Gaian uutiset 2009

16.12.2009 Gaian joulutervehdys Kiberan slummilapsien hyväksi

Gaia on päättänyt tänä vuonna tukea arvokasta työtä, jolla autetaan lapsia Kenian pääkaupungissa Nairobissa sijaitsevassa Afrikan suurimmassa slummissa, Kiberassa.

Lue lisää


4.12.2009 Gaia verifioi Nokia Siemens Networksin IT-yksikön hiilijalanjäljen (englanniksi)

With the support of Gaia’s carbon management expertise, Nokia Siemens Networks’ IT Unit is now aware of its climate impact, and aims at delivering ambitious reductions in its carbon dioxide emissions.

Lue lisää


10.11.2009 Suomen Akatemialta arvio tieteen tilasta ja tasosta: Tutkimuksen perusedellytykset eivät ole pysyneet kunnossa

Suomen Akatemian tänään julkistama arvio Suomen tieteen tilasta ja tasosta osoittaa merkkejä kehityksen notkahtamisesta.

Lue lisää


5.11.2009 Kumppanuussopimus tukemaan YK:n toimistojen kestävää kehitystä (englanniksi)

Gaia and ZOI Net launched a partnership dedicated to assist the UN agencies towards climate neutrality and environmental sustainability today in Geneva, Switzerland.

Lue lisää


15.10.2009 Ilmastonmuutoksen valtavirtaistaminen parantaa kehitysyhteistyön tehokkuutta (englanniksi)

A recent study by Gaia highlights several opportunities for ensuring that climate variability and change do not threaten the outcomes of Finnish development activities in the field.

Lue lisää


12.10.2009 Kemikaaliasetus REACH on tuonut töitä palveluyrityksille

Gaian selvityksen mukaan Euroopan unionin REACH-asetus on luonut uusia markkinoita palveluille, jotka liittyvät esimerkiksi strategiseen konsultointiin, tiedonhallintaan sekä erilaisiin teknisiin ja tieteellisiin palveluihin.

Lue lisää


7.10.2009 Kouvolan hiilijalanjälki 1,7 % Suomen hiilijalanjäljestä

Kouvolassa julkaistu Gaian tekemä selvitys kertoo, että Kouvolan kaupungin hiilijalanjälki on suunnilleen yhtä suuri kuin Suomen asukkailla keskimäärin.

Lue lisää


5.10.2009 Seminaari ja Julian Caldecottin uutuuskirja: Maailmanlaajuiseen vesikriisiin tarvitaan ratkaisuja

Suomalaisella osaamisella voi olla merkittävä rooli maailmaa uhkaavan vesikriisin ratkaisemisessa, todettiin tänään Helsingissä järjestetyssä kansainvälisessä asiantuntijaseminaarissa.

Lue lisää


14.9.2009 Hiilineutraali Gaia (englanniksi)

Gaia has received a carbon neutral certificate for compensating its Green House Gas (GHG) emissions produced by its operations during 2008.

Lue lisää


8.9.2009 Gaian selvitys Tekesille: Suomalaiset yritykset alkoivat kehittää liiketoimintaa ilmastonmuutoksen hillintään

Tekesin ilmasto-ohjelmat ovat onnistuneesti auttaneet suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin syntyä.

Lue lisää


1.9.2009 Gaian uusi tutkimus: Metsäteollisuuden sivuvirroissa on suuri bioenergiapotentiaali (englanniksi)

Bioenergy can be successfully produced from forest industry’s low value side streams such as sludge and reject fractions, shows a new study carried out by Gaia.

Lue lisää


31.8.2009 Etätyöllä voi vähentää kustannuksia ja päästöjä (englanniksi)

A new study, carried out for the United Nations, shows that potential benefits from distance work include cost savings and time efficiency as well as cuts in greenhouse gas emissions from commuting and office operation. The project identified a great interest and preparedness among staff and very few technological improvements would be required to enable more work from distance. Gaia provided expert services to the study.

Lue lisää


25.8.2009 Gaian uusi selvitys: Vesihuollon riskienhallinta Suomessa tasoltaan kirjavaa

Gaian laatiman Virike-hankkeen loppuselvityksen mukaan vesihuollon riskienhallinta vaihtelee Suomessa huomattavasti. Raakavesilähteiden, vesihuoltolaitosten ja kiinteistöjen vesilaitteistojen riskienhallinnan yleistaso on välttävä tai korkeintaan tyydyttävä. Selvitys osoittaa, että riskejä voidaan hallita esimerkiksi seuraamalla huolellisesti maankäyttö- ja rakennuslakia sekä rakentamismääräyskokoelmaa D1.

