Asiakascase

Business Finland

Metsäpohjaisen biotalouden uusiin sovellusaloihin liittyvä OECD-selvitys

Projektin kesto: 3/2018 – 5/2018
Johto: Solveig Roschier & Maija Aho
Sijainti: Finland

Tavoite

Ymmärtää selluloosapohjaisten tuotteiden ja komposiittien sekä tekstiilien innovaatiokehityspolkuja metsäpohjaisen biomassan uusina käyttö-mahdollisuuksina. Tutkimus oli osa OECD:n projektia, jossa vertaillaan eri maiden biotalouden kehityskaaria ja niihin liittyvää innovaatiopolitiikkaa.

Gaian rooli

Gaia suoritti innovaatioekosysteemin analyysin, haastatteli 20 suomalaista organisaatiota, jotka ovat mukana kehittämässä metsäpohjaisia korkean lisäarvon biotuotteita, ja tuotti suosituksia siitä, kuinka innovaatioiden syntymistä ekosysteemeissä voisi edistää.

Tulokset ja vaikutus

Suositukset kansallisen tason toimista tekstiili- ja biomuovi-innovaatioiden syntymisen edistämiseksi, sekä tutkimuksen tulosten viestinnän tuki. Tulokset esitettiin OECD:n tilaisuudessa Pariisissa.

Kysy lisätietoja

Solveig Roschier

Johtava asiantuntija

+358 40 514 7875
solveig.roschier@gaia.fi