Asiakascase

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yliopistojen profiloitumisen rahoituksen arviointi

Projektin kesto: 3/2018-6/2018
Johto: Mari Hjelt ja Susanna Sepponen
Sijainti: Suomi

Tavoite

Vuosina 2015-2019 Suomen yliopistot ovat kilpailleet yhteensä 50 M€ rahoituksesta, jonka tavoitteena on ollut yliopistojen profiilien vahvistaminen. Työn tavoitteena oli arvioida tämän profiloitumisrahoituksen vaikutuksia yliopistojen strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen.

Gaian rooli

Gaia selvitti miten yliopistot olivat hakeneet ja käyttäneet rahoitusta, kehittäneet omia vahvuusalueitaan sekä sopineet keskinäisestä työnjaosta ja yhteistyöstä. Työ tehtiin tiiviissä vuoropuhelussa Suomen 14 yliopiston kanssa.

Tulokset ja vaikutus

Arvioinnin tulokset käytetään Suomen Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 –visiotyön toimeenpanossa jossa tavoitellaan Suomeen vahvoja, luotettavia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä yliopistoja.

Kysy lisätietoja

Mari Hjelt

Johtaja

+358 40 8236991
mari.hjelt@gaia.fi