Lue lisää


24.6.2009 Kaukolämmön tuottajien otettava EU:n päästökauppadirektiivi huomioon strategioissaan (englanniksi)

A new study carried out by Gaia shows that new EU emissions directive will have a significant effect on the profitability of Finnish district heating sector. The study analyzed the free allocation of emission allowances for district heating production. The new rules will be in effect from 2013.

Lue lisää


15.6.2009 Gaia tekee FINWAY-tapahtumasta hiilineutraalin

FINWAY-tapahtuma, joka kokoaa ranskalaisia ja suomalaisia muotoilun ja liike-elämän vaikuttajia parhaillaan Helsinkiin, pyrkii kestävyyteen. Tapahtuma on täysin hiilineutraali Gaian asiantuntemuksen avulla. Gaian laskelmien mukaan tapahtuma aiheuttaa 7 tonnin suuruiset hiilidioksidipäästöt – saman verran kuin esimerkiksi 42 000 kilometriä autoilua eli hieman yli kahden keskiverron suomalaisen henkilöauton vuosittaiset ajot. Tällainen määrä hiilidioksidia voidaan kompensoida esimerkiksi istuttamalla 24 puuta.

Lue lisää


10.6.2009 Uusi menetelmä VAK-keskittymien suuronnettomuusriskin arviointiin

Vaarallisten aineiden kuljetuskeskittymissä, kuten ratapihoilla, satamissa ja tieliikennekeskuksissa, on mahdollisuus suuronnettomuudelle. Gaia on yhteistyössä eri tarhojen kanssa kehittänyt onnettomuusriskien arviointimenetelmän, josta on apua esimerkiksi maankäytön suunnittelussa.

Lue lisää


8.6.2009 Gaia Screener -työkalu helpottaa kemikaalien riskienhallintaa

Gaia Consulting on kehittänyt yhdessä globaalien kemikaalivalmistajien ja kemikaaleja käyttävien yritysten kanssa uuden työkalun kemikaalien riskienhallintaan. Gaia Screener -työkalun avulla voidaan arvioida kemikaalien aiheuttamia vaaroja ja riskejä. Samalla varmistetaan, että riskienhallinta kohdistuu oikeisiin kohtiin ja että kemikaalien käyttö on Euroopan unionin REACH-vaatimusten mukaista. Työkalu sopii kaikille yrityksille, jotka käyttävät kemikaaleja.

Lue lisää


2.6.2009 FINWAY-tapahtuma yhdistää muotoilun, teknologian ja kunnioituksen luontoa kohtaan – Gaia tekee tapahtumasta hiilineutraalin (Tiedote)

Ryhmä ranskalaisia ja suomalaisia muotoilun ja liike-elämän vaikuttajia tapaa 14.–16.6.2009 Helsingissä. FINWAY-tapaamisen tavoitteena on koota yhteen muotoilijoita ja yritysjohtajia inspiroitumaan, oppimaan ja löytämään yhdessä keinoja yhdistää nykypäivän liiketoiminnan avainelementit. FINWAY-tapahtuma on täysin hiilineutraali Gaian asiantuntemuksen avulla.

Lue lisää


1.6.2009 Suomen tieteen ja tutkimuksen kansainvälistymisen taso on noussut

Suomen tiede ja tutkimus ovat kansainvälistyneet selvästi viime vuosikymmeninä. Tämä käy ilmi Suomen Akatemian tänään julkistamasta Suomen tieteellisen tutkimuksen kansainvälistymisraportista. Raportti on osa Suomen tieteen tila ja taso -hanketta, jossa kartoitetaan monipuolisesti Suomen tutkimusjärjestelmää ja yliopistoja sekä tieteen tilaa ja tasoa.

Lue lisää


13.5.2009 Gaiasta Hanselin puitesopimustoimittaja

Hansel on valinnut Gaian valtionhallinnon johdon asiantuntijapalveluiden puitesopimustoimittajaksi vuosille 2009–2013. Gaia toimii Suomen 3 C Oy:n koordinoimassa konsortiossa. Puitejärjestely mahdollistaa kaikille valtionhallinnon organisaatioille monipuolisten strategia- ja prosessikehityksen konsultointipalveluiden hankkimisen vaivattomasti.

Lue lisää


4.5.2009 Gaia valmistelemassa Suomen ensimmäistä ajoneuvostrategiaa

Liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) ja Ajoneuvohallintokeskukselle (AKE) tehdyn valmistelutyön tavoitteina oli määrittää Suomen ajoneuvosektorin keskeiset suuntaviivat ja tavoitteet vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi tunnistettiin toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi, arvioitiin toimenpiteiden toteutettavuutta sekä tunnistettiin mittareita tavoitteiden toteutumiselle. Valmistelutyön tulosten pohjalta LVM muodostaa virallisen ajoneuvostrategiansa.

Lue lisää


28.4.2009 Kunnianhimoiset kansainväliset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa (uutinen englanniksi)

Gaia launched a new report on the challenges and potentials of the Clean Development Mechanism (CDM) today at Geneva, in an international UNCTAD Expert Meeting. The report shows that a common understanding of the expected role of CDM could significantly contribute to building an ambitious international climate regime for tomorrow.

Lue lisää


28.4.2009 Gaian uusi julkaisu: Rakentamisen kestävyyttä on kehitettävä Suomessa

Rakennusyhtiö Peabin tilaama ja Gaian laatima selvitys toimitilarakentamisesta osoittaa, että kestävä rakentaminen tarjoaa merkittäviä etuja omistajille, sijoittajille, käyttäjille ja ilmastolle. Erityisesti energiatehokkuus tarjoaa kustannustehokkaita tapoja torjua ilmastonmuutosta rakennusalalla. Tänään Helsingissä julkistettu yhteenveto haastaa kestävän rakentamisen esteiden poistamiseen mukaan sijoittajat, toimitilojen omistajat ja käyttäjät, rakennusyhtiöt, kunnat ja valtion.

Lue lisää


24.4.2009 Suomella opittavaa energiatehokkuuden kansainvälisiltä edelläkävijöiltä

Sitra julkisti tänään Gaian laatiman energiatehokkuuden tulevaisuutta luotaavan raportin. Kansainvälinen vertailuselvitys Energiatehokkuus kansainvälisesti kertoo esimerkein maailmalla vallitsevasta kehittämisvauhdista ja osoittaa, että Suomen kannattaa edistää energiatehokkuutta luomalla markkinamekanismeja ja ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja pysyäkseen kehityksessä mukana.

Lue lisää


20.4.2009 Uusi luonnonvarastrategia tähtää hyvinvointiin ja kilpailukykyyn

Suomen uusi kansallinen luonnonvarastrategia on julkistettu ja luovutettu pääministeri Matti Vanhaselle. Strategia vastaa luonnonvarojen lisääntyvän maailmanlaajuisen käytön haasteeseen. Se kannustaa kilpailukykyä, hyvinvointia ja ympäristövastuuta korostavaan luonnonvara-ajatteluun.

Lue lisää


30.3.2009 VISION Era-Net -konferenssi Helsingissä (uutinen englanniksi)

VISION Era-Net is a collaborative network of nationally leading European innovation policy agencies who seek to coordinate European research on innovation and technology and improve the utilization of research and evaluation intelligence in policy making. As its final event, VISION Era-Net organized an international research policy conference "Knowledge Strategies for the European Innovation Economy" in Helsinki on March 30-31st to map state of the art and future directions in innovation policy intelligence and research.

Lue lisää


27.2.2009 Merkittävä ilmastohanke käynnistyy Kiinassa

Suomi ja kiinalainen ympäristöalan yritys allekirjoittivat tänään Pekingissä sopimuksen uusiutuvan energian hankkeesta. Suomi ostaa kiinalaiselta Beijing Hebayi Ecological Energy Development Co Ltd -nimiseltä yritykseltä hankkeesta syntyviä kasvihuonekaasujen päästövähenemiä. Hunanin maakunnassa toteuttava biokaasuhanke edistää kestävää kehitystä usealla tavalla.

Lue lisää


11.2.2009 Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmien arviointi julkistettiin

Suomen Akatemian tilaama ja Gaian toteuttama arviointi kansallisten tutkimuksen huippuyksikköohjelmien yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta julkistettiin tänään. Arvioinnin perusteella huippuyksikköohjelmat ovat onnistuneet tavoitteissaan hyvin.

Lue lisää


30.1.2009 Esitys turvallisuustutkimuksen kansalliseksi strategiaksi julkistettiin

Esitys turvallisuustutkimuksen kansalliseksi strategiaksi julkistettiin tänään Helsingissä. Se määrittelee turvallisuustutkimuksen painopisteitä sekä korostaa tutkimuksen koordinaatiotarvetta ja vaikuttavuuden seuraamista. Strategia edistää poikkihallinnollista turvallisuustutkimusyhteistyötä, ohjaa tutkimuksen muotoja sekä auttaa kohdistamaan voimavaroja tarkoituksenmukaisesti ja hyödyntämään tutkimustuloksia.

Lue lisää


9.1.2009 Hallinnonalojen välinen sopimus vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun käyttöönotosta

Liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriön pelastusosasto ja ympäristöministeriö allekirjoittivat uraauurtavan yhteistyösopimuksen Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelu (VAKSU) -järjestelmän käyttöönotosta 12.11.2008. Gaia toimi sopimuksen valmistelijana.

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä