Gaian blogi

Datasta lisäkierroksia kiertotalouteen

29.04.2020

Kiertotalouden tavoitteena on entistä viisaampi materiaalien käyttö. Ei siis ole ihme, että kysyntä näille ratkaisuille kasvaa koko ajan. Samaan aikaan kasvaa vauhdilla myös erilaisen datan määrä. Kiertotaloudessa datan avulla syvennetään ymmärrystä resurssien käytöstä. Kriittistä on se, miten yritykset voivat muuttaa tämän mahdollisuuden liiketoiminnaksi.

Millainen data on kiertotalouden liiketoiminnalle arvokasta?

Materiaalivirroista, tuotteiden elinkaaresta, järjestelmien ja arvoverkkojen toiminnasta ja tehokkuudesta sekä asiakkaiden käyttäytymisestä kertova data on kiertotalouden liiketoiminnalle erityisen arvokasta. Materiaalivirroista, esimerkiksi mahdollisten hukkavirtojen määrästä, ominaisuuksista ja maantieteellisestä sijainnista kertova data, voi mahdollistaa liiketoiminnan rakentamisen näiden hukkavirtojen hyödyntämiseksi. Tuotteiden elinkaaresta − raaka-aineista käytön jälkeiseen elämään − kertova data voi auttaa ymmärtämään esimerkiksi sitä, miten tuotteiden käyttö on vaikuttanut niiden jälleenkäyttöarvoon ja mahdollistaa esimerkiksi palvelusopimuksiin perustuvat liiketoimintamallit.

Erilaisten järjestelmien ja arvoverkkojen – laitteiden, systeemien ja arvoketjujen − toiminnasta kertova data voi mahdollistaa esimerkiksi logististen ketjujen optimoinnin ja laitteiden ennakoivan huollon, jolloin vältetään mahdollisesta rikkoutumisesta seuraavaa hukkaa. Asiakkaiden käyttäytymisestä ja tarpeista kertova data voi auttaa esimerkiksi tarjoamaan asiakkaalle tarvetta vastaavaa liiketoimintaa palveluna tuotteen sijaan kuten on tapahtunut liikkumisen jakamispalveluissa.

Datan arvoa voi lähestyä asiakaslähtöisesti tai arvoverkkolähtöisesti

Datan hyödyntämistä kiertotalouden liiketoiminnassa ajaa kaksi näkökulmaa. Helpommin lähestyttävältä näyttää näkökulmista se, jossa datan ja kiertotalouden arvoa haetaan arvoverkon tehokkuushyödyistä ja liiketoiminnan tarvitsemien resurssien paremmasta johtamisesta. Data voi auttaa optimoimaan prosesseja, järjestelmiä, toimitusketjuja ja arvoverkkoja niin, että hukkavirtoja vältetään ja materiaalit kiertävät tehokkaasti. Tällöin kiertotaloushyödyt kulkevat usein myös käsi kädessä kustannussäästöjen kanssa.

Toinen näkökulma on lähestyä datan hyödyntämistä asiakaslähtöisesti. Tällöin datasta haetaan ensisijaisesti näkemystä asiakkaan käyttäytymisestä ja tarpeista. Tämä auttaa ymmärtämään mm. tuotteen ja palvelun elinkaarta ja mahdollisuuksia vaikuttaa elinkaareen ja asiakkaan kokemaan arvoon, esimerkiksi pidentämällä tuotteen tai laitteen elinikää ja tehostamalla kierrätystä tuotesuunnittelun keinoin.

Sekä kiertotalouden innovaatiot että datan arvon täysi hyödyntäminen vaativat joka tapauksessa yhteistyötä yli toimijoiden rajojen. Oman datan avaaminen arvoverkon muille toimijoille kiertotaloushyötyjen mahdollistamiseksi voi tuoda yllättäviä hyötyjä.

Millaisia vastuullisia liiketoimintamahdollisuuksia datan hyödyntäminen avaa sinun organisaatiollesi?

 

Yhteystiedot: Päivi Luoma, p. 050 430 8866

Luoma on Gaia Consulting Oy:n johtava asiantuntija, joka tekee väitöskirjatyötä datan roolista ja arvosta kiertotalouden liiketoimintamalleissa.

Luoman datan roolia kiertotalouden liiketoiminnassa käsittelevää väitöskirjatyötä on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Päivi Luoma

Johtava asiantuntija

Jaa artikkeli:

Twitter Facebook LinkedIn

Subscribe to Gaia Telegraph

Join our mailing list to catch the latest news and insights on sustainable business solutions!

Subscribe

By subscribing, you give us the permission to store the submitted information and to send you our newsletters. Your information will be kept safe and used only by Gaia.