Uutiset

18.5.2015 Cleantechistä potkua Suomen talouteen

Energiasektorin cleantech-ratkaisuilla voidaan parantaa Suomen vaihtotasetta, luoda uusia työpaikkoja ja vähentää päästöjä. Gaia selvitti energiasektorin cleantech-teknologioiden mahdollisuuksia Sitralle.

Lue lisää

11.5.2015 Metsäsertifioinnilla on merkitystä

PEFC-metsäsertifiointia on käytetty Suomen metsienhoidossa nyt viidentoista vuoden ajan. Sertifiointi on lisännyt osaamista, muuttanut asenteita ja vakiinnuttanut toimintatapoja, joilla muun muassa raaka-aineiden jäljitettävyys on parantunut. Gaia selvitti PEFC-sertifioinnin vaikutuksia Suomessa.

Lue lisää

11.5.2015 Rakennusvaiheen valinnoilla voidaan säästää rahaa, materiaaleja ja ympäristöä

Rakennuksen päästöt syntyvät pääosin niiden käytön aikana, mutta järkevillä rakennusvaiheen valinnoilla päästöjä voidaan pienentää. Gaia teki Suomen ensimmäisen laajan, vertailevan päästötarkastelun Vantaan asuntomessuille.

Lue lisää

30.4.2015 Yritykset innostuneita parantamaan resurssitehokkuuttaan

Gaia ja FIBS yritysvastuuverkosto toivat yhteen suuren joukon resurssitehokkuudesta kiinnostuneita yrityksiä ja organisaatioita. Resurssitehokkuutta ja sitä kautta myös liiketoiminnan kannattavuutta voidaan parantaa valitsemalla oikeat työkalut.

Lue lisää

24.4.2015 Suomen kierrätysmahdollisuuksia selvitetään ainutlaatuisella yhteistyöllä

Suomen kierrätyspotentiaali ja -tavoitteet ovat kansallisesti tärkeitä kysymyksiä, joita selvittämään koottiin laajapohjainen Kiertotalouden tekijät -ryhmä.

Lue lisää

20.4.2015 Demokiihdytin vauhdittaa innovointia ja luo samalla pohjaa resurssitehokkuudelle

Kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymä FIMECC Oy ja Gaia kehittivät Suomeen uuden innovoinnin tehopalvelun. Demokiihdytin-palvelu parantaa yritysten kykyä kokeilla uusia ideoita ja nopeuttaa tuotekehitystä. Uusilla digitaalisilla ratkaisuilla pyritään merkittävään resurssitehokkuuden parantamiseen ja kilpailukykyisen kestävän palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää

8.4.2015 Aamiaistilaisuus: Resurssitehokkuudella kannattavaa liiketoimintaa

Tervetuloa FIBS yritysvastuuverkoston ja Gaian aamiaistilaisuuteen kuulemaan, kuinka resurssitehokkuus tukee kannattavaa liiketoimintaa.

Lue lisää

30.3.2015 Liikenteen sähköistyminen tuo virtaa Suomen talouteen

Liikenteen sähköistyminen parantaa työllisyyttä ja vaihtotasetta sekä säästää tulevaisuudessa autoilijan kukkaroa. Sähköautojen korvatessa polttomoottoriautoja myös liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Lue lisää

18.3.2015 Pääkaupunkiseutu voi vähentää päästöjään suunniteltua nopeammin

Ilmastopäästöjen vähentämiseen tarvittavat toimenpiteet loisivat pääkaupunkiseudulle myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Gaian Sitralle laatima selvitys listaa konkreettiset päästövähennystoimet.

Lue lisää

17.3.2015 Selkeät yritysvastuutavoitteet auttavat Kemiraa menestymään (englanniksi)

Kemira is highly committed to corporate responsibility and sustainable business. Clear targets and close monitoring and reporting are vitally important.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä