Asiakascase

CGI Oyj

Vaikuttavuus myynnin tukena

Projektin kesto: 10/2018-12/2018
Johto: Pekka Pokela and Markus Klimscheffskij
Sijainti: Helsinki

Tavoite

Työn tavoitteena oli arvollistaa CGI:n ruokahävikin minimointiin tähtäävän Aromi-järjestelmän tuomat taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset hyödyt. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa materiaalia CGI:n markkinointi- ja vastuullisuusviestintään sekä nostaa esiin uusia vastuullisuusargumentteja

Gaian rooli

Gaia toteutti yhteistyössä CGI:n kanssa Aromi-järjestelmän merkittävimpien vaikutuspolkujen mallintamisen, tietojen keräämisen ja kvantifioinnin sekä vaikutusten laskennan.

Tulokset ja vaikutus

Vaikuttavuustarkastelun kautta CGI pystyy myymään asiakkailleen todennettua ja suurempaa lisäarvoa Aromi-järjestelmällä. Tarkastelu toi aineistoa sidosryhmäviestintään ja nosti Aromin brändikuvaa kilpailijoihin nähden. CGI sai myös faktapohjaa omien kehitystoimien suuntaamisesta asiakkaan kannalta merkittäviin ja vaikuttaviin näkökulmiin.