Gaia news | 14.09.2009

Carbon Neutral Gaia

Gaia has received a carbon neutral certificate for compensating its Green House Gas (GHG) emissions produced by its operations during 2008.

Read more

Gaia news | 31.08.2009

Distance work reduces costs and emissions

A new study, carried out for the United Nations, shows that potential benefits from distance work include cost savings and time efficiency as well as cuts in greenhouse gas emissions from commuting and office operation. The project identified a great interest and preparedness among staff and very few technological improvements would be required to enable more work from distance. Gaia provided expert services to the study.

Read more

Gaia news | 25.08.2009

Gaia’s new study: Risk management of water supply is of varying quality in Finland (in Finnish)

Gaian laatiman Virike-hankkeen loppuselvityksen mukaan vesihuollon riskienhallinta vaihtelee Suomessa huomattavasti. Raakavesilähteiden, vesihuoltolaitosten ja kiinteistöjen vesilaitteistojen riskienhallinnan yleistaso on välttävä tai korkeintaan tyydyttävä. Selvitys osoittaa, että riskejä voidaan hallita esimerkiksi seuraamalla huolellisesti maankäyttö- ja rakennuslakia sekä rakentamismääräyskokoelmaa D1.

Read more

Gaia news | 24.08.2009

Carbon emissions created by the FINWAY event now offset

The carbon emissions caused by the FINWAY event are now offset by a wind power project in China. With the help of Gaia’s expertise, the FINWAY event, which gathered Finnish and French business and design professional to Finland in June, is now carbon neutral.

Read more

Gaia news | 08.06.2009

Gaia Screener tool for chemical hazard, risk and compliance assessment launched (in Finnish)

Gaia Consulting on kehittänyt yhdessä globaalien kemikaalivalmistajien ja kemikaaleja käyttävien yritysten kanssa uuden työkalun kemikaalien riskienhallintaan. Gaia Screener -työkalun avulla voidaan arvioida kemikaalien aiheuttamia vaaroja ja riskejä. Samalla varmistetaan, että riskienhallinta kohdistuu oikeisiin kohtiin ja että kemikaalien käyttö on Euroopan unionin REACH-vaatimusten mukaista. Työkalu sopii kaikille yrityksille, jotka käyttävät kemikaaleja.

Read more

Gaia news | 02.06.2009

FINWAY event combines technology, design and respect for nature – Gaia makes the event carbon free (Press release)

A group of leading Finnish and French business and design professionals will get together in June 14th–16th in Helsinki. The aim of the FINWAY event is to create synergies and in-depth learning among the delegates in order to find ways to combine key elements of business today. With the help of Gaia’s expertise, the FINWAY event will be completely carbon free.

Read more

Gaia news | 01.06.2009

Scientific research in Finland has become more international

Academy of Finland published today a report on the internationalisation of Finnish scientific research. According to the report, international engagement in Finnish research has increased considerably over the past decades. Gaia completed a part of the study on the recent trends of the internationalization of scientific research in Finland.

Read more

Gaia news | 04.05.2009

Gaia prepares the Finnish vehicle strategy 2015 (in Finnish)

Liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) ja Ajoneuvohallintokeskukselle (AKE) tehdyn valmistelutyön tavoitteina oli määrittää Suomen ajoneuvosektorin keskeiset suuntaviivat ja tavoitteet vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi tunnistettiin toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi, arvioitiin toimenpiteiden toteutettavuutta sekä tunnistettiin mittareita tavoitteiden toteutumiselle. Valmistelutyön tulosten pohjalta LVM muodostaa virallisen ajoneuvostrategiansa.

Read more

Gaia news | 28.04.2009

An ambitious international climate regime can be achieved

Gaia launched a new report on the challenges and potentials of the Clean Development Mechanism (CDM) today at Geneva, in an international UNCTAD Expert Meeting. The report shows that a common understanding of the expected role of CDM could significantly contribute to building an ambitious international climate regime for tomorrow.

Read more

Gaia news | 28.04.2009

Gaia’s new publication: Sustainability of building must be developed in Finland (in Finnish)

Rakennusyhtiö Peabin* tilaama ja Gaian laatima selvitys toimitilarakentamisesta osoittaa, että kestävä rakentaminen tarjoaa merkittäviä etuja omistajille, sijoittajille, käyttäjille ja ilmastolle. Erityisesti energiatehokkuus tarjoaa kustannustehokkaita tapoja torjua ilmastonmuutosta rakennusalalla. Tänään Helsingissä julkistettu yhteenveto haastaa kestävän rakentamisen esteiden poistamiseen mukaan sijoittajat, toimitilojen omistajat ja käyttäjät, rakennusyhtiöt, kunnat ja valtion.

Read more

Gaia news | 24.04.2009

Finland can learn from the leading countries in energy efficiency (in Finnish)

Sitra julkisti tänään Gaian laatiman energiatehokkuuden tulevaisuutta luotaavan raportin. Kansainvälinen vertailuselvitys Energiatehokkuus kansainvälisesti kertoo esimerkein maailmalla vallitsevasta kehittämisvauhdista ja osoittaa, että Suomen kannattaa edistää energiatehokkuutta luomalla markkinamekanismeja ja ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja pysyäkseen kehityksessä mukana.

Read more

Gaia news | 30.03.2009

VISION Era-Net Conference “Knowledge Strategies for the European Innovation Economy” in Helsinki

VISION Era-Net is a collaborative network of nationally leading European innovation policy agencies who seek to coordinate European research on innovation and technology and improve the utilization of research and evaluation intelligence in policy making. As its final event, VISION Era-Net organized an international research policy conference in Helsinki on March 30-31st to map state of the art and future directions in innovation policy intelligence and research.

Read more

Gaia news | 27.02.2009

Significant climate project starting in China (in Finnish)

Suomi ja kiinalainen ympäristöalan yritys allekirjoittivat tänään Pekingissä sopimuksen uusiutuvan energian hankkeesta. Suomi ostaa kiinalaiselta Beijing Hebayi Ecological Energy Development Co Ltd -nimiseltä yritykseltä hankkeesta syntyviä kasvihuonekaasujen päästövähenemiä. Hunanin maakunnassa toteuttava biokaasuhanke edistää kestävää kehitystä usealla tavalla.

Read more

Gaia news | 30.01.2009

Proposal for national strategy on safety and security research published (in Finnish)

Esitys turvallisuustutkimuksen kansalliseksi strategiaksi julkistettiin tänään Helsingissä. Se määrittelee turvallisuustutkimuksen painopisteitä sekä korostaa tutkimuksen koordinaatiotarvetta ja vaikuttavuuden seuraamista. Strategia edistää poikkihallinnollista turvallisuustutkimusyhteistyötä, ohjaa tutkimuksen muotoja sekä auttaa kohdistamaan voimavaroja tarkoituksenmukaisesti ja hyödyntämään tutkimustuloksia.

Read more