Gaian blogi

Energiahankkeiden luvituksessa osaaminen ja ennakointi ovat valtteja

03.02.2020

Selvitimme Gaiassa valtioneuvostolle uusiutuvan energian lupamenettelyjen sujuvuutta. Työssä huomasimme, että uusiutuvan energian hankkeet voivat vaatia jopa yli parikymmentä erilaista hallinnollista lupaa tai viranomaismenettelyä. Mikään yksittäisistä luvista tai menettelyistä ei kuitenkaan itsessään vaikuta turhalta. Hyvällä suunnittelulla, asiantuntija-avulla ja ennakkoneuvotteluilla prosessi etenee sujuvasti.

Vuosien saatossa luodut erilaiset luvat turvaavat muun muassa maanpuolustusta, lentoliikenteen turvallisuutta, luonnonsuojelua, kulttuuriperintöä, omistusoikeutta tai räjähde- ja kemikaaliturvallisuutta. Luvat huomioivat siis useat eri sidosryhmät ja perustuvat sekä kansallisiin että EU-velvoitteisiin. Etukäteen haetut luvat turvaavat myös toimintaedellytyksiä jatkossa. Esimerkiksi ympäristöluvassa ratkaistaan toiminnan vaikutukset naapureihin jo suunnitteluvaiheessa.

Lupamenettelyjen käsittelyajoista puhutaan myös paljon, mutta selvitysten valossa viranomaiset toimivat tehokkaasti. Usein pitkät käsittelyajat johtuvat keskeneräisenä toimitetusta hakemuksesta, ja luvanhakijalta vie aikaa täydentää hakemusta vaadittavalle tasolle. Joskus tällainen vaiheittain eteneminen voi olla myös hyvin perusteltua, sillä keskustelu viranomaisen kanssa selventää millaiset ratkaisut ovat hyväksyttäviä laitoksen suunnittelun edetessä.

Lupaviidakossa etenemisessä auttaa ennakointi, asiantuntija-apu ja viranomaisen kanssa käytävät ennakkoneuvottelut:

Kartoita luvat jo alkuvaiheessa

Hankkeen suunnitteluvaiheessa voi olla haastavaa tunnistaa varmaksi, mitä lupia ja menettelyjä sille vaaditaan. Sujuvuuden kannalta on järkevää kartoittaa hankkeelle vaadittavat luvat alkuvaiheessa ja pohtia, missä järjestyksessä ja suunnitteluvaiheessa mitäkin lupaa on mahdollista hakea. Esimerkiksi ympäristö- tai vesitalouslupa saattaa olla aivan keskeisessä asemassa sen kannalta, onko hanke mahdollista ylipäänsä toteuttaa.

Osa menettelyistä taas on yksinkertaisia hallinnollisia kirjaamisia, mutta ne saattavat vaatia hyvinkin pitkälle meneviä teknisiä suunnitelmia. Esimerkiksi laitoshyväksynnät biokaasun tuotannossa voi tehdä vasta laitoksen valmistuttua. Tästä huolimatta viranomaiseen kannattaa kuitenkin olla  yhteydessä jo laitoksen suunnitteluvaiheessa, jotta vältytään virheinvestoinneilta.

Hyödynnä asiantuntijoita

Lupien hakemisessa on usein perusteltua hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita. Asiantuntijat tuovat hakuprosessiin oman kokemuksensa vastaavista hankkeista, auttavat ennakoimaan ja säästävät usein aikaa. Asiantuntijoiden avulla pyritään vähentämään hankkeiden viivästymisestä aiheutuvia kustannuksia ja varmistamaan, että muuhun työhön jää riittävästi aikaa.

Käy ennakkoneuvottelut

Viime vuosina viranomaisten kanssa käytävät ennakkoneuvottelut ovat yleistyneet ja helpottavat merkittävästi hankkeiden suunnittelua. Neuvottelut auttavat hahmottamaan lupien kokonaistarpeen, mutta luovat myös pohjan hankkeen suunnittelulle. Näin hanketta voidaan alusta alkaen suunnitella kaikki lainsäädännön vaatimukset huomioiden. Ennakkoneuvottelut kannattaa siis ehdottomasti hyödyntää.

Lisätietoja:

Selvitys sähkön omatuotantoon, energiayhteisöihin ja energiahankkeiden lupamenettelyihin liittyvistä kysymyksistä

Jaa artikkeli:

Twitter Facebook LinkedIn

Subscribe to Gaia Insights?

Join our mailing list to catch the latest news and insights on sustainable business solutions!

Subscribe

By subscribing, you give us the permission to store the submitted information and to send you our newsletters. Your information will be kept safe and used only by Gaia.