Gaian blogi

Uravarjostamassa Gaiassa – mitä minulle selvisi?

28.10.2019

Uravarjostamassa Gaiassa – mitä minulle selvisi?

Olin uravarjostamassa Gaiassa yhden päivän ajan. Uravarjostaminen on lukiossani Herttoniemen yhteiskoulussa tapana toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. Se tarkoittaa, että tutustutaan johonkin ammattiin tai työpaikkaan päivän ajan ja seurataan työskentelyä siellä. Gaiassa sain tehtäväksi haastatella neljää uutta työntekijää ja kirjoittaa heistä blogin.

Haastateltavat kertoivat työskentelyn Gaiassa olevan monipuolista ja vaihtelevaa. Työskennellä voi toimistossa tai etänä ja erilaisia tehtäviä, kuten projekteja, palavereja ja asiakkaiden kanssa toimimista, riittää. Toisaalta työ vaatii hyvää ajanhallinnan taitoa.

”Jollain viikolla saattaa olla kymmenen projektia ja toisella taas paljon vähemmän, joten työskentelyä pitää jakaa tasaisesti”, kertoi vanhempi asiantuntija Mikael Ahlfors. Vaikka projekteja onkin paljon ja työ on vaativaa, gaialaiset pitivät sitä myös mukavana ja erittäin mielekkäänä. Konsultti Meng Beniard kertoi myös, että vaikka työtä tehdään paljon tietokoneella, se vaatii myös dialogia ja ryhmässä työskentelyä.

Gaialaiset kehuivat Gaian arvoja, kuten ympäristöystävällisyyttä, ja kertoivat, että hakivat Gaialle osittain niiden takia. Ne myös sopivat heidän omiin arvoihinsa, sillä kaikille ympäristön hyvinvointi oli tärkeää. Mikael Ahlfors kertoi, että kaikissa gaialaisissa on ”vähän maailmanpelastajan vikaa” ja että sen takia moni on varmaan hakenut yritykseen. Ekologi Fanny Suominen kertoi, että voi auttaa ja vaikuttaa Gaiassa sekä olevansa luontoihminen, minkä takia työ on myös motivoivaa. Energia-asiantuntija Jenny Lehtomäki kertoi pitävänsä työssä Gaiassa myös siitä, että jatkuvasti oppii uutta muilta ihmisiltä ja saa ahaa-elämyksiä.

Työntekijät olivat samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos on vakava asia ja sen pysäyttämiseksi pitäisi tehdä jotain. Meng Beniard kertoi olevansa vähän kyyninen sen suhteen, että saadaanko sen pysäyttämiseksi tehtyä tarpeeksi, mutta toivoo että ihmiset huomioisivat sitä päivittäin arjen valinnoissaan. Fanny Suomisen mielestä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on ensiarvoisen tärkeää ja että edellytykset siihen on jo olemassa. Jenny Lehtomäki kertoo, että se on aikakauden isoimpia haasteita ja kaikkien pitäisi tajuta muuttaa tapojaan. He kokevat, että Gaiassa työskentelemällä pystyvät vaikuttamaan siihen.

Paitsi että tutustuminen Gaiaan oli mukavaa ja hauskaa, se oli myös hyödyllistä minulle. Gaiassa opin paljon sen toiminnasta, tavoitteista ja kestävästä liiketoiminnasta. Oli hyvin kiinnostavaa tutustua yritykseen ja työntekijöihin. Olen kiinnostunut työskentelystä ympäristön hyväksi ja insinöörinä, joten Gaia oli minulle erittäin hyvä paikka, sillä molemmat tavoitteet selkenivät ja opin niistä lisää.

Kirjoittaja on Katariina Levä, lukiolainen Herttoniemen yhteiskoulusta

Jaa artikkeli:

Twitter Facebook LinkedIn

Subscribe to Gaia Insights?

Join our mailing list to catch the latest news and insights on sustainable business solutions!

Subscribe

By subscribing, you give us the permission to store the submitted information and to send you our newsletters. Your information will be kept safe and used only by Gaia.