Asiakascase

Kesko Oyj

Kiertotalousstrategia

Projektin kesto: 2017 – 2018
Johto: Anna Kortesoja ja Ulla Heinonen
Sijainti: Suomi

Tavoite

Työn tavoitteena oli työstää yhdessä henkilökunnan ja kauppiaiden kanssa Keskolle kiertotalousstrategia.

Gaian rooli

Gaian tehtävänä oli kartoittaa Keskon kiertotalouden nykytilaa ja mahdollisuuksia sekä fasilitoida strategisten valintojen tekemistä, tavoitteiden asettamista sekä konkreettisen toimenpidesuunnitelman kokoamista.

Tulokset ja vaikutus

Hankkeen vaikutuksesta kiertotaloutta tuodaan Keskon toiminnassa paremmin esille.