Asiakascase

Seinäjoen Energia Oy

Strategia menestykselle 2020-luvun energiamarkkinoilla

Projektin kesto: 12/2018 - 06/2019
Johto: Juha Vanhanen, Marika Bröckl
Sijainti: Seinäjoki, Suomi

Tavoite

Työn tavoitteena oli laatia Seinäjoen Energia Oy:n strategia yhdessä toimivan johdon ja hallituksen kanssa huomioiden omistajan odotukset yhtiölle. Tavoitteena oli laatia strategia, jolla yhtiö menestyy 2020-luvun energiamarkkinoilla.

Gaian rooli

Gaia toimi strategiaprosessin fasilitaattorina ja muuttuvan toimintaympäristön asiantuntijana. Gaian tehtävänä oli mahdollistaa yhtiön oleellisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, ja tukea yhtiötä mahdollisuuksien arvioinnissa ja strategisissa valinnoissa. Työ suoritettiin pääosin kolmen työpajan sarjana.

Tulokset ja vaikutus

Työn tuloksena syntyi strategia painopoistealueineen ja toimenpidesuunnitelmineen. Strategian pohjalta yhtiölle muodostui selkeä kuva ja tavoitteet seuraaville toimintavuosille.

Kysy lisätietoja

Juha Vanhanen

Johtaja

+358 50 5641889
juha.vanhanen@gaia.fi