News

18.05.2015 Cleantech can boost the Finnish economy (in Finnish)

Energiasektorin cleantech-ratkaisuilla voidaan parantaa Suomen vaihtotasetta, luoda uusia työpaikkoja ja vähentää päästöjä. Gaia selvitti energiasektorin cleantech-teknologioiden mahdollisuuksia Sitralle.

Read more

11.05.2015 Forest certification matters (in Finnish)

PEFC-metsäsertifiointia on käytetty Suomen metsienhoidossa nyt viidentoista vuoden ajan. Sertifiointi on lisännyt osaamista, muuttanut asenteita ja vakiinnuttanut toimintatapoja, joilla muun muassa raaka-aineiden jäljitettävyys on parantunut. Gaia selvitti PEFC-sertifioinnin vaikutuksia Suomessa.

Read more

11.05.2015 Adept construction choices can save money, materials and the environment (in Finnish)

Rakennuksen päästöt syntyvät pääosin niiden käytön aikana, mutta järkevillä rakennusvaiheen valinnoilla päästöjä voidaan pienentää. Gaia teki Suomen ensimmäisen laajan, vertailevan päästötarkastelun Vantaan asuntomessuille.

Read more

30.04.2015 Companies keen to improve resource efficiency (in Finnish)

Gaia ja FIBS yritysvastuuverkosto toivat yhteen suuren joukon resurssitehokkuudesta kiinnostuneita yrityksiä ja organisaatioita. Resurssitehokkuutta ja sitä kautta myös liiketoiminnan kannattavuutta voidaan parantaa valitsemalla oikeat työkalut.

Read more

24.04.2015 Finland’s recycling options evaluated through unique cooperation (in Finnish)

Suomen kierrätyspotentiaali ja -tavoitteet ovat kansallisesti tärkeitä kysymyksiä, joita selvittämään koottiin laajapohjainen Kiertotalouden tekijät -ryhmä.

Read more

20.04.2015 New service to boost innovation and create ground for resource efficiency (in Finnish)

Kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymä FIMECC Oy ja Gaia kehittivät Suomeen uuden innovoinnin tehopalvelun. Demokiihdytin-palvelu parantaa yritysten kykyä kokeilla uusia ideoita ja nopeuttaa tuotekehitystä. Uusilla digitaalisilla ratkaisuilla pyritään merkittävään resurssitehokkuuden parantamiseen ja kilpailukykyisen kestävän palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Read more

08.04.2015 Breakfast seminar: Profitable business through resource efficiency (in Finnish)

Tervetuloa FIBS yritysvastuuverkoston ja Gaian aamiaistilaisuuteen kuulemaan, kuinka resurssitehokkuus tukee kannattavaa liiketoimintaa.

Read more

30.03.2015 Electric transportation to power the Finnish economy (in Finnish)

Liikenteen sähköistyminen parantaa työllisyyttä ja vaihtotasetta sekä säästää tulevaisuudessa autoilijan kukkaroa. Sähköautojen korvatessa polttomoottoriautoja myös liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Read more

18.03.2015 Helsinki region can cut its emissions faster than planned (in Finnish)

Ilmastopäästöjen vähentämiseen tarvittavat toimenpiteet loisivat pääkaupunkiseudulle myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Gaian Sitralle laatima selvitys listaa konkreettiset päästövähennystoimet.

Read more

17.03.2015 Clear corporate responsibility targets help Kemira to succeed

Kemira is highly committed to corporate responsibility and sustainable business. Clear targets and close monitoring and reporting are vitally important.

Read more


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä