Gaian uutiset 2010

7.12.2010 Ylläksen uuden matkailukylän arkkitehtuurikilpailun voittajatyössä painottui kestävä matkailu

Ylläksen uuden matkailukylän arkkitehtuurikilpailun on voittanut arkkitehtitoimisto Eriksson Arkkitehdit Oy - Gaia toi suunnitelmaan kestävän matkailun näkökulman.

Lue lisää


18.11.2010 Hiilijalanjälkilaskuri asunnon etsijälle

Oikotiellä julkaistiin tänään asumisen ja arkiliikkumisen hiilijalanjäljen laskuri, jonka tekemiseen Gaia osallistui.

Lue lisää


8.11.2010 Uusi hanke torjuu ilmastonmuutosta ja edistää paikallista kehitystä Etiopiassa (englanniksi)

Gaia will promote energy efficient cooking in social institutions in Ethiopia, contributing significantly to sustainable development.

Lue lisää


1.11.2010 Rakentamisen, kiinteistöjen käytön ja maankäytön tehokkaimmat päästövähennystoimet

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren nimittämä ERA17-työryhmä tunnisti 31 toimenpidettä, joilla Suomesta saadaan energiatehokkuuden kärkimaa – Gaia teki työryhmälle taustaselvityksiä.

Lue lisää


8.10.2010 Talven 2009–2010 sähkön hintapiikit aiheutuivat useista syistä

Gaian uuden selvityksen mukaan normaalia kylmempi sää, Ruotsin ydinvoimalaitosten käyttöseisokit, kulutuksen alhainen hintajousto, sähköntarpeen yliarviointi sekä siirtokapasiteetin rajoitukset tietyissä paikoissa olivat pääasialliset syyt talven 2009–2010 yhteispohjoismaisilla tukkusähkömarkkinoilla koettuihin hintapiikkeihin.

Lue lisää


6.10.2010 Uusi hiilijalanjälkilaskuri auttaa pohtimaan elämäntapojen merkitystä

HS.fi:ssä julkaistu hiilijalanjälkilaskuri, jonka tekemiseen Gaia osallistui, paljastaa kätevästi yksittäisen ihmisen elämäntavan ympäristölle aiheuttaman rasituksen.

Lue lisää


30.9.2010 Gaia ja Cabot CSF esittelevät Lähi-idän markkinoille innovatiivisen ja vastuullisen kemikaalien leasing -liiketoimintamallin sovellusmahdollisuuksia kansainvälisessä konferenssissa (englanniksi)

Gaia and Cabot Specialty Fluids present sustainability promoting application potentials of chemical leasing to industry leaders in an international conference starting next Monday in Bahrain.

Lue lisää


29.9.2010 Sitra ja HSY hinnoittelivat hiiliniukan tulevaisuuden vaihtoehdot

Gaian tekemän selvityksen mukaan rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen ja puhtaan energiantuotannon lisääminen ovat keskeisissä rooleissa, kun Suomi siirtyy hiiliniukkaan tulevaisuuteen.

Lue lisää


24.9.2010 Gaia aloittaa liiketoiminnan Latinalaisessa Amerikassa – Ensimmäinen hanke edistää keski-amerikkalaisten yritysten energiatehokkuutta (englanniksi)

A new project involving small and medium-sized enterprises in Central America will be an outstanding start for Gaia’s new permanent business operation in Latin America.

Lue lisää


24.9.2010 Tutkimus: Suomella hyvät lähtökohdat synnyttää edelläkävijämarkkinoita

Gaian työ- ja elinkeinoministeriölle sekä Tekesille tekemän selvityksen mukaan Suomella on hyvät lähtökohdat synnyttää edelläkävijämarkkinoita ja vahvistaa näin asemaansa yhtenä maailman innovatiivisimmista talouksista.

Lue lisää


8.9.2010 Uutta liiketoimintaa lähienergiapalveluilla

Gaian Sitralle tekemän selvityksen mukaan lähienergiapalvelut voivat luoda uudenlaista ja innovatiivista paikallista liiketoimintaa ja auttaa samalla hillitsemään ilmastonmuutosta.

Lue lisää


10.8.2010 Uusi suunnitelma ilmastopäästöjen vähentämisestä UNESCOlle (englanniksi)

Gaia has prepared a concrete and feasible Emission Reduction Plan for UNESCO’s operations worldwide, to support the United Nations’ efforts to become climate neutral.

