pitävät minut Gaiassa.”

Pekka Salmi

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Kestävä liiketoiminta, strategia, innovaatiot, sijoittaminen, rahoitus, investoinnit

+358505606018

LinkedIn

"Minua motivoi liiketoiminnan uusien ratkaisujen tuottaminen.  Toimintaympäristön muutokset ja epäjatkuvuudet tarjoavat paljon haasteita ja mahdollisuuksia. Teen töitä sen eteen, että kannattava liiketoiminta tuottaisi myös kestävää hyvinvointia.

Gaian kanssa olen tehnyt yhteistyötä aina yrityksen perustamisesta lähtien. Olemme tehneet monia jännittäviä kestävää tulevaisuutta ja vaikuttavuutta koskeneita projekteja yhdessä. Onkin hienoa liittyä tähän innostuneeseen osaajien joukkoon myös Gaian asiantuntijana."

 

Pekka Reinikainen

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Vaikuttaminen ja viestintä, markkinointiviestintä, ilmastonmuutoksen todellisuus, sen suorat vaikutukset ja niiden heijasteet

+358407479312

LinkedIn

"Syvä taustani on journalismissa, mainosmaailmassa ja markkinointiviestinnässä. Kuluvan vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen olin viestinnän ja markkinointiviestinnän tehtävissä maailmalla, aluksi ulkoministeriön erityisasiantuntijana Kosovossa, sitten kansainvälisen Punaisen Ristin (IFRC) tehtävissä Itä-Afrikassa ja Genevessä, sekä siitä lähtien ja edelleen Suomen Punaisen Ristin päämajassa Helsingissä.

Tehtäviini on vuodesta 2005 alkaen kuulunut seurata maailman tapahtumia, ja analysoida niitä sen varmistamiseksi että humanitaarinen avustustoiminta säilyttää relevanssinsa ja resurssinsa tulevaisuudessakin.

Olen liittynyt Gaian neuvonantajiin varmistaakseni osaltani sen, että tietoisuus ilmastonmuutoksen edessä olevien seurausten mittaluokasta ja niihin sisältyvien tavattomien mahdollisuuksien todellisuudesta tiedostetaan laajemminkin.

Omat lapsenlapseni saattavat molemmat ikänsä puolesta hyvin olla todistamassa maailmaa vuonna 2100. Minua ajaa eteenpäin halu tehdä oma osani tulevaisuuden eteen siten, että he voivat aikanaan muistaa minun tehneen tässä ajassa parhaani. Gaian laajan kestävän kehityksen erikoisosaamisen viitekehyksessä vähempi ei olisikaan mahdollista."

Heini Hirvonen

Neuvonantaja

Osaamisalueet

strategia ja liikkeenjohdon konsultointi, vastuullisuusviestintä, strateginen markkinointi, myynti ja branding, johtaminen ja organisaation kehitys, ekosysteemit ja partneruudet

LinkedIn

"Olen työskennellyt yli 20 vuotta liikkeenjohdon, myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja vastuullisuuden johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa aina suurista kansainvälisistä pörssiyrityksistä keskikokoisiin ja start-up:hin. Toimistopuolella olen toiminut  johtavana konsulttina ja sittemmin toimitusjohtajana viestintätoimistossa sekä kumppanuuksien ja vastuullisen liiketoiminnan kehitystehtävissä vastuullisuustoimistossa. Sektorikohtaista kokemusta minulla on työskentelystä pankki-, terveys-, ja kuluttajatuotteista (FMCG), mutta myös liikkeenjohdon konsultoinnista yksityisellä, kolmannella sekä julkisella sektorilla. Toimin yrittäjänä, hallitusammattilaisena ja mentorina.

Missionani on rakentaa vastuullisia organisaatioita ja brändejä sekä kestävää liiketoimintaa. Intohimoni on yhdistää organisaation vahvuudet ja vastuullisuus kilpailueduksi, mikä johtaa kannattavaan kasvuun ja hyvinvointiin. Uskon vahvasti arvo-pohjaiseen ekosysteemiseen yhteistyöhön ja verkosto-oppimiseen."

Nathalie Clément

Senior Advisor

Osaamisalueet

kestävä liiketoiminta, strategiatyö, arvon luominen, Ilmasto, kiertotalous, sosiaalinen vastuu, raportointi, rahoitus

+ 358 50 5937587

LinkedIn

"Urani aikana olen auttanut yrityksiä, organisaatioita ja kuntia rakentamaan kestävää liiketoimintaa ja pitkän ajan liiketoimintaetua ilmaston, kiertotalouden ja sosiaalisen vastuun kautta. Olen tehnyt tätä inspiroivaa ja palkitsevaa työtä hallituksen jäsenen, vastuullisuusjohtajan, konsultin ja yrittäjän roolissa. Olen mm. johtanut kansainvälisten yrityskauppojen ESG due diligence toimeksiantoja, laatinut liiketoiminta- ja vastuullisuusstrategioita, kartoittanut ilmasto- ja kiertotalousriskejä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehittänyt vastuullisen sijoittamisen työkaluja.  Sosiaalisen vastuun agendalla ovat olleet läpinäkyvän toimitusketjun rakentaminen, ihmisoikeuksien merkitys ja henkilöstön kompetenssien kehittäminen. Asiakkainani ovat olleet suuret ja keskisuuret yritykset eri sektoreilta sekä julkinen sektori ja organisaatiot.

Parhaat onnistumisen tunteet ovat syntyneet tehdyn työn käytännön tuloksina, tekoina ja vaikutuksina asiakkaiden toiminnassa. Uskon vahvasti, että kestävän tulevaisuuden rakentamiseen tarvittava transformaatio ja systeeminen muutos tulee täydellisestä ajattelutavan muutoksesta, jossa vaikutukset planeettaan ja ihmisiin sisällytetään siihen, miten määritämme menestyksen ja määritämme yrityksen arvon."

Heidi Valtari

Analyytikko

Osaamisalueet

projektien hallinnolliset asiat, kansainväliset projektit, talousraportointi, tapahtumat, viestintä

+358 50 433 5328

"Kielet ja liiketalous – kaksi kiinnostukseni kohdetta, joita olen opiskellut ja erityisesti haluan käyttää työelämässä päivittäin! Ulkomailla asuminen ja työskentely ovat kehittäneet taitojani työskennellä eri taustaisten ja kulttuuristen henkilöiden kanssa. Olen innoissani päästessäni osaksi Gaian kansainvälisiä hankkeita ja hyödyntäessäni hallinnollisia taitojani niiden parissa.

Aiemmin olen työskennellyt erilaisissa assistentin työtehtävissä, asiakaspalvelussa ja rekrytoinnissa sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Työssäni Genevessä minulla oli myös ainutlaatuinen tilaisuus nähdä YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen toimintaa päivittäin.

Olen ihmisläheinen, positiivinen ja hyvin järjestelmällinen henkilö, joka nauttii työskentelystä kiireisessä ja kaiken aikaa muuttuvassa työympäristössä. Minulle on myös tärkeää työskennellä yrityksessä, jonka arvoihin voin sitoutua. Gaian työ paremman ja puhtaamman tulevaisuuden puolesta on ihailtavaa, ja se motivoi minuakin pyrkimään parempiin tuloksiin."

Juuli Laine

Hallinnollinen koordinaattori

Osaamisalueet

hyvinvoinnin tukeminen työelämässä, rekrytointi, perehdytys, työsuhteen elinkaari, osaamisen kehittäminen, esihenkilötyön tukeminen, organisaatiotaidot, organisointi

+358503211456

LinkedIn

"Työni on yhdistelmä Gaian asiantuntijoiden tukemista projektityön erivaiheissa sekä hallinnollisten asioiden toteuttamista henkilöstöhallintoa unohtamatta. Haluan monen muun gaialaisen tavoin olla mukana tekemässä tästä maailmasta puhtaamman ja paremman paikan meille kaikille ja se johtikin tieni osaksi Gaiaa."

 

Mia Wikgren

Operatiivinen johtaja

Osaamisalueet

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, työntekijäkokemus, kehitysprojektit

+358 50 5421 406

”Intohimoni ovat auttaa ihmisiä menestymään! Muiden menestyksen ja työnteon mahdollistaminen on minulle tärkeää, motivoituneet ja innokkaat työntekijät tekevät työnsä paremmin. Gaiassa pääsen toteuttamaan intohimoani ja tunnen tekeväni merkityksellistä työtä puhtaamman maailman ja turvallisemman yhteiskunnan puolesta.

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus hallinnollisesta työstä asiantuntijaorganisaatiossa. Olen ollut mukana keittämässä työyhteisöä sekä työntekijäkokemusta. Taloushallinnon toiminnoista ja kehittämisestä omaan paljon kokemusta. Gaiassa vastaan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä prosessien kehittämisetä, tuen Gaialaisia onnistumaan työssään.

Sosiaalisena ja iloisena henkilönä viihdyn ihmisten parissa ja nautin tiimityöstä eteenkin asiantuntijaorganisaatiossa. Olen itseohjautuva sekä ratkaisukeskeinen ja vastaan mielellään eritasoisista asiakokonaisuuksista. Jatkuva uuden oppiminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen motivoi ja innostaa minua."

Mari Pieniniemi

Hallinto- ja projektikoordinaattori

Osaamisalueet

Koordinointi, työyhteisöviestintä, rekrytointi, perehdyttäminen, työhyvinvoinnin tukeminen, projektityön tuki

+358504524378

LinkedIn

"Gaialla osaamiseni hallintotyössä yhdistyy opiskelutaustaani ympäristöalalla. Olen onnellinen, kun voin työlläni auttaa Gaian mahtavia asiantuntijoita edistämään puhtaampaa, turvallisempaa ja kestävämpää maailmaa! Kun hallinnollinen taustatyö hoituu ja henkilöstöasiat rullaavat, asiantuntijat saavat keskittyä omaan tärkeään työhönsä.

Motivaationi työskentelyyn Gaialla kumpuaa rakkaudestani luontoon ja sen monimuotoisuuteen. Erityisesti upea linnustomme on lähellä sydäntäni."