© Iivo Vehviläinen

Ratkaisevaa ja innovatiivista asiantuntemusta 

Gaia auttaa yrityksiä, julkishallintoa, kansainvälisiä järjestöjä ja muita organisaatioita kehittämään vastuullisuuttaan. Gaia tarjoaa syvällistä ja innovatiivista osaamista kestävän kehityksen avainalueilla: 


 • Ympäristö ja vastuullisuus
 • Cleantech, innovaatiot ja rahoitus
 • Turvallisuus ja riskienhallinta
 • Energia ja ilmasto


Luotettava ja kokenut liikekumppani

Olemme toteuttaneet useita satoja haastavia projekteja kymmenissä maissa yhteensä yli 400 yritykselle sekä julkisen sektorin organisaatiolle. Olemme työskennelleet menestyksellisesti niin teollisuus- kuin kehitysmaissa. Useiden asiakkaidemme kanssa läheinen yhteistyö on jatkunut jo useita vuosia ja syventynyt sen aikana tiiviiksi strategiseksi kumppanuudeksi. 


Toimipisteemme Euroopassa, Afrikassa, Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa yhdessä laajan asiantuntijaverkostomme kanssa varmistavat luotettavan ja korkeatasoisen asiantuntijapalvelun vaativiin asiakashankkeisiin. 

 

Monialainen osaaminen

Avaimena menestykseemme ovat alansa huippuasiantuntijat, joiden osaamisessa ympäristö- ja energia-alan, riskienhallinnan sekä innovaatioiden sisältöosaaminen yhdistyy laaja-alaiseen menetelmälliseen osaamiseen. 

 

Tarjoamme koulutetun, monitieteellisen ja käytännönläheisiä lähestymistapoja hyödyntävän asiantuntijajoukon, joka kykenee ratkaisemaan vaikeitakin ongelmia ja toteuttamaan edelläkävijäprojekteja.


Kattava palveluvalikoima 

Palveluvalikoimaamme kuuluvat niin haastavat tutkimukset kuin käytännölliset konsultointipalvelut strategisella ja operatiivisella tasolla. Tarjoamme asiakkaillemme muun muassa: 


 • strategista konsultointia ja strategiaprosessien läpivientiä
 • benchmarking-palveluja
 • riskien ja riskivaikutusten arviointia
 • luonnonvarojen kestävän käytön konsultointia
 • julkisten ohjelmien arviointia
 • liiketoiminnan kehittämisen asiantuntemusta
 • innovaatioiden kaupallistamispalveluja sekä 
 • ratkaisuja tulevaisuuden muutosten ennakoimiseksi. 

 

Vahva ympäristöosaaminen 

Meillä on syvällistä osaamista ympäristöarvioinneista sekä ympäristöjohtamisesta. Monivuotinen kokemus ilmastoasioista ja ympäristöalan strategisesta konsultoinnista yrityksille, Yhdistyneille kansakunnille, Euroopan unionille ja eri ministeriöille antaa meille vankan pohjan ymmärtää alan kehitystä ja muutosvoimia. 

 

Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös biotalouteen, ympäristöriskeihin ja -turvallisuuteen, ympäristöpolitiikan kehittämiseen, eettisiin kysymyksiin, kestävään liikenteeseen sekä ilmastonmuutoksen hallintaan liittyvät palvelut. 

 

Riskienhallinnan asiantuntemus

Sovellamme asiakkaittemme tarpeiden mukaisesti erilaisia käytännöllisiä riskienhallinnan menettelytapoja riskien analysointiin, arviointiin ja kokonaisvaltaiseen hallintaan. 

 

Tuotamme asiakkaillemme kattavia riski- ja haavoittuvuusanalyysejä, avustamme varautumisen suunnittelussa sekä analysoimme läheltä piti -tapauksia. Erityisenä vahvuusalueenamme ovat kemikaali-, ilmasto- ja tapaturmariskit sekä toiminnan jatkuvuusriskit yrityksissä ja yhteiskunnassa.

 

Energia-alan kokenut ammattilainen

Energiaosaamisemme perustuu monivuotiseen kokemukseen energiamarkkinoilta sekä energiayritysten strategisesta ja operatiivisesta konsultoinnista. Palvelumme sisältävät: 

 

 • benchmarking-palveluja
 • kestävien energiaratkaisujen kehittämistä
 • kannattavuusselvityksiä ja toteutettavuustutkimuksia sekä 
 • energia- ja ilmastopoliittista päätöksentekoa tukevia tutkimuksia. 

 

Toteutamme myös energiateknologian kehittämiseen ja huoltovarmuuteen liittyviä projekteja sekä tarjoamme energiayhtiöille ainutlaatuisia ohjelmistotuotteita paikallisten voimalaitosten käytön optimoimiseen.

 

Syvällinen teknologia- ja innovaatiotuntemus

Asiantuntijoillamme on syvällinen teknologioiden kehityksen ja innovaatioprosessien ymmärrys, joka perustuu vahvaan yritystoiminnan tuntemukseen, tutkimuskokemukseen sekä poliittiseen ja hallinnolliseen asiantuntemukseen. 

 

Toteutamme asiakkaillemme teknologiakatsauksia ja ennakointihankkeita, teknologiaohjelmien arviointeja sekä teknologian kehitykseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen liittyviä selvityksiä. Asiakkainamme on niin kotimaisia kuin ulkomaisia toimijoita.


Asiakkaamme tekevät maailmasta turvallisemman ja puhtaamman. Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä