Asiakascase

Nordic Climate Facility (NCF)

Mikrorahoitusmallit puhtaan energiateknologian edistämiseksi Etiopiassa

Projektin kesto: 2014 – 2017
Johto: Pasi Rinne, Håkan Jonsson, Mikko Halonen
Sijainti: Etiopia

Tavoite

Hankkeen tavoitteena oli luoda innovatiivinen, monistettava liiketoimintakonsepti ja mikrorahoitusmalli, jonka avulla voidaan rahoittaa puhtaan energian teknologioita ja vähentää energiaköyhyyttä kehitysmaissa.

Gaian rooli

Gaia kehitti rahoitusmallin, edistää mikrorahoituslaitosten ja teknologiantoimittajien yhteistyötä, luoden kestävän ja kannattavan  toimintatavan uusiutuvan energian lisäämiseksi Etiopiassa Mallin toimeenpanovaihe toteutettiin Gaian, MicroEnergy Internationalin ja Swan Managementin yhteistyönä.

Tulokset ja vaikutus

Hankkeessa laadittiin kolmelle etiopialaiselle mikrorahoituslaitokselle liiketoimintamallit kotitalouksien ja pienyritysten puhtaan energiateknologian tarpeiden rahoittamiseksi mikrorahoituksen avulla. Yli 200 000 kotitaloudelle ja mikroyritykselle luotiin näin mahdollisuus hankkia puhdasta energiateknologiaa. Kehitetty liiketoimintakonsepti kattaa koko energiateknologiatoimitusten arvoketjun Etiopiassa maahantuonnista ja tuotannosta logistiikkaan, rahoitukseen ja käytönaikaiseen huoltoon. Liiketoimintamalli on monistettavissa myös muiden mikrorahoituslaitosten käytettäväksi Etiopiassa ja laajemmin kehittyvillä markkinoilla.