Asiakascase

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Ekomon TKI-alustamallin luominen

Projektin kesto: 12/2018-03/2019
Johto: Mari Saario, Suvi Häkämies, Tommi Lampikoski, Lauri Larvus
Sijainti: Uusimaa, Suomi

Tavoite

Tavoitteena oli luoda HSY:lle Ekomon alustamaista toimintaa varten konsepti kiertotalouden T&K&I-toiminnan systematisoimiseen ja kehittämiseen.

Gaian rooli

Gaia loi toimintamallin yhteiskehittämällä sitä yhdessä HSY:n asiantuntijoiden ja Ekomon avainsidosryhmien kanssa. Gaia kehitti prosessin, johon kuului mm. avainryhmien (HSY ja sidosryhmät) haastatteluja, modulaarisen työpajan sekä validointityöpajan.

Tulokset ja vaikutus

Työn tuloksena syntyi TKI-alustakonsepti, joka sisälsi toimivat yhteistyöverkostot, toimintamallit fyysisten ja virtuaalisten alustaympäristöjen hyödyntämiselle sekä mallit yhteiskehittämiselle.

Kysy lisätietoja

Mari Saario

Liiketoimintajohtaja, osakas, johtoryhmän jäsen

+358 50 421 9999
mari.saario@gaia.fi