Asiakascase

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Vähähiilisen sijoittamisen vertailututkimus

Projektin kesto: 2015
Johto: Juha Vanhanen ja Julia Illman
Sijainti: Suomi

Tavoite

Varman tavoitteena oli ymmärtää markkinoiden nykytilaa paremmin ja löytää uusia ideoita vähähiilisen ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistavan kehittämiseksi.

Gaian rooli

Gaia tuotti vertailututkimuksen perustuen julkisesti saatavilla olevaan tietoon 29 sijoittajan vähähiilisen ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoista. Tämän perusteella tunnistettiin hyviä käytäntöjä sille, miten organisaatiot huomioivat ilmastonmuutoksen ja erityisesti hiiliriskit ja mahdollisuudet sijoittamisessa. Gaian analyysi käsiteltiin yhteisessä työpajassa, jossa myös ideoitiin Varmalle sopivia keinoja kehittää toimintaansa.

Tulokset ja vaikutus

Työn perusteella Varmalla oli parempi lähtökohta päätöksenteolle kehittämään omaa vähähiilisen ja vastuullisen sijoittamisen toimintaa.

Kysy lisätietoja

Juha Vanhanen

Johtaja

+358 50 5641889
juha.vanhanen@gaia.fi