Asiakascase

Kirkkonummen kunta

Ilmastotoimenpiteiden tiekartta

Projektin kesto: 11/2018 - 3/2019
Johto: Juha Vanhanen, Tuukka Rautiainen,
Katri Leino, Markku Hagström, Sami Lankiniemi
Sijainti: Kirkkonummi, Suomi

Tavoite

Kirkkonummen kunta on liittynyt Hinku (hiilineutraalit kunnat) -verkostoon ja sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa laadittiin ilmastotoimenpiteiden tiekartta. Tiekartassa konkretisoitiin, jalostettiin ja priorisoitiin päästövähennystoimenpiteitä mm. seuraaville sektoreille energiantuotanto, rakennukset ja rakentaminen, liikenne, maatalous, teollisuus ja maankäyttö.

Gaian rooli

Gaia vastasi hankkeessa päästövähennystoimenpiteiden tunnistamisesta sekä toimenpiteisiin liittyvien kustannuksien ja päästövähennyspotentiaalien laskennasta. Lisäksi Gaia fasilitoi kunnan eri sidosryhmille tarkoitettuja työpajoja, joiden tarkoituksena oli lisätä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä, tunnistaa parhaimpia käytäntöjä ja aktivoida sidosryhmiä päästövähennystyöhön.

Tulokset ja vaikutus

Hankkeen tuloksena valmistui toimenpidekartta, jossa oli tunnistettu tehokkaimmat keinot päästöjen vähentämiseen sekä priorisoitu niiden toteutus vuoteen 2030 ulottuvalle aikajanalle.

Kysy lisätietoja

Juha Vanhanen

Toimitusjohtaja, osakas, hallituksen jäsen

+358 50 5641889
juha.vanhanen@gaia.fi