Asiakkaamme tekevät maailmasta puhtaamman ja turvallisemman

Kestävä liiketoiminta tuottaa vähemmästä enemmän. Se on tehokkuutta, pienempiä riskejä ja uusia mahdollisuuksia.

Gaia – kestävän liiketoiminnan konsulttiyritys.

Ratkaisuna kestävä liiketoiminta

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja eroosio aiheuttavat ennennäkemättömiä riskejä yhteiskunnille. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja, joiden myötä kestävä liiketoiminta on parempaa liiketoimintaa.

Vähemmästä enemmän
Toiminnan turvaaminen
Pienemmät ympäristövaikutukset
Mielenrauhaa ja mahdollisuuksia

Gaia Carbon Neutral -merkki

Maailma muuttuu hiilineutraaliksi. Muutos edellyttää ilmastotekoja. Gaia Carbon Neutral -merkki on luotettavin kotimainen merkki hiilineutraaleille tuotteille, palveluille ja organisaatioille.

Lue lisää

Palvelut

Näin teemme töitä asiakkaidemme kanssa.

Näkemys

Mitkä ovat kestävyyden hyödyt? Arvioimme strategiset riskit ja tunnistamme uudet mahdollisuudet.

Lue lisää

Tiekartta

Johtaminen lähtee suunnittelusta. Strategiaan, hallintoon ja tunnuslukuihin yhdistetty vastuullisuus luo arvoa kaikille.

Lue lisää

Toiminta

Puheista tekoihin. Kutsu sidosryhmät yhteistyöhön ja johda muutosta. Jaa tulokset ja viesti vaikuttavasti.

Lue lisää

Vaikutus

Mitkä ovat hyödyt ympäristölle, yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle? Tavoittelemme mitattavia tuloksia.

Lue lisää

Ihmiset

Asiantuntijamme auttavat luomaan kasvua kestävällä liiketoiminnalla.

Ilmastotietoiset kuluttajat muuttavat kukkarollaan maailmaa hiilineutraaliksi

Tuotteiden ilmastovaikutus on siis yhä tärkeämpi yksilöiden ostopäätöksiä ohjaava tekijä. Mutta kuinka kuluttaja osaa tunnistaa ilmaston kannalta oikeasti paremman vaihtoehdon?

Lue lisää

Uutiset

Gaian uutiset | 19.10.2022

Gaia – ilmastopositiivinen yritys jo 10 vuotta

Gaia on valinnut olla, ei vain ilmastoneutraali vaan ilmastopositiivinen yritys jo 10 vuotta. Olemme sitoutuneet kompensoimaan ilmastopäästömme vuodesta 2012 alkaen 200-prosenttisesti eli vaikutuksemme ilmastoon on myönteinen. Pystyäksemme kompensoimaan päästömme, laskemme ne joka vuosi. Vuoden 2021 osalta hiilijalanjälkemme on 8tCO2e*.

Lue lisää

Gaian uutiset | 18.10.2022

Tehokkaat ilmastotoimet edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja konkreettisia pilottihankkeita – Pohjoismaat voivat toimia suunnannäyttäjinä

Marraskuussa järjestetään Egyptissä COP27-ilmastokokous. Kokouksessa keskitytään ilmastorahoitukseen, ja osana sitä odotetaan edistystä Pariisin sopimuksen artiklan 6 mukaisen hiilimarkkinan uusien markkinamekanismien toteuttamiseen liittyvässä työssä. Viime vuonna Glasgow’n kokouksessa otettiin merkittävä askel eteenpäin, kun päästiin yhteisymmärrykseen näiden mekanismien yhteisistä säännöistä. Pohjoismailla on yli 20 vuoden kokemus Kioton sopimukseen perustuvasta ilmastorahoituksesta ja hiilimarkkinoista, joten niillä on erinomainen mahdollisuus toimia tienraivaajina näiden uusien mekanismien toteuttamiselle kumppanimaiden kanssa toteutettujen pilottihankkeiden kautta.

Lue lisää

Blogi

Yleinen

Anu Pulkkinen

28.10.2022

Digitaalinen tuotepassi on vastuullisuuden ja vihreän siirtymän työkalu

Siirtymä kestävään liiketoimintaan lisää jatkuvasti tarvetta ymmärtää paremmin tuotteiden vastuullisuutta ja tuoteturvallisuutta läpinäkyvästi. Eri toimialoilla onkin jo kehitetty erilaisia digitaalisia tuotepasseja (DPP eli Digital Product Passport), jotka mahdollistavat tuotetiedon keräämisen esimerkiksi tuotteen turvallisuudesta, sen valmistustavoista sekä valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista ja niiden hankintaketjusta.

Lue blogi