Yleinen

Anu Pulkkinen

28.10.2022

Digitaalinen tuotepassi on vastuullisuuden ja vihreän siirtymän työkalu

Siirtymä kestävään liiketoimintaan lisää jatkuvasti tarvetta ymmärtää paremmin tuotteiden vastuullisuutta ja tuoteturvallisuutta läpinäkyvästi. Eri toimialoilla onkin jo kehitetty erilaisia digitaalisia tuotepasseja (DPP eli Digital Product Passport), jotka mahdollistavat tuotetiedon keräämisen esimerkiksi tuotteen turvallisuudesta, sen valmistustavoista sekä valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista ja niiden hankintaketjusta.

Lue blogi

Yleinen

Anna Kortesoja

24.05.2022

Elintarvikehankinnat voivat tukea luonnon monimuotoisuutta

Gaian ja Pellervon taloustutkimuksen toteuttaman selvityksen perusteella ruoantuotannossa keskeistä luonnon monimuotoisuuden edistämisen kannalta on, että annamme luonnolle enemmän tilaa ja suojelemme jäljellä olevat luonnontilaiset alueet sekä varmistamme, ettei ruoantuotannossa käytetä luonnon monimuotoisuutta heikentäviä toimintatapoja.

Lue blogi

Asiakastarina

Gaian toimitus

11.05.2022

Suomi on mukana Euroopan komission kestävän kehityksen rahoitusekosysteemissä

Suomi on sitoutunut muiden EU-maiden kanssa YK:n globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävyysmurros ulottuu myös rahoitusmaailmaan. Euroopan komission käynnistämä rahoitusekosysteemi on luonut Suomeen maailman ensimmäisen kestävän rahoituksen tiekartan, ja nyt oppeja testataan käytännössä.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

02.05.2022

Tulevaisuuslähtöinen strategia ohjaa turbulenssissa

Mikään muu kuin muutos ei ole varmaa tämän päivän liiketoimintaympäristössä. Vahvat arvot ja tulevaisuuslähtöinen liiketoimintastrategia, jonka ytimessä on vastuullisuus, kantavat liiketoimintaa tässä muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastuullisuus ja vahva arvopohja eivät ole hävinneet poikkeustilanteissakaan vaan niiden merkitys on korostunut ja laajentunut entisestään.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

09.12.2021

Kestävyyshaasteet eivät ratkea ilman pitkäjänteistä tutkimuksen rahoittamista

Tutkimuksella on merkittävä rooli etsiessämme ratkaisuja tulevaisuuden suuriin kestävyyshaasteisiin. Sen lisäksi, että korkeakoulut ja tutkimuslaitokset kouluttavat tulevaisuuden osaajia, tarjoavat ne tutkimustietoa faktapohjaisten päätösten tekemiseksi sekä uusia innovaatioita ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimusyhteisöllä on myös merkittävä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tämän vuoksi myös tutkimuksen rahoituksen tulee olla kunnossa.

Lue blogi

Yleinen

Pasi Rinne

12.10.2021

Ilmasto koskettaa jokaista

Vaikka ilmastonmuutos on tosiasia, voimme yhä päättää siitä, miten se vaikuttaa meihin ja tulevien sukupolvien elämään.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

05.10.2021

Data iskee lisävoltteja vastuulliseen bisnekseen

Data on tämän päivän kulta. Se on yhtä hajallaan maailmalla kuin elektroniikkaromun arvometallit. Samalla se on myös varsin arvokas raaka-aine ja arvonluoja vastuulliselle liiketoiminnalle.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

15.09.2021

Onko yrityksesi näyttämöllä vai katsomossa?

Huonot uutiset: Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n elokuussa julkaistu raportti paljasti, että ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin tähän asti on arvioitu. Reaktioaikaa on luultua vähemmän.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

13.08.2021

Kohti parempaa kompensaatiota

Kompensaatiomarkkinat kasvavat räjähdysmäisesti. Yhteiset pelisäännöt olisivat kaikkien etu – myös ilmaston

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

21.05.2021

Sähköistyminen ja digitalisaatio kulkevat käsi kädessä

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ajaa yhteiskuntaa kohti kestävää ja entistä tehokkaampaa energian tuotantoa ja käyttöä. Tiukat tavoitteet päästöjen vähentämiseksi tarkoittavat koko energiasektorin myllerrystä seuraavan vuosikymmenen aikana. Digitalisaatio ja sähköistyminen ovat tärkeä osa tätä muutosta.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

21.05.2021

EU:n kestävän kehityksen taksonomia tulee vaikuttamaan kaikkiin yrityksiin

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen ja ilmaston lämpenemisen hillitseminen 1,5 asteeseen vaatii koko talouden uudelleenrakentamista, massiivisia investointeja sekä muutoksia totuttuihin toimintatapoihin. Ilmastotavoitteet ja hiilikädenjälkiajattelu valuvatkin nyt rivakasti niin yritysten investointeihin, liiketoiminnan tuomaan arvologiikkaan kuin raportointiinkin.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

23.04.2021

Datasta lisäkierroksia kiertotalouteen

Digitaaliset kaksoset, sisäänrakennettu äly ja lohkoketjuteknologia: rakentuuko näistä tulevaisuuden kiertotalous? Monissa yrityksissä tiedolla johtaminen on jo arkipäivää. Jatkossa digitalisaatiota ja dataa on mahdollisuus hyödyntää entistä monipuolisemmin myös tulevaisuuden kiertotalouden rakentamiseen.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

23.02.2021

Kuka johtaa yrityksen vastuullisuutta?

Johtaako yrityksesi vastuullisuutta sidosryhmien tarpeet ja niihin reagointi? Vai kenties yhdessä sidosryhmien vaatimusten pohjalle rakennettu strategia ja tiekartta vastuullisen liiketoiminnan saavuttamiseen?

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

11.11.2020

Ilmastonmuutos on uhka ja mahdollisuus

Kestävä kehitys ei ole kannattavan liiketoiminnan este eikä vastuullisuus korulauseita, joilla yritys kaunistelee julkisuuskuvaansa. Yritykset ovat vastuullisia siksi, että se on pian ainoa tapa toteuttaa kannattavaa liiketoimintaa. Ilmastokriisin kääntäminen mahdollisuudeksi edellyttää kuitenkin yrityksiltä koko liiketoimintastrategian uudelleenarviointia.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

29.04.2020

Datasta lisäkierroksia kiertotalouteen

Kiertotalouden tavoitteena on entistä viisaampi materiaalien käyttö. Ei siis ole ihme, että kysyntä näille ratkaisuille kasvaa koko ajan. Samaan aikaan kasvaa vauhdilla myös erilaisen datan määrä. Kiertotaloudessa datan avulla syvennetään ymmärrystä resurssien käytöstä. Kriittistä on se, miten yritykset voivat muuttaa tämän mahdollisuuden liiketoiminnaksi.

Lue blogi

Yleinen

Tuomas Raivio

19.03.2020

Miksi olemme aina askeleen jäljessä?

Kirjassaan Factfulness Hans Rosling toteaa moneen kertaan, ettei ihminen pysty ymmärtämään eksponentiaalisen kasvun todellisuutta. Jälleen kerran Rosling oli oikeassa, kun koronaviruksen tartuntaherkkyys ja -nopeus tuottivat eksponentiaalisen yhtälön ja yllättivät päätöksentekijät Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomi on koronaviruksen leviämisen suhteen Euroopan viimeisten maiden joukossa. Tästäkin huolimatta leviämisen hidastamistoimet olivat myöhästyä – eksponentiaalinen kasvu on rajua.

Lue blogi

Yleinen

Laura Ylimäki

19.03.2020

Etätyöt tulivat – työ turvallisemman ja puhtaamman maailman puolesta jatkuu

Koronatilanteen takia päätimme siirtyä Gaiassa täysin etätöihin. Seuraavana päivänä päätöksestä olimme kaikki kotikonttoreissamme työn ääressä. Arki muuttui kaikilla, mutta töiden tekeminen jatkui - lähes ennallaan, ja melko saumattomasti. Yhteisiin aamupalavereihin on ollut tähänkin asti mahdollisuus liittyä linjoja pitkin vaikkapa työmatkan varrelta. Päiväkahvihetket muuttuivat virtuaalisiksi kuulumisten vaihdoiksi yhteisillä etäkahvihetkillä ja Teams-viestit kulkevat sujuvasti sekä yhteisillä kanavilla että suoraan kollegalta kollegalle. Esihenkilöt kuljettivat näyttöjä, näppäimistöjä ja hiiriä koteihin.

Lue blogi

Yleinen

Tuomas Raivio

19.03.2020

Kansalaisyhteiskunta on nyt tauolla ja sen toipuminen vie aikaa

Koronapandemia on nopeasti konkretisoinut kansalaisyhteiskunnan vaikutuksen arkeemme, kun esimerkiksi harrastustoiminta ja vierailut vanhustentaloissa on peruttu. Pandemian torjuminen on akuuttia, mutta tauolla olevan kansalaisyhteiskunnan toiminta on välttämätöntä kriisin jälkeen. Säätiöiden tarjoama rahoitus on tärkeää ja pitää kansalaisyhteiskuntaa pystyssä. Nyt tarvitaan apua myös muilta.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

03.02.2020

Energiahankkeiden luvituksessa osaaminen ja ennakointi ovat valtteja

Selvitimme Gaiassa valtioneuvostolle uusiutuvan energian lupamenettelyjen sujuvuutta. Työssä huomasimme, että uusiutuvan energian hankkeet voivat vaatia jopa yli parikymmentä erilaista hallinnollista lupaa tai viranomaismenettelyä. Mikään yksittäisistä luvista tai menettelyistä ei kuitenkaan itsessään vaikuta turhalta. Hyvällä suunnittelulla, asiantuntija-avulla ja ennakkoneuvotteluilla prosessi etenee sujuvasti.

Lue blogi

Yleinen

Mari Saario

31.12.2019

Mitä Finnpulp-ratkaisusta voidaan oppia?

Kun Finnpulpin sellutehtaan ympäristölupa kaatui KHO:ssa, käynnistyi vilkas keskustelu päätöksen vaikutuksista elinkeinoelämään, vesistöjensuojeluun ja investointeihin. Keskustelun laajuus osoittaa, kuinka yhteiskunnallisesti tärkeitä vesistömme ovat ja miten monelle toimijalle niiden hyvä tila on merkityksellinen. Vaikuttaa siltä, että hankkeiden vesistövaikutusten arviointiin ja vuoropuheluun tarvitaan jatkossa yhteinen, uusi toimintamalli.

Lue blogi

Yleinen

Anna Laine

05.12.2019

Qué tal Madrid – mitä Madridin ilmastokokouksesta voidaan odottaa?

Parhaillaan Madridissa käynnissä olevassa YK:n ilmastokokouksessa (COP-25) etsitään sopua viimeisiin aukioleviin kysymyksiin ennen Pariisin sopimuksen käynnistymistä ensi vuoden alussa. Merkittävimpänä pöydällä on kansainvälisiin markkinamekanismeihin liittyvät säännöt, jotka ovat keskeisimpiä yritysten toimintaan liittyviä osia Pariisin sopimuksessa.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

28.10.2019

Uravarjostamassa Gaiassa – mitä minulle selvisi?

Uravarjostamassa Gaiassa – mitä minulle selvisi? Olin uravarjostamassa Gaiassa yhden päivän ajan. Uravarjostaminen on lukiossani Herttoniemen yhteiskoulussa tapana toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

10.10.2019

Hiilineutraalisuus – kuinka se muutos tehdään?

Parin viikon takaisessa tekstissäni ilmaisin huolestumiseni siitä, miten vähän keskustelua käymme ympäristömuutosten vaikutuksista yritysten liiketoimintaympäristöön ja millaisia riskejä ja mahdollisuuksia ympäristömuutokset aiheuttavat yrityksille. Aihepiiriä on viime aikoina puitu mediassa myös toisesta, poliittisesta näkökulmasta.

Lue blogi

Yleinen

Kaisa Hietala

19.09.2019

Paras löytyi läheltä – tämän vuoksi valitsin Gaian

Pohdin konsultointia, tutustuin lukuisiin konsulttiyhtiöihin eri maissa ja paras löytyi läheltä. Vaikka Gaia näyttää pienehköltä suomalaisyritykseltä, se toimii aidosti globaalisti ja sen sisältä löytyy uskomaton määrä eri alojen osaamista. Vastaavaa yhdistelmää ei löydy edes suurista kansainvälisistä alan yrityksistä.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

16.05.2019

Katriina Juntunen Gaian hallitukseen

Vuosi 2018 oli tärkeä ja onnistunut vuosi. Sen lisäksi, että Gaian organisaatio uudistettiin, Gaialla oli yli 200 asiakasta ja kestävä liiketoimintakonsultointi kasvoi voimakkaasti. Vuonna 2019 Gaia on entistä kestävämpi ja valmis kasvuun. Katriina Juntunen tuo Gaiaan lisää erityisesti muutosjohtamisen osaamista. Näin Gaia kasvattaa entisestään palveluidensa vaikuttavuutta.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

04.03.2019

Vastuullisuus on valttikortti kasvuun ja parempaan bisnekseen

Vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa. Väitteen osoittavat todeksi useat viimeaikaiset tutkimukset ja kirjoitukset. Muun muassa Financial Timesissä ja Harvard Business Review:ssä nostetut tutkimukset osoittavat, että pitkällä aikavälillä vastuullisuus tuottaa kannattavuutta ja kasvua – sekä minimoimalla riskejä että luomalla avauksia oikeasti uudelle liiketoiminnalle.

Lue blogi

Yleinen

Jonas Alam

05.10.2018

Miten vastuullisuus voitaisiin huomioida tuotesuunnittelussa?

Gaian Jonas Alam ja Finlaysonin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala käväisivät Aalto Design Factoryssä vastaamassa suunnittelun, liiketoiminnan ja insinööritaitoja yhdistelevän Aaltonaut-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin tuotteiden vastuullisuudesta.

Lue blogi

Yleinen

Tuomas Raivio

08.03.2018

Kaasuautot pysäköintiluolassa – ok vai ei?

Yleisimmin kaasuauto on tavallinen bensiinikäyttöinen auto, jossa on lisävarusteena kaksoispolttoainejärjestelmä ja tällöin yhteistoimintasädekin on jopa 1 500 kilometriä. Tankkausasemien verkosto myös kasvaa koko ajan. Kaasuautomalleja on jo tarjolla useita, ja käytännössä kaikkiin autoihin voi myös jälkiasentaa kaasusäiliön.

Lue blogi

Yleinen

Pasi Rinne

18.12.2017

Hiilineutraali Gaia

Gaian ilmasto-ohjelman mukaisesti mittaamme tarkasti ilmastovaikutuksemme, vähennämme päästöjämme mm. minimoimalla lentomatkustamista ja käyttämällä ympäristöystävällisiä ja kestäviä tuotteita. Etsimme kaiken aikaa uusia keinoja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Kompensoimme sen osuuden ilmastojalanjäljestämme, jota emme pysty itse pienentämään. Kompensointi toteutetaan investoimalla muualla toteutettavaan puhtaan energian ilmastohankkeeseen, jossa saadaan aikaan vastaava ilmastopäästöjen väheneminen.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

12.12.2017

Nettovaikutukset ovat arvonluonnin ydin (englanniksi)

Through the concept of net impact companies can see the core of their value creation and develop a lasting and sustainable competitive advantage. In the future, investors, clients and stakeholders are going to expect a clearly assessed net impact from all companies. From 2016 onwards impact valuation has been included in criteria for Dow Jones Sustainability Index.

Lue blogi

Yleinen

Pasi Rinne

09.05.2017

Keväthangilla talvien puolesta

Kansainvälinen ilmastoliike halua herättää talviurheilukansan ilmastotietoisuuteen ja edustaa talvilajien ystäviä ilmastokeskustelussa. Pari hiihtokautta sitten Suomeen rantautunut Protect Our Winters -liike (POW) järjesti vappuviikonloppuna ilmastomarssin Pyhällä. Myös gaialaisia oli mukana hiihtämässä järjestön ilmastotyötä näkyväksi.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

31.03.2017

Kuluttaja energiamurroksessa

Gaian tekemä graafi tuo näkökulman kuluttajan energiamurrokseen. Kilpailu energiasektorilla tulee kovenemaan. Uudet toimintamallit ja palvelualustat tulevat haastamaan perinteisen tavan tuottaa, myydä ja kuluttaa energiaa. Kuluttajan ja tuottajan roolit häilyvät.

Lue blogi

Yleinen

Juha Vanhanen

14.02.2017

Voittaja tekee vaikutuksen

Gaia on ollut mukana hankkeessa, jossa tarkasteltiin Elisan tarjoaman digitaalisen terveydenhuollon palvelun yhteiskunnallisia vaikutuksia talouden, ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tapaustutkimus koski astman diagnosoinnin etämittauksen vaikutuksia perusterveydenhuollon hoitoketjussa Hämeenlinnassa – millaisia hyötyjä tai haittoja etämittauksesta koituu perinteiseen toimintamalliin verrattuna ja mihin ne kohdistuvat.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

14.10.2016

Sharing is caring – Gaia lanseerasi avoimien webinaarien sarjan (englanniksi)

Last Friday Gaia organised an open, 1-hour long webinar on practical tools for circular economy. The idea was to share Gaia’s knowledge and gathered information about the hot topics in sustainable business. This was the first time Gaia posted an open invitation to a webinar online. Invitations were sent via our social media channels, LinkedIn and Twitter, and our newsletter.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

13.10.2016

Suomalainen vesiosaaminen kiinnostaa Yhdysvaltain länsirannikolla

Veteen liittyvien ratkaisujen kysyntä kasvaa voimakkaasti globaaleilla markkinoilla. Veden niukkuus ja kilpailu rajallisista resursseista ovat antamassa tilaa uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiselle ja kaupallistamiselle. Vastaavat tarpeet ovat kaikilla markkinoilla, mutta Yhdysvaltain länsirannikolla ne ovat veden niukkuudesta ja yritysten edelläkävijyydestä johtuen erityisen ajankohtaisia.

Lue blogi

Yleinen

Pasi Rinne

23.08.2016

Tekeekö stressi meistä vahvempia? (englanniksi)

It is a good moment to reflect the risks of stress. “People who are passionate about their work are the type of people wo usually get most exhausted at work, tells Mia Jokineva in Kauppalehti (in Finnish, Kauppalehti, August 16, 2016).

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

09.06.2016

Makumatkalla kestävämpään nykyisyyteen

Alkon viinihyllylle mennessäsi varmasti usein mietit, mikä viini sopisi illalla kokkaamaasi aterian kyytipojaksi. Valinta voi olla usein helppo kalan tai lihan suhteen, mutta osaisitko valita pitkäripaisen hyllyltä sopivan viinin myös hyönteisillalliselle?

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

20.04.2015

Resurssitehokkuudessa kaikki voittavat

Resurssitehokkuus on numeropeliä. Yhden prosentin hukka voi tuntua pieneltä, mutta kun sen suhteuttaa kokonaistuotantolukuihin ja materiaalikustannuksiin, voi katteesta kadota merkittävä osa.

Lue blogi

Yleinen

Pasi Rinne

26.01.2015

Raha ratkaisee kiertotaloudessakin

Julkisen ja yksityisen sektorin on nopeasti astuttava ulos poteroistaan, jotta Suomen mahdollisuudet kiertotalousbisneksessä eivät valu hukkaan.

Lue blogi

Yleinen

Tuomas Raivio

12.03.2014

Liikenneturvallisuusongelma vai asenneongelma?

Suomi on liikenneturvallisuudessa EU:n keskitasoa, ja liikennekuolemien väheneminen on ollut meillä selvästi hitaampaa kuin muissa Pohjoismaissa. Tavoitteen – liikennekuolemien ja loukkaantumisten vähentämisen – toteutuminen on epävarmaa.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

26.02.2014

Olemmeko valmiita lisääntyvään epätasa-arvoisuuteen? (englanniksi)

The warming climate will not only affect our environment but also our means of living. Climate change causes tangible changes in the food we eat, products we use and places where we live and work. The changes won’t treat us equally but will instead increase the inequality within societies.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

02.02.2012

A Time for ‘Thought Leadership’ on Sustainable Development (engalnniksi)

My favourite definition of sustainable development is “living on the Earth as if we intended to stay”. This neatly implies that we need a kind of development that benefits everyone both now and in the future. As such, it must be equitable and effective but also friendly to the ecosystems and biodiversity that give us food and water, security and satisfaction.

Lue blogi

Yleinen

Gaian toimitus

04.12.2009

Vesijalanjälki on jalanjälkiperheen nuorin jäsen

Suomen vesijalanjäljestä melkein puolet on piilovettä – muualla valmistettujen tuotteiden matkassa kulkevaa salaista tuontitavaraa. Vaikka Suomessa vettä riittää, emme siis olekaan niin vesiekologisia kuin luulimme! Vesijalanjälki tarjoaa tärkeitä uusia keinoja tunnistaa ja pienentää ympäristövaikutuksia.

Lue blogi

Yleinen

Pasi Rinne

04.12.2009

Hillitse päästöjä – hallitse säästöjä

Kustannustietoinen ilmastotoiminta on pop. Tarkasti tehty päästölaskenta auttaa suunnittelemaan päästöjen vähennyksiä, joilla voi leikata roimasti yrityksen operatiivisia kustannuksia.

Lue blogi

Yleinen

Pasi Rinne

05.10.2009

Maailmanloppuun 25 vuotta

Sri Lankan ympäristöministerin huoneessa oli kuumaa ja ahdasta keväällä 2005 tavatessani ensi kerran Julian Caldecottin, englantilaisen ympäristötutkijan. Nelisenkymmentä asiantuntijaa oli Julianin kanssa kartoittanut kilometri kilometriltä tsunamin aiheuttamia ympäristötuhoja Sri Lankan rannikolla. He raportoivat, että yli 60 000 juomavesikaivoa oli saastunut, suuri osa rannikkoalueen vesijohtojärjestelmästä rikkoutunut ja veden levittämät yhdyskunta- ja teollisuusjätteet aiheuttivat terveysongelmia.

Lue blogi

Yleinen

Juan Gollan

02.09.2009

Hyvin suunnitellusta etätyöstä merkittäviä etuja (englanniksi)

Working patterns are changing. Strive towards higher productivity, effectiveness and profits coupled with technological development, digitalisation and globalisation are creating a new momentum for distance work. Working on line from airports, clients’ office, home or holiday houses is a reality in many parts of the world.

Lue blogi

Yleinen

Pasi Rinne

05.08.2008

Itämeren viimeinen turska

Gaia järjesti Ruotsin Visbyssä Ruotsin ulkoministeriön kehitys- ja lähialueyhteistyöyksiön, Kalmarin yliopiston, IUCN:n ja Itämeri-säätiön kanssa seminaarin, joka käsitteli kalastuksen taloudellisia vaikutuksia. Seminaari päätyi historialliseen yhteisymmärrykseen siitä, että kalastuslupia pitää pienentää heti, ja kalastuspolitiikassa on otettava huomioon sen vastuu kalakannoista pidemmällä aikavälillä. Kalastusrajoitukset voivat vaikuttaa myönteisesti paitsi kalakantojen suotuisaan kehitykseen myös Itämeren rehevöitymiskehityksen hidastumiseen.

Lue blogi