Gaialaiset

Gaian henkilöstön tavoitteena on tinkimätön asiakastyytyväisyys. Asiantuntijoidemme ammattitaito perustuu monialaiseen ja monialaiseen ja korkeatasoiseen osaamiseen. Asiantuntijamme pystyvät yhdistämään luovan, asiakaslähtöisen ongelmanratkaisun ja innovatiivisen ajattelun käytännönläheiseen, ratkaisuorientoituneeseen lähestymistapaan.

Olemme tottuneet työskentelemään yritysjohdon ja poliittisen johdon kanssa ympäri maailman ja toimineet menestyksekkäästi haastavissa olosuhteissa, kuten konflikti- ja katastrofialueilla.

  • Valitse
  • Asiantuntijat
  • Neuvonantajat
  • Toimitusjohtaja
  • Toimisto
  • Kaikki

Asiantuntijat

Juha Vanhanen

Mari Hjelt

Mikko Halonen

Mirka Lummaa

Pekka Pokela

Tuomas Raivio

Laura Ylimäki

Jatta Aho

Suvi Häkämies

Satu Kulovesi-Kilpinen

Julia Illman

Pauliina Saari

Fanny Suominen

Jenny Lehtomäki

Ulla Värre

Heli Sihvonen

Susanna Sepponen

Anu Pulkkinen

Laura Descombes

Magda Horváth

Piia Pessala

Tommi Lampikoski

Maria Sangder

Tuukka Rautiainen

Anna Kortesoja

Matleena Moisio

Waltteri Salmi

Millariia Wikman

Joonas Söderholm

Katri Leino

Silla Aaltonen

Solveig Roschier

Venla Kontiokari

Lauri Nyrhilä

Jasmin Järvinen

Anna Laine

Johanna Tavia

Anna Pakkala

Suvi Peltoniemi

Saara Pohjalainen

Iris Mäntylä

Heini Purho

Kaisa Järvinen

Niilo Salmela

Virve Viertiö

Mikko Eklund

Ville Kirjonen

Anna-Elina Vilén

Leo Bergman

Rosa Degerman

Ilona Koski

Riina Pursiainen

Annika Stubbe

Viivi Rouhento

Leni Valsta

Hai Anh Tran

Lauri Korvenmaa

Suvi Mäki-Opas

Atte Ahti

Tuulia Sinijärvi

Saara Salonoja

Iina Saarinen

Aleksi Eloranta

Neuvonantajat

Alain Schilli

Antti Isokangas

Mika Turpeinen

Mikko Niini

Pasi Rinne

Scott Harder

Erkki Izarra

Ylva Gilbert

Mari Saario

Pekka Reinikainen

Heini Hirvonen

Yanxiao Ren

Juan Gollan

Toimitusjohtaja

Maria Sangder

Toimisto

Mia Wikgren

Mari Pieniniemi

Ida Pentikäinen

Juha Vanhanen

Johtaja

Osaamisalueet

Energia, ilmasto, ympäristö, riskienhallinta, kestävä liiketoiminta, biotalous, strategiat, due diligence, M&A

+358 50 5641889

"Juha on Gaian perustaja. Hän on toiminut noin 100 yhtiön liiketoiminnan kehittämisen konsulttina. Hänellä on kattava kokemus kestävästä liiketoiminnasta Suomessa ja kansainvälisesti. Hänellä on kokemusta energia-, ilmasto- ja ympäristöteknologioiden kansallisista ja kansainvälisistä markkinoista sekä liiketoimintamahdollisuuksista.

Hän on johtanut useita hankkeita, joissa on arvioitu erilaisten toimintojen aluetaloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia työllisyyteen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Finanssisektorilla hän on osallistunut useisiin yrityskauppoihin neuvonantajana asioissa, jotka ovat koskeneet regulaatiota, markkinoita ja teknologioita. Hän on johtanut useita finanssisektorin hankkeita, joissa on parannettu yritysten vastuullisuutta, ilmastoriskien hallintaa sekä tuotu esille finanssisektorin toimijoiden vaikuttavuutta.

Hän on väitellyt tohtoriksi Teknillisestä Korkeakoulusta (Helsinki) ja kirjoittanut yli 20 tieteellistä artikkelia."

Mari Hjelt

Johtaja

Osaamisalueet

Innovaatiot, puhtaat teknologiat, ennakointi, arvonmääritykset, fasilitointi, strategia

+358 40 8236991

Marilla on erittäin laaja kokemus kaikilta Gaian liiketoiminnan osa-alueilta sekä kotimaisten että kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Hänellä on erityisesti strategisen ja käytännön tason osaamista innovaatio-, tutkimus- ja tiedepolitiikasta, cleantechistä, energia- ja turvallisuusasioista sekä luonnonvara- ja ympäristökysymyksistä. Mari on ennen Gaiaa työskennellyt tutkijana ja hänellä on syvällistä asiantuntemusta ennakoinnin, päätöksenteon tuen, politiikka-analyysin ja arvioinnin metodeista ja sidosryhmäkonsultaatiosta. Mari on erittäin kokenut haastavien laajojen ja kansainvälisten hankkeiden koordinaattori sekä fasilitaattori.

Mikko Halonen

Johtava asiantuntija

Osaamisalueet

Ilmastonmuutos, vastuullinen liiketoiminta, kestävä rahoitus, kehitysyhteistyö

+358 40 700 2190

“Liityin sattumalta osaksi Gaian kansainvälistä tiimiä 2000-luvun alussa, tehtyäni töitä kestävän kehityksen parissa kansalaisjärjestöissä ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma UNEP:issa. Sen jälkeen en ole jättänyt mitään sattuman varaan.

Työ monenlaisten ympäristöhaasteiden sekä luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hallinnan parissa tuottaa pikkuhiljaa tuloksia. Olen päässyt myös edistämään ympäristöturvallisuutta ja paiskinut hommia, jotta kehitysyhteistyöllä onnistutaan vähentämään köyhyyttä toden teolla.

Jos haluaa pelata kestävän kehityksen valioliigassa, on vaikeaa kuvitella parempaa tiimiä kuin Gaian. Työskentely-ympäristö on innostava, tuki työkavereilta loppumatonta ja yhdessä oppiminen hauskaa - ja siitä vieläpä maksetaan!”

Mirka Lummaa

Johtaja

Osaamisalueet

Pankkiala, rahoitus, pääoman rakennetta koskevat näkökohdat, sulautumiset ja yritysostot, riskienhallinta, tehokkaat prosessit, strategiatyö, muutosjohtaminen

+358 50 4233824

Mirkalla on vankkaa kokemusta finanssimaailmasta sekä yritys- että pankkialan näkökulmista. Hän on työskennellyt mm. talousjohtajana yrityssektorilla sekä johtanut Danske Bankin Suomen yrityspankkitoimintaa. Tässä roolissa hän oli myös pankin maan johtoryhmän jäsen sekä Pohjoismaiden yritys- ja instituutiopankkijohtoryhmän jäsen. Vuosien aikana Mirka on saanut kokemusta johtamisesta, myynnistä, rahoituksesta sekä konsultoinnista.

Kestävä kehitys on osa Mirkan henkilökohtaisia arvoja ja hän uskookin, että kestävä kehitys on tärkeää liiketoiminnalle varmistaakseen pitkän aikavälin kannattavuuden. Hän myös näkee, että finanssisektorilla on merkittävä rooli kanavoida pääoma- ja lainarahoitusta ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviin sijoituksiin ja tehdä näin maailmasta puhtaampaa ja turvallisempaa.

Mirka nauttii ratkaisuiden tarjoamisesta asiakkaille ja näkeekin, että finanssisektorilla on tärkeä rooli yritysten tukemisessa kestävyyspoluillaan. Hän uskoo jatkuvaan oppimiseen sekä siihen, että asioita voi aina tehdä paremmin. Mirka uskoo täysillä siihen että, tavoitteet saavutetaan sitoutuneella tiimillä sekä siihen, että asiakaskokemuksella on merkitystä.

Pekka Pokela

Johtaja

Osaamisalueet

Liiketoiminnan kehittäminen, kansainvälinen strateginen myynti, strategiset kumppanuudet, vastuullisuusstrategiat ja liiketoimintakonseptit, strategiaprosessit, strateginen T&K, innovaatioprosessi, teknologia ja digitalisaatio

+358 40 544 1582

“Olen koko urani tehnyt töitä innostavien ja haasteellisten kehityshankkeiden parissa. Niiden näkökulmat ja tulostavoitteet ovat vaihdelleet yritysten liiketoiminnasta teknologiakehitykseen ja tutkimukseen sekä toimialoja koskeviin kilpailukykytekijöihin.

Liiketoiminnan ja kilpailun muutosten lähtökohdista toteutettavat konsultointiprojektit sähköistävät yritysten strategista ajattelua. Niillä haetaan uusia kilpailukykytekijöitä, keinoja erottua markkinalla ja uusia kasvumahdollisuuksia – innovatiivisesti. Liiketoiminnan kehittämisessä yhdistyvät vahvasti toisiaan tukevat elementit: tulevaisuuden kassavirta ja kestävä kehitys. Kestävä kehitys pyrkii optimoimaan talouden, ympäristön ja sosiaalisen ulottuvuuden.

Koen Gaian eettiset normit ja arvot hyvin läheisinä itselleni. Huomasin sen jo ennen liittymistäni Gaian tiimiin. Yhteinen perusta innostaa minua olemaan osa joukkuetta, jonka missio on nopeuttaa kestävän kehityksen toteutumista. Kehityksen vaikutukset näkyvät yksilö-, yritys-, organisaatio- ja yhteiskunnan tasoilla hyvinvointina ja kilpailuetuna. Markkinat ja asenteet ovat muuttumassa nopeasti. Haluan olla Gaiassa tämän muutoksen ytimessä!”

Tuomas Raivio

Johtaja

Osaamisalueet

Matematiikka, riskianalyysit, ongelma-analyysit ja ratkaisukartoitukset

+358 40 509 3545

“Väittelin tohtoriksi systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta Teknillisestä korkeakoulusta eli nykyisestä Aalto-yliopistosta, minkä jälkeen kehitin muutaman vuoden ajan multifysiikan simulointi-ohjelmistoja pienessä startupissa. Oli muuten aika coolia.

Lopulta halusin kuitenkin tehdä jotain aivan erilaista. Niinpä siirryin Gaiaan vuonna 2002, ja täällä olen edelleen. Työskentelen Gaian kenties vähemmän tunnettujen palveluiden, riskienhallinnan ja arvioinnin parissa. Opin jatkuvasti uusia asioita. Joskus on raskasta oppia uutta, mutta perehtyminen pitää minut käynnissä. Nautin myös, kun saan työssäni ohjata nuoria lahjakkaita ihmisiä ja auttaa heitä menestymään.”

Laura Ylimäki

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

Uusiutuva energia, biotalous, energiamarkkinat, energiatalous, organisaatioiden ja johtamisen kehittäminen

+358 50 460 0351

"Lauralla on usean vuoden työkokemus vanhempana asiantuntijana, osaamisalueinaan energia, ilmasto ja kestävä luonnonvarojen käyttö. Hän nauttii työstään projektipäällikkönä, sekä yksityisten että julkisten asiakkaiden kanssa. Hallituksen jäsenenä Lauraa innostaa erityisesti työhyvinvointi, ammatillinen kehitys sekä henkilöstön motivaatio ja sitouttaminen menestyvän liiketoiminnan tekijänä.

Laura on koulutukseltaan DI, pääaineenaan energiatieteet, keskittyen uusiutuvaan energiaan ja tulevaisuuden energiajärjestelmiin. Sivuaineenaan hän on opiskellut työpsykologiaa ja organisaatioiden kehittämistä."

 

Jatta Aho

Johtava asiantuntija

Osaamisalueet

Hiilijalanjälki ja elinkaariarviointi, ympäristö, terveys & turvallisuus (EHS), riskinarviointi ja -hallinta, kemia ja kestävä kemikaalien hallinta, yristysvastuu

+358 50 540 9848

"Työni Gaiassa painottuu tuotteiden, palveluiden ja organisaatioiden ympäristövaikutuksien arviointiin, yritysvastuullisuuteen sekä EHS riskien arviointiin sekä hallintaan.

Pääsen työssäni käyttämään kemian asiantuntemustani ja minua motivoi erityisesti mahdollisuus edistää globaalien kestävyysongelmien ratkaisua sekä auttaa asiakkaitamme tavoitteissaan luoda kestävää ja turvallista liiketoimintaa.

