Asiakascase

Taaleri Oyj

Taalerin yritysvastuun kehittäminen

Projektin kesto: 10/2018–05/2019
Johto: Juha Vanhanen ja Julia Illman
Sijainti: Helsinki, Suomi

Tavoite

Taalerin tavoitteena oli määritellä kokonaisvaltainen lähestymistapa yritysvastuun kehittämiselle. Monia tärkeitä vastuullisuusnäkökohtia oli jo huomioitu toiminnassa, mutta kaivattiin kokoavaa strategiaa konsernitasolla.

Gaian rooli

Gaia auttoi validoimalla ensin Taalerissa sisäisesti tehtyä työtä. Sen perusteella määriteltiin selkeämmät fokusalueet ja tavoitteet yritysvastuulle. Työssä osallistettiin henkilöstöä haastatteluin sekä järjestettiin työpajasarja. Työn aikana käsiteltiin myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja miten Taalerin toiminta näihin vaikuttaa.

Tulokset ja vaikutus

Gaia tuotti yritysvastuun kehittämisen tiekartan ja strategian painopisteet tavoitteineen. Taalerilaiset löysivät työssä yhteisen määrittelyn yritysvastuulle ja liiketoiminnot saivat konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä yritysvastuun kehittämiselle vastaten sidosryhmien odotuksiin.

Kysy lisätietoja

Julia Illman

Liiketoimintajohtaja

+358 44 533 5723
julia.illman@gaia.fi