Gaian blogi

Datasta lisäkierroksia kiertotalouteen

23.04.2021

Digitaaliset kaksoset, sisäänrakennettu äly ja lohkoketjuteknologia: rakentuuko näistä tulevaisuuden kiertotalous? Monissa yrityksissä tiedolla johtaminen on jo arkipäivää. Jatkossa digitalisaatiota ja dataa on mahdollisuus hyödyntää entistä monipuolisemmin myös tulevaisuuden kiertotalouden rakentamiseen.

 

Teknologiat datan hyödyntämiseen kehittyvät vauhdilla ja mahdollistavat myös kiertotaloutta tukevat avaukset. Tuotteiden digitaaliset identiteetit, eräänlaiset digitaaliset kaksoset, voivat jatkossa koota tiedon tuotteen elinkaaresta ja tuoda sen näkyväksi myös käyttäjälle. Tuotteissa itsessään voi olla sisäänrakennettua älykkyyttä, joka reagoi esimerkiksi tuotteen kuntoon. Lohkoketjuteknologia voi olla tapa verifioida monimutkaisissa ketjuissa syntyvää kiertotalousdataa. Erityistä tarvetta tälle on silloin kun halutaan varmistua tuotteen alkuperästä tai vaikka kierrätetyn raaka-aineen ominaisuuksista.

 

Arvoa yli tuotteiden elinkaaren

Konkreettisesti data palvelee kiertotaloutta esimerkiksi niin, että tieto jonkun toimijan sivuvirroista mahdollistaa toiselle toimijalle näiden sivuvirtojen hyödyntämisen raaka-aineena. Kierrätettyä raaka-ainetta käyttävä toimija voi ennakoida esimerkiksi kuluttajilta tulevan raaka-aineen saatavuutta. Erilainen materiaalivirtadata voi paljastaa materiaalien käytön tehostamisen mahdollisuuksia myös laajemmin.

 

Myös tieto tuotteiden elinkaaresta on arvokasta kiertotaloudelle. Koneiden ja laitteiden osalta tällainen elinkaaritieto mahdollistaa esimerkiksi ennakoivan huollon pidentäen tuotteen elinkaarta. Tällaista elinkaaritietoa voidaan hyödyntää myös tuotteiden suunnittelussa niin, että ne kestävät pitkään, tuovat käyttäjälleen mahdollisimman paljon iloa ja ovat helposti korjattavia ja kierrätettäviä.

 

Hyöty syntyy datan jakamisesta

Datan hyödyntäminen kiertotalouden hyödyksi avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tuotteet muuttuvat resursseja tehokkaasti hyödyntäviksi palveluiksi, entisistä jätevirroista syntyy uusia tuotteita ja asiakkaiden saama arvo tuotteista kasvaa. Samalla datalla vahvistetaan oman toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuotteiden alkuperän jäljitettävyyttä.

 

Päivi Luoma on Gaian johtava asiantuntija, joka tekee väitöskirjatyötä datan roolista ja arvosta kiertotalouden liiketoimintamalleissa. Luoman väitöskirjatyötä on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Jaa artikkeli:

Twitter Facebook LinkedIn

Subscribe to Gaia Insights?

Join our mailing list to catch the latest news and insights on sustainable business solutions!

Subscribe

By subscribing, you give us the permission to store the submitted information and to send you our newsletters. Your information will be kept safe and used only by Gaia.