Jotta työ olisi mieluisaa ja palkitsevaa, sen tulee myös tarjota mahdollisuuksia kehittää omaa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Gaiassa niitä tarvitaan päivittäin ja työnteon ohessa voi ja osataan pitää myös hauskaa!"

Suvi Häkämies

Liiketoimintajohtaja

Osaamisalueet

Kestävä liiketoiminta, Ilmastoystävälliset innovaatiot ja niiden kaupallistaminen, Energia- ja resurssitehokkuus, Uusiutuva energia, Kiertotalous, Verkostojohtaminen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, EU- ja muut julkiset rahoitusinstrumentit.

+358503311495

LinkedIn

"Olen työskennellyt yli 10 vuotta älykkään ja vähäpäästöisen kaupunkiympäristön kehittämisen parissa yhdessä kaupunkien, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa - niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Verkosto-organisaatiotaustani kautta olen hankkinut monipuolista osaamista ja ymmärrystä eri sektorien tarpeista ja toimintamalleista sekä ollut mukana rakentamassa uusia kokonaisratkaisuja. Olen ollut valmistelemassa ja toteuttamassa lukuisia EU-rahoitteisia kehityshankkeita ja sitä kautta päässyt ratkomaan yhdessä eurooppalaisten huippuosaajien kanssa yhteisiä ilmastoon ja älykaupunkeihin liittyviä haasteitamme. Työssäni poikkileikkaavana teemana on ollut kestävän ja älykkään rakennetun ympäristön kehittäminen ja siihen liittyvän uuden liiketoiminnan kehitys. On mahtavaa olla mukana luomassa ideoista pysyvää uutta liiketoimintaa.

Tässä työssä oppiminen on jatkuvaa ja koko ajan saa ja pitää olla avoin uudelle. Gaiassa yksikään päivä ei ole samanlainen ja pääsen innostumaan joka päivä uudesta. Ja parasta on, että ympärilläni on iso porukka ihmisiä, jotka jakavat intohimoni kestävämmän maailman kehittämiseksi."

Satu Kulovesi-Kilpinen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristövaikutusten arviointi, Metsien ekologia ja käyttö, Metsäsertifiointi, Luonnonvarojen kestävä käyttö, Kiertotalous

+358405928452

"Laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen ja viisauden jano ovat aina leimanneet ajatteluani.

Kiinnostuin lukiossa ympäristötieteistä ja päädyin myöhemmin opiskelemaan kestävää kehitystä ja metsätieteitä. James Lovelockin Gaia -teoria tuli tutuksi jo pääsykoekirjojen kautta. Nuorena opiskelijana etsin yrityksiä, jotka tekisivät työtä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Gaia erottui joukosta ja päätin, että joskus vielä olen yksi heistä. Kymmenen vuotta myöhemmin, monen kiinnostavan mutkan kautta, tämä suunnitelma toteutui ja minusta tuli gaialainen.

Gaialla on pitkä historia ja laaja osaaminen kestävän kehityksen projektien parissa. On etuoikeus saada tehdä merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä yhdessä osaavien ja kannustavien kollegoiden kanssa. Jokainen päivä Gaialla on erilainen ja aina on mahdollisuus oppia uutta. Erityisesti pidän työskentelystä kokonaisvaltaisten ympäristövaikutusten arviointien tai elinkaariarvioiden parissa, joilla voidaan tuottaa tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi."

 

Julia Illman

Liiketoimintajohtaja

Osaamisalueet

Vastuullinen liiketoiminta, hiilijalanjälki- ja elinkaarianalyysit, biotalous, vastuullinen sijoittaminen, turvallisuus ja riskienhallinta

+358 44 533 5723

“Jo opiskelijana tiesin, että haluan työurallani olla tekemisissä vastuullisen liiketoiminnan kanssa. Gaiasta löysin juuri etsimäni: pienehkön, helposti lähestyttävän yrityksen, jossa voin kehittää osaamistani vastuullisuuden osa-alueilla ja työskennellä fiksujen ja huumorintajuisten ihmisten kanssa.

Työstäessäni pro gradu -tutkielmaani ympäristöystävällisestä teknologiasta päätin luopua työstäni investointipankissa, jossa hallinnoin osakepohjaisia palkkiojärjestelmiä. Pääsin Yhdistyneille kansakunnille harjoittelijaksi Nairobiin. Keskityin työssäni ilmastonmuutoksen haasteisiin kehittyvien maiden kaupungeissa. Tämä kokemus johdatti minut vastuullisuuden ja riskienhallinnan konsultoinnin pariin.

Yksi työni kiehtovimmista puolista on, että löydän itseni aika ajoin erikoisista ja mielenkiintoisista tilanteista, joihin en muuten todennäköisesti ikinä pääsisi. Pääsen tapaamaan ihmisiä, joihin en muissa olosuhteissa todennäköisesti törmäisi. Projektit, joita toteutamme, liittyvät usein jännittäviin, uusiin aihealueisiin. On mukavaa silloin tällöin tuntea, että olen saanut aikaiseksi pientä merkittävää jossain. Työkavereiden kanssa naureskelu innostaa minua sellaisinakin päivinä, kun työt tuntuvat raskailta.”

Pauliina Saari

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Työterveys,- turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen, hiilijalanki- ja elinkaariarviointi, jätehuolto, kiertotalous, biotekniikka, biohydrometallurgia, ympäristöjohtaminen kaivosteollisuudessa

+358 40 2178991

LinkedIn

"Jo nuorena haaveeni oli tehdä maailmasta parempi paikka meille ja erityisesti tuleville sukupolville. Olen aina pitänyt luonnontieteistä ja matematiikasta, joten minulle oli luonnollista valita tekniikka keinoksi, jonka avulla pyrin löytämään konkreettisia ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhden käytännönläheisen, kemiallisia ja mikrobiologisia ilmiöitä soveltavan ratkaisun kehitin väitöstyöni aikana, tuloksena patentoitu prosessi, jolla voidaan mikrobien avulla poistaa rautaa hydrometallurgisista jätevesistä. Uranpolkuni on vienyt minut moniin erilaisiin ja mielenkiintoisiin tehtäviin, joissa olen voinut soveltaa ja kehittää teknistä osaamistani ja myös ymmärtää yhä paremmin käyttäytymistieteisiin ja johtamiseen liittyvän tietotaidon merkityksen toimivien ratkaisujen löytämiseksi.

Minulle motivaatiota ja energiaa tuo jatkuva uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen. Tämä on Gaiassa helppoa, koska saan työskennellä hyvin monipuolisissa hankkeissa, erittäin ammattitaitoisten kollegoiden ja upeiden asiakkaiden kanssa. On inspiroivaa työskennellä yrityksessä, joka jakaa arvoni ja on sitoutunut parhaaseen mahdolliseen työn laatuun tavoitellessaan puhtaamman ja turvallisemman maailman saavuttamista."

Fanny Suominen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Itämeren luonto ja ekosysteemit, ekologia ja biodiversiteetti, biologiset prosessit

+358 40 535 9834

LinkedIn

"Olen ekologi ja ympäristöasiantuntija joka on siirtynyt Itämeren vähäsuolaisilta aalloilta ja tundran karuilta lakeuksilta toimistoon. Luonnon vuorovaikutukset ja ilmiöt, sekä niistä löytyvät innovaatiot ja viisaus ovat kiehtoneet minua aina. Tavoitteeni onkin ollut käyttää ekologista ymmärrystäni ihmistoiminnan kestävyyden edistämiseen sekä luonnon suojeluun. Gaialla nämä tavoitteeni toteutuvat, ja saan auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat päämääränsä matkalla kohti parempaa yhteiskuntaa."

Jenny Lehtomäki

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Energian tuotantoteknologiat, energiapolitiikka, energiatalous, energiamarkkinat, kannattavuusselvitykset, hiilijalan- ja kädenjälki, hiilitiekartat

+358503207698

LinkedIn

"Olen ollut aina kiinnostunut vaikuttamisesta ja ratkaisemaan ilmastonmuutoksen. Tulin siihen tulokseen, että paras keino vaikuttaa ilmastonmuutokseen olisi energiasektorin kautta, mikä on yksi suurista päästöjenaiheuttajista maailmassa. Olen työskennellyt aiemmin analyytikkona energialiiketoimintakonsultoinissa ja minulla on laaja ymmärrys energiasektorin toiminnasta ja toimintaympäristöstä.

Minua motivoi työssäni Gaialla kestävien ratkaisujen kehittäminen energiasektorin asiakkaille. Gaian mukavat kollegat ja parhaiden ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille samalla kun kehittämme kestävää liiketoimintaa vie minua eteenpäin työssäni."

 

Ulla Värre

Asiantuntija

Osaamisalueet

kestävyystiede, ympäristöpolitiikka, arvotutkimus, ympäristöekologia, ympäristövaikutusten arviointi

+358 50 472 5474

LinkedIn

"Lapsena olin kiinnostunut luonnonilmiöistä ja fysiikasta, kuten siitä, miksi saunassa naula tuntuu kuumemmalta kuin puinen laude. Vähän isompana ihmisten hyvinvointi ja toiminta alkoivat kiinnostaa sitäkin enemmän. Lukion riskimaantieteen kurssilla tämä kaikki sulautui yhteen, kun maailmaa tarkasteltiin valtavana systeeminä, jossa kaikki vaikuttaa ainakin johonkin. Niinpä minusta tuli ympäristötieteilijä.

Gaialla saan käyttää sekä luonnontieteellistä että yhteiskuntatieteellistä osaamistani ja ratkoa ympäristöongelmia yhdessä huikean taitavien ja innostuneiden kollegoiden kanssa. Inspiroivat projektit pitävät minut vauhdissa!"

Heli Sihvonen

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, hiilijalanjälki ja -kädenjälki, luonnon monimuotoisuus, ruokasektori, datankäsittely ja mallinnus

+358 44 360 6664

LinkedIn

"Perustavaa laatua oleva intohimoni ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin yhdistämiseen johdatti minut opiskelemaan bio- ja elintarviketieteitä, kuljetti välissä maailmalle työharjoitteluun ihmisoikeuksien pariin ja töihin elintarviketeollisuuteen ja toi näiden kokemusten kautta asiantuntijaksi Gaiaan.

Olen loputtoman kiinnostunut keinoista kehittää ihmisten ja yritysten toimintaa yhä vastuullisemmaksi. Aivan erityisesti sydämeni sykkii kestävälle ruokaketjulle ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle. Uskon datan ja tiedon voimaan näiden haasteiden ratkaisemisessa.

Koen itseni todella onnekkaaksi saadessani työkseni perehtyä uusiin, jännittäviin asioihin ja haastaa itseni älyllisesti projekteissa, joiden tavoitteet ovat harmoniassa arvojeni kanssa. Työssäni pääsen yhdessä asiakkaiden kanssa toistuvasti todistamaan, kuinka kestävässä liiketoiminnassa kaikki osapuolet voittavat."

Susanna Sepponen

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

Arvioinnit ja vaikuttavuusanalyysit, kiertotalous, tiede- ja innovaatiojärjestelmät, pohjoismainen yhteistyö

+358401380067

"Tuen työssäni valtionhallintoa ja julkista sektoria kestävämmän tulevaisuuden politiikan ja toimenpiteiden valmistelussa ja arvioinnissa. Pitkä kokemukseni pohjoismaisesta yhteistyöstä antaa hyvän pohjan ymmärtää asiakkaittemme ja heidän sidosryhmien tarpeita.

Gaiassa arvostan etenkin yrityksen arvopohjaa, osaavia ja innostavia kollegoitani sekä oppivaa työympäristöämme. Saan työssäni suunnitella ja toteuttaa tärkeitä kansainvälisiä hankkeita sekä auttaa asiakkaitamme päätöksentekoa analyyseilla ja arvioinneilla. Tällä tavoin voin osallistua yhteiskuntamme ja maapallomme hyvinvoinnin edistämiseen."

Anu Pulkkinen

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

tuotteistus, kaupallistaminen & tuotelanseeraus, kansainvälinen kasvu ja skaalaaminen, go-to-market, globaali liiketoiminnan kehitys, tuote- ja portfolionhallinta, liiketoimintastrategiat, liiketoimintakonseptit, asiakastutkimukset, asiakaskokemus, digitalisaatio ja teknologia, IoT ja dataan pohjautuva liiketoiminta, innovaatio ja innovaatioprosessit, digitaaliset liiketoimintamallit, palvelumuotoilu, telecom, energia, merenkulku, teollisuus

+358 40 80 34617

"Olen sydämeltäni liiketoiminnan kehittäjä ja innostunut uusien teknologioiden suomista mahdollisuuksista. Minulla on laaja kokemus uuden liiketoiminnan ja liiketoimintaratkaisuiden sekä asiakaskokemuksien kehittämisestä globaalisti. Haluan rakentaa liiketoimintaa, joka ilahduttaa, inspiroi ja tekee maailmasta paremman paikan meille kaikille. On todella motivoivaa yhdistää aikaisempi liiketoiminnan kehityskokemukseni asiakkaidemme auttamiseksi, jotta he pystyisivät varautumaan globaaleihin haasteisiin paremmin, rakentamaan kestäviä liiketoimintastrategioita ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Liityin Gaiaan voidakseni auttaa ja tukea yrityksiä rakentamaan liiketoimintaa kestävästä kehityksestä ja ympäristöstä ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka ovat järkeviä sekä kestävän kehityksen, ympäristönkin että liiketoiminnan näkökulmasta. Yhdessä osaavien Gaia-kollegoiden ja asiakkaidemme kanssa voin oppia jatkuvasti uutta ja voin luoda asiakas- ja liiketoiminta-arvoa, mikä on merkityksellistä niin itse liiketoiminnan kuin planeettammekin näkökulmasta."

Laura Descombes

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

hiilijalanjälki ja sen hallinta, kestävä liiketoiminta, kiertotalous, viisas liikkuminen

+358 50 520 8818

”Työskentelen Gaiassa kestävän liiketoiminnan sekä ympäristö- ja ilmastokysymysten vanhempana asiantuntijana. Työssäni tuen yrityksiä kestävän liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä tunnistamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä autan asiakkaitamme kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi muun muassa hiilijalanjälkilaskennan ja toimenpidearviointien avulla. Tavoitteenani on hyödyntää ekonomikoulutustani vaikuttavien ratkaisuiden kehittämiseen yhteiskuntamme kestävyyshaasteisiin.

Opinnoissani keskityin kehittämään työkaluja ekologisen kestävyyden huomioonottamiseksi palvelumuotoilussa. Maailmalla matkustaessani, työskennellessäni ja opiskellessani olen kokenut maapallomme rajalliset resurssit, tutustunut erilaisiin kulttuureihin sekä saanut arvokasta kansainvälistä työkokemusta.
Gaiassa voin toteuttaa intohimoani ja edistää globaalien kestävyysongelmien ratkaisua. Jokainen päivä on täynnä uusia mahdollisuuksia kääntää asiakkaiden kestävyyshaasteet kannattavaksi liiketoiminnaksi. Rakkain harrastukseni on koskemattomilla puuterivuorilla lumilautailu, joka entisestään motivoi minua työskentelemään kylmien talvien puolesta.”

Magda Horváth

Asiantuntija

Osaamisalueet

Elinkaarianalyysi, jalanjälkilaskenta, kädenjälkilaskenta, nettovaikutusarviot, päästölaskenta, kiertotalous, jätehuolto

+358505273188

LinkedIn

"Ympäristöasiat ovat elämässäni vahvasti läsnä ja elän ”Practice what you preach” -mentaliteetilla. Pidän omat arvoni mukana päätöksissäni aina roskien lajittelusta lomakohteen valintaan. Työssä minua inspiroivat ja ihastuttavat erityisesti toimivat teolliset symbioosit ja Cradle to Cradle -ajattelumallin yritystoiminta ja tällaiset ratkaisut saavat minut innostumaan työstäni aina vain uudestaan.

Gaiassa pääsen toteuttamaan palavaa tarvettani saada vaikuttaa maailmaan positiivisesti. Monipuolisissa projekteissa vanhojen taitojen hiominen ja uuden oppiminen vievät eteenpäin ja kasvattavat motivaatiota."

Piia Pessala

Liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen

Osaamisalueet

Yritysvastuu ja ESG, luonnonvarat, biodiversiteetti, HSEQ, riskianalyysit ja riskienhallinta

+358 400 982 042

"Olen aina halunnut vähentää ihmisten ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. Tutkijana löysin tieni ekotoksikologian pariin ja väitöskirjassani tutkin menetelmiä puhdistettujen jätevesien sisältämien haitallisten aineiden tunnistamiseen ja luonnehdintaan.

Rakkauteni luontoon johdatti minut sittemmin Gaiaan. 15 vuoden liikkeenjohdon konsultoinnin kokemus on muovannut minusta yritysvastuuosaajan, joka nauttii yritysten liiketoiminnan kehittämisestä yhä kestävämpään suuntaan. Jotta yritysvastuu voisi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla, pitää ympäristökysymysten ohella ottaa huomioon myös taloudelliset ja yhteiskunnalliset kysymykset.

Luontokadon hidastaminen, resurssipulan lievittäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat työtehtävieni ytimessä. Gaiassa saan etsiä ratkaisuja näihin kysymyksiin mm. kiertotalouden keinoin. Vapaa-ajalla teen parhaani löytääkseni kestävimmät toimintamallit myös omaan arkeeni."

Tommi Lampikoski

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

Liiketoimintamallit, liiketoimintainnovaatiot, vastuullisten innovaatioiden kehitys & kaupallistaminen, vastuullinen liiketoiminta, ympäristöjohtaminen, cleantech-innovaatiot, open innovation, innovaatiojohtaminen

+358403538311

Tommi työskentelee vastuullisten liiketoimintamallien, innovaatioiden sekä vastuullisen liiketoiminnan johtavana asiantuntijana. Hän on kehittänyt sekä julkisten organisaatioiden että yritysten vastuullista liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja, teknologia- ja liiketoimintastrategioita, laatinut tiekarttoja hiilineutraalisuuteen sekä valmentanut kymmeniä tiimejä luomaan läpimurtoinnovaatioita. Tommi on myös avustanut lukuisia kansainvälisille markkinoille suuntaavia start up- yrityksiä luomaan lisäarvoa liiketoimintaansa kestävyyttä kehittämällä. Tommilla on yli 20 vuoden käytännön kokemus uuden liiketoiminnan kehittämisestä, innovaatiojohtamisesta ja innovaatioiden kaupallistamisesta Suomessa, Saksassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Hän työskenteli aiemmin yrittäjänä, yritysjohdon konsulttina ja ICT toimialalla. Hän on valmistunut Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta pääaineenaan markkinointi. Väitöskirjassaan Green Innovation Games hän kehitti ympäristöinnovaatioiden arvoluonnin johtamismalleja UC Berkeleyn yliopistossa vuosina 2008-2013. Tommi on kirjoittanut kirjan vastuullisesta liiketoiminnasta: Vihreä Aalto, Kauppakamari 2013 ja best seller -kirjan: Kehitä Ideasi Innovaatioksi, WSOY 2006.

Maria Sangder

Toimitusjohtaja

Osaamisalueet

Liiketoimintastrategiat, Strategian toimeenpano ja kyvykkyyksien kehittäminen, Strateginen johtaminen ja johtamisjärjestelmät

+358 50 310 5108

LinkedIn

"Innostun strategisesta liiketoimintojen kehittämisestä ja organisaatioiden haasteiden ratkaisemisesta. Uskon, että vastuullisuus on liiketoiminnoille mahdollisuus, ei uhka, ja että, markkinoita muokkaavissa uusissa vastuullisissa liiketoiminnoissa on tulevaisuus. Tämän takia olin todella innossani kun pääsin liittymään Gaian osaavaan yhteisöön. Arvomme; välitä, valloita ja vaikuta ovat juuri sitä, miten tykkään tehdä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa töitä. Uskon, että hyödyt, niin liiketoiminnalliset kuin yhteiskunnallisetkin, jotka voidaan saavuttaa ovat vielä suurempia kuin osaamme edes kuvitella.

Olen kokenut strategi ja liiketoiminnan kehittäjä, joka on erikoistunut tulevaisuuslähtöisiin ja markkinoita uudistaviin strategioihin sekä niiden toimeenpanoihin. Ammatilliset intohimoni ovat kestävät strategiat ja niiden toimeenpanon varmistaminen, se kuulostaa ehkä hieman hassulta, mutta niistä minä todella innostun. Lisäksi koen suurta merkityksellisyyttä toisten menestymisen tukemisesta. On se sitten yksilö tai organisaatiotasolla, pidän toisten sparraamisesta, valmentamisesta, oivalluttamisesta ja kyvykkyyksien kehittämisestä. Lisäksi, mahdollisesti yksi parhaimmista puolista konsultoinnissa on, että tämä työ jatkaa haastamista ja varmistaa siten, että minäkin pääsen joka päivä kehittymään."

Tuukka Rautiainen

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

Energiamarkkinat ja -verkot, energia-alan ICT-järjestelmät, uusiutuva energia, regulaatio, hiilineutraalisuus

+358 50 529 4184

LinkedIn

Energiamarkkinoiden murros tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden haastaa vanhoja olettamuksia uusinta teknologiaa ja innovaatioita hyödyntäen. Uskon, että Gaialla pystyn eturintamassa vaikuttamaan tähän muutokseen samalla auttaen asiakkaitamme valoisampaan, puhtaampaan ja turvallisempaan huomiseen.

Minulle jokainen muutos on mahdollisuus kehittyä. Ehkä senkin takia, kaikki aikaisemmat työtehtäväni ovat painottuneet kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen. Rakastan uusien konseptien kehittämistä, kokeilevaa toimintakulttuuria sekä ylipäätään näkemään hieman enemmän vaivaa uudenlaisten ideoiden toteuttamiseksi.

Omaan vahvan taustan energia-alalla ja olen nähnyt yritysten kohtaaman paineen muuttaa vanhoja toiminta- ja ajattelutapoja. Pyrin proaktiivisella asenteella rohkaisemaan ja ohjaamaan ko. toimialaa kestävämpään ja kannattavampaan tulevaisuuteen.

Anna Kortesoja

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

Elintarvikekemia, elintarvikeketju ja elintarvikekehityksen prosessit, innovaatiot, yritysvastuu ja viestintä, julkiset hankinnat

+358 50 504 2440

"Nuorena biotieteiden opiskelijana valitsin pääaineekseni elintarvikekemian, koska uskoin sitä kautta löytyvän ratkaisun ruuan epätasapainoon maailmassa – kuinka jotkut syövät liikaa ja toiset elävät nälässä. Ruoka vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta asialta, mutta on monimutkaisimpia kemiallisia matriiseja, joita löytyy. Siksi ruoka on minusta hyvin kiehtova asia. Ruoantuotannon kautta myös avautuu laaja kuva maailman tilanteeseen ja vastuullisiin käytäntöihin.

Ennen kuin tieni toi minut Gaiaan, vedin kehitysprojekteja elintarviketeollisuudelle ja sen rajapinnoille. Työskentely Osaamiskeskusohjelmassa (OSKE) opetti paljon innovaatioista ja useita sidosryhmiä osallistavien hankkeiden hallinnoinnista. Palkitsevinta mitä voin kuvitella, on nähdä ryhmän saavuttavan tuloksia, jotka hankkeen alussa on luokiteltu ”mahdottomiksi”. Vaikka hankkeiden varsinainen aihe on koskenut esimerkiksi viestintää tai julkisia hankintoja, olen aina halunnut sisällyttää vahvan vastuullisuusnäkökulman suunnittelemiini ja koordinoimiini hankkeisiin.

Gaiassa työskentelen vastuullisuuden, ympäristönhallinnan ja kemikaaliriskien alueilla. Siten toivon, että voin jättää maailman hiukan parempana kuin millaisena sen löysin."

Matleena Moisio

Asiantuntija

Osaamisalueet

Julkinen ja kuntasektori, Agenda 2030, Ilmastopolitiikka, Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Fasilitointi

+358 505672816

"Politiikan tutkimusta opiskelleena kestävyyskysymyksiin liittyvät yhteiskunnalliset haasteet ovat aina motivoineet minua. Intohimoni ilmastotyötä kohtaan on tuonut minut yritysvastuutapahtumien, kuntatason strategisen vastuullisuustyön ja järjestöjen vaikuttamiskampanjoinnin kautta Gaialle.

