Asiakascase

Maa- ja metsätalousministeriö

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisstrategia

Projektin kesto: 08/2017 – 05/2018
Johto: Päivi Luoma ja Mari Hjelt
Sijainti: Suomi

Tavoite

Tavoitteena oli kiteyttää sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen lyhyen ja pitkän aikavälin painopisteet ja toimenpiteet sinisen biotalouden kasvun edellytysten vahvistamiseksi Suomessa.

Gaian rooli

Tuki asiantuntemuksellaan asiakasta strategian valmistelussa erityisesti yritysten ja muiden sidosryhmien näkemysten tuomiseksi mukaan strategiatyöhön haastatteluin ja työpajoissa.

Tulokset ja vaikutus

Näkemyksellinen strategia toimenpiteineen sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen vahvistamiseksi. Strategia vahvistaa veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyvän liiketoiminnan kasvun edellytyksiä Suomessa.