Asiakascase

Maa- ja metsätalousministeriö

Tiekartta yksityisen pääoman suuntaamiseksi globaalien kestävyyshaasteiden (SDG) ratkaisemiseksi

Projektin kesto: 8/2018 – 3/2019
Johto: Mikko Halonen ja Julia Illman
Sijainti: Suomi

Tavoite

SDG-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä määriä julkista ja ennen kaikkea yksityistä rahaa. Yksityiset sijoittajat ovat valmiita valjastamaan pääomansa globaalien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Toteutusta hillitsevät kuitenkin rahoitusekosysteemin kehittymättömyys sekä useat toimintaympäristön pullonkaulat.

Gaian rooli

Näiden esteiden poistamiseksi laadittiin Gaian fasilitoimana kansallinen tiekartta yksityisten pääomien mobilisoimiseksi SDG-investointeihin. Tiekartan laadintaan osallistettiin suuri joukko erilaisia sidosryhmiä, mm. institutionaalisten sijoittajien, ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisten rahoittajien edustajia.

Tulokset ja vaikutus

Suomen tiekartta yksityisten pääomien mobilisoimiseksi SDG-investointeihin julkaistiin keväällä 2019. Tiekartan kuvaama, SDG-tavoitteita tukeva rahoitusekosysteemi mahdollistaa Suomelle kokoaan suuremman vaikuttajan roolin kansainvälisillä pelikentillä.

Kysy lisätietoja

Mikko Halonen

Johtava asiantuntija

+358 40 700 2190
mikko.halonen@gaia.fi