Reilu siirtymä hiilineutraaliin maailmaan on tavoite, joka ajaa minua eteenpäin. Olen erityisen kiinnostunut ilmastopolitiikasta sekä kunta- ja yleensä julkisen sektorin roolista kestävyyskriisin ratkaisussa. Olen onnekas, sillä juuri näiden asioiden eteen saan työskennellä Gaialla."

Waltteri Salmi

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Energiantuotanto, energiamarkkinat, kulutusjousto, energiatehokkuus, teknis-taloudellinen mallintaminen

+358 50 345 1972

LinkedIn

"Miten tehdä maailmasta parempi? Olen löytänyt energian kestämättömyysongelmien ratkaisemisen tavakseni vastata tähän kysymykseen. Se on johdattanut urapolkuni energiasektorin ääreen, jossa pääsen yhdistämään analyyttiset taitoni, innostukseni tekniikkaa kohtaan sekä luovuutta kehittääkseni ja haastaakseni nykyiset ratkaisut ja ajatusmallit.

Taustani on hajautetussa energiantuotannossa ja kiinteistötason energiaratkaisuissa, joissa olen työskennellyt energiayhtiöiden ja kiinteistönomistajien rajapinnassa. Diplomi-insinöörin tutkintoni energiatekniikassa on taannut minulle laaja-alaiset valmiudet kokonaisvaltaiselle työskentelylle energia-asioiden ympärillä. Uusien, innovatiivisten ratkaisuiden luominen ja analysoiminen inspiroi työskentelyäni asiakkaidemme parissa Gaialla. Olen etuoikeutettu päästessäni tekemään yhteistyötä terävänäköisten ja monitaustaisten gaialaisten kanssa, jalostaen samalla omia kykyjäni kestävässä liiketoiminnassa."

 

Millariia Wikman

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Strategiaprosessit & strategian implementointi, Ennakointi & skenaariotyö, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Ekosysteemikehitys

+358 443553616

LinkedIn

"Pienestä pitäen olen pyrkinyt ymmärtämään ympäröivää maailmaa: linkityksiä asioiden välillä sekä näistä muodostuvia kaavoja ja syy-seuraussuhteita. Olinkin vanhempieni mukaan sangen vaikea tapaus kyselyiässä esittäen mitä kummallisempia kysymyksiä maailmankaikkeudesta. Tämä jatkuva kiinnostus maailmaa kohtaan onkin vienyt minut matkalle neljään eri kulttuuriinkahteen yliopistotutkintoon sekä uralle strategiakonsultoinnin ja ennakoinnin pariin. 

Inspiroidun työskentelystä paremman tulevaisuuden eteen aikamme merkittävien haasteiden parissa. Tämän vuoksi nautin suunnattomasti työskentelystä Gaialla, jossa pääsen rakentamaan kestävää tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. "

Joonas Söderholm

Asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristöjohtaminen ja politiikka, kestävä liiketoiminta, uusiutuva energia, energiajärjestelmät, energiayhteisöt, kiertotalous, sidosryhmien osallistaminen

+358 40 552 8571

LinkedIn

"Vaikka olen aina nauttinut luonnosta ja pyrkinyt ylläpitämään sen hyvinvointia, ajatus kestävän kehityksen urasta selkeytyi minulle vasta vaihto-opiskelujeni aikana Montrealin yliopistossa, jossa osallistuin ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen kurssille. Sen jälkeen olen hankkinut aiheesta maisterintutkinnon sekä työskennellyt julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa kehittääkseni niiden kestävän kehityksen työtä energian, kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden aloilla. Minusta vuorovaikutus organisaatioiden kanssa kestävien ratkaisujen kehittämiseksi on erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Siksi etsin aktiivisesti työnantajaa, missä voisin harjoittaa tätä toimintaa – tätä kautta päädyin Gaiaan.

Saan energiaa intohimoisista ja lahjakkaista ihmisistä, jotka työskentelevät saman päämäärän saavuttamiseksi. Gaia tarjoaa minulle mielenkiintoisia, vaihtelevia ja vaikuttavia tehtäviä, joiden avulla voin kehittyä ammatillisesti ja pääsen myötävaikuttamaan puhtaamman, turvallisemman sekä kestävämmän maailman kehittämiseen. Nämä ovat syitä, jotka motivoivat minua päivittäin."

Katri Leino

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Elinkaariarviointi, hiilijalanjälki, kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointi, kestävä yhdyskuntasuunnittelu, jätteiden käsittely ja kierrätys

+35850 3270 386

LinkedIn

Minua kiinnostavat ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden pienentäminen. Haluaisin olla kuluttajana yhä vastuullisempi. Ammatillisia kiinnostuksen kohteitani ovatkin erityisesti elinkaariarviointi ja hiilijalanjälkilaskenta, koska pidän siitä, että niiden avulla voidaan laskea, millainen vaikutus toiminnallamme on ympäristöön ja ilmastoon. Ennen Gaialle tuloani olen työskennellyt mm. kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnin, rakennusten hiilijalanjälkilaskennan ja jätteiden hyödyntämisen elinkaariarvioinnin parissa. Minulla on kokemusta myös teollisuuden ja energian tuotannon ympäristöasioista.

Työilmapiiri Gaiassa on erittäin positiivinen ja kannustava, ehkä sen takia, että kaikista meistä tuntuu, että työllämme on merkitystä. On todella motivoivaa saada työskennellä mielenkiintoisten projektien parissa ja auttaa asiakkaitamme tekemään maailmasta kestävämpi. Olen todella iloinen, että saan työskennellä Gaiassa, missä minulla on mahdollisuus kehittää koko ajan asiantuntemustani inspiroivien ja lahjakkaiden työkavereiden kanssa.

Silla Aaltonen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Vastuullisuusraportointi ja -varmennus, SBTi, liiketoimintastrategiat, hiilijalanjälki, CDP

+358 50 570 5345

LinkedIn

"Asuessani Kiinassa ilmansaasteiden määrä avasi todella silmäni – meidän on työskenneltävä kovasti ja meidän on työskenneltävä yhdessä talouden, ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän liiketoiminnan puolesta. Innokkaana uskon, että Gaian kanssa voimme aidosti luoda puhtaampaa ja turvallisempaa maailmaa.

Gaiassa nautin analyyttisen ja strategisen ajattelutapani yhdistämisestä auttaakseni asiakkaitamme ratkaisemaan globaaleja haasteita ja tukeakseni kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa."

Solveig Roschier

Johtava asiantuntija

Osaamisalueet

Kestävä liiketoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen, innovaatiorahoitus ja -politiikka, ennakointi ja strategiatyö, tutkimuksen kaupallistaminen, startupit, yrittäjyys, ihmisnäkökulma digitaalisissa ratkaisuissa, teollinen/soveltava tutkimus ja tuotekehitys, (uusiutuvat) energiateknologiat ja ympäristö

+358 40 514 7875

Solveigilla on pitkä kokemus innovaatiostrategioista ja -prosesseista erilaisista näkökulmista: innovaatiorahoitus, tutkimuksen kaupallistaminen, soveltava tutkimus, tutkimuksen vaikuttavuus, sekä ylipäänsä toiminta yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa. Solveig toimi Tekesissä vuosina 2006-2013. Erityisesti viimeisenä kolmena vuotena Tekesin edustajana USA:n suurlähetystössä Washingtonissa Solveig työskenteli osana Tekesin strategiaprosessia ja ennakointitoimintaa. Helsingin yliopiston Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:ssä (HIS) vuosina 2014-2017 Solveig toimi tutkimuksen kaupallistamisen tehtävissä ja oli siten mukana tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyvässä kansallisessa keskustelussa. Solveig vastasi HIS:ssä humanististen ja yhteiskuntatieteiden kaupallistamistoimenpiteiden kehittämisestä ja siten oli luomassa dialogia tutkijoiden ja elinkeinoelämän välille. Solveig on väitellyt TKK:lta (nyk. Aalto yliopisto) teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta vuonna 2002 aiheenaan aurinkosähkökennot.

Venla Kontiokari

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristökemia ja ekotoksikologia, ympäristövaikutusten arviointi, luvitus & sääntely, päästölaskenta ja elinkaarianalyysit (LCA), riskinarviointi ja -hallinta

+358407475881

"Lapsena opin, että luonto on ihmeellinen, monimutkainen ja monimuotoinen. Myöhemmin opiskelin ympäristötieteitä ja erityisesti ihmisen aiheuttamia ympäristömuutoksia – solutason vaikutuksista maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen. Erikoistuin ekotoksikologiaan ja ympäristökemiaan, ja sen kautta päädyin työskentelemään ympäristöriskinarvioinnin parissa.

Nykyisessä työssäni pääsen yhdistämään monipuolisesti ja vaihtelevasti tieteellistä tietoa, laskentaa, arviointia ja paljon muuta. Gaiassa tunnen tekeväni merkityksellistä työtä tukien asiakkaitamme löytämään parhaat ratkaisut vihreään siirtymään. Timanttiset työkaverit luovat erinomaisen ilmapiirin ja takaavat työn tulosten vaikuttavuuden."

Lauri Nyrhilä

Asiantuntija

Osaamisalueet

Energiamarkkinat, energiasysteemien mallinnus ja optimointi, energiantuotanto, matemaattinen päätöksenteko ja ongelmanratkaisu

+358 40 195 9210

"Minulle tärkeitä asioita ja arvoja ovat ympäristö, tasa-arvo ja rehellisyys. On tärkeää, että voin toteuttaa arvomaailmaani jokapäiväisessä työssäni hyödyntäen koulutukseni myötä tulleita kompetensseja, sekä olla tekemisissä itselleni mielekkäiden ongelmien parissa.  Gaia tarjoaa mahdollisuuden tähän.

Kun kohtaan haasteen, joka tuntuu aluksi jopa liian isolta, pilkon sen osiin ja ratkaisen sen lopulta pala palalta. Lopullisen ratkaisun löytäminen ja oman työn jäljen katsominen on erittäin palkitsevaa. Nautin erityisesti siitä, kun joudun ongelman ratkaistakseni opettelemaan joko uuden työkalun, tai laajentamaan tietämystäni ennalta täysin tuntemattomalle alueelle."

Jasmin Järvinen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristö- ja kestävyystiede, ilmastonmuutos ja päästöjen vähentäminen, yritysvastuu ja kestävä liiketoiminta, kuluttajatuotteet, käyttäytymisen muutos, kestävät ruokajärjestelmät, kiertotalous, viestintä, sidosryhmäyhteistyö, startupit ja innovaatiot.

+358405689312

LinkedIn

"Siitä lähtien kun aloitin opiskelemaan ympäristö- ja kestävyystiedettä, tulin varsin tietoiseksi ihmisen toiminnan vaikutuksista maapallolla. Uskon, että maailmanlaajuiset kestävyyshaasteet, kuten ilmastokriisi sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen voidaan edelleen ratkaista, mutta se vaatii laajaa yhteiskunnallisilta yhteistyötä, vastuullisten toimintatapojen valtavirtaistumista sekä uusien, kestävämpien normien luomista.

Työskenneltyäni kestävyys- ja vastuullisuuskysymysten parissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ymmärsin, että minulle merkityksellisin paikka oman kädenjälkeni maksimoimiseksi olisi toimia konsulttina. Gaialaisuus on vain vahvistanut tätä näkemystä – täällä voin toimia todellisena muutoksentekijänä työskennellessäni huippuluokan kollegoiden ja asiakkaiden kanssa, jotka haluavat myötävaikuttaa kestävämmän yhteiskunnan saavuttamiseksi.

Menestyvimmät organisaatiot ovat nyt ja tulevaisuudessa niitä, jotka ottavat huomioon liiketoimintansa kannattavuuden pitkällä aikavälillä, luovat jaettua arvoa yhteiskunnalle ja löytävät kilpailuetua kestävyydestä – oma intohimoni on auttaa yrityksiä onnistumaan tässä."

Anna Laine

Johtava asiantuntija

Osaamisalueet

Hiilineutraalisuus, ilmastopolitiikka, kestävä rahoitus, kompensaatiomarkkinat, uusiutuva energia, kestävä liiketoiminta, kehitysyhteistyö

+358505131260

LinkedInTwitter

Ympäristöekonomina olen kiinnostunut markkinapohjaisista ratkaisuista ympäristöongelmiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Vähäpäästöisemmän ja ympäristöystävällisemmän maailman rakentamiseksi tarvitaan älykkäitä ympäristö- ja energiapolitiikan ratkaisuja. Olen työskennellyt yli 15 vuoden ajan ilmastopolitiikan ja vihreän rahoituksen parissa, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, niin käytännön uusiutuvan energian hankkeiden parissa kuin laaja-alaisissa politiikkahankkeissakin. Tämä tie on tuonut minut Gaiaan, joka on merkittävä tekijä ympäristöalalla Suomessa.

Nautin puhtaamman ja turvallisemman maailman luomisessa auttavien uusien ja tehokkaiden teknisten, poliittisten ja taloudellisten ratkaisujen löytämisestä ja analysoinnista. Gaiassa voin laajentaa osaamistani näihin aiheisiin liittyen, ja oppia uutta innostuneilta kollegoiltani. Olen erityisen kiinnostunut ilmastonmuutokseen ja kehitysmaihin liittyvistä asioista, ilmastopolitiikasta ja kestävistä liiketoiminta- ja rahoitusratkaisuista. Gaiassa voin työskennellä kaikkien näiden aihealueiden parissa ja laajemminkin, joten olen iloinen voidessani olla osa tätä monialaista asiantuntijatiimiä.

Johanna Tavia

Asiantuntija

Osaamisalueet

Kestävät strategiat, markkinatutkimus, taloudellinen analyysi, sulautumiset ja yritysostot

+358 40 673 0789

LinkedIn

"Kestävyys ei ole enää pelkkä viestinnällinen teema vaan monen yrityksen strateginen kärki. Tämä tekee Gaiasta erityisen kiinnostavan alustan, jossa pystyn hyödyntämään osaamistani strategiakonsultoinnista ja kehittämään uutta kestävää liiketoimintaa Gaian asiakkaiden kanssa.  

Opintotaustani tuotantotaloudessa yhdistää insinööriosaamista ja kauppatieteitä. Se on opettanut minulle ongelmanratkaisua, jossa otetaan huomioon sekä yritysstrategiaan, kestävyyteen, organisaatioihin että ihmisiin liittyvät näkökulmat.  

Välitän henkilökohtaisesti kestävyydestä hyvin paljon ja haluaisin omalla toiminnallani edistää sitä. Uskon, että yritystoiminta on tehokas väline, jolla muutosta kestävyysasioissa voidaan saada nopeastikin aikaan. Gaia on jo nykyisellään alansa kokeneempia kestävän liiketoiminnan konsulttitoimistoja, jossa oma panokseni voi kertautua hyvinkin suureeksi muutokseksi."

Anna Pakkala

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

hiilineutraalisuustiekartat, organisaatioiden vastuullisuus, kestävä liiketoiminan kehitys, vastuullisuusviestintä ja brändit

+358 46 922 5593

"Muistan kun kuulin ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksesta ala-asteella. Jo silloin halusin olla osallisena ratkaisemassa tätä valtavaa haastetta. Urani on vienyt minua kultuurialan ja kasvuorganisaatioiden kautta Gaialle jatkamaan tätä tavoitetta.

Uusien, kestävien ratkaisujen rakentaminen on haastavaa mutta erittäin palkitsevaa. Erityisesti pidän työssäni siitä, että voin yhdistää luovia ja analyyttisia ajattelumalleja suuriin haasteisiin kuten hiilineutraaliuden tavoitteluun."

Suvi Peltoniemi

Asiantuntija

Osaamisalueet

Kansainvälinen yhteistyö, kansainvälinen apu ja ilmastoinnovaatiot

+358503535712

"Kestävän kehityksen kysymykset ovat kiehtoneet minua jo varhain. Yhteiskuntatieteelliset ja kaupalliset opinnot toivat perspektiiviä näihin aiheisiin. Ennen Gaialle tuloa olen tukenut kansainvälisiä aloitteita, mukaan lukien kansainvälisen avun ja ilmastoinnovaatioiden parissa. Tällä hetkellä teen tutkintoa Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Ajatus kestävästä ja reilusta yhteiskunnasta innoittaa työtäni. Gaialla olen etuoikeutettu, että voin työskennellä näiden päämäärien eteen, omistautuneiden kollegojen kanssa. Gaian ihmiset ja loputtomat oppimismahdollisuudet tekevät siitä ainutkertaisen kokemuksen."

Saara Pohjalainen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Kestävä rahoitus, ESG-riski, hiilijalanjälki, päästövähennystavoitteiden asettaminen, vaikuttavuusarviointi

+358503591901

LinkedIn

"Tieteeseen pohjautuvien ratkaisujen löytäminen aikamme monimutkaisimpien ongelmien ratkaisuun kiehtoi minua jo opiskeluaikoina ja on osoittautunut sitäkin jännittävämmäksi valitsemallani urapolulla. Teoria kääntyy käytännöksi usein ennalta-arvaamattomilla tavoilla, minä seurauksena työni on hauskaa ja haastaa minua joka päivä.

Aikaisemmissa tehtävissäni rahoitusalalla ja nyt konsulttina minulla on ollut mahdollisuus todistaa kuinka rohkeat tavoitteet konkretisoituvat selkeäksi transformaatioksi toimialalta toiseen. Tämän muutoksen edesauttaminen on niin palkitsevaa, etten voisi enää kuvitella itseäni positiossa ilman vastaavia vaikutusmahdollisuuksia ympäröivään yhteiskuntaan."

Iris Mäntylä

Avustava asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristö- ja ilmastopolitiikka, kestävä liiketoiminta, päästölaskenta

+358504429633

"Kiinnostus kestävyysasioihin ja erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään syntyi jo nuorena, kun seurasin mielenkiinnon ja kauhun sekaisin tuntein luontodokumentteja, joissa kerrottiin ihmisen vaikutuksista eri eliölajeihin ja ekosysteemeihin. Dokumenteista saatu inspiraatio luonnonsuojeluun johdatti minut biologian ja ympäristötieteiden opintojen äärelle. Myöhemmin luonnontieteellinen näkökulma vaihtui yhteiskuntatieteelliseen ja päädyin syventymään kansallisen ja kansainvälisen ympäristö- ja ilmastopolitiikan kiemuroihin sekä siihen, miten yritysten liiketoiminta suhteutuu kestävyysasioiden moninaiseen kenttään. Tällä polulla jatkan myös osana Gaian asiantuntijatiimiä, jossa keskityn erityisesti ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan, kestävään liiketoimintaan sekä päästölaskentaan kestävän liiketoiminnan osana.

Gaian vahvuus on syvä- ja moniosaajien muodostama työyhteisö, joka pystyy yhdessä muuttamaan tieteen viestit käytännön ratkaisuiksi."

Heini Purho

Asiantuntija

Osaamisalueet

Kestävä rahoitus, vihreät joukkovelkakirjalainat, ESG-arviot, sijoittajaviestintä

+358504738117

LinkedIn

"Kiinnostuin jo opintojeni aikana kestävästä rahoituksesta ja sen valjastamisesta globaaleihin haasteisiin vastaamiseen. Tämä kiinnostus on ollut perustana uralleni, ja olenkin kehittänyt asiantuntijuutta kestävän rahoituksen, ESG:n, vihreiden joukkovelkakirjalainojen, ESG-arvioiden sekä sijoittajasuhteiden saralla mm. finanssisektorilla työskennellessäni.

Gaialla pääsen hyödyntämään osaamistani tukemalla asiakkaita merkityksellisissä projekteissa - pidän sitä etuoikeutena ja se inspiroi minua työssäni päivittäin."

Kaisa Järvinen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Hiilijalan- ja kädenjälki, elinkaariarviointi (LCA), ympäristötavoitteiden asettaminen, datan käsittely ja havainnollistaminen, turvallisuus ja riskienhallinta, kestävä liikkuminen, päästövähennysteknologiat

+358505687753

"Minua on aina kiehtonut erilaiset ilmiöt. Muistan miettineeni onko maailmankaikkeudessa enemmän hiekanjyviä vai tähtiä, ja sitä miksi jokaista ajoneuvoa pitää ohjata erikseen vaikka suunta on kaikilla sama (kutsumme tätä nykyään älykkääksi liikenteeksi). Uteliaisuuteni ja ratkaisukeskeisyyteni ajoi minut opiskelemaan ja lopulta työskentelemään ihmiskunnan suurimman haasteen parissa - planeetan säilyttämisessä elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Gaialla saan työskennellä tämän taistelun eturintamassa. Minua ajaa työssäni eteenpäin halu edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Kun ymmärretään nykytila riittävällä tarkkuudella, voidaan löytää ratkaisuja kohti vastuullisempaa liiketoimintaa ja hyvinvoinnin kasvua. Työskentely osaavien kollegoiden ja vaihtelevien projektien parissa on erittäin motivoivaa!"

Niilo Salmela

Avustava asiantuntija

Osaamisalueet

Itämeren toiminnot ja ekosysteemit, ekologia ja biodiversiteetti, paikkatiedot

+358504629395

LinkedIn

"Meri on aina ollut minua lähellä. Vietin jo lapsena aikaa saaristossa. Ei siis ihme, että päädyin opiskelemaan ympäristö- ja meribiologiaa. Luonnon toiminnot − sen samanaikainen sitkeys ja hauraus – ovat kiehtova kokonaisuus ja keskinäisten vaikutuksien verkosto. Ennen Gaiaa työskentelin muun muassa tutkimusprojekteissa merellä ja laboratoriossa. Nyt Gaialla pääsen soveltamaan tietouttani, ja auttamaan asiakkaitamme kestävän kehityksen tiellä."

Virve Viertiö

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Biodiversiteetti, ekologia, kestävä rahoitus, ekologinen yritysvastuu, liikkeenjohdon konsultointi, verkosto- ja sidosryhmätyö, , kestävyysvalmentaminen, muutosjohtaminen, ilmastoviestintä, kestävyysraportointi, yrittäjyys

+358442416976

LinkedIn

"Kestävän yhteiskunnan rakentaminen on minulle sydämenasiaMissionani on tuoda ekologista tietoa yritys- ja rahoitusmaailman päätöksenteon tueksi ja edesauttaa näin muutosta kohti kestävää talousjärjestelmää. Organisaatioiden tukeminen biodiversiteettihaasteeseen reagoinnissa on minulle erityisen tärkeää. Olen koulutukseltani ekologi (FM) ja aikuisopettaja. Olen toiminut liikkeenjohdon konsulttina ja sitä ennen yrittäjänä, suomalaisten yritysvastuuverkostojen koordinaattorina ja ilmastokouluttajana."

Mikko Eklund

Liiketoimintapäällikkö

Osaamisalueet

Strategiat ja johtamisjärjestelmät, digitalisaatio ja tietoekoysteemit, systeemiset haasteet, julkisen sektorin kehittäminen

+358405358800

LinkedIn

"Olen koko työurani työskennellyt organisaatioissa ja tehtävissä, joissa olen kokenut kestävyysnäkökulmien enenevästi nousevan agendalle niin tietoisuus- ja asennetasolla kuin teoissa. Näen toiminnan kestävyyden jatkossa minkä tahansa yhteisön ja yksilön olemassaolon elinehtona. Tämän oivaltaminen, saati muutoksen edellyttämien askelten ottaminen, on isossa kuvassa kuitenkin vasta alussa. Mahdollisuus liittyä Gaian yhteisöön tuntuikin siksi luonnolliselta väylältä päästä työskentelemään osaltani tämän muutoksen edesauttamiseksi.

Minulle innostumisen kokemukset muodostuvat mahdollisuudesta tuoda panokseni isoihin ja vaikuttaviin asioihin sekä mahdollisuudesta alati kehittää ja kehittyä. Nautin tulevaisuuteen suuntaavasta ja itsestään selvinä pidettyjä oletuksia kyseenalaistavasta, vuorovaikutteisesta työskentelystä. Näen maailman kokonaisvaltaisesti ja systeemisesti ja uskon, että ei voi toimia kestävästi liittymättä muihin tai ymmärtämättä kokonaisuutena oman (liike)toiminnan heijastusvaikutukset koko toimintaympäristössä. Olenkin parhaimmillani ja eniten innoissani sparratessani ja fasilitoidessani strategiatyötä, toimintamalleja ja ekosysteemikehittämistä."

