Gaian blogi

Pekka Samuelsson: ”Menestyvälle yritykselle vastuullisuus ei ole kulu vaan investointi”

08.03.2021

Yritysten näkökulmasta vastuullisuus on riskienhallinnan lisäksi kannattavaa liiketoimintaa. Sen vuoksi myös sijoittajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita yritysten vaikutuksista yhteiskuntaan.

 

Sijoitusjohtaja Pekka Samuelsson on nähnyt vastuullisuuden muutoksen. Siihen liittyy yhä avoimempi yhteiskunta sekä laajempi ymmärrys kestävyysongelmista. Seuraavaksi vastuullisuus siirtyy koko liiketoimintakentälle – yritykset alkavat pohtimaan, mitkä heidän liiketoimintansa kokonaisvaikutukset ovat ympäristölle ja yhteiskunnalle.

 

Miksi vastuullisuudesta on tullut yrityksille niin merkittävää?

Vastuullisuus on tullut tärkeäksi yrityksille ennen muuta siksi, että niiden asiakkaat, rahoittajat ja muut sidosryhmät ovat heränneet vaatimaan vastuullisempaa toimintaa. Tähän liittyy olennaisella tavalla viestinnän demokratisoituminen, esimerkiksi vaateet läpinäkyvistä tuotantoketjuista. Käytännössä kaikilla meistä on mahdollisuus saada tietoa yrityksen tavasta tuottaa sen tuotteita ja palveluita. Tämä kirittää yrityksiä tekemään liiketoiminnastaan ympäristölle ja yhteiskunnalle kestävämpää. Mitä enemmän tieto liikkuu yrityksen ja sen sidosryhmien välillä, sitä vastuullisempaa liiketoiminnasta tulee.

 

Miltä vastuullisuuden tulevaisuus näyttää?

Vastuullisuuden saralla tehdään nyt paljon. Omalla alallani sijoittamisessa vastuullisuus on suhteellisen uusi, mutta hyvin merkittävä ilmiö. Sijoittajat haluavat ymmärtää koko ajan paremmin yritysten liiketoiminnan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhä enemmän ollaan siis kiinnostuneita kokonaisvaikuttavuudesta. Uskon, että tämä on nouseva trendi. Siinä missä vastuullisuus pohtii lähtökohtaisesti sitä, miten yritys valmistaa tuotteensa tai palvelunsa, vaikuttavuus lähtee siitä, mitä yritys tekee. Jälkimmäinen vastaa näin ollen paremmin yrityksen laajempaan yhteiskunnalliseen merkitykseen, siihen, miksi se on olemassa.

 

Miksi yritysten kannattaa vastata kestävyysongelmiin?

Läpinäkyvyyden vaade on tuonut yritysten aiheuttamat negatiiviset ulkoisvaikutukset valoon. Tällöin ulkoisvaikutuksista tulee myös suurempi kuluerä yrityksille. Niiden toimintaa voidaan rajoittaa, erityisverottaa tai toiminta voidaan jopa kieltää. Hyvä esimerkki negatiivisista ulkoisvaikutuksista ovat pikavippifirmat. Ne aiheuttivat suuria yhteiskunnallisia ongelmia. Niistä johtuen toimintaa on vahvasti rajoitettu viime vuosina ja monet yhtiöt ovat ongelmissa. Samalla tavalla ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen päästäminen ilmakehään aiheuttaa hallaa – ei ainoastaan kansallisella vaan myös kansainvälisellä tasolla. Markkinatalous ei toimi eikä ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, jos kasvihuonekaasuja saa päästää ilmakehään ilman kuluja vaikka niiden tiedetään aiheuttavan lähitulevaisuudessamme viheliäisiä ongelmia.

 

Kun kasvihuonekaasupäästöjen kaltaiset negatiiviset ulkoisvaikutukset aiheuttavat merkittäviä kuluja aiheuttajilleen, tuo markkinatalous valtavan innovaatio- ja skaalautumiskykynsä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja yhteiskunta voi paremmin.

 

Miltä Gaian tulevaisuus näyttää?

Juuri nyt eletään vastuullisuuskonsultoinnin kannalta kiinnostavaa aikaa. 2010-luvulla suuri, koko yrityskentän läpi pyyhkäissyt muutos on sen hoksaaminen, että vastuullisuus ei ole kulu vaan investointi tulevaisuuteen. Sen lisäksi yritykset ja sijoittajat ymmärtävät, että vastuullisuus on hyvää riskienhallintaa. Kun yritys hoitaa asiansa kunnolla, tuntee esimerkiksi oman alihankintaketjunsa, sillä on huomattavasti pienempi riski joutua kriisitilanteeseen. Auttaessaan yrityksiä menestymään tällaisessa toimintaympäristössä Gaian suurin vahvuus on aitous. Tekeminen on vakaalla pohjalla, koska gaialaiset ovat aidosti kestävämmän maailman puolella. Monilla kilpailijoilla vastuullisuus on vain yksi agenda muiden joukossa. Gaiassa ymmärretään, että yritysten olemassaolon oikeutus lähtee vastuullisesta liiketoiminnasta.

 

Italiassa matkustellessani sain paikalliselta hyvän vinkin. Jos matkustaa itselle tuntemattomassa maakunnassa, kannattaa valita ravintola, jossa on puhtaat valkeat pöytäliinat. Siellä kun tehdään luultavasti ruokakin pieteetillä. Vastuullisuus on kuin puhdas valkea pöytäliina. Kun yritys on ottanut sen huomioon liiketoiminnassaan, se on todennäköisesti ottanut huomioon myös muita terveen liiketoiminnan edellyttäviä asioita – ja se on todennäköisesti tulevaisuuden menestyjä.

 

Pekka Samuelsson on Taaleri Varainhoidon impakti-sijoitusten sijoitusjohtaja ja Gaian hallituksen jäsen.

Jaa artikkeli:

Twitter Facebook LinkedIn

Subscribe to Gaia Telegraph

Join our mailing list to catch the latest news and insights on sustainable business solutions!

Subscribe

By subscribing, you give us the permission to store the submitted information and to send you our newsletters. Your information will be kept safe and used only by Gaia.