Energy

Juha Vanhanen

26.11.2013

The key to low-carbon future lies in energy distribution systems

Having followed the discussion on energy and climate issues for a long time, I have noticed that roughly 80 % of the discussion focuses on energy production and the remaining 20 % on energy consumption. Almost nobody talks about what happens between the production and the consumption, that is, how we can ensure that we have enough energy to consume precisely at the time when we need it. In my opinion, energy distribution systems will play a key role in the future low-carbon economy.

Read blog

Energy

Gaia pressroom

02.09.2013

Investment pressure on electrical grids calls for swift action (in Finnish)

Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan syyskuun alussa. Laki lisää merkittävästi sähköverkkoyhtiöiden investointitarvetta, sillä se vaatii sähköverkon luotettavuuden huomattavaa parantamista. Tuoreessa laissa on määrätty, ettei jakeluverkon vioittuminen saa aiheuttaa yli kuuden tai asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tunnin sähkökatkoa. Tämä vaatimus on täytettävä vuoden 2028 loppuun mennessä.

Read blog

Developing Markets

Pasi Rinne

30.05.2013

Tanzania – a place to be

One of the world’s fastest growing economies with young, growing and urbanizing population. One of the biggest Foreign Direct Investment targets in Africa. Enormous minerals and gas reserves. Enough fertile land to feed a good part of the world…

Read blog