Gaia News 2009

16.12.2009 Gaia’s Christmas greeting this year for the children of Kibera

This year, Gaia has donated funds reserved for Christmas greetings to the children of Kibera in Kenya.

Read more


04.12.2009 Nokia Siemens Networks’ IT Unit calculated its carbon footprint

With the support of Gaia’s carbon management expertise, Nokia Siemens Networks’ IT Unit is now aware of its climate impact, and aims at delivering ambitious reductions in its carbon dioxide emissions.

Read more


10.11.2009 The review of the state and quality of scientific research in Finland (in Finnish)

Suomen Akatemian tänään julkistama arvio Suomen tieteen tilasta ja tasosta osoittaa merkkejä kehityksen notkahtamisesta.

Read more


05.11.2009 Partnership towards sustainable initiatives at the United Nations

Gaia and ZOI Net launched a partnership dedicated to assist the UN agencies towards climate neutrality and environmental sustainability today in Geneva, Switzerland.

Read more


15.10.2009 Climate mainstreaming improves the effectiveness of development cooperation

A recent study by Gaia highlights several opportunities for ensuring that climate variability and change do not threaten the outcomes of Finnish development activities in the field.

Read more


12.10.2009 REACH provides business opportunities for service companies (in Finnish)

Gaian selvityksen mukaan Euroopan unionin REACH-asetus on luonut uusia markkinoita palveluille, jotka liittyvät esimerkiksi strategiseen konsultointiin, tiedonhallintaan sekä erilaisiin teknisiin ja tieteellisiin palveluihin.

Read more


07.10.2009 The city of Kouvola responsible for 1,7% of Finland's carbon footprint (in Finnish)

Kouvolassa julkaistu Gaian tekemä selvitys kertoo, että Kouvolan kaupungin hiilijalanjälki on suunnilleen yhtä suuri kuin Suomen asukkailla keskimäärin.

Read more


05.10.2009 Seminar and a new book by Julian Caldecott: The global water crisis needs solutions

Finnish know-how can play a significant role in solving the water crisis that is threatening the world, was concluded today at an international seminar in Helsinki.

Read more


14.09.2009 Carbon Neutral Gaia

Gaia has received a carbon neutral certificate for compensating its Green House Gas (GHG) emissions produced by its operations during 2008.

Read more


08.09.2009 Gaia's new study: the birth of the Finnish climate business cluster (in Finnish)

Tekesin ilmasto-ohjelmat ovat onnistuneesti auttaneet suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin syntyä.

Read more


01.09.2009 Gaia’s new study: Forest industry’s sludge and reject fractions have a strong bioenergy potential

Bioenergy can be successfully produced from forest industry’s low value side streams such as sludge and reject fractions, shows a new study carried out by Gaia.

Read more


31.08.2009 Distance work reduces costs and emissions

A new study, carried out for the United Nations, shows that potential benefits from distance work include cost savings and time efficiency as well as cuts in greenhouse gas emissions from commuting and office operation. The project identified a great interest and preparedness among staff and very few technological improvements would be required to enable more work from distance. Gaia provided expert services to the study.

Read more


25.08.2009 Gaia's new study: Risk management of water supply is of varying quality in Finland (in Finnish)

Gaian laatiman Virike-hankkeen loppuselvityksen mukaan vesihuollon riskienhallinta vaihtelee Suomessa huomattavasti. Raakavesilähteiden, vesihuoltolaitosten ja kiinteistöjen vesilaitteistojen riskienhallinnan yleistaso on välttävä tai korkeintaan tyydyttävä. Selvitys osoittaa, että riskejä voidaan hallita esimerkiksi seuraamalla huolellisesti maankäyttö- ja rakennuslakia sekä rakentamismääräyskokoelmaa D1.

Read more


24.08.2009 Carbon emissions created by the FINWAY event now offset

The carbon emissions caused by the FINWAY event are now offset by a wind power project in China. With the help of Gaia’s expertise, the FINWAY event, which gathered Finnish and French business and design professional to Finland in June, is now carbon neutral.

Read more


24.06.2009 District heating producers must adapt their strategies to the new EU emissions directive

A new study carried out by Gaia shows that new EU emissions directive will have a significant effect on the profitability of Finnish district heating sector. The study analyzed the free allocation of emission allowances for district heating production. The new rules will be in effect from 2013.

Read more


10.06.2009 New method for assessing major accident hazards in Transport of Dangerous Goods (in Finnish)

Vaarallisten aineiden kuljetuskeskittymissä, kuten ratapihoilla, satamissa ja tieliikennekeskuksissa, on mahdollisuus suuronnettomuudelle. Gaia on yhteistyössä eri tarhojen kanssa kehittänyt onnettomuusriskien arviointimenetelmän, josta on apua esimerkiksi maankäytön suunnittelussa.

Read more


08.06.2009 Gaia Screener tool for chemical hazard, risk and compliance assessment launched (in Finnish)

Gaia Consulting on kehittänyt yhdessä globaalien kemikaalivalmistajien ja kemikaaleja käyttävien yritysten kanssa uuden työkalun kemikaalien riskienhallintaan. Gaia Screener -työkalun avulla voidaan arvioida kemikaalien aiheuttamia vaaroja ja riskejä. Samalla varmistetaan, että riskienhallinta kohdistuu oikeisiin kohtiin ja että kemikaalien käyttö on Euroopan unionin REACH-vaatimusten mukaista. Työkalu sopii kaikille yrityksille, jotka käyttävät kemikaaleja.

Read more


02.06.2009 FINWAY event combines technology, design and respect for nature – Gaia makes the event carbon free (Press release)

A group of leading Finnish and French business and design professionals will get together in June 14th–16th in Helsinki. The aim of the FINWAY event is to create synergies and in-depth learning among the delegates in order to find ways to combine key elements of business today. With the help of Gaia’s expertise, the FINWAY event will be completely carbon free.

Read more


01.06.2009 Scientific research in Finland has become more international

Academy of Finland published today a report on the internationalisation of Finnish scientific research. According to the report, international engagement in Finnish research has increased considerably over the past decades. Gaia completed a part of the study on the recent trends of the internationalization of scientific research in Finland.

Read more


13.05.2009 Gaia selected as a provider for government framework contract

Gaia has been selected as a service provider for strategic consulting services in Hansel’s (the Finnish Government’s central procurement unit) framework contract for years 2009–2013.

Read more


04.05.2009 Gaia prepares the Finnish vehicle strategy 2015 (in Finnish)

Liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) ja Ajoneuvohallintokeskukselle (AKE) tehdyn valmistelutyön tavoitteina oli määrittää Suomen ajoneuvosektorin keskeiset suuntaviivat ja tavoitteet vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi tunnistettiin toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi, arvioitiin toimenpiteiden toteutettavuutta sekä tunnistettiin mittareita tavoitteiden toteutumiselle. Valmistelutyön tulosten pohjalta LVM muodostaa virallisen ajoneuvostrategiansa.

Read more


28.04.2009 An ambitious international climate regime can be achieved

Gaia launched a new report on the challenges and potentials of the Clean Development Mechanism (CDM) today at Geneva, in an international UNCTAD Expert Meeting. The report shows that a common understanding of the expected role of CDM could significantly contribute to building an ambitious international climate regime for tomorrow.

Read more


28.04.2009 Gaia's new publication: Sustainability of building must be developed in Finland (in Finnish)

Rakennusyhtiö Peabin* tilaama ja Gaian laatima selvitys toimitilarakentamisesta osoittaa, että kestävä rakentaminen tarjoaa merkittäviä etuja omistajille, sijoittajille, käyttäjille ja ilmastolle. Erityisesti energiatehokkuus tarjoaa kustannustehokkaita tapoja torjua ilmastonmuutosta rakennusalalla. Tänään Helsingissä julkistettu yhteenveto haastaa kestävän rakentamisen esteiden poistamiseen mukaan sijoittajat, toimitilojen omistajat ja käyttäjät, rakennusyhtiöt, kunnat ja valtion.

Read more


24.04.2009 Finland can learn from the leading countries in energy efficiency (in Finnish)

Sitra julkisti tänään Gaian laatiman energiatehokkuuden tulevaisuutta luotaavan raportin. Kansainvälinen vertailuselvitys Energiatehokkuus kansainvälisesti kertoo esimerkein maailmalla vallitsevasta kehittämisvauhdista ja osoittaa, että Suomen kannattaa edistää energiatehokkuutta luomalla markkinamekanismeja ja ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja pysyäkseen kehityksessä mukana.

Read more


20.04.2009 The Finnish Natural Resources Strategy aims for well-being and competitiveness (in Finnish)

Suomen uusi kansallinen luonnonvarastrategia on julkistettu ja luovutettu pääministeri Matti Vanhaselle. Strategia vastaa luonnonvarojen lisääntyvän maailmanlaajuisen käytön haasteeseen. Se kannustaa kilpailukykyä, hyvinvointia ja ympäristövastuuta korostavaan luonnonvara-ajatteluun.

Read more


30.03.2009 VISION Era-Net Conference "Knowledge Strategies for the European Innovation Economy" in Helsinki

VISION Era-Net is a collaborative network of nationally leading European innovation policy agencies who seek to coordinate European research on innovation and technology and improve the utilization of research and evaluation intelligence in policy making. As its final event, VISION Era-Net organized an international research policy conference in Helsinki on March 30-31st to map state of the art and future directions in innovation policy intelligence and research.

Read more


27.02.2009 Significant climate project starting in China (in Finnish)

Suomi ja kiinalainen ympäristöalan yritys allekirjoittivat tänään Pekingissä sopimuksen uusiutuvan energian hankkeesta. Suomi ostaa kiinalaiselta Beijing Hebayi Ecological Energy Development Co Ltd -nimiseltä yritykseltä hankkeesta syntyviä kasvihuonekaasujen päästövähenemiä. Hunanin maakunnassa toteuttava biokaasuhanke edistää kestävää kehitystä usealla tavalla.

Read more


11.02.2009 Evaluation of Finnish Center of Excellence programme published (in Finnish)

Suomen Akatemian tilaama ja Gaian toteuttama arviointi kansallisten tutkimuksen huippuyksikköohjelmien yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta julkistettiin tänään. Arvioinnin perusteella huippuyksikköohjelmat ovat onnistuneet tavoitteissaan hyvin.

Read more


30.01.2009 Proposal for national strategy on safety and security research published (in Finnish)

Esitys turvallisuustutkimuksen kansalliseksi strategiaksi julkistettiin tänään Helsingissä. Se määrittelee turvallisuustutkimuksen painopisteitä sekä korostaa tutkimuksen koordinaatiotarvetta ja vaikuttavuuden seuraamista. Strategia edistää poikkihallinnollista turvallisuustutkimusyhteistyötä, ohjaa tutkimuksen muotoja sekä auttaa kohdistamaan voimavaroja tarkoituksenmukaisesti ja hyödyntämään tutkimustuloksia.

Read more


09.01.2009 Inter ministerial agreement to enhance environmental considerations in immediate rescue operations through a joint GIS-tool (in Finnish)

Liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriön pelastusosasto ja ympäristöministeriö allekirjoittivat uraauurtavan yhteistyösopimuksen Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelu (VAKSU) -järjestelmän käyttöönotosta 12.11.2008. Gaia toimi sopimuksen valmistelijana.

Read morePoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä