Energia

Gaian toimitus

04.11.2021

Missä jäteveden lämpö kannattaa ottaa talteen?

Kannattaako jätevedestä ottaa talteen lämpöä kiinteistöllä vai jossain muualla? Tämä kysymys askarruttaa Suomessa ja maailmalla, kun energiaa ja luonnonvaroja pyritään käyttämään yhä fiksummin ja säästeliäämmin.

Lue blogi

Energia

Kaisa Hietala

07.12.2020

Uusi aktivismi tuo vastuullisuuden yrityksen strategian ytimeen

Tänään on uutisoitu, että aktivistisijoittaja Engine No. 1 on ryhtynyt toimiin energiayhtiö Exxon Mobilin uudistamiseksi tukenaan joukko Exxonin merkittäviä institutionaalisia omistajia, kuten Kalifornian osavaltion opettajien eläkerahasto Calstrs.

Lue blogi

Energia

Juha Vanhanen

25.06.2020

Energiaverouudistus mahdollistaisi harppaukset kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Suomessa tehdään nyt tosissaan työtä hiilineutraaliuden eteen. Eri toimialojen kevään ja alkukesän aikana valmistuneet hiilitiekartat ovat osoittaneet, että energiasektorin hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi keskeisimmistä tehtävistä. Etenkin lämmityssektorilla on vielä paljon työtä edessä. Hukkalämpöjen talteenotto ja teollisen mittaluokan lämpöpumppujen hyödyntäminen ovat merkittäviä toimenpiteitä, joiden avulla kaukolämpöjärjestelmät voivat kehittyä hiilineutraaleiksi. Kehitystä voidaan edistää hallitusohjelmassa suunnitelluilla energiaverotuksen uudistuksilla.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

17.09.2019

Nyt eivät pienet toimet enää riitä

Viime aikoina olemme saaneet kuulla erilaisia tutkimustuloksia muun muassa Kansainvälisen ilmastopaneelin IPPC:n ja YK:n kansainvälisen tutkijaryhmän  toimesta siitä, miten ylikulutamme maapallon luonnonvaroja ja saastutamme elinympäristöämme, miten ilmaston muutos etenee nopeutuvalla tahdilla ja että monien eliöiden elinympäristö kaventuu muuttaessamme niiden elinoloja ja maapallon väestö kasvaa ja eriarvoistuu entisestään.

Lue blogi

Energia

Juha Vanhanen

18.06.2019

Kiertotalous valjastaa hukkalämmön hyötykäyttöön

Useilla aloilla edetään juuri nyt vauhdilla kohti kiertotaloutta. Resurssivirtojen yhdistäminen ja sulkeminen muokkaa vakiintuneita toimintatapoja ja avaa yrityksille runsaasti erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue blogi

Energia

Pasi Rinne

13.02.2017

Sähkön tehomarkkinan tarve on syytä selvittää

Euroopan komissio julkaisi marraskuun lopussa mittavan ”energian talvipaketin”. Tammikuussa Ruotsin Energiekommissionen linjasi puolestaan maan energiatavoitteita aina vuoteen 2040 asti. Molemmat raportit nostavat keskeisinä teemoina esille energiamarkkinoiden toimivuuden "energy only" -periaatteella.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

27.01.2016

Aurinkoenergian aikakausi on alkanut

Tulevaisuudessa katto, jonka pinnalla ei ole aurinkopaneeleja, saattaa herättää kummastusta. Aurinkoenergia yleistyy vinhaa vauhtia, ja siitä voivat hyötyä myös yritykset.

Lue blogi

Energia

Pasi Rinne

10.11.2015

Arktinen alue: Bisnesmahdollisuuksia ja haavoittuvaa luontoa (englanniksi)

It is in the Arctic where soft law meets geopolitics, environmental change meets indigenous cultures, and business opportunities and potential access to natural reserves meet extremely vulnerable nature. The enormous opportunities and risks are further complicated by the fact that even if we fight to save the Arctic, the melting ice in the Arctic Sea may not save us. Uncertainty is at the heart of discussions about human activities in the Arctic.

Lue blogi

Energia

Pasi Rinne

06.03.2015

Sadan miljardin euron matka (englanniksi)

The more we know about the speed of climate change, the harder it is to believe that we can cut our emissions fast enough. But it is possible. We can curb climate change.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

18.09.2014

Määrääkö geopolitiikka, millaista sähköä pistorasiasta tulevaisuudessa tulee? (englanniksi)

The recent re-emergence of geopolitics in European energy discussion has taken many by surprise. But has geopolitics really ever left the energy discussion in Europe or have we just ignored traditional geopolitical issues in the face of the current climate discussion or in the heat of solving the euro crisis? Have we been lulled into a partly false sense of security by these past few years of smooth energy cooperation between the EU and Russia and started assuming that all problems were permanently solved?

Lue blogi

Energia

Juha Vanhanen

26.11.2013

Tulevaisuus on energian jakelujärjestelmissä

Energia- ja ilmastokeskustelua pitkään seurattuani olen pannut merkille, että karkeasti 80 % keskustelusta käsittelee energiantuotantoa ja loput 20 % energiankulutusta. Tuskin lainkaan puhutaan siitä, mitä tapahtuu tuotannon ja kulutuksen välillä eli miten varmistetaan, että kulutukseen riittää energiaa juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Väitän, että energian jakelujärjestelmillä on keskeinen merkitys tulevaisuuden vähähiilisessä energiajärjestelmässä.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

02.09.2013

Sähköverkkojen rahoituspaineet otettava haltuun

Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan syyskuun alussa. Laki lisää merkittävästi sähköverkkoyhtiöiden investointitarvetta, sillä se vaatii sähköverkon luotettavuuden huomattavaa parantamista. Tuoreessa laissa on määrätty, ettei jakeluverkon vioittuminen saa aiheuttaa yli kuuden tai asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tunnin sähkökatkoa. Tämä vaatimus on täytettävä vuoden 2028 loppuun mennessä.

Lue blogi

Energia

Juha Vanhanen

27.09.2011

Onko kaukolämmössä älyä?

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Noin 2,6 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpötaloissa. Kaukolämmön menestystarinan jatkuminen edellyttää, että kaukolämpöjärjestelmän älykkyyttä ja joustavuutta parannetaan tulevaisuudessa.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

11.05.2011

Fukushiman ydinturman vaikutus energiamarkkinaan

Uutinen Japanin maanjäristyksestä tunkee perjantain lähienergiapalaveriin kännykän kautta. Pieneltä ruudulta välittyy kuva maasta, joka on tulessa. Viikonlopun mittaan päähuomio vaihtuu maanjäristyksen ja tsunamin katastrofista räjähdyksiin Fukushiman ydinvoimalassa.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

03.05.2010

Kun isoisä ydinvoimalan rakensi

Öljylamppu oli aikansa huippuinnovaatio. Sveitsiläisen Amié Argandin 1780-luvulla kehittämä lamppumalli ratkaisi aiempien öljylamppujen ongelmat. Se valaisi kodit ilman epämiellyttäviä hajuja, tuotti moninkertaisesti enemmän valoa kuin kynttilät ja oli käytössä edullinen. Argandin-lamppu valtasikin nopeasti kansainväliset öljylamppumarkkinat ja vauhditti osaltaan käynnistyvää teollistumista*.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

17.11.2009

Muutosta muuttoon!

Tiedätkö asuntosi energialuokan? Entä hiilijalanjäljen? Minä en, vaikka tiedostankin ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja toiminnan tarpeen. Uutta asuntoa etsiessä on mahdollisuus vaikuttaa – siksi asuntoilmoituksiin on saatava tietoa myös ilmastovaikutuksista.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

24.04.2009

Suomen pitää kiilata energiatehokkuuden kärkimaaksi

Kun Suomessa kauhistellaan ilmastonmuutoksen torjunnan kuluja ja Euroopan unionin ohjausta, monet maat rynnistävät jo energiatehokkuuden markkinoille. Ruotsalaiset lämpöpumput valtaavat Suomenkin markkinoita. Tanskalaiset ajelevat pian kovaa kyytiä maailmankartalle sähköautoillaan. Brittiläiset yritykset vaativat hallitukseltaan ripeämpiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Haluaako Suomi olla mukana laatimassa energiatehokkuuden tiekarttoja?

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

05.11.2008

Maaseudun energia – yksi ratkaisu maailmanlaajuiseen kriisiin? (englanniksi)

Finland and China have something in common. We both need decentralised renewable energy solutions. Global financial crisis and the subsequent economic slow-down pose severe challenges for societies all over the world. It coincides with ongoing food and energy price increases, and their consequent effects on markets and global political instability. Awareness of the fact that we must find ways to reduce radically our dependence of oil and other fossil fuels has been spreading fast. Renewable energy is seen as a crucial part of the solution.

Lue blogi