Gaian blogi

Merituulivoima – kestävää tulevaisuutta ja kysyttyä osaamispääomaa

28.04.2020

Sitra julkaisi seitsemän kohdan keskustelunavauksen listaten toimenpiteitä, joita harkita työssä ulos kriisistä. Yksi ehdotuksista oli uusiutuvan energian huutokauppajärjestelmä erityisesti merituulivoiman edistämiseksi. Merituulivoiman edistäminen kotimaassa luo pohjaa myös viennille, sillä merituulivoiman globaali potentiaali on mittava.

Akuutti tilanne on pakottanut koko maailman pysähtymään ja pohtimaan sekä nykyisiä toimintatapoja että toimenpiteitä, joilla kestävä kasvu rakennetaan. Kriisissäkin tehtävät ratkaisut luovat pohjaa pidemmälle kehitykselle. Kasvava joukko toimijoita päättäjistä yrityselämän edustajiin onkin jo vaatinut kestävien toimintatapojen edistämistä elvytystoimenpiteissä.

Sitra avasi keskustelun listaamalla mahdollisia toimenpiteitä, joita harkita elvytyksessä. Yksi Sitran ehdotuksista koski merituulivoiman edistämistä.

Merituulivoima on kiistatta tulevaisuuden energiamuoto. Sille on myös Suomen merialueilla laaja potentiaali: arviomme mukaan Suomen rannikolla voitaisiin lisätä merituulivoiman kapasiteettia luokkaa 10 GW vuoteen 2035 mennessä. Kapasiteetin lisäys tarkoittaisi yli 10 miljardin euron investointeja, joista 40 prosenttia jäisi Suomeen. Samalla rakennettaisiin pohjaa uusiutuvan sähkön, suomalaisen teknologian ja osaamisen viennille.

Onnistuminen kotimarkkinoilla avaa ovia vientimarkkinoille, sillä maailmalla merituulivoimaa rakennetaan vauhdilla. Merituulivoimaklustereita on syntynyt erityisesti Tanskaan, Norjaan, Saksaan ja Iso-Britanniaan. Suomessa meillä on myös kaikki edellytykset tulevalle menestykselle: kasvuhaluiset ja -kykyiset yritykset, innovatiiviset ratkaisut, osaava työvoima arvoketjun eri vaiheisiin ja uusia innovaatioita aktiivisesti hakeva yhteistyö.

Merituulivoima on osa sinistä taloutta. Kun sininen talous kiinnostaa useita eri toimijoita, tuo se myös haasteita työhön – yhteensovitettavana on useita eri intressejä: kulttuurimaisemasta ympäristökysymyksiin ja uusiutuvan energian tuotantoon. Keskustelua merituulivoimasta pitää käydä niin puolustusvoimien, kalastajien, väyläreittien kuin rannikkoalueen asukkaidenkin kanssa – tarpeita yhteen sovittaen.

Työskentelemme Gaissa parhaillaan kilpailukykyisten ratkaisujen kehittämiseksi merituulivoimainvestointien tarpeisiin Suomessa ja kansainvälisesti. Merituulivoima tulee saada kilpailukykyiseksi energiantuotantomuodoksi myös Suomessa. Tämä varmistaa mahdollisuudet kehittää sen rakentamisen ja operoinnin ratkaisuista myös kansainvälisesti kilpailukykyisiä vientituotteita ja -palveluita. Näitä ovat esimerkiksi uudet perustusratkaisut ja erikoisalukset rakentamisesta huoltoon.

Suomesta löytyy perinteisesti vankkaa osaamista arktisiin olosuhteisiin ja merellä toimimiseen. Tälle osaamiselle on kysyntää myös merituulivoiman rakentamisessa. Merituulivoiman edistäminen rakentaa niin kestävää tulevaisuutta kuin osaamispääomaammekin.

 

Gaian johtamassa Baltic Offshore Wind -ekosysteemissä ovat mukana Boskalis Terramare Oy, Destia Oy, Fortum Oyj, FSS Finnish Sea Service Oy, Hyötytuuli Oy, Peikko Group, Pori Offshore Constructions Oy, Rauma Marine Constructions Oy ja Savcor Oy. Tule mukaan kehittämään kansainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja!

Pekka Pokela

Liiketoimintajohtaja, osakas, johtoryhmän jäsen

Jaa artikkeli:

Twitter Facebook LinkedIn

Subscribe to Gaia Telegraph

Join our mailing list to catch the latest news and insights on sustainable business solutions!

Subscribe

By subscribing, you give us the permission to store the submitted information and to send you our newsletters. Your information will be kept safe and used only by Gaia.