Asiakascase

Fingrid Oy

Kulutuksen tehoperusteisen hinnoittelun vaikutukset eri asiakasryhmille

Projektin kesto: 2/2018 – 5/2018
Johto: Juha Vanhanen ja Markus Klimscheffskij
Sijainti: Suomi

Tavoite

Kantaverkkopalvelun kulurakenne on tehoperusteista, mutta tariffi kulutusperusteinen. Fingrid halusi tunnistaa potentiaalisimmat kulutuksen tehotariffivaihtoehdot ja arvioida niihin liittyviä riskejä ja käytännön toteutusta.

Gaian rooli

Gaia toteutti benchmark-analyysin muiden maiden (>20) kokemuksista ja analysoi hinnoittelumalli-vaihtoehtojen soveltuvuutta Fingridille. Vaihtoehdoista 5 valittiin tarkempaan tarkasteluun, jossa mallinnettiin niiden soveltuvuutta Fingridin tyyppiasiakkaille sekä malleihin liittyviä riskejä. Jatkotyössä Gaia loi työkalun, jolla simuloitiin tehotariffimallien vaikutuksia jokaisen Fingridin asiakkaan kantaverkkomaksuun.

Tulokset ja vaikutus

Hanke tuki Fingridin käynnissä olevaa siirtotariffin muutostarpeen arviointityötä sekä vastasi älyverkkotyöryhmän toiveeseen kantaverkkomaksujen rakenteen tarkastelusta tehokomponentin osalta.

Kysy lisätietoja

Juha Vanhanen

Johtaja

+358 50 5641889
juha.vanhanen@gaia.fi