KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN KONSULTTITOIMISTO

Gaia on itsenäinen yritys, jonka omistaa henkilöstö. Yli 20 vuoden kokemus on hionut meistä yhden alamme suurimmista ja kokeneimmista tiimeistä maailmassa. Olemme auttaneet yli 700:aa yritystä ja organisaatiota tekemään maailmasta puhtaamman ja turvallisemman.

Jokainen asiakkaamme kulkee omanlaistaan vastuullisuuspolkua. Osa pohtii vielä kestävän liiketoiminnan hyötyjä, kun toiset jo vievät vastuullisuusstrategiaa käytäntöön. Mitä teidän organisaationne tarvitsee? Voimmeko auttaa teitä kartoittamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä? Vai ryhtyisimmekö yhdessä ideoimaan innovaatioita ja kestäviä ratkaisuja?

Lue lisää innovatiivisista palveluistamme.

GAIA LYHYESTI

 • Perustettu vuonna 1993
 • Työllistää noin 50 henkeä
 • Liikevaihto noin 5 miljoonaa euroa
 • Suurin kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto Suomessa ja yksi kokeneimmista maailmassa
 • Toimistot Suomessa, Sveitsissä, Ruotsissa, Etiopiassa, Kiinassa, Argentiinassa ja Yhdysvalloissa
 • Yhteensä noin 700 asiakasta ja yli 1 000 toimeksiantoa
 • Noin 160 asiakasta vuodessa, enimmäkseen yrityksiä

GAIAN ILMASTOTOIMET

Gaia on enemmän kuin hiilineutraali yritys, sillä vähennämme järjestelmällisesti omia ilmastopäästöjämme ja kompensoimme jäljelle jääneet päästöt 200-prosenttisesti. Kompensoimme enemmän kuin tuotamme, koska tavoitteenamme on vähentää ilmakehän päästöjä – olemme siis ilmastopositiivinen yritys. Lisäksi ratkaisemme ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita päivittäin yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Kompensoimme päästömme vuosittain hankkimalla päästövähenemiä luotettavista ilmastohankkeista, jotka edistävät kestävää kehitystä ja puhdasta energiaa ja auttavat kehitysmaita sopeutumaan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Laskemme omat kasvihuonekaasupäästömme ja raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain. Liikematkustuksessa suosimme julkista liikennettä. Minimoimme ulkomaanmatkat sähköisten viestintävälineiden avulla.

Käytämme lämmintä vettä, paperia ja sähköä aina mahdollisimman säästeliäästi. Otamme huomioon käyttämiemme tuotteiden koko elinkaareen raaka-aineista ja tuotannosta jätteen kierrätykseen. Vältämme tarpeettomia kemikaaleja ja suosimme luomuruokaa sekä Reilun kaupan elintarvikkeita.

 • Gaia kuuluu Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostoon. Lue lisää Ilmastokumppaneista ja Gaian ilmastositoumuksesta.
 • Gaia on YK:n ilmastosopimuksen teknologiakeskuksen asiantuntijaverkoston jäsen (Climate Technology Centre and Network).
 • Gaia on OECD:n ilmastorahoitusta tarkastelevan tutkimuskonsortion jäsen (OECD Research Collaborative on Tracking Private Climate Finance).
 • Gaia kuuluu globaaliin Network for Resource Efficient and Cleaner Production -verkostoon (RECPnet).
 • Gaia osallistuu Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Tutustu Gaian sitoumukseen ja lue lisää Sitoumus2050.fi -sivustolla.
 • Gaia on kansallisen Climate Leadership Coalition -yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Gaia kuuluu Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiöön. Säätiö ajaa muutosta kohti kestävämpää ja kukoistavampaa tulevaisuutta erilaisten `smart & clean` ratkaisujen avulla.
 • Gaia on Green Building Council Finlandin jäsen. Yhdistys edistää rakennetun ympäristön kestäviä käytäntöjä ja ympäristöluokituksia, kytkee Suomen kansainvälisee GBC -verkostoon sekä välittää tietoa ja osaamista vuoropuhelun kautta.

EETTISET PERIAATTEET

LUOTTAMUS JA REHELLISYYS

Kaikki toimintamme perustuu ehdottomaan luottamukseen meidän ja asiakkaidemme välillä. Työskentelemme avoimesti, pidämme lupauksemme ja toimitamme asiakkaillemme kaikki työn kannalta olennaiset tiedot.

OBJEKTIIVISUUS JA RIIPPUMATTOMUUS

Tuotamme asiakkaillemme niin tarkat ja hyvät työtulokset kuin saatavilla olevan tiedon pohjalta on mahdollista. Johtopäätöksemme perustuvat aina tutkittuun tietoon.

VASTUU JA LAATU

Sitoudumme työssämme parhaaseen mahdolliseen laatuun ja kieltäydymme toimeksiannoista, joissa sen saavuttaminen ei ole mahdollista. Varmistamme aina, että konsultilla ja asiakkaalla on yhteinen ymmärrys toimeksiannon sisällöstä.

ARVOT

Välitä

Välitämme asiakkaistamme, välitämme toisistamme. Teemme kaiken sydämellämme.

VALLOITA

Olemme rohkeita ja näkemyksellisiä. Näemme mahdollisuuksia emmekä esteitä.

VAIKUTA

Työmme tavoitteena on mitattavat kestävyysvaikutukset. Työmme on laadukasta, puolueetonta ja tinkimätöntä.

STRATEGIA

AMMATTITAITO, USKOTTAVUUS JA JATKUVUUS

Nämä ovat strategiamme ydin. Ammattitaidolla saavutetaan mitattavia tuloksia asiakkaan liiketoimintaan. Perimmäinen tavoitteemme on tehdä maailmasta yhdessä asiakkaidemme kanssa puhtaampi ja turvallisempi. Uskottavaksi ei voi julistautua; uskottavuus on ansaittava. Se ansaitaan tuottamalla palveluita, joihin asiakas on tyytyväinen. Jatkuvuus kumpuaa tuottavasta liiketoiminnasta, pitkäaikaisista asiakassuhteista sekä pysyvistä työntekijöistä. Se mahdollistaa asiakkaan toiminnan suunnittelun pitkälle tulevaisuuteen.

GAIA-MYYTTI

GAIA – MYYTTI JA HYPOTEESI

Antiikin Kreikan mytologiassa Gaia oli yksi alkujumalista: äiti maa, maan ja maailmankaikkeuden luoja. Nykyään moni tuntee Gaia-sanan paremmin James Lovelockin Gaia-hypoteesista. Sen mukaan kaikki maapallon elävät organismit ja epäorgaanien aines muodostavat dynaamisen, itseään säätelevän järjestelmän, joka tekee planeetastamme elinkelpoisen.

HISTORIA

MATKA ALKAA VUONNA 1993

Gaia perustettiin vuonna 1993, kun nuoret yrittäjät Pasi Rinne ja Juha Vanhanen ryhtyivät tarjoamaan ympäristö- ja energiakonsultointipalveluita yhdessä muutamien samanhenkisten osaajien kanssa. Gaian ydintiimi oli kartuttanut vahvan osaamisen akateemisesta maailmasta sekä työstä ympäristö- ja energia-asioiden parissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Peloton asenne, laaja verkosto ja vahva usko omaan työhön toivat Gaialle toimeksiantoja sekä yrityksiltä – muun muassa paperi- ja selluteollisuudesta, logistiikka- ja kuljetusalalta sekä energiateollisuudesta – että kansallisilta ja kansainvälisiltä viranomaisilta.

Alussa Gaia keskittyi pienehköön asiakasjoukkoon tavoitteenaan nostaa nämä yritykset omien alojensa edelläkävijöiksi ympäristöasioissa. Ympäristöjärjestelmien, koulutus- ja viestintäkäytäntöjen sekä energia-asioiden kehittäminen antoivat asiakkaille selkeän kilpailuedun. Gaia tunnettiin hyvin myös energiasektorin vertailututkimuksista sekä ympäristökonferenssista, joka se järjesti vuosittain. Muutamassa vuodessa Gaia saavutti vahvan aseman Suomessa ja alkoi saada toimeksiantoja kaikkialta Pohjois-Euroopasta.

