Asiakascase

Elisa Oyj

Digitalisoinnin vaikutusten arviointi: Astman etähoito perusterveydenhuollossa

Projektin kesto: 8/2016-12/2016
Johto: Juha Vanhanen ja Lauri Larvus
Sijainti: Helsinki, Suomi

Tavoite

Elisan tavoitteena oli arvioida, millaiset vaikutukset on astman hoitopolun digitalisoimisella. Lisäksi tavoitteena oli arvioida digitalisoinnin mahdollisista vaikutuksista talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön alueellisella ja kansallisella tasolla.

Gaian rooli

Gaia johti arviointiprosessia ja, yhdessä kumppaninsa Nordic HealthCare Groupin kanssa, keräsi tarvittavan tiedon ja mallitti hoitopolun kvantitatiivisesti. Esimerkkitapauksena käytettiin Hämeenlinnan kaupunkia, jonka perusteella vaikutukset skaalattiin kansalliselle tasolle.

Tulokset ja vaikutus

Tulokset osoittavat, että lähestymistavalla on mahdollista yltää merkittäviin säästöihin niin rahassa kuin ajassa. Myös ympäristövaikutukset arvioitiin merkittäviksi. Kansallisella tasolla voidaan yltää jopa miljoonien säästöihin. Elisa on jatkanut työtään eHealthin parissa.