Asiakascase

Tieto Oy

Kysyntäjoustoratkaisujen vaikutus päästöttömän sähköjärjestelmän luomisessa

Projektin kesto: 12/2018-2/2019
Johto: Lauri Larvus, Markus Klimscheffskij
Sijainti: Helsinki

Tavoite

Tieto Oy halusi selvittää hajautettu energiajärjestelmä (DES) -ratkaisunsa vaikutuksia CO2-päästöihin sähköjärjestelmässä.

Gaian rooli

DES-ratkaisu yhdistää suuren joukon yksittäisiä sähkön kysyntäjoustoratkaisuja yhdeksi kokonaisuudeksi, joka toimii virtuaalivoimalaitoksena (VPP) ja tuottaa säätöpalveluja sähkömarkkinoille. Hyödyntämällä Social Capital Protocol:n mukaista metodologiaa Gaia toteutti arvioinnin DES-ratkaisun vaikutuksista CO2-päästöihin nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimus kvantifioi päästösäästöt nykyisessä sähköjärjestelmässä olettaen DESin korvaavan nykyistä säätökapasiteettia ja tulevaisuuden järjestelmässä olettaen mahdollisuuden lisätä verkkoon enemmän uusiutuvaa sähköntuotantoa.

Tulokset ja vaikutus

Työ tuotti materiaalia asiakkaan sidosryhmä- ja myyntityöhön ja sitä käytetään demonstroimaan kysyntäjouston vaikutuksia nykyisen ja tulevaisuuden sähköjärjestelmän päästöihin.