TOIMINTA LAAJENEE

Gaian toimintaa laajennettiin vuosituhannen vaihteessa riskien arviointiin, logistiikkaan ja ennakointitutkimuksiin. Vuonna 1999 saimme YK:lta huipputoimeksiannon Kosovon sodan ympäristövaikutusten arvioijana. Se poiki monta muuta YK:n ympäristöprojektia sodista ja luonnonmullistuksista kärsivillä alueilla ympäri maapalloa.

Vuonna 2001 Mari Hjelt aloitti työt Gaiassa ja uudet liiketoiminta-alueet kasvattivat yritystä. Muutimme suurempiin toimitiloihin Helsingissä ja avasimme toimistot myös Kouvolaan ja Turkuun. Ensimmäinen kansainvälinen toimistomme perustettiin Sveitsiin vuonna 2007, kun asiakkainamme oli jo runsaasti globaaleja yrityksiä ja kansainvälisiä organisaatioita. Ilmastonmuutokseen liittyvät toimeksiannot lisääntyivät, ja Gaian konsultointi laajeni ympäristö-, riski- ja energia-asioista kestävän liiketoiminnan kehittämiseen.

AASIAAN, AFRIKKAAN JA AMERIKOIHIN

Vuonna 2008 uudet, laajat hankkeet Kiinassa mahdollistivat yhteistyöverkostojen vahvistamisen ja pitkäaikaisen toiminnan aloittamisen maassa. Kiinasta saadut kokemukset, erityisesti yhteistyö cleantech-yritysten kanssa, rohkaisivat Gaiaa laajentumaan myös muille kehittyville markkinoille. Aloitimme työn Etiopiassa vuonna 2009 tavoitteenamme kehittää maahan kestäviä liiketoimintaratkaisuja, jotka luovat pysyvää kehitystä. Addis Abeban toimisto perustettiin vuonna 2010. Vuonna 2012 Gaia alkoi kehittää hiilibriketeistä kestävää liiketoimintaa Tansaniassa.

Vuonna 2011 perustettu Buenos Airesin toimisto puolestaan avasi Gaialle ovet Etelä- ja Väli-Amerikkaan ja poiki vuonna 2014 uuden hankkeen Boliviassa. Pitkä yhteistyö yhdysvaltalaisen konsulttitoimiston kanssa tasasi tien Yhdysvaltain markkinoille, ja Chicagon-toimisto avattiin vuonna 2013.

YLI 20 VUOTTA JA YLI 700 ASIAKASTA

Gaian vuonna 1993 alkaneen matkan varrelle mahtuu yli 700 asiakasta ja yli 1 000 hanketta ympäri maailmaa, itäisestä Kiinasta Tyynenmeren yli Yhdysvaltoihin ja eteläisestä Afrikasta arktiselle alueelle. Olemme auttaneet yrityksiä, järjestöjä ja muita organisaatioita tekemään maailmasta puhtaamman ja turvallisemman.

Kun Gaia perustettiin, ympäristö- ja ilmastotyötä ja energiatehokkuutta pidettiin lähinnä brändinrakennuksen välineinä. Nykyään ne ovat tärkeä ja erottamaton osa jokaisen vakavasti otettavan organisaation toimintaa ja päätöksentekoa. Kestävä liiketoiminta tarkoittaa tänä päivänä tuottavia investointeja, uusia työpaikkoja ja vakavaraisuutta. Tarve vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä, suojella makean veden varantoja, ruokkia maapallon kasvava väestö ja tuottaa energiaa jatkuvasti lisääntyvään tarpeeseen on valtava.

Meille on 20 vuodessa karttunut kaikesta tästä runsaasti kokemusta ja viisautta. Kestävä ja vastuullinen toiminta herättää tänä päivänä laajempaa innostusta kuin koskaan aiemmin. Siksi ounastelemme, että myös seuraavat 20 vuotta ovat Gaialle täyttä toimintaa.

TYÖPAIKAT

HALUATKO LIITTYÄ GAIAN TIIMIIN?

Kaikki avoimet työpaikkamme julkaistaan tällä sivulla. Voit myös lähettää avoimen työhakemuksen tämän linkin kautta. Emme vastaanota avoimia hakemuksia sähköpostitse.