Energia

Juha Vanhanen

26.11.2013

Tulevaisuus on energian jakelujärjestelmissä

Energia- ja ilmastokeskustelua pitkään seurattuani olen pannut merkille, että karkeasti 80 % keskustelusta käsittelee energiantuotantoa ja loput 20 % energiankulutusta. Tuskin lainkaan puhutaan siitä, mitä tapahtuu tuotannon ja kulutuksen välillä eli miten varmistetaan, että kulutukseen riittää energiaa juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Väitän, että energian jakelujärjestelmillä on keskeinen merkitys tulevaisuuden vähähiilisessä energiajärjestelmässä.

Lue blogi

Energia

Gaian toimitus

02.09.2013

Sähköverkkojen rahoituspaineet otettava haltuun

Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan syyskuun alussa. Laki lisää merkittävästi sähköverkkoyhtiöiden investointitarvetta, sillä se vaatii sähköverkon luotettavuuden huomattavaa parantamista. Tuoreessa laissa on määrätty, ettei jakeluverkon vioittuminen saa aiheuttaa yli kuuden tai asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tunnin sähkökatkoa. Tämä vaatimus on täytettävä vuoden 2028 loppuun mennessä.

Lue blogi

Kehittyvät markkinat

Pasi Rinne

30.05.2013

Tansaniassa tapahtuu (englanniksi)

One of the world’s fastest growing economies with young, growing and urbanizing population. One of the biggest Foreign Direct Investment targets in Africa. Enormous minerals and gas reserves. Enough fertile land to feed a good part of the world…

Lue blogi

Teollisuus

Gaian toimitus

13.03.2013

Huomisen raaka-aineet määritellään tänään (englanniksi)

Raw material markets have shown a high degree of volatility in the recent years. Those who want to secure their future are shifting to side stream and waste feedstock wherever possible. The time to act is now when they are still available and abundant.

Lue blogi