Asiakascase

Valmet Oyj

Valmetin tuotteiden ja palveluiden ekotehokkuushyötyjen havainnollistaminen

Projektin kesto: 2-12/2017
Johto: Tiina Pursula ja Laura Descombes
Sijainti: Espoo, Suomi kansainvälisellä ulottuvuudella

Tavoite

Gaia toimi Valmetin tukena heidän tuotteidensa ja palveluidensa ekotehokkuushyötyjen analysoinnissa sekä havainnollistamisessa ja visualisoinnissa ulkoista viestintää varten.

Gaian rooli

Gaia tunnisti, havainnollisti ja visualisoi valikoitujen case-esimerkkien keskeisimmät ekotehokkuusvaikutukset, joita olivat muun muassa energia-, vesi- ja materiaalitehokkuus sekä päästövähennykset.

Tulokset ja vaikutus

Valmet hyödyntää case-esimerkkejä ulkoisessa viestinnässään korostaakseen tuotteidensa ja palveluidensa asiakkaalle koituvia ekotehokkuushyötyjä.

Kysy lisätietoja

Laura Descombes

Vanhempi asiantuntija

+358 50 520 8818
laura.descombes@gaia.fi