2015

30.11.2015
Cyber insects will be invading the sky (in Finnish)

Suuntaviivat ja päätökset siitä, miltä tulevaisuus näyttää viiden, kymmenen tai kolmenkymmenen vuoden kuluttua, tehdään tänään. Myös aluehallinnon strategisessa päätöksenteossa erilaisten tulevaisuuskuvien ennakoiminen on tärkeää ja kehittämistyössä hyödynnetään monipuolisesti ennakointityötä.

27.11.2015
Significant bioeconomy park planned in Porvoo

A major new industrial park, concentrating on bioeconomy and circular economy, is planned in the Kilpilahti area of Porvoo. The City of Porvoo and Posintra development company are building the future of Kilpilahti in collaboration with local companies, Gaia and Neste Jacobs engineering company. The industrial park is partly based on current business operations in the area but it also seeks new initiatives.

26.11.2015
Gaia develops indicators for circular economy

The significance of circular economy and resource efficiency is growing steadily as natural resources continue to deplete. To measure circular economy, we need new indicators as well as collaboration between the public sector, businesses and consumers. Gaia was commissioned by the Finnish Innovation Fund Sitra to conduct a preliminary study on a national barometer for circular economy.

10.11.2015
Sustainable charcoal – a no-cost switch to environmentally friendly cooking

Charcoal Briquettes Tanzania Ltd., Gaia’s joint venture with ARTI Energy, provides alternative charcoal produced from agricultural waste and other biomass. The briquettes can directly replace the wood-based charcoal used for cooking in households, restaurants and other institutions. After a successful entry to institutional markets in Tanzania, the company is now launching retail sales in Dar es Salaam.

05.11.2015
Efficient waste sorting and new collecting and handling methods needed to meet recycling goals (in Finnish)

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen yli 50 %:n vaatii useita uusia toimia niin jätteenkeräyksessä kuin -käsittelyssä eikä yhtä oikotietä kierrätysasteen nostoon ole.

23.10.2015
Gaia signs Diversity Charter to further promote diversity

Gaia is strongly committed to promoting diversity in all its activities, whether it refers to ethnicity, language, nationality, sexual orientation, gender, age, disability or religion. By signing FIBS Corporate Responsibility Network’s Diversity Charter, Gaia ensures that diversity remains at the very core of its growing business.

22.10.2015
Gaia’s EcoBazar service succeeded in Latin American competition

EcoBazar, a green consumer technology service and commercial platform developed by Gaia, was recognized in Green Latin America Prizes competition.

25.09.2015
Finnish forerunners developing better ways to manage weather and climate risks

What are the costs of extreme weather and advancing climate change in various economic sectors? How can we best assess these costs and proactively manage climate risks? What are the international implications of climate change for Finland? Gaia is participating in a research initiative that intends to answer these questions.

08.09.2015
The city of Rauma is seeking growth with cooperation, reforms and positive attitude (in Finnish)

Rauma aikoo kääntää teollisen rakennemuutoksen kestäväksi kasvuksi tekemällä tiivistä yhteistyötä yritysten, valtion sekä koulutussektorin kanssa. Kaupungin tavoitteena on olla lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta. Gaia on tukenut Rauman kaupunkia Rauman henki -toimintamallin kehittämisessä.

26.08.2015
Circular economy and nutrient recycling could reduce the national debt (in Finnish)

Gaia selvitti ravinnekierron tehostamisen hyötyjä kansantaloudelle, yrityksille ja ympäristölle Sitran, Baltic Sea Action Group BSAG:n ja Lappeenrannan yliopiston pyynnöstä.

24.06.2015
Nordic universities seek strength through cooperation

Nordic research funding organisation NordForsk is looking for different ways to strengthen the collaboration of Nordic universities, and Gaia supports its work.