Ville Kirjonen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Energiamarkkinat, energiasysteemit, optimointi, energiantuotanto, riskienhallinta

+358400442109

LinkedIn

"Työskentely kestävyyden, puhtaan energiatuotannon ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien teemojen parissa on kiehtonut jo teini-ikäisestä saakka. Opintojen edetessä ja erinäisissä kesäharjoitteluissa erityisesti energiamarkkina- ja talousaiheiset teemat alkoivat tuntumaan eniten omalta ja olenkin pyrkinyt viemään uraani siihen suuntaan. Minulle on tärkeää päästä työskentelemään itseäni inspiroivien ja kiehtovien asioiden sekä ongelmien parissa ja tähän Gaia tarjoaa oivan mahdollisuuden!

Nautin itseni haastamisesta ja ajoittaisesta omille epämukavuusalueille menemisestä, koska aluksi vaikealta tuntuvien ongelmien ratkaisu tuntuu palkitsevalta ja kehittää parhaiten. Myös Gaian mahtavat kollegat ja asiakkaat inspiroivat minua valtavasti, mikä tekee paremman maailman rakentamisesta vieläkin mielekkäämpää!"

Anna-Elina Vilén

Avustava asiantuntija

Osaamisalueet

Elinkaariarviointi, hiilijalanjälkilaskenta, talous- ja jätevedenpuhdistus

+358503565879

LinkedIn

"Ilmastoahdistuneena teininä muistan jäätyneeni ruokakauppaan, tomaatti kummassakin kädessä, yrittäessäni kuumeisesti päättää, otanko tomaatin, jolla on pienempi vesijalanjälki vai hiilijalanjälki. Vastuullisuudessa on monta näkökulmaa, ja usein ei ole selvää parasta vaihtoehtoa. Siksi jokaisen vastuullisuusväittämän perään tulisi mielestäni lisätä “mutta toisaalta…”. Vesi- ja ympäristötekniikan opintojeni aikana kaipuuni systemaattiselle tavalle kvantifioida vaikutuksia johti minut elinkaarilaskentaan. Olen myös opiskellut vedenpuhdistustekniikkaa ja tehnyt julkisella puolella töitä rataverkon energiataseiden kanssa.

Gaialaisena minua motivoi visio maailmasta, jossa vastuullisuudesta on tullut normi ja termistä on tullut tarpeeton. Minua inspiroi Gaian monialainen, innostunut ja osaava ilmapiiri, ja yhdessä kollegoideni kanssa haluan auttaa asiakkaitamme tekemään maailmastamme paremman kuin minä sen saimme."

Leo Bergman

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Strategia, toimitusketjut, uudet teknologiat, energia, data-analyysi

+358404897695

LinkedIn

"Olen aina ollut kiinnostunut kompleksien ja moniulotteisten ongelmien ratkaisemisesta monella eri alueella, mikä saikin minut aikoinani ryhtymään liikkenjohdon konsultiksi. Maailma muuttuu niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, ja haluan olla osana määrittämässä tätä muutosta. Mikä tekee Gaiasta erityisen paikan olla töissä on mahdollisuus päästä soveltamaan kykyjä strategisessa analyysissä kestävyyskontekstissa. On innostavaa päästä vaikuttamaan meitä kohtaaviin megaluokan haasteisiin – ilmastonmuutokseen, elonkirjon kaventumiseen ja planeettamme materiaalitalouden kipukohtiin.

Gaialaisilla on niin laaja-alainen ja syvä osaaminen kaikessa kestävyydeen liittyvässä. On hienoa, kun pääsee oppimaan aiheesta uutta joka päivä!"

Rosa Degerman

Asiantuntija

Osaamisalueet

Julkinen sektori, TKI-politiikka, organisaatioiden vastuullisuus, kansainvälinen yhteistyö, verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö

+358456397101

LinkedIn

"Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen suhteesta luontoon, joten päädyin opiskelemaan ympäristötieteitä sekä vesitalouden hallintaa. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt tutkimusrahoituksen, tiede- ja innovaatiopolitiikan ja  kansainvälisen yhteistyön parissa. Minulla on kokemusta erilaisista projekteista ministeriöiden, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Uskon, että kaikki yhteiskunnan toimijat tarvitaan mukaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseen. Gaia on eturintamassa kehittämässä ratkaisuja näihin ja moniin muihin haasteisiin yhdessä eri sektorien toimijoiden kanssa. On hienoa saada työskennellä inspiroivien kollegojen ja asiakkaiden kanssa projekteissa jotka vievät meitä kohti kestävämpää tulevaisuutta."

Ilona Koski

Asiantuntija

Osaamisalueet

Kestävän liiketoiminnan kehittäminen, strateginen kestävyys ja kestävät liiketoimintamallit, ympäristönmuutos ja luonnon monimuotoisuus, vaikutusten arviointi, toimitus- ja arvoketjujen kestävyys, ekosysteemit ja innovaatiot

+358503024138

LinkedIn

"Visioni mukaan tutkimusta, käytäntöä, luovuutta ja rohkeutta yhdistämällä päästään askel askeleelta kohti maapallollemme kestävää liiketoimintaa. Monipuolisen taustani ansiosta minulla on innovatiivinen ja laaja-alainen näkemys kestävän liiketoiminnan kehittämisestä sekä ympäristökysymysten systeemisestä huomioimisesta.

Minua kiehtoo ajatus siitä, miten voisimme vahvistaa luontoyhteyttämme ja rakentaa polkua kohti kokonaisvaltaisesti kestävämpää yhteiskuntaa ja yritystoimintaa, jossa jokaisella ihmisellä, yrityksellä ja eliöllä on oma arvokas paikkansa yhteisen maailman kiertokulussa. Positiivisen kädenjäljen jättäminen sekä rakkaus luontoa kohtaan ovat olleet elämääni ohjaavat suuntaviivat jo pitkään. Suhtaudunkin työhöni aina suurella sydämellä ja huolellisuudella. Työssäni antoisaa on se, että voin asiantuntemuksellani ja osaamisellani auttaa mahdollisimman montaa yritystä löytämään kestävyydestä liiketoiminnan merkityksen sekä yhteiskunnalle arvoa tuottavia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

Ammennan inspiraation työhöni luonnosta; työajan ulkopuolella minut voi mitä todennäköisimmin löytää poluilta, metsästä, vuorilta tai tuntureilta esimerkiksi vaeltamisen, retkipyöräilyn, riippumattoretkeilyn tai vapaalaskun parista – tai sitten ihan vain olemasta ja ihmettelemästä."

Riina Pursiainen

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Julkisen sektorin kestävä kehitys, Agenda2030 toimeenpano, kestävän kehityksen seuranta ja arviointi, kansalaisyhteiskunta

+358443354060

LinkedIn

"Tein aikoinani pro graduni juuri samaan aikaan YK:ssa sovittavasta Agenda2030sta ja sen neuvotteluista. Sen myötä päädyin ulkoministeriöön aloittelemaan Suomen Agenda2030 toimeenpanoa, ja sille tielle jäin. Ennen Gaiaan liittymistä olen työskennellyt julkisella sekotorilla, viimeisimpänä valtioneuvoston kansliassa kestävän kehityksen koordinaatiosihteeristössä, jossa tavoitteena on saada koko valtioneuvosto ja suomalainen yhteiskunta kestäville raiteille.

Gaialla pääsen syventämään ja laajentamaan julkisen sektorin kestävän kehityksen osaamistani. Suomi on kestävän kehityksen edelläkävijä, mutta haasteemme ovat silti syvällä systeemeissämme, joiden muuttaminen vaatii koko yhteiskunnan kanssa tehtävää työtä."

Annika Stubbe

Viestintäpäällikkö / Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Yritys-, vastuullisuus- ja kriisiviestintä, viestinnän suunnittelu ja strategia

+358401683308

LinkedIn

"12-vuotiaana kirjoitin päiväkirjaani, että haluan isona tehdä viestintää tai olla diplomaatti. Silloin minulla ei ollut mitään käsitystä mitä viestintä ammattina on, mutta elämä on opettanut, että kaikki on viestintää ja viestinnän kenttä on yhtä laaja kuin sen tekijöiden taustat. Minulla on vuosien kokemus viestinnästä suuressa kansainvälisessä yrityksessä sekä järjestötoiminnassa.

Muutamia vuosia sitten kiinnostuin erityisesti myös vastuullisuudesta osana liiketoimintaa ja yhteiskuntaa. Maailman pelastaminen on paitsi välttämätöntä, myös äärimmäisen kiinnostavaa.

Gaialla pääsen yhdistämään kaksi intohimoani: vaikuttavan viestinnän sekä jatkuvan oppimisen vastuullisuuden saralla."

Viivi Rouhento

Asiantuntija

Osaamisalueet

Ympäristö, terveys & turvallisuus (EHS), riskinarviointi ja -hallinta, elinkaariarviointi (LCA), kiertotalous

+358504303938

"Kiinnostukseni ympäristönsuojelua ja kestävämmän maailman luomista kohtaan heräsi jo alakoulussa, kun kuuntelin esitelmää katoavista sademetsistä johtuen ihmisten kestämättömästä toiminnasta. Myöhemmin kyseinen kiinnostukseni kasvoi tutkinnoksi ympäristötekniikan alalta.

Olen aikaisemmissa tehtävissäni työskennellyt työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisen parissa teollisuudessa.  On antoisaa nähdä kuinka jo pienelläkin tietoisuuden lisäämisellä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia organisaatioiden kulttuurissa ja vaikuttavuudessa, niin ympäristön kuin turvallisuuden saralla. Gaian monialaisessa ja innostavassa ilmapiirissä pääsen laajentamaan osaamistani ja tekemään maailmasta kestävämmän askel kerrallaan."

Leni Valsta

Johtaja

Osaamisalueet

Liiketoimintastrategiat ja toimeenpano, liiketoiminnan kehittäminen, vastuullisuusstrategiat ja toimeenpano, kiertotalouden liiketoimintamallit, strateginen muutosjohtaminen ja johtamisen kehittäminen

+358505755685

LinkedIn

"Pitkän urani aikana erilaisissa liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä minulla on ollut konkreettinen mahdollisuus olla mukana edistämässä vastuullisuuden integroimista tärkeäksi ja olennaiseksi osaksi yrityksen strategiaa. Itse tätä muutosta ajaneena uskon, että yrityksillä on paljon potentiaalisia mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuden kannalta kestävämpää ja kannattavampaa liiketoimintaa esim. uusien kiertotaloutta tukevien liiketoimintamallien avulla tai integroimalla vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toimintamallit osaksi yrityksen koko arvoketjua. Täytyy vain löytyä oikeaa asennetta, sitoutumista ja rohkeutta lähteä ajamaan muutosta askel kerrallaan. Gaialaisilla on mielestäni juuri oikea asenne, mikä tämän muutoksen ajamiseen tarvitaan, minkä takia olen erittäin iloinen mahdollisuudesta liittyä tähän huikeaan yhteisöön.

Innostun erityisesti siitä, kun saan auttaa asiakkaitamme heidän tulevaisuuden vastuullisuusohjelman rakentamisessa ja toimenpiteiden määrittämisessä osana yrityksen strategisen liiketoiminnan muutoksen johtamista. Nautin myös uusien kiertotaloutta tukevien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisesta ja kehittämisestä ja kestävän kehityksen periaatteiden integroinnista yrityksen toimintamalleihin muutoksen aikaansaamiseksi. Työskentely Gaialla avaa myös mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja oman ajattelun kehittämiseen ja haastamiseen useista eri vastuullisuuden näkökulmista, minkä koen erittäin positiivisena."

Hai Anh Tran

Asiantuntija

Osaamisalueet

Hiilijalanjälki, data-analyysi ja visualisaatio, organisaatiokestävyys, vaikutusarviointi, kiertotalous, kestävä liiketoiminta

+358400804486

LinkedIn

"Hai Anh rakastaa haasteita, koska haaste tuo mukanaan aina mahdollisuuden. Hänen suuri kunnioituksensa luontoa kohtaan sai hänet ottamaan vastaan vuosisadan haasteen: kestävämmän maailman rakentamisen. Hai Anh haluaa auttaa organisaatioita hallitsemaan ilmastonmuutoksen tuomia riskejä, mutta myös ymmärtämään sen tuomat mahdollisuudet liiketoiminnalle.

Työskenneltyään kestävyyden eri kulmien parissa, Hai Anh tunnistaa aihepiirin yhteydet ja systeemisen kompleksisuuden - ja haluaa paikata aukot datan voimalla. Hänen suurin tavoitteensa on valjastaa datan vipuvoima kestävän kehityksen tueksi, ja hänen mielestään Gaia on hieno paikka työskennellä tämän tavoitteen eteen."

 

Lauri Korvenmaa

Asiantuntija

Osaamisalueet

Julkinen ja kuntasektori, strateginen konsultointi, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, regulaation ja organisaatioiden toimintaympäristön analyysi

+358504915687

LinkedIn

"Taustani on yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa, strategisessa konsultoinnissa sekä poliittisen päätöksenteon ja regulaation analyysissä. Kestävän kehityksen toimeksiannoissa olen päässyt työskentelemään niin julkisen kuin yksityisen sektorin kanssa, jonka puolesta minulle on muodostunut tapa katsoa asioita kokonaisvaltaisesti koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Gaialla pääsen joka päivä toteuttamaan intohimoani kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi. Uskon, että kestävä siirtymä on mahdollista tehdä kaikkien yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyöllä, joka samaan aikaan tarjoaa vaikuttavia kasvun ajureita liike-elämälle, sekä uusia mahdollisuuksia julkisen sektorin kehittämiseksi."

Suvi Mäki-Opas

Liiketoimintapäällikkö, Esihenkilö

Osaamisalueet

MMM (Metsäekonomia ja markkinointi), vastuullisuusstrategiat, strategiset muutoshankkeet, asiakaslähtöiset toimintamallit, tarjooman ja palveluiden kehittäminen, arvolupauksien muodostaminen, prosessien kehittäminen ja lean

+358407047857

LinkedIn

"Minua innostaa asiakaslähtöisyyden ja asiakasarvon kehittäminen. Liityin osaksi Gaian huippuporukkaa voidakseni lisätä strategisten muutoshankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta."

Atte Ahti

Asiantuntija

Osaamisalueet

Energiatekniikka, kestävä rakentaminen ja suunnittelu, teollisuussektori, sähkömarkkinat

0503063618

"Modernien yhteiskuntien toiminta perustuu energiaan, jota tuottavat järjestelmät ovat monimutkaisia, maailmanlaajuisia ja toisistaan riippuvaisia. Ilmastonmuutoksen uhatessa näitä järjestelmiä tarve uusille ratkaisuille kasvaa. Tämä energiamurros toi minut alalle ja motivoi yhä.

Aalto-yliopiston Advanced Energy Solutions -maisteriohjelman myötä tunnen laajalti energia-alaa ja siihen liittyviä haasteita, jotka on nyt kohdattava. Minulla on myös kokemusta teollisuusalan sähkön- ja energiankäytön vähentämisestä. Gaialla voin käyttää kaikkea oppimaani vauhdittaakseni muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta."

Tuulia Sinijärvi

Vanhempi asiantuntija

Osaamisalueet

Kiertotalous, biodiversiteetti, yritysvastuu ja kestävä liiketoiminta, kestävät ruokajärjestelmät, liiketoiminnan kehittäminen, liiketoimintastrategiat, innovaatiojohtaminen ja innovaatioprosessit, markkinointi ja viestintä

0407085917

LinkedIn

"Olen lapsesta asti nauttinut luonnossa liikkumisesta ja lukuun ottamatta muutamaa Saksassa vietettyä vuotta, olen aina asunut meren äärellä. Ympäristöasiat ovat olleet lähellä sydäntäni jo pitkään ja kuluttajana olen pyrkinyt tekemään kestäviä valintoja mm. liikkumisen ja ruokavalion suhteen. Muutama vuosi sitten päätin, että haluan vaikuttaa kestävämpään tulevaisuuteen myös työni kautta, ja vastuullisuusosaamista vahvistaakseni aloitin kiertotalouden maisteriopinnot.

Gaiassa minua inspiroi monipuolinen ja merkityksellinen työ kestävyyshaasteiden parissa sekä työskentely osaavien kollegojen kanssa. Lineaarisesta liiketoimintamallista kiertotalouteen siirtyminen ilmastonmuutoksen ja luontokadon estämiseksi on minulle tärkeää, ja näiden aiheiden parissa pääsen työskentelemään Gaiassa. Työssäni opin jatkuvasti uutta ja koen olevani oikeassa paikassa mahdollistamassa kestävän kehityksen tavoitteiden nivoutumista osaksi yritysten liiketoimintastrategioita."

Saara Salonoja

Asiantuntija

Osaamisalueet

Strateginen viestintä, vastuullisuusviestintä, mediaviestintä, työnantajamielikuva, sisäinen viestintä

+358503481266

LinkedIn

"Kiinnostukseni viestintään ja vastuullisuuskysymyksiin ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Seuratessani opiskelijana kiihtyvää uutisointia globaaleista ympäristöhaasteista mielessäni pyöri kysymykset siitä, miten vaikuttavalla viestinnällä voisi motivoida ilmastonmuutoksenvastaiseen työhön tai kuinka yritykset voivat toimia vastuullisuuden suunnannäyttäjinä.

Gaialla pääsen syventymään näihin tärkeisiin aiheisiin ja hyödyntämään Suomessa ja ulkomailla kartuttamaani viestintäkokemusta. On etuoikeus työskennellä erittäin osaavan ja motivoituneen tiimin kanssa, jolta voin oppia uutta joka päivä."

Iina Saarinen

Asiantuntija

Osaamisalueet

Kiertotalous, yritysten kestävä kehitys, ESG, ympäristömerkit, ympäristötieteet, biodiversiteetti

+358440951224

"Kävin lukiossa kurssin, jonka aikana käsiteltiin sään ääri-ilmiöitä. Vaikka olin jo aikaisemminkin ollut tietoinen ilmastonmuutoksesta, sen kurssin aikana muistan ensimmäistä kertaa kokeneeni valtavaa ilmastoahdistusta. Siitä lähtien minulle on ollut tärkeää oppia lisää ja pystyä tekemään konkreettisia tekoja kestävämmän tulevaisuuden eteen. Opintoni ympäristötieteiden ja kauppatieteiden parissa ovat tarjonneet minulle vahvan pohjan lähteä tukemaan erityisesti yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Työskentely Gaialla on erityisen palkitsevaa, sillä ympärillä on suuri joukko inspiroivia ammattilaisia, jotka auttavat ja tukevat toinen toisiaan. Gaialla pääsen joka päivä toteuttamaan intohimojani, eli työskentelemään vastuullisuuden parissa."

Aleksi Eloranta

Asiantuntija

Osaamisalueet

Hiilijalanjälkilaskenta, päästökompensaatio, päästövähennysneuvonta

+358403544990

LinkedIn

"Lähdin suorittamaan ympäristöopintoja ilmastoahdistuksen vauhdittamana, ja koska halusin voivani kokea työlläni olevan positiivinen vaikutus ympäröivään maailmaan. Jätinkin työni logistiikka-alalla ja aloitin yritysten ympäristöjohtamisen opintoni kauppakorkeakoulussa. Gradussani käsittelin päästökompensaatiota brändin vahvistamisen näkökulmasta, joka siivitti minut myös työskentelemään kotimaisen päästökompensaation pariin.

Gaialla pääsen toteuttamaan ennen opiskeluja asettamaani haavetta työn positiivisesta vaikuttavuudesta. On mahtavaa työskennellä organisaatiossa, joka koostuu eri osa-alueiden ehdottomista huippuosaajista, joista jokaisella on tavoitteenaan edistää vastuullisuutta."

Alain Schilli

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Alain Schillin erityisosaamista ovat energiakysymykset, ilmastonmuutos ja ympäristöasiat sekä näiden yhdistäminen liiketalouden kehittämiseen, innovaatioihin ja vastuullisuuteen tieteellisen ja taloudellisen lähestymistavan kautta.

Antti Isokangas

Communications advisor

Osaamisalueet

viestinnän strateginen suunnittelu, mielipidejohtajuus, kriisiviestintä, vastuullisuusviestintä, sisällöntuotanto eri kanaviin

LinkedIn

Antti Isokangas on kokenut viestinnän ammattilainen, konsultti ja kirjailija. Hänen erityisosaamistaan ovat strateginen viestintä, kriisinhallinta ja mielipidejohtajuus.

Mika Turpeinen

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Mika Turpeisella on laaja kokemus energia- ja ympäristöalalta sekä ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja hillintäkysymyksistä. Hän on asunut lähes 10 vuotta kehitysmaissa, valtaosin Etiopiassa.

Mikko Niini

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Mikko on asiantuntija kansainvälisen laivanrakennuksen ja merenkulun kysymyksissä sekä arktisissa strategioissa ja teknologioissa. Hänellä on käytännön kokemusta raskaan metalliteollisuuden tuotannosta, suunnittelusta sekä tuotekehitysprojektien johtamisesta. Mikko Niini on toiminut toimitusjohtajana johtavassa suomalaisessa arktisen teknologian yrityksessä kymmenen vuotta. Ennen siirtymistään teknologiayhtiöön hän vastasi laivanrakennuksen kansainvälisestä myynnistä tuotantoyksiköiden linjavastuullisena johtajana yli 20 vuoden ajan. Hänellä on käytännön asiantuntemusta ja hallitusjäsenyyden tason työkokemusta useammasta varustamoyhtiöstä. Hänellä on myös vahva ja pitkä kokemus toiminnasta Venäjällä ja venäläisten asiakkaiden kanssa toimimisesta ja hän ymmärtää hyvin venäjän kieltä.

Pasi Rinne

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Ympäristö, vastuullinen liiketoiminta, ilmasto, katastrofien hallinta

+358 400 464 127

LinkedIn

"Pasi on Gaian perustaja. Hänellä on syvällinen kokemus kestävän liiketoiminnan konsultoinnista. Pasi on kehittänyt vastuullista liiketoimintaa lukuisten asiakkaiden kanssa Suomessa ja ulkomailla, kehittänyt liiketoimintastrategioita ja -malleja, jotka ovat tehostanut toimintaa, luonut uusia mahdollisuuksia sekä lisännyt vaikuttavuutta. Hänen vuosien kokemus ympäristöjohtamisen menetelmistä, uusista rahoitusmekanismeista, kansainvälisestä yhteistyöstä, ilmastonmuutoksesta sekä kehitysyhteistyöstä on tehnyt hänestä kansainvälisesti tunnetun vastuullisen liiketoiminnan kehittäjän.

Pasi on aiemmin johtanut vaativia YK-operaatioita ja kehitystyötä katastrofi- ja konfliktialueilla, parantanut luonnononnettomuus- ja ilmastoriskien hallintaa innovatiivisten ympäristötoimien avulla ja etsimällä sopeutumiskeinoja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin."

Scott Harder

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Scott Harder on asiantuntija vesivaroissa ja infrastruktuurissa, finanssi- ja talousanalyyseissa sekä riskiarvioinneissa. Ammattitaitoisena insinöörinä, sijoitusanalyytikkona sekä entisenä investointipankkiirina hän säännöllisesti neuvoo kaupunkeja, teknologiayhtiöitä ja laitoksia projektirahoitukseen, liiketoiminnan suunnitteluun, rahoituksen hallintaan, kestävään kehitykseen ja riskeihin liittyvissä asioissa.

Erkki Izarra

Neuvonantaja

Osaamisalueet

"Erkki Izarra on markkinoinnin, mainonnan ja tuotekehityksen moniottelija. Hän tuo mukanaan Gaian hallitukseen 18 vuoden kokemuksen, jonka hän on kerännyt mainonnan suunnittelijana, luovana johtajana sekä tuotemarkkinoinnin johtajana Nokialla ja Microsoftilla. Hän on työskennellyt kansainvälisissä huipputoimistoissa Suomessa, Yhdysvalloissa ja Hollannissa. Vuonna 2008 hän oli mukana perustamassa mainos- ja muotoilutoimisto 358:aa, joka ylsi nopeasti maailmanlaajuisessa listauksessa sijalle 14. Erkin töitä on tunnustettu tärkeimmillä kansainvälisillä foorumeilla ja hän myös luennoi yliopistoissa ja seminaareissa.

Erkki tuo mainos- ja markkinointiviestinnän syvällistä osaamista ja paneutuu erityisesti siihen, miten luovuudella ja paremmalla viestinnällä voidaan parantaa asiakaskokemusta ja vaikuttavuutta."

 

Ylva Gilbert

Neuvonantaja

Osaamisalueet

riskienhallinta ja turvallisuus, vastuullinen liiketoiminta, terveys, turvallisuus ja ympäristö (HSE) & viranomaisvaatimukset, elinkaariarviointi ja ekotehokkuus, HSE-toiminnan ja talousvaikutusten määrittäminen, kestävä kemikaalien hallinta

+358 400 756 358

“Olen haasteellisten ympäristö-, turvallisuus- ja terveyskysymysten asiantuntija. Ratkon työssäni kaikilla maailman kolkilla toimivien yritysten ja julkishallinnon tahojen johtamisen haasteita yhdistäen tieteellisen ja kaupallisen osaamiseni. Kehitän yhdessä Gaian asiakkaiden kanssa niin käytännöllisiä ratkaisuja kuin strategisia lähestymistapoja riskienhallintaan, vastuullisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen.

Olen työskennellyt Gaiassa vuodesta 2004 lähtien. Ennen Gaiaa työskentelin konsulttina öljy- ja kaasuteollisuuden sekä kemianteollisuuden parissa.

Olen hyvin käytännönläheinen ihminen, ja ongelmien ratkaiseminen on intohimojani – aina vapaa-aikaani myöten, jolloin nautin kiehtovien, huippuvaikeiden sudokuiden tekemisestä. Gaiassa pääsen toteuttamaan intohimoani auttamalla asiakkaitamme löytämään tehokkaita, innovatiivisia ja joskus täysin ennalta arvaamattomia ratkaisuja. Gaian käytännöllisten ratkaisujen kulmakivenä on hallita riskejä vastuullisesti ja ottaa huomioon niiden kustannukset. Asiakkaamme ovat onnistuneesti ja tehokkaasti hyödyntäneet lähestymistapaamme strategisissa päätöksissään, markkinointinsa suuntaamisessa sekä jokapäiväisen johtamisensa tukena.”

Mari Saario

Neuvonantaja

Osaamisalueet

ympäristö-, turvallisuus- ja laatujohtaminen, vastuullinen liiketoiminta, vihreä talous, julkinen ja kuntasektori, strateginen suunnittelu, innovaatiot

+358 50 421 9999

“Joskus pullasta voi saada kaikki rusinat. Silloin, kun kovalla työllä löytyy ratkaisu, joka hyödyttää sekä ympäristöä että yritystoimintaa. Ikuisena idealistina ja optimistina sekä tieteen ja teknologian mahdollisuuksista kiinnostuneena minä jaksan etsiä sellaisia ratkaisuja.

Lapsena haaveilin eläinlääkärin urasta, mutta sen sijaan päädyin ympäristönsuojelun ja riskienhallinnan ammattilaiseksi. Tässäkin hommassa joutuu kuitenkin usein ottamaan härkää sarvista tai nostamaan kissan pöydälle. Ennen Gaiaa olen työskennellyt sekä kansainvälisessä lääke- ja kemianteollisuudessa että myyntipäällikkönä ja teknologiakehittäjänä pienessä ympäristöteknologian start-up-yrityksessä ja hankekoodinaattorina hiilineutraaliuteen tähtäävässä kunnassa. Harrastuksina minulla ovat monet luottamustoimet ja luova kirjoittaminen. Eri ympyröissä kootuista taidoista ja verkostoista on usein hyötyä myös asiakkailleni.

Haasteet ja hauskuus, mahdollisuus vaikuttaa ja mahdollisuus löytää parhaita ratkaisuja. Nämä asiat pitävät minut Gaiassa.”

Pekka Reinikainen

Neuvonantaja

Osaamisalueet

Vaikuttaminen ja viestintä, markkinointiviestintä, ilmastonmuutoksen todellisuus, sen suorat vaikutukset ja niiden heijasteet

+358407479312

LinkedIn

"Syvä taustani on journalismissa, mainosmaailmassa ja markkinointiviestinnässä. Kuluvan vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen olin viestinnän ja markkinointiviestinnän tehtävissä maailmalla, aluksi ulkoministeriön erityisasiantuntijana Kosovossa, sitten kansainvälisen Punaisen Ristin (IFRC) tehtävissä Itä-Afrikassa ja Genevessä, sekä siitä lähtien ja edelleen Suomen Punaisen Ristin päämajassa Helsingissä.

Tehtäviini on vuodesta 2005 alkaen kuulunut seurata maailman tapahtumia, ja analysoida niitä sen varmistamiseksi että humanitaarinen avustustoiminta säilyttää relevanssinsa ja resurssinsa tulevaisuudessakin.

Olen liittynyt Gaian neuvonantajiin varmistaakseni osaltani sen, että tietoisuus ilmastonmuutoksen edessä olevien seurausten mittaluokasta ja niihin sisältyvien tavattomien mahdollisuuksien todellisuudesta tiedostetaan laajemminkin.

Omat lapsenlapseni saattavat molemmat ikänsä puolesta hyvin olla todistamassa maailmaa vuonna 2100. Minua ajaa eteenpäin halu tehdä oma osani tulevaisuuden eteen siten, että he voivat aikanaan muistaa minun tehneen tässä ajassa parhaani. Gaian laajan kestävän kehityksen erikoisosaamisen viitekehyksessä vähempi ei olisikaan mahdollista."

Heini Hirvonen

Neuvonantaja

Osaamisalueet

strategia ja liikkeenjohdon konsultointi, vastuullisuusviestintä, strateginen markkinointi, myynti ja branding, johtaminen ja organisaation kehitys, ekosysteemit ja partneruudet

LinkedIn

"Olen työskennellyt yli 20 vuotta liikkeenjohdon, myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja vastuullisuuden johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa aina suurista kansainvälisistä pörssiyrityksistä keskikokoisiin ja start-up:hin. Toimistopuolella olen toiminut  johtavana konsulttina ja sittemmin toimitusjohtajana viestintätoimistossa sekä kumppanuuksien ja vastuullisen liiketoiminnan kehitystehtävissä vastuullisuustoimistossa. Sektorikohtaista kokemusta minulla on työskentelystä pankki-, terveys-, ja kuluttajatuotteista (FMCG), mutta myös liikkeenjohdon konsultoinnista yksityisellä, kolmannella sekä julkisella sektorilla. Toimin yrittäjänä, hallitusammattilaisena ja mentorina.

Missionani on rakentaa vastuullisia organisaatioita ja brändejä sekä kestävää liiketoimintaa. Intohimoni on yhdistää organisaation vahvuudet ja vastuullisuus kilpailueduksi, mikä johtaa kannattavaan kasvuun ja hyvinvointiin. Uskon vahvasti arvo-pohjaiseen ekosysteemiseen yhteistyöhön ja verkosto-oppimiseen."

Yanxiao Ren

Asiantuntija

Osaamisalueet

uusiutuvan energian jakeluratkaisut, Suomen ja Kiinan välisen liiketoiminnan kehittäminen

+86 186 1131 1849, +358 50 540 3183

“Liityin Gaia-tiimiin vuonna 2008, koska halusin edistää Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä. Konsulttina olen päässyt kehittämään liiketoimintaa Suomen ja Kiinan välillä.

Olen erikoistunut uusiutuvaan energiaan ja hajautettuihin energiajärjestelmiin sekä kestävään kehitykseen. Puhtaan kehityksen mekanismiin liittyvät projektit, vihreän teknologian siirto ja liiketoiminnan resurssien integraatio muodostavat tärkeimmän osan työstäni Pekingissä.

Gaian tavoitteena on lähentää Suomea ja Kiinaa ja tuottaa etuja molemmille maille. Vastuulliset ratkaisumme ovat tuoneet pientä mutta jatkuvaa hyötyä yli 210 000 ihmiselle Kiinan maaseudulla. Olemme siis ottaneet Kiinassa tärkeitä askeleita maailman pelastamiseksi.”

Juan Gollan

Asiantuntija

Osaamisalueet

uusiutuvat energiat ja energiatehokkuus, jätteiden hallinta, hiilijalanjälkiarvioinnit ja -hallintastrategiat

+54 911 155 317 2517

“Tutustuin Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinteeseen työskennellessäni YK:n kehitysohjelmassa Malediiveilla vuonna 2007. Hankkeessa keskityttiin maa-alueiden puhdistukseen tsunamin jäljiltä ja valmiuksien rakentamiseen, ja se sai minut kiinnostumaan Gaiasta. Aloitin työskentelyn Gaiassa vuonna 2009 suoritettuani jatko-opintoni Australiassa.

Kymmenen viime vuoden aikana olen asunut viidessä eri maassa (sekä teollisuus- että kehitysmaissa) ja työskennellyt ympäristöasioihin liittyvien teknisten näkökulmien – erityisesti kestävän energiantuotannon ja jätteenkäsittelyn – parissa. Toimin Gaiassa kestävän energian ja hiilijalanjäljen hallinnan asiantuntijana. Tarjoan teknistä osaamistani ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen liittyvissä projekteissa sekä liiketoiminnan kehityshankkeissa Latinalaisessa Amerikassa ja maailmanlaajuisesti.

Työni lisäksi haluan osallistua kestävämmän maailman rakentamiseen jokapäiväisessä elämässäni. Toimin vapaaehtoisena Art of Living -säätiössä opettaen Veda-tietotta ja nautin retkeilystä luonnossa, purjehduksesta ja matkailusta.

Minua innostaa työskentely Gaian asialle omistautuneen tiimin kanssa. Myös haasteelliset projektit tuovat ytyä jokaiseen työpäivääni.”

Mia Wikgren

Operatiivinen johtaja

Osaamisalueet

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, työntekijäkokemus, kehitysprojektit

+358 50 5421 406

”Intohimoni ovat auttaa ihmisiä menestymään! Muiden menestyksen ja työnteon mahdollistaminen on minulle tärkeää, motivoituneet ja innokkaat työntekijät tekevät työnsä paremmin. Gaiassa pääsen toteuttamaan intohimoani ja tunnen tekeväni merkityksellistä työtä puhtaamman maailman ja turvallisemman yhteiskunnan puolesta.

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus hallinnollisesta työstä asiantuntijaorganisaatiossa. Olen ollut mukana keittämässä työyhteisöä sekä työntekijäkokemusta. Taloushallinnon toiminnoista ja kehittämisestä omaan paljon kokemusta. Gaiassa vastaan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä prosessien kehittämisetä, tuen Gaialaisia onnistumaan työssään.

Sosiaalisena ja iloisena henkilönä viihdyn ihmisten parissa ja nautin tiimityöstä eteenkin asiantuntijaorganisaatiossa. Olen itseohjautuva sekä ratkaisukeskeinen ja vastaan mielellään eritasoisista asiakokonaisuuksista. Jatkuva uuden oppiminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen motivoi ja innostaa minua."

Mari Pieniniemi

Hallinto- ja HR-koordinaattori

Osaamisalueet

Koordinointi, työyhteisöviestintä, rekrytointi, perehdyttäminen, työhyvinvoinnin tukeminen, projektityön tuki

+358405017073

LinkedIn

"Gaialla osaamiseni hallintotyössä yhdistyy opiskelutaustaani ympäristöalalla. Olen onnellinen, kun voin työlläni auttaa Gaian mahtavia asiantuntijoita edistämään puhtaampaa, turvallisempaa ja kestävämpää maailmaa! Kun hallinnollinen taustatyö hoituu ja henkilöstöasiat rullaavat, asiantuntijat saavat keskittyä omaan tärkeään työhönsä.

Motivaationi työskentelyyn Gaialla kumpuaa rakkaudestani luontoon ja sen monimuotoisuuteen. Erityisesti upea linnustomme on lähellä sydäntäni."

Ida Pentikäinen

Myyntikoordinaattori

Osaamisalueet

Myynti, Myynnin prosessit, Digitalisaatio, Liiketoiminnan analytiikka, Knowledge management, Tietojärjestelmät

+358509115430

LinkedIn

”Vastuullisuus- ja ympäristöasiat ovat itselleni todella tärkeitä arvoja, joita pyrin edistämään elämäni kaikilla osa-alueilla. Omia rakkaita harrastuksiani ovat murtomaahiihto sekä purjehdus, jonka vuoksi minulle on erityisen tärkeää lumisen talven ja puhtaiden merien säilyminen. Koen, että työskennellessäni Gaialla teen arvojani vastaavaa työtä ja Gaian tekemä merkityksellinen työ kohti kestävämpää yhteiskuntaa edesauttaa meille kaikille myös puhtaamman tulevaisuuden.

Työssäni motivoidun siitä, että pääsen yhdistämään omaa osaamistani tukemaan Gaian tekemää tärkeää vastuullisuustyötä. Lisäksi motivoidun itseni kehittämisestä ja uuden oppimisesta, erityisesti vastuullisuus- ja ympäristöasioissa, joissa opittavaa riittää.”