Asiakascase

Latitude 66 Cobalt Oy

Esiselvitys ympäristövaikutusten arviointimenettelyn valmistelemiseksi

Projektin kesto: 12/2017 – 4/2018
Johto: Pasi Rinne ja Antti Pitkämäki
Sijainti: Suomi

Tavoite

Latitude 66 Cobalt Oy suunnittelee kahden kobolttikaivoksen perustamista Kuusamoon ja Posioon. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) valmistelemiseksi tehtiin esiselvityshanke, jonka tavoitteena oli aikaisessa vaiheessa tunnistaa ympäristönäkökohdat alustavasti ja käydä valittujen sidosryhmien kanssa keskusteluja sidosryhmien näkemysten kartoittamiseksi.

Gaian rooli

Gaian toimi esiselvityshankkeessa riippumattomana asiantuntijana. Gaia keskusteli kaivoshankkeen kannalta olennaisten viranomaisten sekä valittujen sidosryhmien kanssa ja suunnitteli tulevaa YVA:aa.

Tulokset ja vaikutus

Esiselvityshanke loi aikaisessa vaiheessa tietopohjaa YVA-ohjelman laatimiselle, edistäen mahdollisimman laadukkaan ympäristövaikutusten arvioinnin tulevaa toteuttamista. Esiselvitys mahdollisti myös valittujen sidosryhmien näkemysten huomioimisen jo hankkeen konseptointivaiheessa.