Asiakascase

Eckerö Line

Liiketoiminnalle olennaisten vastuullisuusteemojen ja -tekojen määrittely sekä vastuullisuustoiminnan suunnittelu

Projektin kesto: 01/2019 – 05/2019
Johto: Pekka Pokela ja Annu Markkula
Sijainti: Helsinki, Tallinna

Tavoite

Olennaisten vastuullisuusteemojen ja -tekojen määrittely sekä vastuullisuustoiminnan suunnittelu Eckerö Linen arvostuksen, vetovoiman ja vastuullisuusmaineen kasvattamiseksi.

Gaian rooli

Gaia tuki Eckerö Linea vastuullisuusteemojen ja niihin liittyvien vastuullisuustekojen määrittelyssä toteuttamalla johdon työpajan ja ohjeistamalla Eckerö Linen yrityskulttuurista vastaavan tiimin jalkauttamaan arkiset vastuullisuusteot osaksi päivittäistä työskentelyä. Gaia laati suunnitelman vastuullisuusteemojen ja -tekojen viestinnästä sekä vastuullisuustyön integroinnista johtamisjärjestelmään.

Tulokset ja vaikutus

Eckerö Linen vastuullisuustyön tärkeimmät toimenpiteet ja vastuullisuusviestintä täsmentyivät ja vastuullisuustyö integroitiin osaksi johtamisjärjestelmää.

Kysy lisätietoja

Annu Markkula

Vanhempi asiantuntija

+358 50 476 7456
annu.markkula@gaia.fi