Miltä Sodankylän tulevaisuus näyttää elinkeinonharjoittajien mielestä?

Gaia Consulting Oy toteuttaa AA Sakatti Mining Oy:n toimeksiannosta arvion mahdollisen kaivoshankkeen aluetaloudellisista vaikutuksista. Työn tarkoituksena on havainnollistaa Sakatin kaivoshankkeen toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen taloudellisia vaikutuksia Sodankylässä (kuntatalous, yritykset, palkansaajat) sekä muualla Lapissa ja Suomessa.

Toimeksiannossa tehtävä arvio perustuu elinkeinoharjoittajien näkemykseen oman liiketoiminnan kehittymisestä. Samalla hanke tuottaa tietoa kaivostoiminnan sekä muiden olennaisten elinkeinojen aluetaloudellisista vaikutuksista alueella nyt ja lähitulevaisuudessa. Arviointiin osallistuminen sekä sen tulokset antavat yrityksille välineitä tulevaisuuden näkymien tarkasteluun ja pitkän aikavälin strategioiden tekemiseen.

Elinkeinonharjoittajien antamia aineistoja käsitellään luottamuksellisesti. Arvioinnin tuloksissa ei ilmoiteta yksittäisen toimijan vastauksia vaan tulokset esitetään toimialakohtaisesti.

 Elinkeinonharjoittajien kysely on nyt suljettu – kiitos osallistumisesta!

Mikäli haluat vielä antaa kommentteja ja osallistua arvioinnin tekemiseen, olethan rohkeasti yhteydessä Gaiaan (Jonas Alam, jonas.alam@gaia.fi, 050 326 8227).

Lisätietoja aluetaloudellisesta arvioinnista: Pasi Rinne (pasi.rinne@gaia.fi) ja Piia Pessala (piia.pessala@gaia.fi)

Gaia on riippumaton kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiö. Autamme asiakkaitamme tekemään maailmasta puhtaampaa ja turvallisempaa. Vastuullinen liiketoiminta on tehokkuutta, riskien hallintaa sekä uusia mahdollisuuksia. Gaian aluetalousvaikutusten arviointityö on osa AA Sakatti Mining Oy:n ympäristövaikutusten arviointia (YVA). YVA:sta vastaa Finnish Consulting Group, joka koordinoi YVA:n eri alueita. Gaia raportoi työstään kuitenkin suoraan AA Sakatti Mining Oy:lle.

 

Arvioinnin skenaariot ja oletukset

Arvioinnissa mallinnetaan Sodankylän talouden nykytila (toteutunut vuosi 2017) sekä arvio talouden kehittymisestä vuosina 2018–2053. Kyselyssä käytetään kahta erilaista teoreettista ja yksinkertaistettua skenaariota:

Skenaario A: Oletetaan, että Sakatin kaivoshanketta ei toteuteta, vaan suunnittelu- ja luvitusvaihe päättyy vuonna 2023. Samaan aikaan oletetaan, että Boliden Kevitsan tuotanto päättyy vuonna 2032.

Skenaario B: Oletetaan, että Sakatin kaivoksen rakentamistyöt alkavat vuonna 2030 ja kestävät kolme vuotta. Sen jälkeen kaivos on toiminnassa vuodet 2033–2052, minkä jälkeen on yhden vuoden kestävä sulkemisvaihe. Oletetaan myös, että Boliden Kevitsan tuotanto päättyy vuonna 2040.

Kyselyssä käytettävien kahden skenaarion lisäksi Gaia tuottaa laskennallisesi skenaarion C, jossa oletetaan, että Sakatin kaivoshanke toteutetaan (kuten skenaariossa B) ja Boliden Kevitsan tuotanto päättyy vuonna 2032 (kuten skenaariossa A).

Skenaarioissa käytettävät vuosiluvut pohjautuvat tämän hetken arvioihin kaivostoiminnan vaiheistuksista. Niitä on kuitenkin yksinkertaistettu arviointia varten, sillä todellisuudessa kaivostoiminnan eri vaiheet etenevät usein limittäin. Esimerkiksi Sakatin tämän hetken arvion mukaan tuotannon käynnistys tapahtuu samanaikaisesti rakentamisen kanssa ja kaivos on täydessä tuotannossa vuodet 2033-2052.

Lisää tietoa arvioinnista sekä kaivoshankkeen oletetusta aikataulusta sekä muista arvioinnin oletuksista ja lähtökohdista:

 

Tietoa kyselyyn vastaamisesta

Kyselyyn saavat osallistua kaikki halukkaat sodankyläläiset elinkeinonharjoittajat. Kyselyyn vastaaminen edellyttää vuoden 2017 toteutuneiden taloustietojen kertomista sekä oman yrityksen talouden kehittymisen arviointia vuosina 2018–2053 kahdessa skenaariossa. Lisäksi yritykset voivat halutessaan arvioida oman yrityksen toimialan kehitystä Sodankylässä. On muistettava, että pitkälle tulevaisuuteen ulottuvien lukujen ei voida olettaa olevan tarkkaa tietoa tulevasta, vaan kyse on aina arviosta. 

Arviot pyydetään pääasiassa lukuina (euroina tai prosentteina). Kyselyn täyttäminen edellyttää siten pohdintaa oman yrityksen tulevaisuuden näkymistä kassavirran tulojen ja menojen sekä työvoiman osalta, mihin kannattaa varata jonkin verran aikaa. Varsinaisen kyselyn täyttäminen pakollisilta osin vie arviolta 10–30 min.

Vuosien 2018 ja 2019 osalta pyydämme arvioimaan yrityksenne kehityskulkuja vuosi kerrallaan. Sen jälkeen arvioinnissa siirrytään Sakatin ja Kevitsan elinkaarien vaiheita mukaileviin ajanjaksoihin, joissa riittää keskimääräinen vuosiarvio.

Yhteenveto ajanjaksoista ja niihin liittyvistä Sakatin ja Kevitsan oletetuista elinkaaren vaiheista on esitetty alla.

Kummankin toimijan arvioimien vuosittaisten kulujen keskiarvot skenaarioiden mukaisille ajanjaksoille on esitetty alla summapylväinä.

Skenaario A

Skenaario B

Yleisiä ohjeita kyselyn täyttämiseen:

  • Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä (*). Muihin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista.
  • Jos yritykselläsi on toimintaa myös Sodankylän ulkopuolella, tässä kyselyssä tulee vastata kysymyksiin vain Sodankylässä tapahtuvan yritystoiminnan osalta.
  • Jos yrityksen tilikausi ei ole kalenterivuosi, voi yritys vastata vuotta 2017 koskeviin kysymyksiin myös vuonna 2017 päättyneen tilikauden lukujen perusteella.
  • Myös toiminnan aloittamista suunnittelevat yritykset voivat täyttää kyselyn. Tällöin yritys voi merkitä arvon "0" niiden vuosien kohdalle, joina yrityksellä ei vielä ole toimintaa (esim. vuoden 2017 liikevaihto olisi 0).
  • Kysymyksiin, joissa pyydetään arvioimaan lukuja euroissa vuosille 2018–2053, tulee vastata vuoden 2018 rahan reaalisessa arvossa. Tämä tarkoittaa, että inflaatiosta eli rahan arvon laskusta johtuvaa rahamäärien muutosta ei huomioida.
  • Yritysten on osallistuttava kyselyyn omalla nimellään, mutta yrityskohtaisia tietoja ei julkaista hankkeen loppuraportissa eikä muutenkaan jaeta Gaia Consulting Oy:n hanketiimin ulkopuolelle.

Kiitos osallistumisestasi!