16.06.2015
Gaia continues to operate as a carbon positive company

Gaia has been carbon neutral since 2007 and carbon positive since 2012. In addition to tackling climate change together with our clients and partners, we offset more greenhouse gas emissions than we produce – in order to contribute to the removal of emissions from the atmosphere.

16.06.2015
Stora Enso Paper Division scrutinises material efficiency to save costs

Stora Enso Paper Division is looking into resource efficiency to streamline its operations and find savings. Gaia mapped 51 potential actions at the Division’s Anjala Mill that can save materials, chemicals, water, energy, and costs. These actions can also reduce Stora Enso’s environmental impacts.

12.06.2015
Culture of experimentation sprouts green innovations (in Finnish)

Kokeilukulttuuri voi tarjota hyvän alustan vihreän talouden innovaatioille. Gaia arvioi ympäristöministeriön rahoittamia vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on edistää uusiokäyttöä ja kierrätystä sekä auttaa kuluttajia energiapäätöksissä.

09.06.2015
Corporate responsibility can be a big asset to small companies

Corporate responsibility is not only for big corporations – small and medium-sized companies can also benefit greatly from it. Fiblon, a Finnish manufacturer of tabletop and wiping products and travel comfort items has been reporting on responsibility issues since 2009. Gaia has helped the company to compile its corporate responsibility reports.

05.06.2015
Gaia strengthens its risk management and finance sector expertise

Henrik Sjöblom, a top expert on strategic risk management with a strong background in the financial industry, has started as Gaia’s new Senior Advisor. Sjöblom has wide experience in sustainable business, cleantech, energy efficiency solutions, as well as corporate reporting and governance.

29.05.2015
Solar water heaters help social institutions in Bolivia

EcoBazar, a business partnership between Gaia, Base Foundation, Arc Finance, and local Bolivian partners, donated four solar water heaters to social institutions in Bolivia as part of its social responsibility operations. Solar water heaters use sunlight – abundant in Bolivia and particularly in the Andean region – to heat water.

18.05.2015
Cleantech can boost the Finnish economy (in Finnish)

Energiasektorin cleantech-ratkaisuilla voidaan parantaa Suomen vaihtotasetta, luoda uusia työpaikkoja ja vähentää päästöjä. Gaia selvitti energiasektorin cleantech-teknologioiden mahdollisuuksia Sitralle.

11.05.2015
Forest certification matters (in Finnish)

PEFC-metsäsertifiointia on käytetty Suomen metsienhoidossa nyt viidentoista vuoden ajan. Sertifiointi on lisännyt osaamista, muuttanut asenteita ja vakiinnuttanut toimintatapoja, joilla muun muassa raaka-aineiden jäljitettävyys on parantunut. Gaia selvitti PEFC-sertifioinnin vaikutuksia Suomessa.

11.05.2015
Adept construction choices can save money, materials and the environment (in Finnish)

Rakennuksen päästöt syntyvät pääosin niiden käytön aikana, mutta järkevillä rakennusvaiheen valinnoilla päästöjä voidaan pienentää. Gaia teki Suomen ensimmäisen laajan, vertailevan päästötarkastelun Vantaan asuntomessuille.

30.04.2015
Companies keen to improve resource efficiency (in Finnish)

Gaia ja FIBS yritysvastuuverkosto toivat yhteen suuren joukon resurssitehokkuudesta kiinnostuneita yrityksiä ja organisaatioita. Resurssitehokkuutta ja sitä kautta myös liiketoiminnan kannattavuutta voidaan parantaa valitsemalla oikeat työkalut.

24.04.2015
Finland’s recycling options evaluated through unique cooperation (in Finnish)

Suomen kierrätyspotentiaali ja -tavoitteet ovat kansallisesti tärkeitä kysymyksiä, joita selvittämään koottiin laajapohjainen Kiertotalouden tekijät -ryhmä.

20.04.2015
New service to boost innovation and create ground for resource efficiency (in Finnish)

Kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymä FIMECC Oy ja Gaia kehittivät Suomeen uuden innovoinnin tehopalvelun. Demokiihdytin-palvelu parantaa yritysten kykyä kokeilla uusia ideoita ja nopeuttaa tuotekehitystä. Uusilla digitaalisilla ratkaisuilla pyritään merkittävään resurssitehokkuuden parantamiseen ja kilpailukykyisen kestävän palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

08.04.2015
Breakfast seminar: Profitable business through resource efficiency (in Finnish)

Tervetuloa FIBS yritysvastuuverkoston ja Gaian aamiaistilaisuuteen kuulemaan, kuinka resurssitehokkuus tukee kannattavaa liiketoimintaa.

30.03.2015
Electric transportation to power the Finnish economy (in Finnish)

Liikenteen sähköistyminen parantaa työllisyyttä ja vaihtotasetta sekä säästää tulevaisuudessa autoilijan kukkaroa. Sähköautojen korvatessa polttomoottoriautoja myös liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät.

18.03.2015
Helsinki region can cut its emissions faster than planned (in Finnish)

Ilmastopäästöjen vähentämiseen tarvittavat toimenpiteet loisivat pääkaupunkiseudulle myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Gaian Sitralle laatima selvitys listaa konkreettiset päästövähennystoimet.

17.03.2015
Clear corporate responsibility targets help Kemira to succeed

Kemira is highly committed to corporate responsibility and sustainable business. Clear targets and close monitoring and reporting are vitally important.

16.03.2015
How profitable can development cooperation be?

Development finance institutions have to strike a careful balance between profitability and developmental outcomes. Gaia evaluated the work of Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund).

11.03.2015
Gaia strengthens its energy team (in Finnish)

Suomen kokeneimpiin energia-asiantuntijoihin kuuluva Mikko Kara vahvistaa Gaian energiaosaamista ja asemaa johtavana kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiönä. Kara on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi.

05.03.2015
Innovations regarding natural resources to propel the economy (in Finnish)

Luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen ovat yhä keskeisemmässä asemassa globaalissa ja kotimaisessa taloudessa. Tekes pyysi Gaiaa arvioimaan luonnonvaroihin liittyvät innovaatio-ohjelmansa.

24.02.2015
Biovakka Oy among top three in biorefinery competition (in Finnish)

Biovakka Suomi Oy sijoittui tänään kolmen parhaan joukkoon työ- ja elinkeinoministeriön kansainvälisessä biojalostamokilpailussa. Yritys tuottaa innovatiivisin bio- ja kiertotalouden menetelmin biokaasua ja liikennepolttoaineita sekä kierrättää ravinteita.

11.02.2015
Gaia looked at the impact of biodiversity conservation on the availability of wood-based biomass (in Finnish)

WWF Suomi pyysi Gaiaa selvittämään, kuinka WWF:n metsävision toteuttaminen vaikuttaisi puubiomassan saatavuuteen Suomessa.

06.02.2015
Gaia and Outotec develop tools for measuring resource efficiency in the metallurgical industry

Outotec is cooperating with Gaia to develop a new, comprehensive method for evaluating resource efficiency in the metallurgical industry. Resource efficiency is key to future economic growth, as it saves costs, creates jobs and contributes to sustainable business.

27.01.2015
More comprehensive assessment can help to ensure the sustainability of biofuels

The European Union’s targets for renewable energy and greenhouse gas emission reductions can act as a market driver for biofuels, and more comprehensive sustainability assessment can help to evaluate different biofuel options.

07.01.2015
The City of Vantaa assesses safety risks in the Aviapolis area (in Finnish)

Helsinki-Vantaan lentoaseman tuntumassa sijaitseva Aviapolis on Vantaan kaupungin tär-keimpiä kehityskohteita. Gaia on valittu arvioimaan alueen suuronnettomuusvaarallisiksi luokiteltujen tuotantolaitosten turvallisuusriskit.