Lue lisää


21.5.2010 Gaian uusi selvitys liikenne- ja viestintäministeriölle: Tieto- ja viestintäteknologialla voidaan tuntuvasti vähentää Suomen ilmastopäästöjä

Gaian selvityksen mukaan Suomessa voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähenemiä älykkäiden rakennusten, liikenneratkaisujen ja energiaverkon avulla.

Lue lisää


19.5.2010 Baltic Sea States are behind schedule on environmental protection (englanniksi)

Implementation of the Baltic Sea Action Plan (BSAP) is lagging behind the agreed timetable in many important areas, concludes a new report prepared by Gaia for WWF.

Lue lisää


10.5.2010 Gaia avasi maksuttoman kannattavuuslaskurin biokaasun tuottajille

Gaia on avannut verkkosivuilleen Gaia Pro Biogas -laskurin, jolla maatalousalan toimijat voivat kätevästi arvioida biokaasulaitosten kannattavuutta.

Lue lisää


3.5.2010 Älyenergialla luodaan Suomeen kilpailukykyä

WWF Suomen tänään julkistama ja Gaian laatima raportti esittää, miten Suomen kilpailukykyä voidaan edistää tehokkain ja kestävin energiatoimin.

Lue lisää


27.4.2010 Gaian hiilijalanjälki pieneni vuonna 2009 (englanniksi)

Gaia is carbon neutral since 2007. Gaia’s emissions in 2009 were compensated in a renewable energy project in Turkey.

Lue lisää


24.3.2010 Gaian Täsmäiskuja turvallisuuteen – intoa ilmastotoimiin -kiertue käynnistyy

Gaian asiantuntijat kiertävät auttamassa kuntia löytämään älykkäitä ratkaisuja kaavoituksen, ilmastonmuutoksen ja valmiussuunnittelun haasteisiin.

Lue lisää


23.3.2010 Uusi ohjeistus VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointiin

Gaia laati liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta arviointiohjeistuksen VAK-ratapihojen turvallisuusselvityksille.

Lue lisää


22.3.2010 Citycon raportoi hiilijalanjalanjälkensä ensimmäisenä suomalaisena kauppakeskusomistajana (englanniksi)

Citycon, the market leader in the Finnish shopping center business, took a forerunner’s step by identifying its climate impacts and environmental management principles with the support of Gaia.

Lue lisää


16.3.2010 Puuvuoresta innovatiivisia kasvuyrityksiä metsäalalle yrityskiihdyttämöillä

Metsäalalla kasvupotentiaali on rajaton ja kasvuyritysten toimintaa kannattaa edistää, todetaan Gaian työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässä selvityksessä.

Lue lisää


10.3.2010 Yhdistyneet kansakunnat palkitsi Gaian asiakkaan vastuullisesta kemikaalien käytöstä (englanniksi)

Cabot Specialty Fluids received a highly respected international award for its innovative business model, chemical leasing.

Lue lisää


10.3.2010 Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus puntarissa Työterveyslaitoksen uudessa julkaisussa

Gaian toimittama ja Työterveyslaitoksen julkistama ”Työn sankareita ja selviytyjiä. Työ ja hyvinvointi vuoden 2025 Suomessa” -teos haastaa pohtimaan, miten työ, terveys ja hyvinvointi kytkeytyvät yhteen vuoden 2025 Suomessa.

Lue lisää


9.2.2010 Korkean tason asiantuntijatyöpaja edistää tieteen ja poliittisen päätöksenteon yhteyksiä Itämeren suojelussa (englanniksi)

Researchers and experts meet today in Helsinki to discuss the future of the Baltic Sea on the BONUS Day –Pro Mari Baltico, organised by the Academy of Finland and facilitated by Gaia.

Lue lisää


2.2.2010 Mäntyöljyjalosteilla merkittäviä ilmastohyötyjä

Gaian Forchemille tekemä selvitys osoittaa, että mäntyöljyjalosteilla voidaan saavuttaa kansallisesti merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähenemiä.

Lue lisää


1.2.2010 Uusi hanke pienentää karjatilojen ravinnevalumia Laatokan alueella (englanniksi)

Gaia participates in a concrete manure management project which aims at preventing nutrient leakage into the Lake Ladoga and controlling the nutrient load balance into the Gulf of Finland.

Lue lisää


19.1.2010 Ajoneuvot 2015 -strategia julkistettu

Liikenne- ja viestintäministeriön uusi, ensimmäinen ajoneuvostrategia antaa kokonaiskuvan ministeriön vastuulla olevasta ajoneuvoja koskevasta sääntelystä ja esittää toimintamallin ajoneuvotekniikkaa koskevien menettelytapojen ja eri toimijoiden roolien selkeyttämiseen.

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä