Uutiset

30.3.2015 Liikenteen sähköistyminen tuo virtaa Suomen talouteen

Liikenteen sähköistyminen parantaa työllisyyttä ja vaihtotasetta sekä säästää tulevaisuudessa autoilijan kukkaroa. Sähköautojen korvatessa polttomoottoriautoja myös liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Lue lisää

18.3.2015 Pääkaupunkiseutu voi vähentää päästöjään suunniteltua nopeammin

Ilmastopäästöjen vähentämiseen tarvittavat toimenpiteet loisivat pääkaupunkiseudulle myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Gaian Sitralle laatima selvitys listaa konkreettiset päästövähennystoimet.

Lue lisää

17.3.2015 Selkeät yritysvastuutavoitteet auttavat Kemiraa menestymään (englanniksi)

Kemira is highly committed to corporate responsibility and sustainable business. Clear targets and close monitoring and reporting are vitally important.

Lue lisää

16.3.2015 Kuinka kannattavaa kehitysyhteistyö saa olla? (englanniksi)

Development finance institutions have to strike a careful balance between profitability and developmental outcomes. Gaia evaluated the work of Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund).

Lue lisää

11.3.2015 Gaia vahvistaa energia-asiantuntemustaan

Suomen kokeneimpiin energia-asiantuntijoihin kuuluva Mikko Kara vahvistaa Gaian energiaosaamista ja asemaa johtavana kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiönä. Kara on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi.

Lue lisää

5.3.2015 Luonnonvaroihin liittyvät innovaatiot talouden moottoreiksi

Luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen ovat yhä keskeisemmässä asemassa globaalissa ja kotimaisessa taloudessa. Tekes pyysi Gaiaa arvioimaan luonnonvaroihin liittyvät innovaatio-ohjelmansa.

Lue lisää

24.2.2015 Biovakka palkittiin TEMin biojalostamokilpailussa

Biovakka Suomi Oy sijoittui tänään kolmen parhaan joukkoon työ- ja elinkeinoministeriön kansainvälisessä biojalostamokilpailussa. Yritys tuottaa innovatiivisin bio- ja kiertotalouden menetelmin biokaasua ja liikennepolttoaineita sekä kierrättää ravinteita.

Lue lisää

11.2.2015 Gaia selvitti luonnon monimuotoisuuden suojelun vaikutusta puubiomassan saatavuuteen

WWF Suomi pyysi Gaiaa selvittämään, kuinka WWF:n metsävision toteuttaminen vaikuttaisi puubiomassan saatavuuteen Suomessa.

Lue lisää

6.2.2015 Gaia ja Outotec kehittävät työkaluja metallienjalostuksen resurssitehokkuuden mittaamiseen (englanniksi)

Outotec is cooperating with Gaia to develop a new, comprehensive method for evaluating resource efficiency in the metallurgical industry. Resource efficiency is key to future economic growth, as it saves costs, creates jobs and contributes to sustainable business.

Lue lisää

27.1.2015 Biopolttoaineiden kestävyys voidaan varmistaa nykyistä laajemmalla arvioinnilla (englanniksi)

The European Union’s targets for renewable energy and greenhouse gas emission reductions can act as a market driver for biofuels, and more comprehensive sustainability assessment can help to evaluate different biofuel options.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä